Zápal pohrudnice: príčiny, príznaky, možnosti, doba liečby a komplikácie

6. mája 2023, 6:40

Zápal pohrudnice (pleuritída) je veľmi nepríjemné ochorenie, ktoré každý rok postihuje milióny ľudí na celom svete. V tomto článku sa dozviete nielen čo zápal pohrudnice je, ale povieme si aj niečo o jeho hlavných príznakoch, príčinách vzniku, možnostiach a odhadovanej dĺžke liečby a komplikáciách.

Obsah

 1. Čo je zápal pohrudnice?
 2. Príznaky pleuritídy
 3. Aké sú príčiny zápalu pohrudnice?
 4. Diagnostika zápalu pohrudnice
 5. Liečba pleuritídy
  1. Liečba bolesti
  2. Liečba vyvolávajúca príčiny
 6. Ako dlho trvá zápal pohrudnice?
 7. Komplikácie zápalu pohrudnice
 8. Kedy vyhľadať lekára?
 9. Čo s z článku odniesť?

Čo je zápal pohrudnice?

Zápal pohrudnice (odborne pleuritída alebo pleuritis) je zápal tkaniva (pleury), ktoré sa nachádza medzi pľúcami a hrudníkom (preto sa po slovensky nazýva pohrudnica).

Toto tkanivo sa skladá z dvoch vrstiev (vnútornej alebo viscerálnej a vonkajšej alebo parietálnej), medzi ktorými sa za normálnych podmienok nachádza malé množstvo tekutiny (takzvaná pleurálna tekutina).

To je veľmi dôležité pri dýchaní, kedy sa pľúca a hrudník rozpínajú a sťahujú a vďaka pleurálnej tekutine medzi listami pleury je potom dýchanie jednoduché a nebolestivé. Pri zápale pohrudnice dochádza k porušeniu hladkých kontúr jednotlivých listov pleury a niekedy aj k zmnožení pleurálnej tekutiny (vzniká takzvaný pleurálny výpotok alebo laicky "voda na pľúcach").

To vedie k tomu, že pri dýchacích pohyboch sa listy pleury po sebe hladko nepohybujú, ale "drhnú", čo sa prejaví typickou ostrou bolesťou na hrudi pri nádychu a ďalšími príznakmi (viď. ďalej) (1).

Zhrnutie: Zápal pohrudnice je zápal tkaniva medzi pľúcami a hrudníkom, ktoré sa nazýva pohrudnica alebo pleura. Má suchú a vlhkú formu, podľa toho, či sa pri ňom tvorí pleurálny výpotok alebo nie.

Príznaky pleuritídy

Najčastejším príznakom zápalu pohrudnice je ostrá, bodavá bolesť na hrudi pri hlbokom nádychu. Niekedy môže táto bolesť vystreľovať aj do ramena.

Pleuritická bolesť sa často zhoršuje pri kašli, kýchaní alebo pohybe a naopak pri plytkom dýchaní dochádza k zmierneniu bolesti.

Ďalšími častými prejavmi zápalu pohrudnice sú dýchavičnosť a suchý kašeľ.

Z klinického hľadiska sa zápal pohrudnice rozdeľuje na dva typy, na takzvanú suchú pleuritídu, kedy sa netvorí výpotok (nadmerné množstvo tekutiny) a choroba vzniká len "podráždením" pleury a na vlhkú pleuritídu, ktorá je charakterizovaná zmnožením tekutiny v pleurálnej dutine (teda výpotkom).

Zhrnutie: Medzi hlavné príznaky zápalu pohrudnice patria bodavá bolesť na hrudi zhoršujúca sa pri kašli a pohybe, suchý kašeľ a dýchavičnosť. Pleuritídu rozdeľujeme na suchú a vlhkú, podľa toho, či sa tvorí alebo netvorí výpotok (voda na pľúcach).

Aké sú príčiny zápalu pohrudnice?

Medzi časté príčiny zápalu pohrudnice patria vírusové infekcie, najmä infekcie vyvolané vírusmi chrípky. Z toho teda vyplýva, že pleuritída je častou komplikáciou chrípky alebo vírusových zápalov pľúc (1).

Medzi menej časté príčiny pleuritídy patria:

 • Bakteriálna infekcia (napríklad zápal pľúc alebo tuberkulóza)
 • Plesňové a parazitárne infekcie
 • Pľúcna embólia (náhle zablokovanie pľúcnej tepny krvnou zrazeninou)
 • Autoimunitné choroby, akými sú systémový lupus erythematosus (SLE) alebo reumatoidná artritída (RA)
 • Rakovina (najmä rakovina pľúc, lymfóm, mezotelióm alebo iné nádory pleury)
 • Stavy po operáciách v hrudnej dutine (najmä po výkonoch na srdci, ako je aortokoronárny bypass, apod.)
 • Nenádorové ochorenia pľúc (napríklad lymfangioleiomyomatóza - LAM, azbestóza, sarkoidóza, apod.)
 • Zápalové ochorenia čriev (Crohnova choroba, ulcerózna kolitída, apod.)
 • Familiárna stredomorská horúčka (dedičné ochorenie, ktoré sa často prejavuje horúčkou a opuchmi lymfatických uzlín v bruchu a okolí pľúc)
 • Poranenie hrudníku (napríklad pri tupom náraze alebo po fraktúre rebier môže vzniknúť zápal pohrudnice)
 • Zápal podžalúdkovej žľazy (pankreatitída) - pleura sa nachádza v tesnej blízkosti pankreasu a jej zápal sa tak môže rozšíriť až na pohrudnicu

Pleuritída môže vzniknúť aj ako nežiaduci účinok niektorých liečiv, a to najmä derivátov alkaloidov, používaných v neurológii a psychiatrii, ako sú ergotamín (liek užívaný napríklad v liečbe migrény), bromokryptín (liek užívaný napríklad v liečbe Parkinsonovej choroby) alebo dantrolén (liek užívaný v liečbe malígnej hypertermie, čo je veľmi vzácna komplikácia celkovej anestézie) (2).

A niekedy príčinu vzniku zápalu pohrudnice nie je možné zistiť vôbec.

Zhrnutie: Najčastejšou príčinou zápalu pohrudnice sú vírusové infekcie, najmä chrípka. Pleuritída ale môže vzniknúť aj v dôsledku bakteriálnych, plesňových či parazitárnych infekcií, nádorov, autoimunitných chorôb, zápalových ochorení čriev a pankreasu a tiež ako nežiaduci účinok niektorých liekov používaných v neurológii, psychiatrii a anestézii.

Diagnostika zápalu pohrudnice

Lekár obvykle diagnostikuje pleuritídu na základe príznakov ochorení, s ktorými prichádzate (bodavá bolesť pri nádychu, zhoršujúca sa pri kašli a zlepšujúca sa pri plytkom dýchaní). Svoju diagnózu si môže nechať potvrdiť nasledujúcimi vyšetreniami (1):

 • Počúvanie: lekár si pomocou fonendoskopu počúvne váš hrudník a ak zaregistruje zreteľné suché, praskavé zvuky pri nádychu, je to signálom, že môžete mať zápal pohrudnice.
 • Röntgen pľúc: röntgen pľúc je v diagnostike zápalu pohrudnice pomocným vyšetrením. Hodnotí sa najmä prítomnosť pleurálneho výpotku (teda nadmerného množstva tekutiny v pleurálnej dutine), čo je jednou zo známok takzvanej vlhkej pleuritídy, spojenej s tvorbou výpotku. Prítomnosť výpotku však nemusí znamenať, že máte zápal pohrudnice . K jeho zmnoženiu totiž dochádza aj pri ďalších ochoreniach, akými sú zápal pľúc, nádory alebo srdcové zlyhanie. Spolu s typickými príznakmi pleuritídy je však prítomnosť výpotku na RTG ďalším signálom, ktorý lekárovi pomôže stanoviť správnu diagnózu. Pretože na skiagrame (RTG) hrudníku sa zachytia len väčšie výpotky (cca nad 300 ml), často sa používa ešte ultrazvuk, ktorý je citlivejší a dokáže zachytiť aj menší výpotok.   
 • Ultrazvukové vyšetrenie: hodnotí sa najmä prítomnosť výpotku v pleurálnej dutine, vyšetrenie je citlivejšie než RTG.
 • CT vyšetrenie: v prípade podozrenia na zápal pohrudnice vyvolaný upchatím pľúcnych tepien krvnou zrazeninou (pľúcna embólia) sa prevádza špecializované CT vyšetrenie (takzvané angio-CT alebo CT angiografia) pre potvrdenie pľúcnej embólie.  
 • Odber krvi: biochemické vyšetrenie krvi sa pri zápale pohrudnice indikuje za účelom zistenia hladiny zápalových markerov v krvi, ako sú CRP alebo prokalcitonín (to lekárovi pomôže odlíšiť vírusovú infekciu od bakteriálnej infekcie), vyšetrenie D-dimérov (to sú bielkovinné zvyšky, ktoré sa v tele tvoria vždy, keď niekde vznikne krvná zrazenina - negatívne D-diméry lekárovi pomôžu vylúčiť zápal pohrudnice z dôvodu pľúcnej embólie, ale u starších ľudí často toto vyšetrenie nemá význam, pretože prakticky všetci majú D-diméry pozitívne, aj keď pľúcnu embóliu nemajú) a ďalších ukazovateľov.
 • Biopsia: jedná sa o odber buniek z pleurálneho výpotku (pohrudničná dutina sa napichne ihlou, výpotok sa "nasaje" a odošle na cytologické vyšetrenie, ktoré skúma, či nie sú vo výpotku prítomné nádorové bunky). Toto vyšetrenie sa používa najmä v prípade podozrenia na nádor pľúc alebo pleury.

Nie vždy je nutné robiť všetky vyššie uvedené vyšetrenia, vždy záleží na vašom zdravotnom stave, na charaktere ochorenia a tiež na rozhodnutí vášho lekára. Ak vás pichá na hrudi pri nádychu a sú prítomné typické suché trecie šelesty pri posluchovom náleze, väčšinou nie je nutné robiť žiadne ďalšie vyšetrenia a môže byť hneď stanovená diagnóza zápalu pohrudnice.

Zhrnutie: Diagnostika zápalu pohrudnice sa opiera najmä o posluchové vyšetrenie fonendoskopom, ďalej o RTG hrudníku, ultrazvuk, CT vyšetrenie, biochemické vyšetrenie krvi a bioptické vyšetrenie (cytológia).

Liečba pleuritídy

Liečba zápalu pohrudnice je založená na zmiernení príznakov ochorenia (teda najmä na liečbu bolesti) a v niektorých prípadoch aj na liečbe základnej príčiny ochorenia (3). 

Pri správnej a rýchlej liečbe nezanecháva zápal pohrudnice obvykle žiadne trvalé následky na pľúcach.

Liečba bolesti

Liečba bolesti pri zápale pohrudnice zahŕňa nasledujúce lieky a postupy:

 • Lieky proti zápalu a bolesti: používa sa hlavne paracetamol (Paralen, Panadol) a nesteroidné protizápalové lieky (antiflogistiká), ako je napríklad ibuprofén. 
 • Lieky proti kašľu: najmä sirupy na kašeľ, ktoré obsahujú kodeín. Ten má tlmivé účinky a pomáha tlmiť nielen kašeľ, ale aj pleuritickú bolesť.
 • Spanie na postihnutom boku: je zaujímavé, že keď budete spať na boku, na ktorom je pleuritídou postihnutá strana hrudníku, prináša to často úľavu od bolesti.
 • Dostatok odpočinku
 • Hlboké dýchanie a odstránenie hlienov: hneď ako bolesť poľaví, mali by ste pomaly začať opäť zhlboka dýchať a snažiť sa vykašľať (odstrániť) hlien z pľúc. Inak hrozí vznik komplikácií, najmä zápalu pľúc.

Liečba vyvolávajúca príčiny

Príčin zápalu pohrudnice je celý rad a ak sa chcete pleuritídy zbaviť, musíte vyliečiť vyvolávajúcu príčinu. K tomu sa používajú nasledujúce postupy:

 • Pokojový režim: najčastejšou príčinou zápalu pohrudnice je vírusová infekcia. V takom prípade vám lekár odporučí pokoj na lôžku, odpočinok, dostatok tekutín, prípadne užívanie liekov proti bolesti a zápalu (viď. vyššie) a ochorenie samo odznie do niekoľkých dní. 
 • Antibiotiká: ak je príčinou pleuritídy bakteriálna infekcia (pneumónia alebo tuberkulóza), budete užívať antibiotiká, a to buď vo forme tabletiek alebo priamo do žily. V takom prípade môže byť nutná hospitalizácia v nemocnici.
 • Punkcia pleurálneho výpotku: ak máte vlhkú pleuritídu spojenú s tvorbou výpotku, môže vám lekár vykonať jeho punkciu (napichne pleurálnu dutinu a výpotok ihlou odsaje). Punkcia výpotku sa prevádza v lokálnej alebo celkovej anestézii a budete musieť niekoľko dní zostať v nemocnici. Vlhká pleuritída často vzniká pri masívnej pľúcnej embólii alebo bakteriálnych zápaloch (kedy môže dôjsť až k vzniku abscesov s kolekciou hnisu v hrudnej dutine, čo sa odborne nazýva empyém hrudníka). Okrem punkcie výpotku budete pri vlhkej pleuritíde užívať aj ďalšie lieky (antibiotiká pri bakteriálnom zápale alebo empyéme a lieky na riedenie krvi pri pľúcnej embólii). Nie vždy je nutné výpotok punktovať a tento výkon sa prevádza väčšinou až vtedy, keď vás trápi silná dýchavičnosť a ďalšie nežiaduce prejavy spojené s "vodou na pľúcach". 
 • Liečba nádorového ochorenia: ak je pleuritída spôsobená nádorom, budete musieť podstúpiť jeho liečbu, ktorá závisí na type nádoru. U niektorých nádorov postačí rádioterapia a chemoterapia, zatiaľ čo pri iných druhoch nádorov je nutná operácia, pri ktorej vám môžu lekári odstrániť časť, jeden alebo viac lalokov pľúc a pleury.
 • Liečba zápalu pankreasu a zápalových črevných ochorení: niekedy môže byť zápal pohrudnice spôsobený aj zápalom pankreasu či črevnými chorobami. V takom prípade vám bude nasadená príslušná liečba, obvykle zahŕňajúca antibiotiká a ďalšie lieky, podľa konkrétneho ochorenia. 
 • Zmena liekov: ak je zápal pohrudnice vyvolaný užívaním niektorých liekov, lekár vám môže zmeniť ich dávkovanie alebo ich nahradiť inými liekmi.
 • Liečba autoimunitných chorôb: zápal pohrudnice v dôsledku autoimunitných chorôb sa lieči pomocou liekov na autoimunitné choroby (obvykle kortikosteroidy, ale aj iné lieky). Nikdy žiadny liek nevysadzujte ani nemeňte jeho dávkovanie bez súhlasu lekára.

Ako dlho trvá zápal pohrudnice?

Doba liečby zápalu pohrudnice závisí od vyvolávajúcej príčiny. U pleuritídy spôsobenej vírusovou infekciou (ktorá je najčastejšia), príznaky odznejú do niekoľkých dní. 

U bakteriálnych pleuritíd (v dôsledku pneumónie, tuberkulózy či empyému) je liečba dlhodobá a trvá niekoľko týždňov až mesiacov

U pleuritíd v súvislosti s nádorovým ochorením je liečba opäť dlhodobá a môže trvať celé mesiace až roky

Niekedy (vzácne) sa pleuritída nevylieči vôbec.

Zhrnutie: Liečba zápalu pohrudnice spočíva v zmiernení bolesti a odstránení vyvolávajúcej príčiny. Dĺžka liečby závisí na príčine ochorenia a pohybuje sa v rozmedzí niekoľkých dní až rokov.

Komplikácie zápalu pohrudnice

Komplikácie zápalu pohrudnice sa vyskytujú vzácne. 

Medzi najčastejšie komplikácie pleuritídy patria (4): 

 • Pleurálny výpotok: ten vzniká najmä ako komplikácia nedoliečenej alebo zle liečenej suchej pleuritídy alebo pri vlhkých pleuritídach vyvolaných baktériami (ako komplikácia pneumónie, tuberkulózy, apod.).
 • Zápal pľúc (pneumónia) až empyém: pri nedoliečenej suchej pleuritíde a nedostatočnom odhlienení po odznení bolestí, môže vzniknúť zápal pľúc až empyém hrudníka (prítomnosť hnisu v hrudne dutine), ako komplikácia zápalu pohrudnice.
 • Pleurálne zrasty: po opakovaných a častých zápaloch pohrudnice môžu vzniknúť zrasty, ktoré sťažujú dýchanie. Tie je potom väčšinou nutné odstrániť chirurgicky.
Zhrnutie: Komplikácie zápalu pohrudnice sú vzácne. Patria medzi ne pleurálny výpotok, zápal pľúc, empyém hrudníka a zrasty (adhézie).

Kedy vyhľadať lekára?

Pri akýchkoľvek bolestiach na hrudi, ktoré trvajú dlhšie než 15 minút a sú spojené s dýchavičnosťou, potením, nevoľnosťou, zvracaním, pocitom tiesne na hrudníku či vystreľovaním bolesti do čeľustí, krku, ramena alebo brucha si okamžite zavolajte záchranku na čísle 155. 

Rovnako tak si zavolajte okamžite záchranku, ak je bolesť na hrudi spojená s vykašliavaním krvi. 

Ak vás trápi ostrá bodavá bolesť na hrudi pri nádychu, ktorá sa zhoršuje pri kašli, kýchaní a zmene polohy, ale nie je spojená s vyššie uvedenými príznakmi (potenie, nevoľnosť, zvracanie, vyžarovanie bolesti, vykašliavanie krvi), vyhľadajte vášho praktického lekára a popíšte mu vaše príznaky. 

Lekár vás vyšetrí, nasadí vhodnú liečbu a prípadne odporučí ďalšie vyšetrenie u špecialistov.

Čo s z článku odniesť?

Zápal pohrudnice je nepríjemné a bolestivé ochorenie, ktoré sa prejavuje ostrou až bodavou bolesťou na hrudi pri nádychu, ktorá sa zhoršuje pri kašli, kýchaní a telesnej námahe. Môžu sa objaviť aj prejavy dýchavičnosti. Väčšinou je toto ochorenie spôsobené vírusovou infekciou (vzniká najčastejšie pri chrípke alebo tesne po nej) a obvykle odznie samo bez nutnosti liečby. Táto forma ochorenia sa nazýva suchá pleuritída. 

Niekedy môže byť zápal pohrudnice vyvolaný baktériami, nádorovým ochorením alebo autoimunitnými chorobami. V takom prípade je často spojený s vznikom výpotku a vzniká vlhká pleuritída, ktorá je závažnejšia a je nutné ju liečiť u lekára.

Liečba pleuritídy závisí na vyvolávajúcej príčine a zahŕňa, okrem iného, liečbu bolesti, zápalu a režimové opatrenia. Niekedy je nutné zápal pohrudnice liečiť v nemocnici. 

Celková doba liečby je od niekoľkých dní až po niekoľko mesiacov a rokov (v najzávažnejších prípadoch). 

Komplikácie pleuritídy sú vzácne a patria medzi ne pleurálny výpotok, zápal pľúc alebo zrasty (adhézie) pleury.  

Pomohol vám tento článok? Chcete nás podporiť, aby sme mohli písať viac takýchto článkov?
Zdieľať článok
Meno autora: MUDr. Michal Vilímovský (SK)
Vzdelanie: lekár
Použité zdroje:

Vlastná tvorba a číslované zdroje v článku.

Zdroje obrázkov:

Pixabay.com

Dátum vydania: 6. mája 2023, 6:40
Dátum plánovanej revízie: 6. mája 2025, 6:40
Na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti využívame cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií