Bolesť pod ľavým rebrom (v ľavom podrebrí): všetko čo potrebujete vedieť!

11. apríla 2021, 16:59

Hrudník sa skladá z 24 rebier, po 12 na každej strane, ktorých hlavnou funkciou je chrániť vnútrohrudné a niektoré brušné orgány. Na ľavej strane hrudníka sa nachádza ľavé pľúco, srdce, pankreas, slezina, žalúdok a ľavá oblička.

Obsah

 1. Ochorenie a poranenie chrbtice a rebier
 2. Kostochondritída
 3. Zápal pankreasu (pankreatitída)
 4. Ochorenie alebo poranenie sleziny
 5. Zápal žalúdka (gastritída)
 6. Obličkové kamene alebo zápal obličiek
 7. Zápal osrdcovníka (perikarditída)
 8. Zápal pohrudnice (pleuritída)
 9. Ostatné príčiny
 10. Diagnostika
 11. Liečba
 12. Kedy okamžite vyhľadať lekára?
 13. Čo si z článku odniesť?

Zápal, poranenie alebo ochorenie ktoréhokoľvek z týchto orgánov sa môže prejaviť bolesťou vyžarujúcou do ľavého podrebria.

Aj keď je srdce uložené na ľavej strane hrudníka, bolesť pod ľavým rebrom väčšinou nie je známkou infarktu myokardu, pri ktorom sa vyskytuje skôr bolesť uprostred hrudníka, ktorá vyžaruje do ramena alebo dolnej čeľuste. 

Bolesť na ľavej strane pod rebrami môže mať rôzny charakter (napríklad môže byť ostrá, bodavá alebo tupá) a môže sa vyskytovať len v kľude alebo len pri pohybe (alebo súčasne v pokoji aj pri pohybe).

Zatiaľ čo niektoré príčiny bolesti v ľavom podrebrí sú banálne (napríklad kostochondritída , natiahnutie svalov či narazenie rebier), inokedy môže byť bolesť v tejto oblasti známkou závažného až život ohrozujúceho ochorenia (napríklad zväčšenie alebo ruptúra sleziny, zápal pohrudnice, zápal pľúc, zápal alebo rakovina pankreasu, pažeráka alebo žalúdka, a pod.).   

Článok opisuje hlavné príčiny a možnosti liečby bolesti na ľavej strane pod rebrami.

Ochorenie a poranenie chrbtice a rebier

Bolesť pod ľavým rebrom často súvisí s chrbticou alebo s rebrami.

Poranenie rebier a ochorení vnútrohrudných orgánov sú častou príčinou bolesti pod ľavým rebrom

Poranenie rebier a ochorení vnútrohrudných orgánov sú častou príčinou bolesti pod ľavým rebrom

Medzi najčastejšie príčiny bolesti pod ľavým rebrom od chrbtice a rebier, patria:

 • Blokáda, fraktúra alebo narazenie ľavostranných rebier: pri týchto poraneniach môže dôjsť k poškodeniu medzirebrových (interkostálnych) nervov, čo spôsobuje bolesti, svalové kŕče a pocity napätia, brnenia a pálenia, ktoré sa môžu šíriť do ľavého podrebria a do brucha. K blokáde rebier často dochádza pri úrazoch, ale niekedy sa tento stav môže objaviť aj bez predchádzajúceho úrazu (stačí jeden neopatrný pohyb). Pri týchto poraneniach sa bolesť zvyčajne zhoršuje pri dýchaní.  
 • Hernia disku v dolnej polovici hrudnej chrbtice: aj keď je hernia disku na hrudnej chrbtici málo častá, môže spôsobiť dráždenie nervov vystupujúcich z hrudnej chrbtice, čo sa prejaví bolesťou, brnením a ďalšími nepríjemnými pocitmi v inervačnej oblasti postihnutého nervu. Ak sú postihnuté medzistavcové priestory pri dolných hrudných stavcoch (v rozsahu Th9-Th12), môže pacient cítiť bolesť na ľavej strane pod rebrami, respektíve pod pravým rebrom, ak je platnička vyhreznutá doprava.
 • Degeneratívne zmeny hrudnej chrbtice: medzi degeneratívne zmeny chrbtice, ktoré môžu spôsobiť bolesť v ľavom alebo pravom podrebrí, patria najmä artróza a deformačná spondylóza . Pri týchto chorobách dochádza k zníženiu medzistavcových platničiek a ku vzniku výrastkov na okrajoch stavcových tiel, ktoré môžu tlačiť na okolité štruktúry a spôsobovať bolesť či pocity mravčenia. Podľa postihnutej strany táto bolesť vyžaruje buď do ľavého alebo pravého podrebria.

Kostochondritída

Kostochondritída je odborné označenie pre zápal chrupavky, ktorá pripája rebrá k hrudnej kosti.

Najčastejšími príčinami kostochondritídy sú:

 • zápalové ochorenia rebrových chrupaviek alebo ich okolia
 • poranenie rebier (pomliaždenie alebo zlomeniny rebier) 
 • degeneratívne zmeny rebier (artróza)

Kostochondritída sa prejavuje ostrou, bodavou bolesťou na ľavej strane hrudníka, ktorá sa zhoršuje pri kašli, kýchaní alebo zatlačení na rebrá.

Zápal pankreasu (pankreatitída)

Pankreas (pankreas) sa nachádza v ľavom hornom kvadrante brucha v ohybe dvanástnika (dvanástnika). Táto žľaza s vnútornou sekréciou tvorí enzýmy, ktoré sa podieľajú na metabolizme sacharidov (inzulín, glukagón a ďalšie) a pankreatickej šťavy, ktorá obsahuje enzýmy pre trávenie bielkovín, sacharidov a tukov.

Pankreatitída je odborný názov pre zápal pankreasu a môže byť spôsobená: 

 • poranením pankreasu (napríklad pri úrazoch alebo operáciách)
 • zneužívaním alkoholu
 • žlčovými kameňmi

Bolesť pri pankreatitíde sa zvyčajne objavuje plazivo a zosilňuje po jedle.

Niekedy býva pretrvávajúca a inokedy naopak kolikovitá (striedavo zosilňuje a odznieva).

Medzi ďalšie príznaky pankreatitídy, okrem iných, patria:

 • nevoľnosť
 • zvracanie
 • chudnutie

Ochorenie alebo poranenie sleziny

Slezina je dôležitou súčasťou imunitného systému a tiež zásobáreň krvi v organizme. Nachádza sa v ľavom podrebrí a jej funkciou je odstraňovať z krvi staré a poškodené červené krvinky. Súčasne sa podieľa na tvorbe bielych krviniek, ktoré sú dôležité pre boj s infekciou.

Niektoré ochorenia sleziny sa môžu prejaviť bolesťou na ľavej strane pod rebrami.

Zväčšená slezina (splenomegália) väčšinou nevyvoláva pretrvávajúcu bolesť v ľavom podrebrí a väčšinou sa prejavuje len miernym tlakom pod ľavými rebrami po jedle, kedy ju naplnený žalúdok vytlačí vyššie do podrebria pod bránicu. 

Avšak pri niektorých ochoreniach alebo poraneniach môže dôjsť až k ruptúre sleziny, čo je život ohrozujúci stav, ktorý je nutné okamžite riešiť.

Medzi ochorenia, pri ktorých môže dôjsť k zväčšeniu až ruptúre sleziny, okrem iných, patria:

 • vírusové infekcie, ako je napríklad infekčná mononukleóza
 • bakteriálne infekcie, ako je napríklad syfilis
 • parazitárne infekcie, ako je napríklad malária
 • ochorenie krvi (napríklad leukémia) a lymfatických uzlín (napríklad lymfómy)
 • ochorenie pečene (napríklad cirhóza alebo hepatitída)

Pri ruptúre sleziny môže byť ľavé podrebrie tiež citlivé na dotyk a okrem silnej bolesti pod ľavým rebrom sa ruptúra sleziny prejavuje tiež symptómami

 • hypotenzia (nízky krvný tlak)
 • búšenie srdca (palpitácie) 
 • motanie hlavy a závrat 
 • rozmazané videnie
 • nevoľnosť

Najčastejšie k ruptúre sleziny dochádza následkom úrazu (pád na chrbát, autonehody, a pod.). Jedná sa o život ohrozujúci stav, ktorý sa často nemusí prejaviť bezprostredne po úraze, ale až s nejakým odstupom (slezina má totiž silné väzivové puzdro, do ktorého môže krvácať, bez toho aby sme si to všimli a napríklad za 48 hodín po úraze táto krvou naplnená väzivová blana praskne a pacient v podstate vykrváca do brucha). Tomuto problému sa hovorí dvojdobá ruptúra sleziny.

Preto je vždy po páde na chrbát či autonehodách nutné vykonať kontrolné ultrazvukové vyšetrenie brucha, aby sa vylúčilo krvácanie v okolí sleziny a ďalších vnútorných orgánov.

Ruptúra sleziny sa musí riešiť operáciou, v niektorých prípadoch je nutné odstránenie sleziny (splenektómia), aj keď dnes sa lekári, zvlášť u detí, snažia slezinu zachovať a liečiť tieto poranenia konzervatívne, vzhľadom k dôležitej úlohe tohto orgánu pre fungovanie imunitného systému.  

Ďalším ochorením sleziny ktoré môže spôsobiť bolesť na ľavej strane pod rebrami je takzvaný infarkt sleziny. Jedná sa o veľmi zriedkavé ochorenie, pri ktorom dochádza k odumretí (nekróze) časti sleziny, Väčšinou sa to stáva pri prerušení zásobenia časti sleziny kyslíkom a živinami (napríklad pri upchatí zásobujúcej tepny krvnou zrazeninou alebo sklerotickým plátom.

Zápal žalúdka (gastritída)

Gastritída je odborné označenie pre zápalové postihnutie sliznice žalúdka. Vzhľadom k tomu, že sa žalúdok nachádza tiež v blízkosti ľavého podrebria, môže jeho zápal spôsobiť pálivú, ostrú bolesť či pocit nafúknutého žalúdka na ľavej strane pod rebrami. 

Medzi najčastejšie príčiny zápalu žalúdka, okrem iných, patria:

 • bakteriálne a vírusové infekcie
 • časté užívanie nesteroidných protizápalových liečiv (napríklad ibuprofen)  
 • zneužívanie alkoholu

Obličkové kamene alebo zápal obličiek

Obličky sú súčasťou vylučovacieho ústrojenstva. Jedná sa o párový orgán, ktorý nájdeme na oboch stranách dutiny brušnej vedľa chrbtice.

Pri obličkových kameňoch alebo zápale vyžaruje bolesť často dopredu do podrebria.  

Ak je postihnutá ľavá oblička, objaví sa bolesť na ľavej strane pod rebrami, ak pravá oblička, objaví sa bolesť na pravej strane pod rebrami.

Obličkové kamene sú stvrdnuté usadeniny vápnika, šťaveľanov a ďalších solí, ktoré upchávajú kalichopánvičkový systém obličiek, čo sa prejaví stavom označovaným ako obličková (renálna) kolika. 

Ochorenie obličiek je častou príčinou bolesti pod ľavým rebrom

Ochorenie obličiek je častou príčinou bolesti pod ľavým rebrom

Medzi príznaky renálnej koliky, okrem iných, patria:

 • bolesť vystreľujúca pod rebrá (pri postihnutí pravej obličky vyžaruje do pravého podrebria, pri postihnutí ľavej obličky do ľavého podrebria), ktorá prichádza a odchádza vo vlnách (chvíli bolí, chvíľu je pokoj)
 • prítomnosť krvi v moči alebo zakalený moč  
 • bolesť v pravom alebo ľavom boku, ktorá vystreľuje do prednej časti brucha alebo do slabín

Zápal obličiek vzniká najčastejšie tak, že sa baktérie z močového ústrojenstva dostanú cez močovú trubicu, močový mechúr a močovody (uretery) do obličiek, kde spôsobia zápalové postihnutie.

Zápal ľavej obličky sa môže prejavovať ako bolesť na ľavej strane pod rebrami a tiež symptómami

Zápal osrdcovníka (perikarditída)

Srdce je uložené v pevnom väzivovom obale, ktorý označujeme ako osrdcovník čiže perikard. je vyplnený malým množstvom tekutiny. Perikarditída je odborný termín pre zápalové postihnutie osrdcovníka.  

Pri zápale osrdcovníka dochádza pri pohybe srdca k väčšiemu treniu srdca o zápalovo zväčšené tkanivo perikardu, čo sa prejavuje tupou, bodavou bolesťou v ľavom podrebrí, ktorá sa zhoršuje poležiačky.

Lekári presnú príčinu zápalu osrdcovníka nepoznajú, ale toto ochorenie môžu vyvolať:

 • infekčné choroby
 • poranenia osrdcovníka
 • niektoré lieky na riedenie krvi (antikoagulanciá)
 • niektoré lieky proti epilepsii (antiepileptiká)

Zápal pohrudnice (pleuritída)

Pleuritída je odborný termín, ktorým označujeme zápal pohrudnice , čo je väzivová blana vystieľajúca povrch hrudnej dutiny zvnútra. 

Príčin zápalu pohrudnice je viacero, od bakteriálnych, vírusových alebo hubových pleuropneumónií, cez poranenia hrudnej steny, až po pľúcny infarkt pri pľúcnej embólii.

Pri ľavostrannom postihnutí sa môže zápal pohrudnice prejaviť ako ostrá, bodavá bolesť v ľavom podrebrí.

Ak by bola postihnutá pohrudnica na pravej strane hrudníka, cítil by pacient bolesť pod pravým rebrom.

Bolesť pri zápale pohrudnice sa zhoršuje pri nádychu.

Ostatné príčiny

Existuje samozrejme mnoho ďalších príčin bolesti v ľavom podrebrí.

Medzi tie menej časté, okrem iných, patria:

 • Nádory orgánov nachádzajúcich sa v tejto oblasti: napríklad rakovina žalúdka, pažeráka, pľúc, pohrudnice, sleziny alebo kostí v okolí ľavého podrebria sa môžu prejaviť bolesťou
 • Ascites alebo pleurálny výpotok (fluidothorax): týmto termínom označujeme prítomnosť vody (tekutiny) v dutine brušnej alebo hrudnej. Zvyčajne dochádza ku zmnoženiu voľnej tekutiny okolo pečene, sleziny a v malej pánve. V prípade väčšieho množstva tekutiny okolo sleziny sa potom môže objaviť bolesť v ľavom podrebrí. Podobne pôsobí pleurálny výpotok v ľavom kostofrenickom uhle. Príčin ascitu a pleurálneho výpotku je mnoho, od ochorenia pľúc či pečene až po nádorové ochorenia.   
 • Ileus: týmto pojmom označujeme nepriechodnosť čriev. Môže postihnúť ktorúkoľvek časť tenkého čreva a v prípade postihnutia tenkých kľučiek v ľavej časti brucha sa môže prejavovať aj bolesťami v ľavom rebrami.
 • Metastatické postihnutie kostí alebo orgánov v tejto oblasti: kostné metastázy sa často prejavujú bolesťou postihnutej kosti. Ak sa metastatický proces rozšíri do ľavého podrebria, môže tu pacient pociťovať bolesť.  

Diagnostika

Súčasťou diagnostiky bolesti v ľavom podrebrí je dôkladné fyzikálne vyšetrenie pohľadom, posluchom a pohmatom.

Lekár sa snaží zistiť známky opuchu, zápalu a ďalších zmien, ktoré by mohli signalizovať kostochondritídu .

V prípade, že má lekár podozrenie na kardiálnu príčinu bolestí v ľavom podrebrí, môže pacientovi natočiť EKG (elektrokardiogram), z ktorého sa dajú zistiť napríklad známky infarktu myokardu, pľúcna embólia či ďalšie ochorenia.

Treba však povedať, že bolesť pod ľavým rebrom je len zriedkakedy spôsobená infarktom myokardu a môže byť vyvolaná skôr ochorením osrdcovníka (perikarditída) alebo pohrudnice (pleuritída).

Neoddeliteľnou súčasťou diagnostiky je aj laboratórne a mikrobiologické vyšetrenie krvi a moču, z ktorých je možné zistiť známky zápalu obličiek, žalúdka, pankreasu, pečene, apod.

Pri podozrení na zápal žalúdka môže lekár odporučiť prevedenie gastrofibroskopie (endoskopické vyšetrenie pažeráka, žalúdka a časti dvanástnika s pomocou pružnej hadice s kamerou).

Pri podozrení na zápal žalúdka spôsobený baktériou Helicobacter pylori sa niekedy odoberá ešte vzorka stolice na vyšetrenie prítomnosti baktérií.

Zlatým štandardom v diagnostike bolesti pod pravým či ľavým rebrom sú zobrazovacie metódy.

Ak pacient príde s bolesťami brucha alebo podrebria na chirurgickú ambulanciu, väčšinou je ihneď odoslaný na ultrasonografické vyšetrenie brucha, z ktorého sa dá zistiť napríklad prítomnosť voľnej tekutiny v bruchu (napríklad krvi pri ruptúre sleziny alebo tkanivového moku pri ascite a pleurálnom výpotku, apod.), ileus (črevná nepriechodnosť) alebo obličkové alebo žlčové kamene, a pod.      

Ak sa bolesť v ľavom podrebrí objaví následkom úrazu, odošle lekár pacienta na röntgen rebier a chrbtice (pre vylúčenie fraktúr) alebo na CT vyšetrenie (je presnejšie ako RTG pre hodnotenie fraktúr a navyše z neho možno zistiť aj prípadné postihnutie vnútorných orgánov - pri CT brucha a hrudníka s kontrastnou látkou). Pre najkvalitnejšie vyšetrenie vnútorných orgánov sa niekedy využíva tiež magnetická rezonancia.

Liečba

Liečba bolesti v ľavom podrebrí závisí od vyvolávajúcej príčiny.

Ak je príčinou poranenie kostí alebo mäkkých tkanív, odporučí lekár len kľud, studené či teplé obklady a lieky proti bolesti.  

Ak je príčinou pacientových ťažkostí bakteriálna infekcia, predpíše lekár antibiotiká.

V prípade traumatického poranenia sleziny alebo pri jej ruptúre z iných príčin, môže byť potrebná operácia.

To isté platí v prípade nádorových ochorení, kedy sa okrem chirurgickej liečby uplatňuje tiež chemoterapia a rádioterapia.   

Kedy okamžite vyhľadať lekára?

Aj keď vo väčšine prípadov bolesť v ľavom podrebrí neznamená nič vážne, niekedy môže byť známkou závažného, život ohrozujúceho stavu.

V takom prípade je nutné okamžite vyhľadať lekársku pomoc, čo by ste mali urobiť vždy, ak je bolesť pod ľavým rebrom sprevádzaná niektorým z nasledujúcich príznakov:

 • dýchavičnosť
 • zmätenosť
 • nadmerné potenie
 • bledosť
 • nevoľnosť, závrat, motanie hlavy, zvracanie alebo strata vedomia (hoci krátkodobá)

Čo si z článku odniesť?

Bolesť v ľavom podrebrí sa vyskytuje pomerne často, pretože sa v tejto oblasti nachádza mnoho rôznych orgánov.

Najčastejšie je bolesť v tejto oblasti spôsobená poranením alebo ochorením chrbtice, rebier alebo mäkkých tkanív v tejto oblasti.

Medzi ďalšie ochorenia, ktoré môžu spôsobiť bolesť pod ľavým rebrom, patrí napríklad: gastritída, pankreatitída, pleuritída, perikarditída, zápaly obličiek, nefrolitiáza, splenomegália alebo ruptúra sleziny.

Aj keď vo väčšine prípadov nie je bolesť v ľavom podrebrí dôvodom na paniku, ak sa vyskytnú ďalšie príznaky, ako je dýchavičnosť, zmätenosť, motanie hlavy, závraty, nevoľnosť, zvracanie, strata vedomia alebo bledosť, je nutné okamžite vyhľadať lekársku pomoc. 

Pomohol vám tento článok? Chcete nás podporiť, aby sme mohli písať viac takýchto článkov?
Zdieľať článok
Meno autora: MUDr. Michal Vilímovský (SK)
Vzdelanie: lekár
Použité zdroje:

Healthline.com a Spine-health.com

Zdroje obrázkov:

Canva.com

Dátum vydania: 11. apríla 2021, 16:59
Dátum plánovanej revízie: 11. apríla 2023, 16:59
Na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti využívame cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií