Rozmazané videnie: všetko čo potrebujete vedieť

25. januára 2023, 5:25

Rozmazané videnie je strata ostrosti zraku, kedy sa jednotlivé predmety javia ako rozostrené a zahmlené. Najčastejšou príčinou rozmazaného videnia sú refrakčné očné vady, ako napríklad krátkozrakosť, ďalekozrakosť alebo astigmatizmus a vetchozrakosť (presbyopia).

Obsah

 1. Príčiny a liečba rozmazaného videnia
  1. Krátkozrakosť (myopia)
  2. Ďalekozrakosť (hyperopia)
  3. Astigmatizmus
  4. Vetchozrakosť (presbyopia)
  5. Syndróm suchého oka
  6. Slzenie oka
  7. Tehotenstvo
  8. Očná migréna alebo migrenózne bolesti hlavy
  9. Mihanie pred očami
  10. Rozmazané videnie po laserovej operácii LASIK a ďalších očných operáciách
  11. Očné kvapky a lieky
  12. Nesprávne nosenie kontaktných šošoviek
  13. Makulárna diera
  14. Infekčné ochorenia očí a očných adnexov
  15. Šedý zákal
  16. Zelený zákal (glaukóm)
  17. Vekom podmienená makulárna degenerácia
  18. Diabetická retinopatia
  19. Cievna mozgová príhoda a/alebo krvácanie do mozgu
  20. Roztrúsená skleróza
  21. Arteriálna hypertenzia
  22. Kedy vyhľadať lekára a čo si z článku odniesť?

Rozmazané videnie ale môže byť tiež známkou závažnejšieho problému, vrátane niektorých život ohrozujúcich neurologických ochorení, či chorôb, ktoré môžu spôsobiť trvalú stratu zraku.

Rozmazané videnie sa môže objaviť tiež po niektorých očných operáciách, pri ktorých sa užívajú očné kvapky na znecitlivenie operovaného oka a/alebo roztiahnutie zrenice (napríklad po laserových operáciách očí mávajú pacienti nejakú dobu rozmazané videnie, ale tento stav väčšinou rýchlo a bez liečby vymizne sám od seba).

Vo väčšine prípadov postihuje rozmazané videnie obe oči, avšak niektorí ľudia môžu mať rozmazané videnie len na jednom oku.

S rozmazaným videním súvisí tiež zahmlené videnie, kedy pacient vidí jednotlivé predmety ako v hmle alebo mlieku. Zahmlené videnie býva väčšinou známkou nejakého ochorenia, ako je napríklad šedý zákal.

Rozmazané alebo zahmlené videnie môžu byť známkou závažného problému, a to najmä v prípade, ak sa vyskyte náhle, z plného zdravia (pacient napríklad večer vidí normálne a ráno má zahmlené videnie a/alebo sa rozmazané videnie objaví z ničoho nič).

V prípade, že zaznamenáte rozmazané či zahmlené videnie alebo sa objavia akékoľvek iné problémy (napríklad zdvojené videnie, zúženie zorného poľa, a pod.), je nutné čo najrýchlejšie vyhľadať očného lekára a nechať si oči dôkladne a starostlivo vyšetriť.

Príčiny a liečba rozmazaného videnia

Príčin rozmazaného alebo zahmleného videnia je celý rad a možno ich rozdeliť na menej závažné a závažné.

Medzi najčastejšie menej závažné príčiny rozmazaného videnia, okrem iných, patria:

Krátkozrakosť (myopia)

Medzi príznaky myopie patrí rozmazané videnie na jednom alebo obidvoch očiach, bolesti hlavy, žmúrenie a zvýšené namáhanie očí a niekedy tiež škúlenie. Myopia je najčastejšou refrakčnou vadou a vzdialené predmety krátkozraké oko vníma ako neostré a rozmazané.

Liečba

Liečba krátkozrakosti spočíva v korekcii chyby kontaktnými šošovkami, okuliarmi (v tomto prípade sa najčastejšie užívajú dvojduté šošovky označované ako rozptylky) a/alebo v laserovej operácii očí (napríklad LASIK).

Ďalekozrakosť (hyperopia)

Pri hyperopii vníma ďalekozraké oko blízke predmety rozmazane, čo okrem rozmazaného videnia spôsobuje nadmerné namáhanie očí a únavu. V prípade ťažkej ďalekozrakosti sa niekedy môžu zdať rozmazané aj vzdialené predmety.

Liečba

Rovnako ako u krátkozrakosti, aj ďalekozrakosť sa koriguje okuliarmi, kontaktnými šošovkami (v tomto prípade sa používajú bikonvexné šošovky označované ako spojky) a/alebo laserovou operáciou očí.

Astigmatizmus

V prípade, že sa vám zdajú rozmazané ako blízkej tak vzdialené predmety, môže to byť známkou astigmatizmu. Jedná sa o refrakčnú vadu spôsobenú najčastejšie nepravidelným tvarom (zakrivením) rohovky.

Ľudia s astigmatizmom nedokážu správne zaostriť do jedného miesta na sietnici, čo vedie k rozmazanému a neostrému videniu.

Liečba

Rovnako ako ostatné refrakčné chyby aj astigmatizmus sa lieči korektívnymi metódami, a to okuliarmi a kontaktnými šošovkami (najčastejšie sa používajú takzvané cylindrické šošovky) a/alebo laserovou operáciou.

Vetchozrakosť (presbyopia)

S vekom dochádza k postupnému zhoršovaniu zrakovej ostrosti. Pokiaľ máte 40 a začínate pri čítaní textovej správy, jedálneho lístka v reštaurácii alebo iných textov písaných drobným písmom vidieť rozmazane a neostro, môže sa jednať o presbyopiu čiže vetchozrakosť, čo je fyziologické (normálne) zhoršenie zraku vo "vyššom" veku.

Aj keď sú príznaky vetchozrakosti rovnaké ako príznaky ďalekozrakosti (teda rozmazané videnie na blízko a zvýšená námaha očí pri čítaní) je presbyopia spôsobená vekom podmieneným zhoršením schopnosti zaostriť na blízke predmety z dôvodu "stvrdnutia" očnej šošovky.

Liečba

Možností liečby presbyopie je mnoho, od progresívnych šošoviek (multifokálne šošovky), cez okuliare na čítanie až po operácie, medzi ktoré patrí implantácia rohovkových prstencov, konduktívna keratoplastika alebo metóda LASIK monovision.

Niektorí lekári a oční optici u okuliarov odporúčajú zaopatriť sklá antireflexnou vrstvou alebo používať okuliare s fotochromatickými sklami (fotochromatické okuliare), ktoré pomáhajú skvalitniť videnie a bránia nežiadúcemu oslneniu.

Syndróm suchého oka

Syndróm suchého oka spôsobuje celý rad problémov, ako je napríklad začervenanie oka, zvýšená citlivosť na svetlo, pocity rezania a pálenia v oku a samozrejme aj rozmazané videnie. Aj keď umelé slzy (lubrikačné očné kvapky) pacientom prinášajú úľavu, ťažké prípady syndrómu suchého oka vyžadujú užívanie liekov a uzáver slzných kanálikov.

Slzenie oka

Príčin slzenia očí je mnoho, od infekčných ochorení, cez upchatie alebo zúženie odvodných slzných ciest až po nadmernú tvorbu sĺz. Jedným z príznakov tohto problému môže byť aj rozmazané videnie, pretože cez oči plné sĺz má pacient pocit zahmleného či rozostreného videnia.

Tehotenstvo

Rozmazané a niekedy aj dvojité videnie (diplopia) pomerne bežne trápi tehotné ženy. Dôvodom je skutočnosť, že vplyvom hormonálnych zmien v tehotenstve dochádza k zmene tvaru a hrúbky rohovky, čo vedie k rozostreniu zraku.

Rovnako tak tehotné ženy často trpia syndrómom suchého oka, ktorý je tiež jednou z príčin rozmazaného videnia.

Ak sa v priebehu tehotenstva vyskytnú akékoľvek zmeny kvality zraku, je nutné informovať svojho lekára. Aj keď rozmazané videnie v tehotenstve nemusí byť známkou ničoho závažného, môže sa jednať o príznak gestačného diabetu (tehotenskej cukrovky) alebo vysokého krvného tlaku (a začínajúcej preeklampsie).

Očná migréna alebo migrenózne bolesti hlavy

Medzi príznaky očnej migrény alebo migrenóznych bolestí hlavy, okrem iných, patria rozmazané videnie, svetelné záblesky alebo aura. Aj keď tieto príznaky časom väčšinou odznejú bez akejkoľvek liečby, dokáže očná migréna či migrenózne bolesti hlavy pacientov pekne potrápiť.

Mihanie pred očami

Ako mihanie pred očami označujeme drobné škvrny, bodky, sadze a ďalšie drobné "predmety", ktoré plávajú v zornom poli. Jedným z príznakov tohto problému je aj rozmazané videnie. Mihanie pred očami vzniká z dôvodu postupného odlupovania sklovca vnútri oka s pribúdajúcim vekom, čo vedie k tomu, že drobné kúsky sklovca plávajú v zornom poli a hádžu tiene na sietnici, ktoré človek vníma ako mihanie pred očami.

Vo väčšine prípadov nie sú občasné záblesky pred očami nič závažné, avšak ak sa objavia náhle, vo väčšom množstve a/alebo opakovane, je nutné okamžite vyhľadať lekársku pomoc, pretože by sa mohlo jednať o odchlípenie sietnice.

Rozmazané videnie po laserovej operácii LASIK a ďalších očných operáciách

Bezprostredne po laserovej operácii LASIK a ďalších operáciách refrakčných chýb môže pacient zaznamenať rozmazané videnie. Zraková ostrosť sa obvykle do niekoľkých dní upraví, avšak než sa zrak po operácii stabilizuje úplne môže prejsť aj niekoľko týždňov.

Očné kvapky a lieky

Niektoré druhy očných kvapiek, najmä očné kvapky, ktoré obsahujú konzervačné látky, môžu spôsobiť podráždenie oka a rozmazané videnie.

Rovnako tak niektoré lieky, ako sú napríklad lieky na alergiu (antihistaminiká) môžu mať vedľajšie účinky v podobe syndrómu suchého oka a rozmazaného videnia.

Ak máte podozrenie, že by za rozmazaným videním mohli byť nežiaduce účinky liekov alebo očné kvapky, informujte o tom svojho lekára a požiadajte ho o odporučenie alternatívnych liekov, ktoré tieto problémy nespôsobujú.

Nesprávne nosenie kontaktných šošoviek

Dlhodobé nosenie jednorazových kontaktných šošoviek bez výmeny po každom použití alebo nedostatočná hygiena kontaktných šošoviek môže narušiť tvorbu slzného filmu na oku, čo vedie k rozmazanému videniu a navyše to zvyšuje riziko očných infekcií.

Medzi závažné príčiny rozmazaného videnia, okrem iného, patria:

Makulárna diera

V prípade, že máte viac ako 60 rokov a náhle sa objaví rozmazané videnie na jednom oku, môže sa jednať o makulárnu dieru (otvor v strednej časti sietnice).

Infekčné ochorenia očí a očných adnexov

Rozmazané videnie sa tiež môže objaviť u ďalších ochorení očí, ako sú odlúčenie sietnice, herpetické očné infekcie (vrátane pásového oparu), zápaly viečok, živnatky, zápaly mazových žliazok na očnom viečku (vrátane jačmenného alebo vlčieho zrna) a zápaly zrakového nervu (optická neuritída - často sa vyskytuje u pacientov s roztrúsenou sklerózou).

Niektoré ochorenia očí môžu spôsobiť trvalú stratu zraku, takže ak spozorujete akékoľvek zhoršenie zraku, zahŕňajúce rozmazané, rozostrené, zahmlené alebo dvojité videnie, je nutné okamžite vyhľadať lekársku pomoc.

Šedý zákal

Ak spozorujete zmeny zraku, prejavujúce sa rozmazaným a zahmleným videním, ktoré sa postupne zhoršujú, môže to byť známkou šedého zákalu.

Neliečený šedý zákal (katarakta) sa postupne stále zhoršuje a môže viesť až k úplnému oslepnutiu, ktoré našťastie býva dočasné a väčšinou sa pacientovi podarí zrak obnoviť po úspešnej náhrade očnej šošovky.

Zelený zákal (glaukóm)

Zelený zákal je ochorenie spôsobené progresívnou degeneráciou zrakového nervu, ktoré môže viesť až k úplnému oslepnutiu. Medzi jeho príznaky patrí tunelové alebo rozmazané videnie.

Vekom podmienená makulárna degenerácia

Rozmazané videnie a zhoršenie vnímania obrysov predmetov (rovné tvary a čiary sa zdajú zakrivené alebo zvlnené) môžu byť známkou vekom podmienenej makulárnej degenerácie, ktorá je najčastejšou príčinou slepoty u starších ľudí.

Diabetická retinopatia

Jednou z častých komplikácií diabetu je takzvaná diabetická retinopatia, ktorá sa, okrem iného, prejavuje rozmazaným videním. Ide o závažné ochorenie, ktoré poškodzuje sietnicu oka a môže spôsobiť až trvalú stratu zraku.

Cievna mozgová príhoda a/alebo krvácanie do mozgu

Rozmazané videnie, často v spojení s diplopiou (dvojitým videním) a ďalšími príznakmi, ako je nezrozumiteľná reč, oslabenie končatín na polovici tela a/alebo pokles ústneho kútika či očného viečka na jednej strane tváre, môžu byť známkou závažného a život ohrozujúceho ochorenia , ako je cievna mozgová príhoda alebo krvácanie do mozgu.

Roztrúsená skleróza

Rozmazané videnie (často spolu s dvojitým videním a optickou neuritídou), môže byť skorou známkou roztrúsenej sklerózy.

Arteriálna hypertenzia

Vysoký krvný tlak škodí nielen nášmu srdcu, ale poškodzuje aj drobné tepny v sietnici, čo sa môže prejaviť ako rozmazané videnie. Neliečená hypertenzia môže viesť až k závažnému trvalému poškodeniu sietnice a strate zraku a/alebo iným život ohrozujúcim stavom, ako je infarkt myokardu a/alebo cievna mozgová príhoda.

Kedy vyhľadať lekára a čo si z článku odniesť?

Ak máte pocit, že občas vidíte rozmazane alebo neostro a tento stav sám od seba odznie a nezhoršuje sa, väčšinou sa jedná o únavu očí alebo reakciu na nadmernému vystavovaniu sa slnečnému žiareniu (oslnenie).

Avšak ak rozmazané videnie vznikne náhle (na jednom alebo oboch očiach), váš stav sa nelepší a objavia sa ďalšie príznaky, ako sú zahmlené, tunelové či dvojité videnie, pokles ústneho kútiku alebo očného viečka na jednej strane tváre, oslabenie alebo nemožnosť hýbať končatinami na jednej polovici tela, stratou schopnosti hovoriť alebo rozumieť hovorenému slovu (vrátane náhle vzniknutého mumlania alebo drmolenia, apod.), je nutné okamžite vyhľadať lekársku pomoc.

Pomohol vám tento článok? Chcete nás podporiť, aby sme mohli písať viac takýchto článkov?
Zdieľať článok
Meno autora: MUDr. Michal Vilímovský (SK)
Vzdelanie: lekár
Použité zdroje:

Allaboutvision.com

Zdroje obrázkov:

Canva.com

Dátum vydania: 25. januára 2023, 5:25
Dátum plánovanej revízie: 25. januára 2025, 5:25
Na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti využívame cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií