Diabetes: rozdelenie, prejavy, liečba a komplikácie

17. apríla 2018, 14:15

Diabetes mellitus (po slovensky tiež skrátene diabetes alebo cukrovka či úplavica cukrová) je civilizačné ochorenie, ktorým trpí približne 10% obyvateľov Slovenskej republiky a počet chorých stále rastie.

Obsah

 1. Čo je diabetes mellitus?
  1. Diabetes prvého typu
  2. Diabetes druhého typu
  3. Gestačný diabetes (tehotenská cukrovka)
  4. Ostatné druhy diabetu
 2. Aký je vlastne vzťah medzi glukózou a inzulínom?
 3. Aké sú príznaky diabetu?
 4. Ako sa diabetes diagnostikuje?
 5. Ako sa diabetes lieči?
 6. Aké sú ciele pri liečbe diabetu?
 7. Zásady zdravej výživy a ďalšie odporučené zmeny životného štýlu
 8. Očkovanie
 9. Pravidelné kontroly a monitorovanie glykémie
 10. Sledovanie skorých prejavov komplikácií
 11. Aké sú komplikácie diabetu?
  1. Chronické komplikácie diabetu
 12. Diabetické vyhorenie
 13. Aká je prognóza diabetu?
 14. Aké sú možnosti prevencie diabetu?

Cukrovka trápi nielen dospelých, ale aj deti a spôsobuje závažné, niekedy až život ohrozujúce komplikácie. Správna liečba a pravidelné kontroly u lekára (diabetológa) vám pomôžu toto ochorenie zvládnuť a zabrániť rozvoju komplikácií, ako sú poškodenie nervov, obličiek, očí či ciev. 

Ak sa chcete o diabete, jeho príznakoch, diagnostike, liečbe a prevencii dozvedieť viac, prečítajte si tento článok.

Čo je diabetes mellitus?

Diabetes mellitus (dnes často označovaný len ako diabetes) je choroba, ktorá vzniká pri zvýšení hladiny cukru (glukózy) v krvi nad stanovenú hornú medzu (glykémia nalačno 7,2 mmol a vyššia) (1).

Existuje mnoho rôznych typov diabetu, pričom dva najčastejšie sú diabetes prvého typu a diabetes druhého typu.

Diabetes prvého typu

Tento druh diabetu sa obvykle rozvíja veľmi rýchlo, počas niekoľkých dní až týždňov a obvykle sa prejaví už v detskom veku. Je spôsobený absolútnym nedostatkom hormónu inzulínu, v dôsledku väčšinou autoimunitného poškodenia beta buniek podžalúdkovej žľazy (pankreasu), ktoré sú zodpovedné za jeho produkciu. Inzulín je hormón, ktorý zaisťuje rýchle vstrebávanie glukózy prijatej v potrave z krvi do tkanív, ktoré ho ďalej využívajú. Ak máme nedostatok inzulínu, prejaví sa to hyperglykémiou (vysokou hladinou cukru v krvi) a diabetom. Pacienti, ktorí majú diabetes prvého typu nemusia byť (a často ani nebývajú) obézni (2).

Diabetes druhého typu

Tento druh diabetu je častejší u osôb, ktoré majú nadváhu alebo sú obézni. Príznaky diabetu druhého typu sa rozvíjajú postupne a pomaly (v priebehu niekoľkých týždňov až mesiacov). Je to preto, že u diabetikov druhého typu pankreas ešte nejaký čas stále vyrába určité množstvo inzulínu (na rozdiel od diabetikov prvého typu) a príčina ochorenia tkvie v tom, že vaše bunky nie sú schopné na inzulín správne odpovedať a reagovať (odborne sa to nazýva inzulínová rezistencia). Diabetes druhého typu obvykle začína v strednom a seniorskom veku, ale stále častejšie sa vyskytuje aj u detí a mladších dospelých (3).

Gestačný diabetes (tehotenská cukrovka)

Niekedy sa diabetes vyskytne aj u tehotných žien. Ak dotyčná žena nikdy predtým diabetes nemala a zvýšená hladina glukózy u nej bola prvýkrát zistená v rámci gynekologickej prehliadky v tehotenstve, hovoríme o gestačnom (tehotenskom) diabete. Gestačný diabetes postihuje zhruba 4% všetkých tehotných žien. Po pôrode sa stav väčšinou sám upraví, ale niekedy ťažkosti pretrvávajú a pacientka sa musí na cukrovku liečiť aj po pôrode. 

Ostatné druhy diabetu

Okrem vyššie uvedených najčastejších typov diabetu existujú ešte ďalšie druhy cukrovky, ako napríklad:

 • Sekundárny diabetes: cukrovku môžu spôsobiť tiež iné ochorenia, ktoré ovplyvňujú činnosť pankreasu, ako je napríklad cystická fibróza alebo chronický zápal pankreasu. Diabetes môže byť spôsobený aj inými chorobami žliaz s vnútornou sekréciou (endokrinné alebo hormonálne poruchy), ako sú Cushingov syndróm alebo akromegália.
 • Latentný autoimunitný diabetes dospelých (LADA): jedná sa o pomaly progredujúci diabetes prvého typu u dospelých, ktorý má obvykle pomalší priebeh než diabetes prvého typu, ktorý začína v detstve.
 • Diabetes dospelého typu objavujúci sa u mladých ľudí (MODY): do tejto skupiny patrí niekoľko rôznych druhov cukrovky, ktoré sú spôsobené genetickými poruchami buniek pankreasu, ktoré produkujú inzulín.
 • Wolframov syndróm: ďalšia geneticky podmienená forma diabetu. Niekedy sa tiež označuje názvom DIDMOAD syndróm, pretože spôsobuje diabetes insipidus (úplavicu močovú), diabetes mellitus (cukrovku), atrofiu zrakového nervu a hluchotu.
 • Ďalšie dedičné ochorenia, ktoré môžu spôsobiť diabetes: sem patrí napríklad Friedreichova ataxia alebo hemochromatóza.

Aký je vlastne vzťah medzi glukózou a inzulínom?

Potom, ako sa najete, sú cukry (polysacharidy) z prijatej potravy v tenkom čreve rozštiepené na menšie časti (disacharidy a monosacharidy). Hlavný cukor (monosacharid), ktorý je pre ľudské telo najdôležitejší, sa nazýva glukóza. Tá sa cez črevní stenu vstrebáva do krvi. Glukóza slúži ako palivo a zdroj energie pre vaše bunky.

Pre zdravie je dôležité, aby hladina glukózy v krvi nestúpla príliš vysoko ani neklesla príliš nízko. Akonáhle teda hladina glukózy v krvi (odborne glykémia) začne stúpať (napríklad po jedle), musí sa tiež zvýšiť hladina inzulínu v krvi. Hormón inzulín pôsobí na bunky nášho tela a "núti" ich, aby vychytávali glukózu z krvi. Časť glukózy prijatej v potrave sa v bunkách využije ako energia a časť si telo uloží do zásoby (vo forme glykogénu alebo telesného tuku).

Akonáhle hladina glukózy v krvi začne klesať (v období medzi jedlami), klesá aj hladina inzulínu v krvi. V takom prípade dochádza k rozštiepeniu častí glykogénu alebo tuku (zásobné formy glukózy) späť na glukózu, ktorá sa dostáva naspäť do krvi, aby udržiavala glykémiu v normálnom rozmedzí. Hormóny, ako je napríklad inzulín, sú chemické látky, ktoré sú uvoľňované do krvi a pôsobia na metabolické pochody a iné chemické reakcie ľudského tela. Inzulín je hormón, ktorý vyrábajú špecializované bunky pankreasu (takzvané beta bunky). Tieto bunky sú v pankrease nakopené v malých hlúčikoch, ktorým sa vraví Langerhansove ostrovčeky.

Diabetes vzniká vtedy, keď pankreas nevyrába dostatok inzulínu alebo v dôsledku inzulínovej rezistencie (stavy, kedy naše bunky nedostatočne reagujú na inzulín).

Aké sú príznaky diabetu?

Medzi prvé príznaky diabetu patrí:

 • Dlho trvajúci pocit smädu.
 • Časté močenie. Hlavný dôvod, prečo pri diabete vylučujeme veľké množstvo moču a máme smäd je to, že sa glukóza dostáva do moču a nabaľuje na seba ďalšiu vodu. Nadmerná strata tekutín potom vyvolá dehydratáciu a pocit smädu.
 • Únava, úbytok hmotnosti, nevoľnosť a všeobecne pocit, že vám nie je dobre.

U diabetu prvého typu sa vyššie uvedené príznaky rozvíjajú veľmi rýchlo, počas niekoľkých dní až týždňov.

Oproti tomu, u diabetu druhého typu sa prejavy ochorenia rozvíjajú oveľa pomalšie, počas niekoľkých rokov. Môže sa tak stať, že už veľa rokov máte cukrovku a neviete o tom. Preto je u diabetikov druhého typu choroba často diagnostikovaná až vo chvíli, kedy sa objavia komplikácie diabetu (viď. nižšie).

Po zahájení správnej liečby príznaky cukrovky odznejú, ale môžu sa zase objaviť, ak nebudete dodržiavať liečebný režim a užívať predpísané liečivá. Bez liečby dochádza k obrovskému zvýšeniu hladiny glukózy v krvi (hyperglykémia), ktoré môže byť až život ohrozujúce.

Je preto dôležité dodržiavať rady lekára (diabetológa) a dbať na pravidelné stravovanie a užívanie predpísaných liekov či inzulínu. 

Ako sa diabetes diagnostikuje?

Lekári najčastejšie diabetes ako prvý zachytia v moči. S pomocou testovacieho papierika totiž ľahko odhalia prítomnosť glukózy v moči, čo je známkou vysokej koncentrácie glukózy v krvi (obvykle nad 10 mmol/l, čo je takzvaný obličkový prah, pri ktorom dochádza k vylučovaniu glukózy do moči). Normálna glykémia zdravého človeka je pritom 3,8 - 5,6 mmol/l.

Ak lekár odhalí prítomnosť glukózy v moči, odoberie vám krv na stanovenie glykémie. Za potvrdenie diagnózy diabetu sa považuje hladina glukózy v krvi nalačno vyššia než 7,0 mmol/l a/alebo kedykoľvek počas dňa, či dve hodiny po orálnom glukózovom tolerančnom teste (oGTT) vyššia než 11,1 mmol/l. Pre potvrdenie diagnózy diabetu sa často robí viac vyšetrení glykémie. Niekedy vás lekár požiada, aby ste pred odberom krvi nič nepili ani nejedli (odbery nalačno) a inokedy vám dá vypiť veľmi sladký roztok glukózy a sleduje pokles glykémie v čase (orálny glukózový tolerančný test). Diabetes druhého typu je dnes možné diagnostikovať aj na základe koncentrácie látky s názvom HbA1c (glykovaný hemoglobín), ktorá je ukazovateľom dlhodobej hladiny glykémie. Pre diabetes svedčí hladina glykovaného hemoglobínu v krvi nad 47 mmol/l (4,7%). U diabetu prvého typu ale glykovaný hemoglobín pre diagnostiku nemôžeme použiť a platia vyššie uvedené kritériá (1).

Ako sa diabetes lieči?

Všetci diabetici by mali dodržiavať zásady zdravej výživy, viesť zdravý životný štýl, snažiť sa udržať si ideálnu telesnú hmotnosť, pravidelne cvičiť a nefajčiť. Ľudia s diabetom prvého typu tiež vždy potrebujú liečbu inzulínom. 

Diabetici druhého typu niekedy nemusia užívať žiadne lieky a lekár im odporučí len zmenu životného štýlu, stravovacích návykov a zníženie telesnej hmotnosti. Väčšinou ale zmena životného štýlu nestačí a budete musieť začať užívať lieky, ktoré zlepšujú citlivosť buniek na inzulín, podporujú jeho sekréciu z pankreasu, znižujú vstrebávanie glukózy z prijatej potravy alebo naopak zvyšujú vylučovanie glukózy močom. Týmto liekom sa všeobecne hovorí perorálne antidiabetiká. Najznámejší a najčastejšie používaný liek z tejto skupiny sa volá metformín (patrí do skupiny perorálnych antidiabetík zvaných biguanidy). Ak ani perorálne antidiabetiká nezaistia dostatočnú reguláciu hladiny glukózy v krvi, musia si aj diabetici druhého typu začať pichať inzulín. 

Liečba diabetu ale nespočíva len v znižovaní hladiny glukózy v krvi. Je tiež veľmi dôležité znižovať riziko vzniku komplikácií diabetu (viď. ďalej). Preto sa u diabetikov musí dozerať najmä krvný tlak a hladinu cholesterolu v krvi, ktoré patria medzi najvýznamnejšie rizikové faktory kardiovaskulárnych chorôb. 

Cieľom liečby diabetu je teda jednak vlastná liečba ochorenia a jednak pravidelné sledovanie výskytu komplikácií a ich včasné riešenie.

Diabetes u tehotných je nutné starostlivo sledovať, pretože môže spôsobiť veľa problémov ako budúcej matke, tak aj dieťaťu. Ak ste tehotná a máte cukrovku, mali by ste chodiť na pravidelné kontroly k lekárovi, aby sa prípadným komplikáciám predišlo.

Diabetici by tiež mali mať na pamäti, že aj banálne respiračné infekcie (virózy) môžu mať podstatný vplyv na glykémiu a ich celkový stav. Preto je dôležité okamžite konať, ak sa necítite dobre. Najlepšie urobíte, keď vyhľadáte vášho praktického lekára a všetky ochorenia budete riadne a správne liečiť.

Aké sú ciele pri liečbe diabetu?

Diabetes je síce nevyliečiteľné ochorenie, ale dá sa úspešne liečiť a udržať jeho prejavy na uzde. Ak sa s pomocou liekov podarí hladinu glukózy v krvi znížiť na normálnu alebo takmer normálnu úroveň, uľaví sa vám, nepríjemné príznaky ochorenia odznejú a budete sa znovu cítiť dobre. 

Z dlhodobého hľadiska je nutné si uvedomiť, že aj mierne zvýšená glykémia časom vedie k vzniku komplikácií. Preto je dôležité dodržiavať pokyny lekára, brať predpísané lieky a chodiť na pravidelné kontroly.

Štúdie totiž naznačujú, že pacienti, ktorí majú glykémiu lepšie pod kontrolou, menej často trpia komplikáciami, ako sú kardiovaskulárne choroby alebo poškodenie očí, než tí, ktorí si hladinu glukózy v krvi nestrážia.

Štúdie tiež naznačujú, že u diabetikov je veľmi dôležité snažiť sa udržiavať krvný tlak a cholesterol v krvi pokiaľ možno vo fyziologickom rozmedzí.

Hlavné ciele liečby diabetu teda sú:

 • Udržiavanie glykémie na hodnotách, ktoré sa čo najviac blížia normálnemu stavu.
 • Ovplyvňovať rizikové faktory, ktoré zvyšujú riziko komplikácií diabetu. Jedná sa najmä o znižovanie vysokého krvného tlaku a o dodržiavanie správnej životosprávy a zásad zdravej výživy.
 • Zachytiť prípadné komplikácie čo možno najrýchlejšie. Včasné zachytenie a liečba komplikácií zabráni zhoršovaniu vášho zdravotného stavu alebo aspoň nástup vážnych komplikácií podstatne spomalí.

Zásady zdravej výživy a ďalšie odporučené zmeny životného štýlu

Mali by ste sa zdravo stravovať a stravovacie odporúčania pre diabetikov sú rovnaké ako pre všetkých ostatných ľudí. V minulosti zastávaný názor, že ako diabetik potrebujete špeciálnu diabetickú diétu, je mýtus. Aj "potraviny vhodné pre diabetikov" zvyšujú hladinu glukózy v krvi a obsahujú tuky a kalórie a navyše sú často drahšie než bežné kvalitné potraviny. Všeobecne platí (ako pre diabetikov tak pre zdravých ľudí), že by sme mali jesť stravu bohatú na vlákninu, veľa ovocia a zeleniny a naopak jesť málo potravín s vysokým obsahom tukov, soli a sacharidov. Avšak ako diabetik sa budete musieť naučiť nájsť rovnováhu medzi dávkou inzulínu a množstvom potravy, ktoré jete. Preto vás váš diabetológ odošle do špecializovanej dietologickej poradne pre diabetikov.

Fajčenie je významným rizikovým faktorom pre rozvoj komplikácií diabetu. Ak sa vám nedarí prestať fajčiť, vyhľadajte odbornú pomoc alebo vyskúšajte lieky či nikotínové náhrady (žuvačky, náplasti apod.).

Pravidelná telesná aktivita taktiež znižuje riziko výskytu niektorých komplikácií diabetu, ako sú napríklad ochorenie srdca a ciev. Odporúča sa aspoň 30 minút rýchlej chôdze 5x za týždeň. Náročnejšie fyzické aktivity, ako sú napríklad plávanie, jazda na bicykli, beh alebo tanec sú dokonca ešte lepšie. Ideálne by ste mali robiť takú činnosť, pri ktorej sa trochu zadýchate a zapotíte. Telesnú aktivitu si môžete rozdeliť aj do niekoľkých úsekov počas dňa (napríklad 2x denne 15 minút rýchlej chôdze, jazdy na bicykli, behu alebo tanca).

V závislosti na vašom veku a tiež na dobe, ako dlho diabetes máte, vám lekár môže predpísať lieky na zníženie cholesterolu. Ich užívanie znižuje riziko vzniku komplikácií, ako sú kardiovaskulárne ochorenia alebo cievna mozgová príhoda.

Ak máte nadváhu alebo ste obézni, snažte sa schudnúť. Nadváha je ďalším rizikovým faktorom pre ochorenie srdca a ciev. Dostať sa na ideálnu telesnú hmotnosť je často nerealistickým snom, ale ak máte nadváhu, aj malé zníženie telesnej hmotnosti zlepší vaše zdravie.

Veľa diabetikov pije alkohol a ak nechcete, nemusíte sa ho úplne vzdať. Tým myslíme, že jedna tretina vína alebo piva dvakrát či trikrát za týždeň vám neuškodí, ale rozhodne by ste nemali prekračovať 14 jednotiek alkoholu za týždeň (to je lekárskymi organizáciami odporučené maximálne povolené množstvo alkoholu, pričom jedna jednotka alkoholu je asi 300 ml vína alebo piva, respektíve jeden malý panák tvrdého alkoholu). Ak ale máte diabetes, ktorý ešte nie je poriadne liečený a hladina cukru v krvi vám veľmi kolíše, radšej alkohol nepite vôbec, pretože môže spôsobiť hypoglykémiu (prudké zníženie hladiny glukózy v krvi pod minimálnu prípustnú medzu).

Očkovanie

Diabetici jsou viac ohrození niektorými infekčnými chorobami než zdravá populácia a tieto choroby u nich mávajú ťažší priebeh. Preto vám lekári odporúčajú pravidelné očkovanie proti chrípke a pneumokokom. Pneumokok (Streptococcus pneumoniae) je baktéria, ktorá vyvoláva zápal pľúc, zápaly dutín alebo zápaly mozgových blán.

Pravidelné kontroly a monitorovanie glykémie

Všetci diabetici, ktorí potrebujú liečbu inzulínom, si musia monitorovať hladinu glukózy v krvi. Pacienti s diabetom druhého typu, ktorí neužívajú inzulín si glykémiu väčšinou doma merať nemusia a postačia len pravidelné kontroly u lekára.

Je nutné chodiť na pravidelné kontroly, pretože väčšina komplikácií, ak sú zachytené a riešené včas, je dobre liečiteľná alebo im je možné dokonca zabrániť. Špecializované diabetologické ambulancie nájdete vo väčšine okresných nemocníc, o veľkých klinikách fakultných nemocníc ani nehovoriac. Na liečbe diabetu sa podieľajú nielen lekári, ale aj zdravotné sestry, špecialisti na výživu, podiatri (špecialisti na starostlivosť o nohy) alebo optometristi (odborníci, ktorí merajú kvalitu zraku). V rámci pravidelných kontrol lekár u diabetikov prevádzajú aj nasledujúce vyšetrenia:

Kontrola hladín glukózy, glykovaného hemoglobínu (HbA1c), cholesterolu v krvi a meranie krvného tlaku

Pre diabetikov je dôležité, aby mali, ak je možné, normálnu glykémiu a cholesterol a nemali vysoký krvný tlak. 

Hladina glykovaného hemoglobínu (HbA1c) je dôležitým ukazovateľom dlhodobého vývoja koncentrácie glukózy v krvi. V ideálnom prípade by ste sa mali snažiť udržiavať hladinu glykovaného hemoglobínu HbA1c na hodnote nižšej než 48 mmol/mol (6,5%). Avšak nie vždy sa to podarí dosiahnuť a  preto je tu váš lekár, aby vám stanovil cieľovú hladinu glykovaného hemoglobínu v závislosti na závažnosti vášho ochorenia a celkovom stave.

Sledovanie skorých prejavov komplikácií

S diabetom je spojený celý rad komplikácií a ochorení ďalších orgánov. Preto budete pravidelne chodiť na nasledujúce vyšetrenia:

 • Kontrola zraku u očného lekára - cieľom kontroly u očného lekára je zachytiť problémy so sietnicou (retinou). Diabetická retinopatia je jednou z častých komplikácií diabetu a pri jej skorom záchyte sa dá pomerne dobre liečiť. Ďalšou častou komplikáciou diabetu je zvýšený vnútroočný tlak v dôsledku poškodenia zrakového nervu (glaukóm - zelený zákal). 
 • Vyšetrenie krvi. Z vyšetrenia krvi lekári napríklad zistia funkciu obličiek, hladinu cukru, cholesterolu a ďalších látok v krvi.
 • Vyšetrenie moču. Pri tomto vyšetrení sa skúma, okrem iného, prítomnosť bielkoviny v moči (proteínuria), ktorá môže signalizovať začínajúce poškodenie obličiek (diabetická nefropatia).
 • Kontrola nôh. Cieľom je skontrolovať, či pacient nemá na nohách vredy, ktoré sa zle hoja a mohli by byť známkou syndrómu diabetickej nohy.
 • Skúšky citlivosti nôh s cieľom včas zistiť postihnutie nervov. Tieto komplikácie sa odborne nazývajú diabetická neuropatia a diabetická amyotrofia.

Aké sú komplikácie diabetu?

Dlhotrvajúca vysoká hladina glukózy v krvi vedie k častému močeniu, smädu, dehydratácii (nedostatku tekutín v tele), únave a ospalosti. Tento stav môže viesť až k život ohrozujúcej acidóze. K vzostupu glykémie a dekompenzácii diabetu často dochádza pri zápalových ochoreniach (infekcie dýchacieho ústrojenstva, močového ústrojenstva, sepsy, apod.). Preto je u diabetikov nutné vždy upraviť dávkovanie inzulínu, ak dostanú nejakú infekciu (5). 

U ľudí s diabetom prvého typu vedie nadbytok glukózy v krvi a jej znížená utilizácia k prepnutiu metabolizmu na spaľovanie ketolátok. Tieto látky majú kyslý charakter a zvýšenie ich koncentrácie v krvi (ketonémia) vedie k akútnej komplikácii diabetu, ktorá sa volá diabetická ketoacidóza. 

U ľudí s diabetom druhého typu vznikne pri nadbytku glukózy v krvi hyperglykémia bez ketolátok (tomuto ochoreniu sa vraví hyperosmolárna hyperglykemická kóma).

U oboch týchto ochorení dochádza k nebezpečným masívnym stratám tekutín z tela, čo vedie k dehydratácii a vyžaduje okamžitú liečbu.

Naopak ak máte v krvi príliš mnoho inzulínu (napríklad v prípade, že sa nenajete a pichnete si inzulín alebo v prípade veľkej fyzickej námahy či v iných situáciách), vzniká životu nebezpečný stav, ktorý sa označuje ako hypoglykémia. Ak sa vám začne točiť hlava, potíte sa, nemôžete dýchať alebo máte pocity na odpadnutie či na zvracanie, môže sa jednať o hypoglykémiu. V takom prípade si okamžite dajte niečo sladké (ideálne sušienky alebo sladký džús), aby sa vám zdvihla hladina glukózy v krvi. Môžete si tiež pichnúť hormón glukagón (pôsobí obrátene než inzulín). Všetci diabetici na inzulíne by pri sebe mali nosiť glukagónové pero, práve pre tieto účely. Potom, ako záchvat hypoglykémie pominie, mali by ste si dať desiatu s obsahom komplexných sacharidov (škrobov), ako sú napríklad zemiaky alebo sendvič.

Diabetes môže spôsobiť aj veľa ďalších problémov, najmä opakované zápaly, ktoré sa dlho a zle hoja. To platí najmä v prípade nesprávne kompenzovanej hladiny glukózy v krvi.

Diabetes môže taktiež stáť za radom psychiatrických ochorení, ako sú depresie, úzkosť alebo poruchy príjmu potravy.

Chronické komplikácie diabetu

Ak je hladina glukózy v krvi dlhodobo vyššia než normálne, môže dôjsť k nevratnému poškodeniu ciev.

Aj keď máte len trochu zvýšenú glykémiu, ktorá zatiaľ nevyvoláva žiadne príznaky, po dlhšej dobe môže dôjsť k poškodeniu ciev, čo sa prejaví nasledujúcimi komplikáciami:

 • Ateroskleróza (kôrnatenie) stien tepien, ktorá je jedným z hlavných rizikových faktorov pre vznik bolesti na hrudi v dôsledku porúch krvného obehu, angíny pectoris či infarktu myokardu. Stojí tiež za cievnymi mozgovými príhodami.
 • Poškodenie očí vedie k poruchám zraku. Dochádza k nim v dôsledku poškodenia drobných artérií na sietnici na zadnej stene oka.
 • Poškodenie obličiek, ktoré môže viesť až k ich zlyhaniu.
 • Poškodenie nervov.
 • Syndróm diabetickej nohy v dôsledku poškodenia nervov a porúch krvného obehu.
 • Poruchy pohlavného ústrojenstva (erektilná dysfunkcia u mužov, poruchy vaginálnej lubrikácie, kvasinkové infekcie a strata citlivosti u žien). 

Závažnosť prejavov chronických komplikácií diabetu sa líši prípad od prípadu. Niektorí ľudia ochorejú a u niektorých sa žiadne komplikácie nemusia vyskytnúť po celý život. Všeobecne ale platí, že čím viac sa hladina glukózy v krvi blíži fyziologickému rozmedziu, tým menšie je riziko, že sa komplikácie objavia. Rovnako tak sa riziko komplikácií znižuje, ak budeme správne liečiť aj ďalšie rizikové faktory pre vznik týchto komplikácií, ako sú napríklad vysoký krvný tlak alebo cholesterol.

Diabetické vyhorenie

Možná ste už počuli o syndróme vyhorenia, čo je ochorenie, kedy vás prestane baviť vaša práca a životné radosti a len tak prežívate. U diabetikov sa môže vyskytnúť niečo podobné. Musíte sa o seba neustále starať, kontrolovať si glykémiu a správne užívať lieky. To môže vyvolať pocity zlosti, frustrácie, bezmocnosti či obavy o vaše ďalšie zdravie. 

Snažte sa neklásť si na seba príliš veľké nároky ani nebyť za každú cenu dokonalý. Dbajte na životnú rovnováhu a nenechajte diabetes, aby ovládol celý váš život. Ak vás vaše ochorenie trápi alebo máte akékoľvek nepríjemné pocity, poraďte sa s vašim lekárom alebo psychológom. Niekedy vám môže pomôcť aj možnosť porozprávať sa o vašich ťažkostiach a pocitoch s podobne trpiacimi ľuďmi, trebárs v rámci kognitívne behaviorálnej terapie.

Aká je prognóza diabetu?

Diabetes sa nedá úplne vyliečiť a aj keď sa s ním spojuje celý rad akútnych a chronických komplikácií, väčšine z nich môžete zabrániť alebo podstatne zmierniť ich prejavy. Je dôležité viesť zdravý životný štýl, pravidelne si merať glykémiu, užívať predpísané lieky a dbať na to, aby váš krvný tlak a hladina cholesterolu boli, pokiaľ možno, vo fyziologickom rozmedzí. To všetko vám pomôže toto ochorenie zvládnuť. 

Aké sú možnosti prevencie diabetu?

Prevencia diabetu prvého typu zatiaľ nie je možná, ale prebieha veľa štúdií, ktoré skúmajú nové možnosti.

Rozvoju diabetu druhého typu môžete zabrániť pestovaním zdravého životného štýlu, vrátane zdravej výživy, pravidelného cvičenia a udržovania telesnej hmotnosti v prijateľnom rozmedzí. To platí pre všetkých a najmä pre ľudí so zvýšeným rizikom diabetu, vrátane tých, ktorí už trpia predstupňom diabetu (prediabetom či zníženou toleranciou glukózy).

Pomohol vám tento článok? Chcete nás podporiť, aby sme mohli písať viac takýchto článkov?
Zdieľať článok
Tags:
Meno autora: MUDr. Michal Vilímovský (SK)
Vzdelanie: lekár
Použité zdroje:

Zdroj: Patient.info

Zdroje obrázkov:

Pixabay.com

Dátum vydania: 17. apríla 2018, 14:15
Dátum plánovanej revízie: 17. apríla 2020, 14:15
Na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti využívame cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií