Metabolický syndróm: všetko čo potrebujete vedieť

Metabolický syndróm: všetko čo potrebujete vedieť
16. jún 2022 7:30

Ako metabolický syndróm (predtým tiež označovaný ako syndróm X, syndróm inzulínovej rezistencie alebo Reavenov syndróm) označujeme skupinu niekoľkých súčasne sa vyskytujúcich príznakov, ktoré spoločne zvyšujú riziko kardiovaskulárnych ochorení, cievnej mozgovej príhody a diabetu druhého typu.

Obsah

 1. Príznaky
 2. Kedy vyhľadať lekára?
 3. Príčiny
 4. Rizikové faktory
 5. Komplikácie
 6. Prevencia
 7. Diagnostika
 8. Liečba
  1. Zmeny životného štýlu
  2. Pravidelná fyzická aktivita
  3. Zníženie telesnej hmotnosti
  4. Zdravý jedálniček
  5. Zanechanie fajčenia
  6. Zmiernenie a zvládanie stresu
  7. Lieky
 9. Čo si z článku odniesť?

Medzi príznaky spojené s metabolickým syndrómom patrí arteriálna hypertenzia (vysoký krvný tlak), vysoká glykémia (hladina cukru v krvi), zvýšený objem brušného tuku (meraný ako obvod pása) a abnormálne hodnoty triglyceridov v krvi.

Metabolický syndróm je všeobecne definovaný ako tri alebo viac nasledujúcich príznakov (1):

 • Abdominálna obezita, respektíve obvod pása väčší ako 80 cm u žien a 94 cm u mužov
 • Hladina triglyceridov v krvi vyššia ako 1,7 mmol/l
 • Hladina "dobrého" HDL cholesterolu menej ako 0,9 mmol/l u mužov, respektíve menšia ako 1,1 mmol/l u žien
 • Krvný tlak vyšší ako 130/85 mm Hg
 • Glykémia (koncentrácia glukózy v krvi) nalačno vyššia ako 5,6 mmol / l alebo oGTT v 2. hodine 7,8-11 mmol/l

Niektoré zdravotnícke organizácie používajú na stanovenie diagnózy metabolického syndrómu mierne odlišné hodnoty, než sú tie uvedené vyššie, ale vyššie uvedené kritériá sú najprísnejšie, a preto ich tu uvádzame (2).

Ak máte len jeden z týchto príznakov, nejedná sa o metabolický syndróm, ale aj tak máte vyššie riziko závažnejších ochorení.

Incidencia metabolického syndrómu stále rastie, pričom toto ochorenie častejšie postihuje mužov ako ženy a jeho prevalencia tiež stúpa s vekom (3).

Ak sa u vás objaví metabolický syndróm alebo niektoré jeho príznaky, môžete rozvoj závažných zdravotných problémov spomaliť, za cenu drastických zmien životného štýlu a jedálnička.

Príznaky

Metabolický syndróm sa sám o sebe neprejavuje žiadnymi zvláštnymi príznakmi, pretože sa jedná o súbor symptómov alebo rizikových faktorov pre vznik inzulínovej rezistencie , diabetu či kardiovaskulárnych ochorení. 

Jedným z viditeľných príznakov metabolického syndrómu je abdominálna (brušná) obezita spojená s veľkým obvodom pása.

Ak máte ako jeden z príznakov metabolického syndrómu zvýšenú glykémiu (hladinu glukózy v krvi), môžu sa objaviť tiež príznaky inzulínovej rezistencie a diabetu, medzi ktoré patrí nadmerný smäd , časté močenie , únava alebo rozmazané videnie .   

Kedy vyhľadať lekára?

Ak viete, že máte aspoň jeden príznak súvisiaci s metabolickým syndrómom, požiadajte svojho lekára o vyšetrenie ďalších príznakov.

Všeobecne tiež platí, že by ste mali aspoň raz ročne chodiť na preventívnu lekársku prehliadku, aj keď vám nič nie je. Lekár vám odoberie krv, čo pomáha včas zistiť prípadné abnormality a umožňuje rýchle začatie liečby.

Príčiny

Metabolický syndróm je úzko spätý s obezitou a sedavým životným štýlom (nedostatkom pohybu).

Je tiež spojený so stavom, ktorému sa hovorí inzulínová rezistencia.

Za normálnych okolností sa prijatá potrava v tráviacom ústrojenstve rozkladá na tuky, sacharidy a bielkoviny a bielkoviny a naše telo tieto živiny štiepi.   

Pri štiepenícukrov (sacharidov), ktoré sú hlavným energetickým zdrojom organizmu, je potrebný hormón inzulín, ktorý sa tvorí v pankrease a pomáha zaistiť vstup glukózy z krvi do buniek, ktoré glukózu využívajú ako palivo.

Inzulínová rezistencia znamená, že odpoveď buniek na inzulín nie je dostatočná, čo spôsobuje zhoršený vstup glukózy do buniek.

To vedie k zvýšeniu hladiny glukózy v krvi (zvýšená glykémia), na čo sa telo snaží zareagovať ďalšou produkciou hormónu inzulínu, ktorého hladina v krvi rovnako stúpa (zvýšená inzulinémia ).

Vzniká tak začarovaný kruh, ktorý vedie až k diabetu druhého typu.

Rizikové faktory

Medzi rizikové faktory metabolického syndrómu, okrem iných, patria:

 • Vek: riziko metabolického syndrómu stúpa s vekom.
 • Rasový pôvod: podľa niektorých štúdií má vyššie riziko metabolického syndrómu hispánska či latinskoamerická populácia.
 • Obezita: najmä abdominálna obezita je jedným z najzávažnejších rizikových faktorov metabolického syndrómu.
 • Diabetes: ľudia, u ktorých sa v rodine vyskytuje cukrovka druhého typu alebo ženy, ktoré v tehotenstve ochoreli gestačným diabetom majú vyššie riziko metabolického syndrómu  
 • Ďalšie ochorenia: medzi ochorenia, ktoré zvyšujú riziko metabolického syndrómu, okrem iných, patria nealkoholická steatóza pečene, syndróm polycystických ovárií alebo syndróm spánkového apnoe.

Komplikácie

Metabolický syndróm je spojený s vyšším rizikom rozvoja nasledujúcich ochorení:

 • Diabetes druhého typu: ak ste obézny alebo máte nadváhu a včas nezmeníte životný štýl a spôsob stravovania, môže dôjsť k vzniku inzulínovej rezistencie a k zvýšeniu koncentrácie glukózy v krvi. Dlhodobá inzulínová rezistencia potom môže viesť k diabetu druhého typu.
 • Ochorenie srdca a ciev (kardiovaskulárne choroby): vysoký cholesterol a vysoký krvný tlak prispievajú k tvorbe ateromových plátov v cievach. To spôsobuje ich zúženie, čo môže viesť ku vzniku mnohých závažných ochorení, ako sú infarkt myokardu alebo cievna mozgová príhoda.  

Prevencia

Najlepšou prevenciou metabolického syndrómu je zdravý životný štýl, medzi ktorého zásady, okrem iného, patria:

 • Pravidelné cvičenie alebo fyzická aktivita (stačí aj rýchla prechádzka) aspoň 30 minút denne  
 • Konzumácia dostatočného množstva ovocia, zeleniny, bielkovín a celozrnných potravín 
 • Obmedzenie príjmu nasýtených tukov a soliv strave  
 • Udržiavanie telesnej hmotnosti v zdravom rozmedzí
 • Zanechanie fajčenia

Diagnostika

Diagnostika metabolického syndrómu spočíva v zistení troch alebo viacerých nasledujúcich príznakov (1):

 • Abdominálna obezita, respektíve obvod pása väčší ako 80 cm u žien a 94 cm u mužov
 • Hladina triglyceridov v krvi vyššia ako 1,7 mmol/l
 • Hladina "dobrého" HDL cholesterolu menej ako 0,9 mmol/l u mužov, respektíve menšia ako 1,1 mmol/l u žien
 • Krvný tlak vyšší ako 130/85 mm Hg
 • Glykémia (koncentrácia glukózy v krvi) nalačno vyššia ako 5,6 mmol/l alebo oGTT v 2. hodine 7,8-11 mmol/l

Liečba

Liečba metabolického syndrómu spočíva jednak v drastických zmenách životného štýlu a spôsobu stravovania a tiež v užívaní liekov na zníženie vysokého krvného tlaku, glykémie či cholesterolu.

Zmeny životného štýlu

Vhodné zmeny životného štýlu a spôsobu stravovania pomáhajú nielen zmierniť príznaky metabolického syndrómu, ale tiež znižujú riziko rozvoja závažných zdravotných komplikácií, ako sú infarkt myokardu alebo mozgová mŕtvica.

Medzi zmeny životného štýlu, ktoré pomáhajú v liečbe metabolického syndrómu, okrem iných, patria:

Pravidelná fyzická aktivita

Lekári odporúčajú každý deň aspoň 30 minút intenzívneho cvičenia alebo rýchlej chôdze. Avšak tieto aktivity nemusíte vykonávať na jeden záťah. Môžete napríklad začať chodiť po schodoch namiesto jazdy výťahom alebo si dať každý deň dve kratšie prechádzky so psom.

Zníženie telesnej hmotnosti

Obezita, najmä tá abdominálna, je jedným z významných rizikových faktorov metabolického syndrómu a štúdie naznačujú, že zníženie telesnej hmotnosti o 7 až 10% pomáha zmierniť príznaky inzulínovej rezistencie a znížiť krvný tlak.

To prispieva k zníženiu celkového rizika diabetu.

Ak sa vám podarí schudnúť , je dôležité si zdravú telesnú hmotnosť udržať. 

Pokiaľ s tým máte problémy a striedavo chudnete a priberáte, poraďte sa so svojím lekárom alebo výživovým špecialistom o najvhodnejších spôsoboch, ako si telesnú hmotnosť udržať.

Zdravý jedálniček

Zdravé stravovanie, najmä diéta zameraná na zníženie hypertenzie (DASH) a stredomorská diéta pomáhajú znížiť rizikové faktory metabolického syndrómu.

Odporúča sa konzumácia dostatku:

Naopak by ste mali obmedziť konzumáciu:

Zanechanie fajčenia

Fajčenie má škodlivé účinky na zdravie a spôsobuje nielen rakovinu, ale aj ďalšie ochorenia, ako sú cievna mozgová príhoda alebo infarkt myokardu. Zanechaním fajčenia tak pre svoje zdravie urobíte veľa, bez ohľadu na to, či trpíte metabolickým syndrómom alebo nie.

Zmiernenie a zvládanie stresu

Stres prispieva k vzniku mnohých civilizačných ochorení, vrátane metabolického syndrómu alebo rakoviny.

Je preto dôležité naučiť sa ho zvládať a jeho dopady zmierňovať.  

Najlepšie aktivity na zvládanie stresu sú fyzická aktivita, meditácie alebo jóga.

V prípade dlhodobého stresu, ktorý sa vám nedarí zvládnuť, je vhodné vyhľadať lekársku pomoc.

Lieky

V prípade, že sa príznaky metabolického syndrómu nedarí zmierniť s pomocou zmien životného štýlu, môže vám lekár predpísať vhodné lieky, ako sú antihypertenzíva na zníženie krvného tlaku (napríklad ACE inhibítory), perorálne antidiabetiká alebo inzulín (lieky na zníženie koncentrácie glukózy v krvi) alebo statíny (lieky na zníženie cholesterolu). 

Čo si z článku odniesť?

Metabolický syndróm je súbor príznakov, ktorý je spojený s vysokým rizikom diabetu druhého typu, infarktu myokardu, cievnej mozgovej príhody a ďalších závažných chorôb.

Medzi príznaky metabolického syndrómu patrí abdominálna obezita, zvýšenie glykémie nalačno, vysoká hladina triglyceridov v krvi a arteriálna hypertenzia.

Liečba metabolického syndrómu spočíva v zmene životného štýlu (najmä je nutný dostatok pohybu a zdravý jedálniček) a užívanie liekov (antihypertenzíva, perorálne antidiabetiká, statíny, apod.).

Pomohol vám tento článok? Chcete nás podporiť, aby sme mohli písať viac takýchto článkov?
Zdieľať článok
Meno autora: MUDr. Michal Vilímovský (SK)
Vzdelanie: lekár
Použité zdroje:

Mayoclinic.org

Zdroje obrázkov:

Canva.com

Dátum vydania: 16. jún 2022 7:30
Dátum plánovanej revízie: 16. jún 2024 7:30
Na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti využívame cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií