Zápal osrdcovníka (perikarditída): všetko čo potrebujete vedieť

Zápal osrdcovníka (perikarditída): všetko čo potrebujete vedieť
1. november 2020 17:47

Perikarditída je zápal perikardu (osrdcovníka), tenkého dvojvrstvového obalu srdca. Osrdcovník čiže perikard sa skladá z dvoch vrstiev, medzi ktorými je malé množstvo tekutiny, čo znižuje trenie pri tlkotu srdca.

Obsah

 1. Rýchle fakty o perikarditíde
 2. Typy perikarditíd a súvisiaca terminológia
 3. Príznaky perikarditídy
 4. Príčiny perikarditídy
 5. Diagnostika perikarditídy
  1. Anamnéza
  2. Fyzikálne vyšetrenie
  3. Zobrazovacie metódy a laboratórne vyšetrenia
 6. Liečba perikarditídy
  1. Nesteroidné protizápalové lieky
  2. Kolchicín
  3. Kortikosteroidy
  4. Operácia
  5. Punkcia perikardu
 7. Prevencia perikarditídy
 8. Aká je prognóza perikarditídy a čo si z článku odniesť?

Zápal osrdcovníka vedie ku "zlepeniu" obidvoch listov perikardu, čo môže vyvolať bolesti na hrudníku.

Perikardiálna tekutina slúži jednak k "premazávaniu" srdca a navyše chráni osrdcovník pred infekciou.

Perikardiálny vak navyše udržiava srdce na mieste v hrudnej stene.

Perikarditída je najčastejšie akútne zápalové ochorenie, ktoré prichádza náhle, často sa objavuje z plného zdravia a trvá od niekoľkých dní do niekoľkých týždňov (1)

Presnú príčinu perikarditídy nepoznáme, ale podľa odborníkov je zhruba 80 - 90% prípadov zápalu osrdcovníka vírusového pôvodu (2).

Všeobecne vzaté platí, že všetky choroby, ktoré vyvolávajú zápal, vrátane nádorových ochorení, môžu spôsobiť perikarditídu.

Perikarditídu môžu spôsobiť aj niektoré lieky.

Perikarditída väčšinou odznie sama bez nutnosti liečby, ale napriek tomu je nutné vyhľadať lekára, pretože dostupná liečba pomáha podstatne skrátiť rekonvalescenciu a dokáže aj zabrániť recidíve (opakovaniu) zápalu osrdcovníka.

Okrem perikarditídy existujú aj ďalšie zápalové ochorenia srdca, ako sú napríklad:

 • Endokarditída: jedná sa o zápal vnútornej výstelky srdcových komôr, predsiení a chlopní. Toto ochorenie najčastejšie vyvolávajú baktérie a môže byť život ohrozujúce.
 • Myokarditída: jedná sa o zápal srdcovej svaloviny čiže myokardu, ktorá najčastejšie býva spôsobená vírusovou infekciou.
 • Myoperikarditída: jedná sa o súčasný zápal srdcovej svaloviny a osrdcovníka.

Rýchle fakty o perikarditíde

Tento odsek predstavuje rýchle zhrnutie informácií o perikarditíde. Podrobnosti sa dozviete v ďalších odsekoch tohto článku.

 • Perikarditída môže postihnúť kohokoľvek.
 • Odhaduje sa, že až 5% osôb, ktoré navštívia lekársku pohotovosť s bolesťou na hrudi má perikarditídu (3).
 • U zhruba 15 - 30% osôb, ktoré prekonali perikarditídu dochádza k recidíve a ochorenie sa objaví znova (odborne sa tomu hovorí rekurentná perikarditída) (4).
 • Perikarditída sa o niečo častejšie vyskytuje u černošskej (afroamerickej) populácie (5).
 • Jednou z najčastejších príčin perikarditídy je tuberkulóza (6).
 • Názov ochorenia pochádza z gréckeho slova "perikardion", čo znamená "obklopujúce srdce". Koncovka "ITIS" v gréčtine označuje zápal. Dohromady teda perikarditis znamená "zápal obklopujúci srdce".

Typy perikarditíd a súvisiaca terminológia

Medzi hlavné typy perikarditíd patria:

 • Akútna perikarditída: tento typ perikarditídy je najčastejší a ochorenie vzniká buď samo o sebe (ako primárna choroba) alebo sekundárne v dôsledku iného základného ochorenia.
 • Rekurentná (recidivujúca) perikarditída: týmto termínom označujeme zápal osrdcovníka, ktorý sa po ukončení liečby aspoň raz vráti. Najčastejšie sa perikarditída prvýkrát vráti zhruba za 18 - 20 mesiacov od ukončenia liečby (7).
 • Chronická perikarditída: týmto termínom označujeme zápal osrdcovníka, ktorý sa vráti hneď, akonáhle je ukončená protizápalová liečba (8).
 • Dresslerov syndróm (sekundárne vzniknutá perikarditída): pre tento typ perikarditídy je charakteristické, že vzniká niekoľko týždňov po operácii srdca alebo infarktu myokardu.
 • Konštriktívna perikarditída: tento typ perikarditídy je veľmi nebezpečný, pretože pri ňom na osrdcovníkuvznikajú jazvy a zrasty, ktoré bránia normálnemu sťahovaniu a uvoľňovaniu srdca. Konštriktívna perikarditída je pomerne vzácne ochorenie, ktoré najčastejšie vzniká ako komplikácia chronickej perikarditídy, po operácii srdca alebo po rádioterapii (ožarovaní) hrudníka (napríklad po ožarovaní nádorov pľúc, prsníka alebo mediastína).

Medzi ďalšie termíny, s ktorými sa v súvislosti s perikarditídou môžeme stretnúť, okrem iných, patria:

 • Perikardiálny výpotok: týmto termínom označujeme prítomnosť nadmerného množstva tekutiny v perikarde. Za normálnych okolností je v perikarde malé množstvo tekutiny, ktoré umožňuje hladký pohyb srdca vo vnútri osrdcovníka. Ak sa do perikardu, z dôvodu zápalu alebo z iných dôvodov, objaví väčšie množstvo tekutiny, hovoríme o perikardiálnom výpotku. Tento stav je nutné sledovať, pretože až u jednej tretiny pacientov s perikardiálnym výpotkom vzniká život ohrozujúci stav označovaný ako srdcová tamponáda (9).
 • Srdcová tamponáda: jedná sa o náhle nahromadenie väčšieho množstva tekutiny v perikarde, čo bráni normálnej srdcovej činnosti a môže dôjsť k zástave srdca a smrti pacienta. Tento stav si vyžaduje okamžitú liečbu. Jedným z jeho prvých príznakov je takzvaný paradoxný pulz(pulsus paradoxus).

Príznaky perikarditídy

Príznaky perikarditídy sú veľmi rôznorodé a závisí aj od typu perikarditídy.

Najčastejšie sa toto ochorenie prejavuje veľmi podobne ako infarkt myokardu, teda náhle vzniknutou silnou až zvieravou bolesťou na hrudi (najčastejšie uprostred hrudníka za hrudnou kosťou alebo na ľavej strane), pričom táto bolesť môže vyžarovať do ramena, krku alebo čeľuste.

Ak sa u Vás vyššie uvedené príznaky prejavia, je nutné okamžite volať záchranku, najmä v prípade, kedy bolesť na hrudníku neustúpia do 15 minút a / alebo je sprevádzaná vegetatívnymi príznakmi, ako sú potenie, slabosť, závrat alebo krátkodobá strata vedomia (odborne synkopa).

Udáva sa, že bolesť na hrudi sa vyskytuje až u 90% pacientov s perikarditídou (10).

Medzi ďalšie príznaky zápalu osrdcovníka, okrem iného patria:

 • zvýšená teplota až horúčka
 • slabosť a únava
 • dušnosť, najmä poležiačky
 • búšenie srdca (palpitácie)
 • suchý kašeľ
 • opuchy dolných končatín (hlavne členkov a lýtok)

Tieto príznaky sa zvyčajne zhoršujú:

 • v ľahu
 • pri hlbokom nádychu
 • pri kašli
 • pri prehĺtaní

Naopak v sede a pri predklone dochádza k zmierneniu príznakov.

Ak je príčinou perikarditídy bakteriálna infekcie, objavujú sa okrem horúčky a vyššie uvedených príznakov tiež zimnica s triaškou a leukocytóza (zvýšený počet bielych krviniek).

U vírusovej perikarditídy sa objavujú príznaky chrípky (suchý kašeľ, horúčky, schvátenosť, únava) a / alebo tráviace ťažkosti, ako sú nadúvanie, plynatosť alebo bolesti brucha.

Príčiny perikarditídy

Vo väčšine prípadov sa príčinu perikarditídy nepodarí zistiť. V takomto prípade hovoríme o takzvanej idiopatickej perikarditíde (slovo idiopatický je lekársky termín označujúci ochorenia vzniknuté "bez zistenej príčiny").

Všeobecne možno príčiny perikarditídy rozdeliť do dvoch skupín, a to na infekčné a neinfekčné.

Medzi infekčné príčiny perikarditídy patria:

 • vírusy
 • baktérie
 • plesne (huby) a parazity (veľmi zriedkavo)

Medzi najčastejšie neinfekčné príčiny perikarditídy, okrem iných, patria:

 • ochorenia srdca a ciev, ako je napríklad infarkt myokardu alebo kardiochirurgický operačný výkon
 • nádory, ktoré utláčajú osrdcovník (napríklad nádory pľúc, srdca alebo mediastína)
 • poranenia hrudníka
 • rádioterapia
 • autoimunitné ochorenia, ako je napríklad systémový lupus erythematosus
 • niektoré lieky (našťastie len veľmi zriedkavo)
 • metabolické ochorenia, ako je napríklad dna
 • zlyhanie obličiek
 • niektoré dedičné ochorenia, ako je napríklad familiárna stredomorská horúčka

Diagnostika perikarditídy

Rovnako ako u akéhokoľvek iného ochorenia, sú aj v prípade perikarditídy hlavnými piliermi diagnostiky anamnéza, fyzikálne vyšetrenie a zobrazovacie a laboratórne metódy.

Anamnéza

Zmyslom anamnézy je zistiť aké sú príznaky pacienta, kedy sa prvýkrát objavili, v akých situáciách dochádza k ich zlepšeniu alebo zhoršeniu a tiež informácie o doposiaľ prekonaných ochoreniach či operáciách, užívaných liekoch a informácie o členoch rodiny a príbuzenstve (s cieľom zistiť prípadný podiel dedičnosti na perikarditíde).

Fyzikálne vyšetrenie

Fyzikálne vyšetrenie alebo "telesná" prehliadka, je štandardná súčasť prakticky každej návštevy lekára.

V prípade perikarditídy sa lekár zameria najmä na poklepové, pohmatové a posluchové vyšetrenie hrudníka, s ktorých pomocou je možné odhaliť niektoré nepriame známky perikarditídy.

Zobrazovacie metódy a laboratórne vyšetrenia

Medzi zobrazovacie metódy a laboratórne vyšetrenia používané v diagnostike perikarditídy, patria:

 • Röntgen hrudníka: zo snímky hrudníka možno získať informáciu o tvare a veľkosti srdcového tieňa a prítomnosti nadbytku tekutiny v hrudníku (pleurálny alebo perikardiálny výpotok).
 • EKG (elektrokardiogram): jedná sa o záznam krivky elektrickej aktivity srdca, z ktorého možno podľa niektorých zmien zistiť napríklad poruchy srdcového rytmu, ktorých príčinou môže byť aj perikarditída.
 • Ultrazvukové vyšetrenie srdca: toto vyšetrenie sa vykonáva za účelom zistenia veľkosti a tvaru srdca a srdcových chlopní a umožňuje zistiť aj kolekciu tekutiny v okolí srdca.
 • Magnetická rezonancia (MRI) srdca: s pomocou magnetickej rezonancie získame veľmi podrobný obraz osrdcovníka a dokážeme tak zistiť, či nemá zhrubnuté či inak zápalovom zmenenú stenu vrátane kolekcie tekutiny v perikarde.
 • CT vyšetrenie: s pomocou CT sa dá zistiť prítomnosť väčšieho množstva tekutiny v perikarde a zhodnotiť veľkosť srdca.
 • Pravostranná srdcová katetrizácia: toto vyšetrenie podáva informácie o fungovaní srdca, najmä o plniacom tlaku pravej komory
 • Laboratórne vyšetrenie krvi: z krvi sa dajú zistiť napríklad zvýšené zápalové markery, vrátane CRP, čo môže pomôcť odhaliť perikarditídu či iné ochorenia

Liečba perikarditídy

Spôsob liečby perikarditídy závisí od vyvolávajúcej príčiny, ak je známa.

V prípade, že je príčinou perikarditídy bakteriálna infekcia, môže vám lekár predpísať antibiotiká. Podľa Americkej asociácie pre kardiovaskulárne ochorenia (AHA - American Heart Association) má väčšinou perikarditída len mierny priebeh a postačí len jednoduchá liečba, ako je napríklad užívanie protizápalových liekov a odpočinok (11).

Ak pacient trpí ďalšími ochoreniami, ktorá v kombinácii s perikarditídou môžu predstavovať vážne zdravotné riziko, je vhodné perikarditídu liečiť za hospitalizácie v nemocnici.

Zmyslom liečby je zmierniť bolesť a zápal a minimalizovať riziko relapsu (návratu ochorenia).

V liečbe perikarditídy u inak zdravých osôb, bez ďalších zdravotných rizík či ochorení, sa uplatňujú nasledujúce liečivá a postupy:

Nesteroidné protizápalové lieky

Na zmiernenie bolesti a zápalu v liečbe perikarditídy pomáhajú voľnopredajné nesteroidné protizápalové lieky, ako sú napríklad ibuprofen alebo aspirín.

V prípade silných bolestí požiadajte lekára o predpísanie silnejších liekov.

Kolchicín

Kolchicín je protizápalový liek, ktorý účinne zmierňuje príznaky perikarditídy a pomáha zabrániť opätovnému vzplanutiu ochorenia

Kortikosteroidy

Kortikosteroidy síce účinne zmierňujú príznaky perikarditídy, ale niektoré štúdie naznačujú, že ich užívanie zvyšuje riziko recidívy ochorenia. Preto by sme sa kortikosteroidom v liečbe perikarditídy mali vyhnúť, s výnimkou prípadov, ktoré nereagujú na žiadnu inú liečbu (12).

Operácia

Ak perikarditída nereaguje na žiadnu inú liečbu a hrozí riziko prechodu do chronicity alebo konštriktívnej perikarditídy je možné osrdcovník chirurgicky odstrániť. Táto operácia sa nazýva perikardiektómia a jedná sa naozaj o posledný spôsob liečby perikarditídy, kedy už nie je šanca stav pacienta iným spôsobom zlepšiť.

Punkcia perikardu

V prípade, že je v perikardu veľké množstvo tekutiny a hrozí tamponáda srdca, je nutné prebytočnú tekutinu z osrdcovníkovej dutiny vypustiť. Tomuto spôsobu liečby sa hovorí perikardiocentéza a vykonáva sa buď chirurgicky otvorenou operáciou alebo katétrom, zastrčeným do perikardu cez hrudnú stenu.

Prevencia perikarditídy

Nie vždy je možné vzniku perikarditídy zabrániť, ale možno aspoň minimalizovať riziko opätovného vzplanutia (recidívy) ochorenia.

Je dôležité dodržiavať liečbu odporúčanú lekárom.

Až do úplneho vyzdravenia sa odporúča odpočinok a vyhýbanie sa nadmernej fyzickej záťaži. Poraďte sa so svojím lekárom, za ako dlho po odoznení príznakov perikarditídy môžete začať s cvičením.

Ak spozorujete akékoľvek známky recidívy ochorenia (znovu sa objavia príznaky perikarditídy), okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Aká je prognóza perikarditídy a čo si z článku odniesť?

Liečba perikarditídy trvá dlho a niekedy môže trvať aj niekoľko týždňov, než príznaky ochorenia odoznejú a pacient vyzdravie.

V liečbe perikarditídy často postačí len užívanie liekov proti zápalu a bolesti (nesteroidné protizápalové lieky, kolchicín) a dostatok odpočinku.

V závažnejších prípadoch sú potrebné antibiotiká (u bakteriálnej perikarditídy) a ak nič nezaberá, možno osrdcovník odstrániť operatívne (perikardiektómia).

Výskum spôsobov liečby perikarditídy stále prebieha (13).

Vo väčšine prípadov prebieha perikarditída ako mierne ochorenie bez komplikácií. Avšak niekedy sa napriek tomu môže stav pacienta skomplikovať napríklad nahromadením veľkého množstva tekutiny v osrdcovníku (čo môže viesť k život ohrozujúcej tamponáde srdca), alebo môže perikarditída prejsť do chronického štádia až do konštriktívnej perikarditídy, kedy srdce nemôže normálne pumpovať krv, pretože "stvrdnutý" osrdcovník mu bráni v pohybe.

Liečba chronickej perikarditídy a komplikácií zahŕňa užívanie nesteroidných protizápalových liekov, antibiotík a ďalších liečiv a niekedy je nutná aj operácia či vypustenie výpotku z perikardu.

V prípade akejkoľvek bolesti na hrudníku, ktoré nevymiznú do 15 minút, vyžaruje do čeľuste, ramena, ruky, brucha alebo krku a / alebo je spojená s ďalšími príznakmi, ako sú potenie, závraty, nevoľnosť alebo krátkodobá strata vedomia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Zdieľať článok
Meno autora: MUDr. Michal Vilímovský (SK)
Vzdelanie: lekár
Použité zdroje:

Healthline.com

Zdroje obrázkov:

Canva.com

Dátum vydania: 1. november 2020 17:47
Dátum plánovanej revízie: 1. november 2022 17:47
Na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti využívame cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií