Zväčšená slezina (splenomegália)

27. apríla 2015, 8:24

Slezina je uložená v ľavej hornej časti brušnej dutiny, sčasti krytá hrudným košom. Môže sa zväčšiť z mnohých príčin, najčastejšie je to kvôli infekcii, chorobám pečene a niektorým typom rakoviny. Všetko o príčinách, príznakoch, diagnostike a liečbe splenomegálie sa dozviete v tomto článku.

Čo je to splenomegália?

Slezina je uložená v ľavej časti brušnej dutiny, čiastočne krytá rebrami. Je to mäkký, špongiovitý a extrémne prekrvený orgán, ktorého základnou funkciou je:

 1. Filtrovať a zneškodňovať z krvi staré a poškodené červené krvinky (erytrocyty)
 2. Brániť infekcii produkciou bielych krviniek (leukocytov) a rozpoznávať mikroorganizmy kolujúce v krvi, ktorá ňou preteká
 3. Slúžiť ako zásobáreň krvi

Normálna veľkosť sleziny je do 11 centimetrov a váži okolo 150 gramov (1). Slezina sa môže zväčšiť z mnohých príčin, najčastejšie je to kvôli infekcii, chorobám pečene a niektorým typom rakoviny. Zväčšená slezina nedokáže vykonávať svoju funkciu tak dobre ako predtým. Napríklad začne ničiť nielen poškodené, ale aj zdravé červené krvinky, čo spôsobí anémiu. Taktiež začne vychytávať priveľa krvných doštičiek, a prebytok červených krviniek a doštičiek ďalej slezinu poškodzuje.

Splenomegália - zväčšená slezina

Zväčšená slezina však často nespôsobuje viditeľné či výrazné príznaky a zistí sa až pri bežnom lekárskom vyšetrení. Zväčšenú slezinu dokáže lekár vyhmatať, kým normálna je nehmatná. Ak máte splenomegáliu, pravdepodobne vás čaká vyšetrenie krvi a zobrazovacie vyšetrenia na zistenie príčiny. Liečba spočíva v liečbe príčiny, ktorá splenomegáliu spôsobila. V niektorých prípadoch sa musí slezina nakoniec chirurgicky odstrániť.

Ako sa prejavuje zväčšenie sleziny?

Zväčšená slezina nemusí spôsobovať žiadne ťažkosti. Ak sa prejaví, tak medzi časté príznaky patrí:

 • Bolesť naľavo pod rebrami, môže vyžarovať do ľavého ramena
 • Pocit plnosti bez toho, aby ste jedli, alebo len po malom množstve jedla – zväčšená slezina  tlačí na žalúdok
 • Anémia
 • Únava
 • Časté infekcie
 • Zvýšená krvácavosť

Kedy by ste mali zájsť k lekárovi?

Lekára navštívte, ak vás bolí v ľavom nadbrušku, najmä ak je bolesť prudká a zhoršuje sa pri hlbokom nádychu.

Čo spôsobuje splenomegáliu?

Príčiny zväčšenej sleziny môžu byť rôznorodé, ale veľmi často ju spôsobujú infekcie. Zväčšenie sleziny môže byť len prechodné a po liečbe príčiny sa opäť zmenší na normálnu veľkosť. Faktory, ktoré spôsobujú alebo sa podieľajú na zväčšení sleziny, sú nasledovné:

 • Vírusové infekcie, napríklad mononukleóza
 • Bakteriálne infekcie, napríklad syfilis alebo baktériálna endokarditída
 • Parazitárne infekcie, napríklad malária
 • Cirhóza a iné ochorenia pečene
 • Hemolytická anémia – ochorenie, pri ktorom sa z rôznych príčin ničia červené krvinky
 • Leukémia a lymfómy 
 • Metabolické choroby, napríklad Gaucherova choroba (2) a Niemann-Pickova choroba (3)
 • Tlak na žily vedúce z pečene alebo sleziny, spôsobené napríklad krvnou zrazeninou

Kto je najviac ohrozený splenomegáliou?

Zväčšená slezina môže postihnúť kohokoľvek, ale tieto skupiny ľudí majú najvyššie riziko:

 • Deti a mladí dospelí s infekciou (často s mononukleózou)
 • Ľudia trpiaci Gaucherovou chorobou, Niemann-Pickovou chorobou alebo nejakou inou dedičnou metabolickou poruchou postihujúcou pečeň a slezinu
 • Ľudia, ktorí bývajú alebo často cestujú do oblastí s výskytom malárie

Aké sú komplikácie splenomegálie?

Najčastejšími komplikáciami sú infekcia a prípadné krvácanie z prasknutej sleziny.

Zväčšená slezina zníži počet bielych krviniek, červených krviniek a krvných doštičiek. Následkom sú časté infekcie, anémia a zvýšená krvácavosť z poruchy zrážania krvi.

Zväčšená slezina sa môže taktiež veľmi ľahko roztrhnúť, čo môže viesť k život ohrozujúcemu vnútornému krvácaniu do brušnej dutiny.

Ako sa vyšetruje zväčšená slezina?

Zväčšenú slezinu vyhmatá lekár pri fyzikálnom vyšetrení. U veľmi chudých ľudí môže byť hmatná aj slezina normálnej veľkosti. Na potvrdenie diagnózy splenomegálie a zistenie jej príčiny sa využívajú nasledujúce vyšetrenia:

 • Krvné testy dajú lekárovi informáciu o počte krvných doštičiek a červených a bielych krviniek v krvi. Podľa hladiny pečeňových enzýmov sa dá zistiť aj to, či je príčinou zväčšenej sleziny porucha pečene.
 • Ultrazvuk a počítačová tomografia (CT) určia presnú veľkosť sleziny a to, či utláča ostatné orgány v brušnej dutine.
 • Magnetická rezonancia sa môže použiť na vizualizáciu krvného prietoku slezinou.
 • Vyšetrením kostnej drene sa dá zistiť o krvných bunkách oveľa viac ako zo vzorky žilnej krvi. Ak sa lekár rozhodne vyšetriť vám kostnú dreň, tak vás čaká buď biopsia ihlou na odobratie pevnej vzorky kostnej drene, alebo takzvaná aspirácia, ktorou sa získava tekutá časť drene. V oboch prípadoch sa vzorka odoberá zozadu z lopaty bedrovej kosti v lokálnej alebo celkovej anestézii.
 • Biopsia sleziny sa kvôli riziku krvácania takmer nikdy nevykonáva.

Ako sa zväčšená slezina lieči?

Liečba sa sústredí na elimináciu príčiny splenomegálie (4). Napríklad ak máte bakteriálnu infekciu, dostanete antibiotiká.

Ak máte zväčšenú slezinu, ale nemáte žiadne príznaky a príčina sa nenašla, tak budete jednoducho chodiť často na kontroly k lekárovi, či sa váš problém nezhoršil. V prípade zhoršenia príznakov alebo komplikácií, či ak sa príčina splenomegálie nedá liečiť, môže lekár navrhnúť chirurgické odstránenie sleziny. Človek bez sleziny žije plnohodnotný život, jediným problémom je vysoké riziko infekcií.

Po chirurgickom odstránení sleziny môžete minimalizovať riziko vzniku infekcie a s tým spojené komplikácie nasledovnými spôsobmi:

Už pred plánovanou operáciou by ste mali s lekárom zostaviť harmonogram potrebných vakcinácií. Po odstránení sleziny sú bežné očkovania proti pneumokokom, meningokokom a hemofilom skupiny B, ktoré vás ochránia pred nebezpečnými typmi pneumónie (zápal pľúc), meningitídy (zápal mozgových blán) a hemofilovej infekcie. Niektoré očkovania si budete musieť v pravidelných intervaloch obnovovať.

Po chirurgickom zákroku budete pravdepodobne preventívne zaliečený antibiotikami, a taktiež pri hocijakom podozrení na bakteriálnu infekciu.

Pri každej zvýšenej teplote a horúčke zavolajte lekárovi, pretože to môže byť príznakom infekcie.

Starostlivo zvážte každú zahraničnú cestu do oblastí, kde sú rozšírené infekčné choroby ako malária či cholera.

Ďalšie tipy na zvládanie splenomegálie

So zväčšenou slezinou by ste sa mali vyhýbať kontaktným športom ako je futbal, hokej, basketbal a bojové športy, pretože vám hrozí riziko ruptúry sleziny a vnútorného krvácania.

Netreba zabúdať na používanie bezpečnostných pásov v dopravných prostriedkoch. Pri nehode vás pás ochráni pred možným poškodením sleziny.

Nezabúdajte ani na pravidelné očkovania, pretože zväčšená slezina nie je schopná dostatočne bojovať proti infekciám. Sledujte pravidelné termíny na preočkovanie proti tetanu, záškrtu a čiernemu kašľu. Takisto by ste sa mali dať každý rok zaočkovať proti chrípke.

Pomohol vám tento článok? Chcete nás podporiť, aby sme mohli písať viac takýchto článkov?
Zdieľať článok
Meno autora: MUDr. Michal Vilímovský (SK)
Vzdelanie: lekár
Použité zdroje: Mayoclinic a referenčné odkazy v článku
Zdroje obrázkov: Dollarhotoclub.com
Dátum vydania: 27. apríla 2015, 8:24
Dátum plánovanej revízie: 27. apríla 2017, 8:24
Na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti využívame cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií