ACE inhibítory

ACE inhibítory
10. marec 2013 3:37

Ako ACE inhibítory sa nazývajú liečivá blokujúce angiotensin konvertujúci enzým (ACE), ktorý katalyzuje (umožňuje) premenu angiotenzínu I na angiotenzín II. Dôsledkom tejto blokácie je dilatácia (rozšírenie) ciev a inhibícia aldosterónu (tá vedie k zníženému vstrebávaniu sodných katiónov a vody + zníženej sekrécii katiónov draselných), čo sa dohromady prejaví poklesom krvného tlaku. Hlavnou indikáciou ACE inhibítorov je teda hypertenzia (zvýšený krvný tlak).

 

Indikácia

Arteriálna hypertenzia - zvýšenie krvného tlaku nad 140/90 mm Hg.

Diabetická nefropatia - chronická komplikácia diabetu (cukrovky), prejavuje sa postupným zhoršovaním funkcie obličiek, glomeruloskleróza (väzivové zjazvenie glomerulu = klbko ciev tvoriace ľadvinový filter), albuminúriou (zvýšený obsah bielkoviny albumínu v moči - poukazuje na porušený ľadvinový filter) a arteriálnou hypertenziou.

Akútny infarkt myokardu - nekróza (smrť) srdcových buniek v dôsledku ICHS (ischemickej choroby srdca), bunky nedostávajú potrebnú dávku kyslíka vplyvom nedostatočného zásobenia krvou a umierajú. ACE inhibítory zabraňujú následné remodelácii (premene) myokardu (srdcového tkaniva).

Zlyhanie srdca

Kontraindikácie

Stenóza (zúženie) obličkovej tepny - znížením krvného tlaku by obličky nedostávali dostatočné množstvo krvi.

Tehotenstvo - ACE inhibítory sú nebezpečné pre plod, môže dôjsť k malformácii (poškodeniu) obličiek a močových ciest zárodku.

Hyperkalémia - zvýšená hladina draslíka v krvi, sami ACE inhibítory ju blokáciou aldosterónu zvyšujú.

Kardiogénny šok - všeobecne znížená schopnosť srdca čerpať krv.

Nežiaduce účinky

Suchý a dráždivý kašeľ - jeho príčinou je koncentrácia bradykinínu v tkanivách. Angiotenzín II normálne znižuje jeho množstvo.

Zhoršenie funkcie obličiek - nutné je pravidelné sledovanie hladiny kreatinínu a urey v moči a krvi. V ťažších prípadoch je nutné ACE inhibítory vysadiť.

Hypotenzia - pokles tlaku arteriálnej krvi pod hodnotu 100/65 mm Hg. Dôsledkom môže byť točenia hlavy, únava a kolapsové stavy.

Hyperkalémia - viď. hore

Angioneurotický edém - difúzny opuch, ktorého príčinnú je dilatácie a zvýšená priepustnosť ciev.

Príklady a pôsobenie

Medicína pozná mnoho látok pôsobiacich ako ACE inhibítory, spoľahlivo rozoznateľných podľa koncovky „pril“. Napr. ramipril, kaptopril, enalapril, perindopril apod. K najznámejším liekom, v ktorých sa tieto zlúčeniny nachádzajú, patrí Presid, Acesial, Tritace a PRESTARIUM. Pacienti užívajúci súčasne diuretiká (látky podporujúce vylučovanie moču) sú citliví na hypotenziu. V kombinácii napríklad s kálium šetriacimi diuretikami môže dochádzať k už spomínanejhyperkalémii.

Zdieľať článok
Meno autora: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdelanie: lékař
Dátum vydania: 10. marec 2013 3:37
Dátum plánovanej revízie: 10. marec 2015 3:37
Na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti využívame cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií