Zdravie a medicína

 • 17. november 2013 5:50

  Mortonova neuralgia: príčiny, príznaky, diagnostika a liečba

  Mortonova neuralgia čiže metatarzalgia vzniká útlakom nervov prstov na nohách. Kompresia postihuje väčšinou druhý alebo tretí digitálny (prstový) nerv. Tlak spôsobujú hlavičky priehlavkových kostí, ktoré sa k sebe tlačia a nenechávajú dostatočný priestor nervu, ktorý sa nachádza medzi nimi. Metatarzalgií trpia najčastejšie ženy medzi 50. a 70. rokom života, postihnúť však môže aj osoby mladšie.

  Celý článok
 • 16. november 2013 0:30

  Obrna lícneho nervu: príčiny, príznaky, diagnostika a liečba

  Obrna lícneho nervu čiže Bellova obrna je ochorenie, ktoré chorého neohrozí na živote, ale veľmi mu znepríjemní život. Môže sa objaviť ako u mužov, tak aj u žien všetkých vekových kategórií. Lícny nerv, latinsky nervus facialis je siedmym hlavovým nervom, ktorý je párový. Jedná sa o pomerne dlhý nerv, ktorý má niekoľko vetiev a inervuje svaly tváre. Je tak zodpovedný za mimiku a zatváranie očí.

  Celý článok
 • 15. november 2013 8:55

  Serotonínový syndróm: príčiny, príznaky, diagnostika a liečba

  Serotonínový syndróm čiže sérotonínova búrka je veľmi nebezpečný stav spôsobený vysokou hladinou serotonínu. Serotonín je chemická látka, ktorá v našom organizme vzbudzuje pocity radosti, spokojnosti a chuti do jedla. Naopak nedostatok serotonínu spôsobí náhle zmeny nálad, agresivitu, poruchy spánku a depresii.

  Celý článok
 • 15. november 2013 0:34

  Trombotická trombocytopenická purpura: príčiny, príznaky, diagnostika a liečba

  Trombotická trombocytopenická purpura (TTP) čiže Moschcowitzov syndróm je pomerne zriedkavé ale veľmi závažné hematologické ochorenie. Je spôsobené patologickým rozpadom trombocytov (krvných doštičiek). Častejšie postihuje ženy ako mužov, chorí sú mladého dospelého veku. Akútne priebeh ochorenia má veľmi zlú prognózu. Udáva sa, že výskyt choroby je 4 chorí ku 100 000 zdravých.

  Celý článok
 • 10. august 2013 0:13

  Moebiov syndróm: príčiny, príznaky, diagnostika a liečba

  Moebiov syndróm je veľmi zriedkavá genetická porucha neurologického rázu. Dochádza pri nej k vývojovej vade, nedovyvinutí, dvoch hlavových nervov. Prvým je VI. hlavový nerv čiže nervus abducens, ktorý inervuje priamy očný sval. Ďalej je postihnutý VII. hlavový nerv čiže nervus facialis (lícny nerv). Ten inervuje mimické svaly tváre. Choroba sa prejavuje krátko po narodení a postihuje bez rozdielu obe pohlavia.

  Celý článok
 • 9. august 2013 9:42

  Alkoholická neuropatia: príčiny, príznaky, diagnostika a liečba

  Alkoholická neuropatia je ochorenie, ktoré je sprevádzané poškodením nervov spôsobeným alkoholom. V tomto prípade sa jedná o ochorenie iba periférnych nervov, mozog aj miecha zostávajú neporušené. Postihnuté sú primárne končatiny, a to ako ruky, tak aj nohy.

  Celý článok
 • 8. august 2013 23:19

  Caplanov syndróm: príčiny, príznaky, diagnostika a liečba

  Caplanov syndróm čiže silikoartritida je pomerne vzácne spojenie dvoch ochorení. Jedná sa tak o pľúcno-reumatoidnú chorobu, pretože dochádza ku kombinácii silikózy a reumatoidnej artritídy. Silikóza je pľúcne ochorenie, ktoré patrí medzi tzv. kolagénne pneumokoniózy. Tie sú charakteristické vznikom väzivových uzlíkov v pľúcnom tkanive. K tejto štruktúrnej zmene dochádza po dlhodobom vdychovaní oxidu kremičitého. Reumatoidná artritída je zápalové ochorenie kĺbov, ktoré postihuje najmä ženy stredného veku. Medzi najčastejšie zasiahnuté kĺby patrí kĺby ruky, zápästia a členky.

  Celý článok
 • 24. máj 2013 2:34

  Gastroparéza: príčiny, príznaky, diagnostika a liečba

  Gastroparéza čiže "ochrnutie" žalúdka je porucha vyprázdňovania žalúdka. Jedná sa o veľmi nepríjemný problém, ktorý je často súčasťou ďalších ochorení. Chorobou trpia predovšetkým ženy a jej príznaky sa zhoršujú s blížiacou sa menštruáciou. Gastroparéza môže byť ako chronická tak akútna.

  Celý článok
 • 22. máj 2013 7:15

  Akútna myeloidná leukémia: príčiny, príznaky, diagnostika a liečba

  Akútna myeloidná leukémia (AML) je jedna zo štyroch typov leukémií. Zjednodušene sa jedná o rakovinu krvi. Hematopoetická (krvotvorná) kmeňová bunka je pri nej zablokovaná a nedochádza tak vkjej diferenciácii v ďalšie krvné elementy. Z myeloidnej línie sa vyvíjajú predovšetkým erytrocyty (červené krvinky), trombocyty (krvné doštičky) a neutrofily a monocyty (typy bielych krviniek). AML postihuje takmer výhradne osoby staršie ako 65 rokov. Prognóza choroby je daná predovšetkým počtom leukocytov (bielych krviniek).

  Celý článok
 • 10. máj 2013 23:42

  Hodgkinov lymfóm

  Hodgkinov lymfóm je forma rakoviny, ktorá postihuje bunky lymfatického systému, nazývané B lymfocyty. Môže postihnúť kohokoľvek v ktoromkoľvek veku, ale najčastejšie postihuje mladých dospelých. S liečbou je prognóza veľmi dobrá a väčšina ľudí s Hodgkinovým lymfómom sa úplne vylieči. Terapiou je zvyčajne chemoterapia, niekedy tiež kombinovaná s rádioterapiou. Niekedy je potrebná aj transplantácia kmeňových buniek.

  Celý článok
 • 10. máj 2013 19:39

  Ewingov sarkóm: príčiny, príznaky, diagnostika a liečba

  Ewingov sarkóm je veľmi zriedkavé nádorové ochorenie vyskytujúce sa predovšetkým v dreňovej dutine dlhých kostí. Postihnutá môže byť aj panvu a chrbticu. Chorí sú najčastejšie deti a adolescenti, viac postihnutých je medzi chlapcami ako dievčatami. Výskyt choroby v dospelosti je veľmi vzácny. Ewingov sarkóm ľahko metastázuje, a to do pľúc, kostnej drene a ostatných kostí. Metastázy v lymfatickom systéme sú pomerne vzácne. Pacient má metastázy často už pri stanovení diagnózy a prognóza tak nie je moc pozitívna.

  Celý článok
 • 9. máj 2013 22:19

  Neuralgia trojklanného nervu: príčiny, príznaky, diagnostika a liečba

  Neuralgia trojklaného nervu čiže bolesť trojklanného nervu, je bolestivé chronické ochorenie. Táto bolesť je popisovaná ako jedna z najintenzívnejších bolestí vôbec. Trojklanný nerv (nervus trigeminus) je piaty z hlavových nervov a má tri vetvy, ktoré senzitívne zásobujú tvár. Choroba postihuje viac ženy ako mužov a môže veľmi znížiť kvalitu života chorého.

  Celý článok
21 25
Na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti využívame cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií