Bledosť (palor): všetko čo potrebujete vedieť

31. júla 2022, 6:45

Bledosť (palor alebo tiež pallor) je neobvykle svetlé sfarbenie pokožky v porovnaní s normálnou farbou. Najčastejšou príčinou bledosti je znížený prietok krvi a kyslíku v koži a / alebo znížené množstvo červených krviniek v krvi (anémia).

Obsah

 1. Od čoho závisí farba kože a kde všade sa môžeme s bledosťou stretnúť?
 2. Príčiny bledosti
  1. Chronická anémia
  2. Akútna anémia
  3. Ischemická choroba končatín
  4. Ostatné príčiny bledosti
 3. Kedy vyhľadať lekára?
 4. Diagnostika
 5. Liečba
 6. Prognóza a čo si z článku odniesť?

Existuje aj posmrtná bledosť (palor mortis), kedy je koža bledá z dôvodu zástavy zásobenia krvou a kyslíkom.

Bledosť sa môže vyskytovať buď len na určitých častiach tela (najčastejšie na tvári alebo jednej končatine) alebo postihuje celé telo.

V prípade, že sa objaví náhle zblednutie kože na jednej končatine alebo generalizovaný palor (všade na tele), je nutné čo najrýchlejšie vyhľadať lekársku pomoc.

Od čoho závisí farba kože a kde všade sa môžeme s bledosťou stretnúť?

Farba kože je ovplyvnená niekoľkými rôznymi faktormi, vrátane, okrem iného:

 • množstvom krvi, ktoré sa do kože dostáva
 • hrúbkou kože
 • množstvom melanínu (hnedého kožného pigmentu) v koži

Väčšina ľudí si pod pojmom bledosť predstaví bledú alebo neprirodzene svetlú tvár. Nie nadarmo sa hovorí, že je človek bledý ako stena.

Avšak existujú aj ďalšie časti tela, ktoré môžu zblednúť.

Patrí medzi ne napríklad:

 • spojovky (tenká blana vystieľajúca vnútorný povrch dolných očných viečok)
 • dlane rúk
 • jazyk
 • nechty
 • sliznica v dutine ústnej

V niektorých prípadoch je bledosť spôsobená len emočnou reakciou(napríklad strachom alebo úzkosťou), zatiaľ čo inokedy sa môže jednať o známku závažného ochorenia, ako je napríklad vnútorné krvácanie (ťažká anémia), sepsa (otrava krvi) alebo omrzliny.

Bledé spojovky sú pomerne spoľahlivou známkou anémie, a to u všetkých ľudí, bez ohľadu na rasu. Tento príznak je tiež považovaný za spoľahlivý ukazovateľ ťažkej anémie.

Príčiny bledosti

Najčastejšou príčinou bledosti je anémia, čo je ochorenie, pri ktorom telo z rôznych dôvodov netvorí dostatok červených krviniek (erytrocytov).

Anémia môže byť akútna, ktorá vzniká náhle, často z plného zdravia, alebo chronická, ktorá sa zvyčajne rozvíja pomaly a postupne.

Najčastejšou príčinou akútnej anémie sú veľké straty krvi po úrazoch alebo operáciách a tiež vnútorné krvácanie, najčastejšie do zažívacieho traktu (gastrointestinálne). Príčinou anémie je v tomto prípade absolútny nedostatok červených krviniek, pretože telo nedokáže rozsiahle krvné straty dostatočne rýchlo kompenzovať.

Preto je bledosť jedným z hlavných príznakov vnútorného krvácania či veľkých krvných strát.

Chronická anémia

Chronická anémia je veľmi časté ochorenie. Najčastejšie býva spôsobená nedostatkom železa, vitamínu B12 alebo kyseliny listovej v strave. V mnohých krajinách za bledosťou nie je nič iné ako práve zlé stravovanie a nedostatok základných vitamínov a minerálov.

U žien býva častou príčinou chronickej anémie silné menštruačné krvácanie.

Okrem toho existujú aj niektoré dedičné ochorenia, ktoré sú spojené s anémiou, ako sú napríklad kosáčikovitá anémia alebo talasémia.

Pri týchto ochoreniach ľudské telo vyrába nedostatočne účinné krvné farbivo hemoglobín a nedokáže tak účinne zásobovať orgány kyslíkom.

Ďalšími príčinami chronickej anémie môžu byť tiež ochorenia ako sú chronické zlyhávanie obličiek alebo hypotyreóza (znížená funkcia štítnej žľazy).

Anémiu môžu tiež vyvolať niektoré nádorové ochorenia, najmä rakovina kostí (napríklad osteosarkóm a ďalšie nádory) a kostnej drene (napríklad leukémia alebo lymfómy). Tieto nádory totiž narúšajú normálnu krvotvorbu a postupne môžu viesť k nedostatočnej tvorbe červených krviniek a ďalších krvných elementov, čo sa prejaví ako anémia.

A v niektorých prípadoch je za chronickou anémiou (a s ňou spojenou bledosťou) len únava alebo zvýšená citlivosť na chlad.

Akútna anémia

Anémia môže niekedy vzniknúť aj akútne, a to najmä v prípade veľkých krvných strát, ktoré telo nedokáže rýchlo vykompenzovať.

V takom prípade sa okrem bledosti často vyskytujú aj ďalšie príznaky, ako sú:

 • palpitácie (búšenie srdca) a / alebo zrýchlený tep srdca (tachykardia)
 • bolesť na hrudi
 • dýchavičnosť
 • nízky krvný tlak (hypotenzia)
 • strata vedomia
 • motanie hlavy alebo závrat

Ischemická choroba končatín

Ischémia je odborný názov pre nedostatok kyslíka a živín v tkanivách.

Najčastejšie vzniká pri zablokovaní alebo upchatí tepny na končatine krvnou zrazeninou či inak, čo sa prejaví zblednutím (zosvetlením) kože, chladnutím postihnutej končatiny a tiež veľmi silnou bolesťou.

Ostatné príčiny bledosti

Medzi ďalšie príčiny bledosti, okrem iných, patria:

 • nedostatok slnečného žiarenia
 • nedostatok kožného pigmentu (melanínu), čo môže byť niekedy úplne normálne jav (niektorí ľudia sú jednoducho prirodzene bledí) alebo sa môže jednať o vrodené alebo získané ochorenia, ako sú napríklad albinizmus alebo vitiligo (biele škvrny na koži)
 • pobyt v chladnom alebo mrazivom prostredí
 • šok (závažný, život ohrozujúci stav, ktorý sa prejavuje rôznymi príznakmi, vrátane, okrem iného, bledosti, ktorá je spôsobená významným znížením krvného tlaku)
 • smrť (posmrtná bledosť čiže palor mortis)

Kedy vyhľadať lekára?

Ak sa bledosť kdekoľvek na tele objaví náhle, bez predchádzajúceho varovania a / alebo je spojená s príznakmi ako sú:

 • motanie hlavy
 • závrat
 • strata vedomia (i krátkodobá)
 • vracanie alebo vykašliavanie krvi
 • krvácanie z konečníka
 • bolesť brucha

Medzi ďalšie závažné príznaky, ktoré vyžadujú okamžitú lekársku pomoc, okrem iných, patria:

 • dýchavičnosť
 • bolesť a chladnutie končatiny
 • bolesť na hrudi s náhle vzniknutou bledosťou

V prípade, že sa vyššie uvedené príznaky objavia, je nutné volať záchranku.

Ak sa objaví len únava a mierna dýchavičnosť, vyhľadajte svojho praktického lekára.

Diagnostika

Súčasťou diagnostiky príčiny bledosti je odber anamnézy, fyzikálne vyšetrenie a meranie krvného tlaku a tepovej frekvencie.

Všeobecne je bledosť nešpecifický príznak a vyskytuje sa pri mnohých ochoreniach.

Úlohou lekára pri diagnostike príčiny bledosti je zistiť, či sa jedná o stav, ktorý vyžaduje akútny a urgentný zásah za hospitalizácie v nemocnici, alebo ide o chronický problém, ktorý možno liečiť ambulantne alebo doma.

Bledosť, nízky krvný tlak, pocity na odpadnutie, zrýchlený tep srdca a / alebo krátkodobá strata vedomia môžu byť známkou závažného ochorenia.

Ak sa spolu s bledosťou objavia bolesti brucha alebo stvrdnutie brušnej steny (brucho je na pohmat tuhé ako doska), môže to byť znakom vnútorného krvácania.

Medzi vyšetrenie, ktorá sa pri hľadaní príčin bledosti používajú, okrem iného patria:

 • Krvný obraz a diferenciál: jedná sa o laboratórne vyšetrenie krvi, z ktorého sa zistí presný počet krvných elementov v krvi, vrátane červených a bielych krviniek, čo pomáha v diagnostike anémie a / alebo infekčných ochorení.
 • Množstvo retikulocytov na 1000 erytrocytov: cieľom tohto vyšetrenia je zistiť množstvo retikulocytov (buniek, ktoré predstavujú jedno z vývojových štádií červených krviniek - erytrocytov). Toto vyšetrenie pomáha posúdiť funkciu kostnej drene.
 • Vyšetrenie stolice: cieľom tohto vyšetrenia je zistiť prítomnosť krvi v stolici, čo by mohlo byť znakom vnútorného krvácania (krvácanie z konečníka alebo do gastrointestinálneho traktu).
 • Sérový tehotenský test na stanovenie hladiny ľudského choriogonadotropínu (HCG) v krvi: cieľom tohto vyšetrenia je vylúčiť graviditu u pacientky s bledosťou, pretože anémia a s ňou spojená bledosť sa často vyskytujú práve v tehotenstve.
 • Vyšetrenie funkcie štítnej žľazy: funkcia štítnej žľazy sa vyšetruje palpačne (tým možno odhaliť napríklad zväčšenie štítnej žľazy alebo zväčšené uzliny na krku), stanovením hladiny hormónov štítnej žľazy (voľný tyroxín - FT4, celkový tyroxín - T4, celkový trijódtyronín - T3, voľný trijódtyronín - FT3), tyroglobulinu a TSH v krvi a tiež s pomocou zobrazovacích metód, najčastejšie ultrazvuku, CT alebo MRI. Znížená funkcia štítnej žľazy (hypotyreóza) môže byť príčinou anémie.
 • Vyšetrenie funkcie obličiek: pretože anémia môže byť spôsobená aj zlyhaním obličiek, býva súčasťou diagnostiky príčin anémie a bledosti tiež vyšetrenie funkcie obličiek, ktoré sa vykonáva z krvi stanovením hladiny kreatinínu a ďalších látok v krvi.
 • Vyšetrenie hladiny vitamínov a minerálov v krvi: vzhľadom na to, že nedostatok niektorých vitamínov a minerálov môže spôsobiť anémiu a s tým spojenú bledosť, je vhodné koncentrácie týchto látok v krvi stanoviť a zistiť, či zodpovedajú predpísanému rozmedziu. Stanovuje sa najmä hladina vitamínov B12 a kyseliny listovej a tiež celkové množstvo železa v krvi.
 • Röntgenová snímka brucha: toto vyšetrenie orientačne slúži na zistenie ďalších možných príčin anémie a s ňou spojenou bledosťou, ako sú obličkové kamene alebo ileus (nepriechodnosť čriev).
 • Ultrasonografické vyšetrenie brucha: jedná sa o neinvazívne vyšetrenie brušných orgánov ultrazvukom, z ktorého sa dá zistiť mnoho možných príčin anémie a s ňou spojenou bledosti.
 • CT vyšetrenie brucha: toto vyšetrenie, rovnako ako röntgen, používa röntgenové žiarenie, ale je oveľa podrobnejšie a umožňuje tak podrobnejšie a presnejšie diagnostiku ochorení vnútorných orgánov
 • Magnetická rezonancia: toto vyšetrenie dokáže najpodrobnejšie zhodnotiť stav a funkciu vnútorných orgánov.
 • Angiografia končatín: jedná sa o vyšetrenie stavu cievneho zásobenia končatín. Vykonáva sa pod röntgenom, kedy sa pacientovi do hlavnej tepny zásobujúcej vyšetrovanú končatinu vstrekne špeciálne farbivo a sleduje sa, či voľne prechádza arteriálným riečiskom a či v tepnách nie je uzáver (zrazenina).

Liečba

Liečba bledosti závisí od vyvolávajúcej príčine.

Medzi najčastejšie spôsoby liečby bledosti, patria:

 • vyvážená strava bohatá na dôležité vitamíny a minerály
 • užívanie doplnkov stravy so železom, vitamínom B12 alebo kyselinou listovou v prípade ich nedostatku
 • užívanie liekov na liečbu základného ochorenia, ktoré je príčinou bledosti (napríklad chemoterapia u nádorov kostnej drene, antibiotiká v prípade infekcie, a pod.)
 • chirurgický výkon v prípade akútnych strát krvi a / alebo na odstránenie trombu (zrazeniny) či inej prekážky z upchatej tepny.

Prognóza a čo si z článku odniesť?

Prognóza bledosti závisí od vyvolávajúcej príčiny.

Niektoré príčiny bledosti sú závažné (napríklad ischemická choroba dolných končatín alebo nádorové ochorenia) a prognóza závisí na tom, ako zaberie liečba základného ochorenia.

Naproti tomu v prípade, že je bledosť spôsobená nedostatkom niektorých vitamínov či minerálov, je liečba pomerne jednoduchá a prognóza veľmi dobrá, pretože bledosť väčšinou po doplnení chýbajúcich živín a minerálov odznie.

V každom prípade je veľmi dôležité čo najrýchlejšie zistiť príčinu bledosti a zahájiť správnu liečbu. 

Pomohol vám tento článok? Chcete nás podporiť, aby sme mohli písať viac takýchto článkov?
Zdieľať článok
Meno autora: MUDr. Michal Vilímovský (SK)
Vzdelanie: lekár
Použité zdroje:

Healthline.com

Zdroje obrázkov:

Canva.com

Dátum vydania: 31. júla 2022, 6:45
Dátum plánovanej revízie: 31. júla 2024, 6:45
Na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti využívame cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií