Ako spoznať chorú pečeň, čo ochorenia pečene spôsobuje a ako sa liečia?

Ako spoznať chorú pečeň, čo ochorenia pečene spôsobuje a ako sa liečia?
22. november 2021 20:35

Pečeň je orgán klinovitého tvaru, ktorý je uložený pod pravým rebrom, teda v pravom hornom kvadrante brucha. Pečeň je pomerne veľkým orgánom, u dospelého človeka váži približne 1200 - 1500 g a patrí medzi parenchymové orgány, čo sú orgány, ktoré okrem spojív, ciev a nervov obsahujú tiež funkčné epitelové tkanivo.

Obsah

 1. Príznaky
 2. Kedy vyhľadať lekára?
 3. Príčiny
  1. Infekčné ochorenia
  2. Poruchy imunitného systému (autoimunitné ochorenia)
  3. Geneticky podmienené (vrodené) ochorenia
  4. Nádorové ochorenia
  5. Ostatné príčiny pečeňových ochorení
 4. Rizikové faktory
 5. Komplikácie
 6. Prevencia
 7. Diagnostika
 8. Liečba
 9. Čo si z článku odniesť?

Ďalším príkladom parenchymových orgánov v ľudskom tele sú obličky, pľúca alebo slezina.

Hlavnou funkciou pečene je spracovanie prijatej potravy a zbavovanie tela toxických (jedovatých) látok.

Choroby pečene môžu byť geneticky podmienené (vrodené) alebo získané.

Medzi časté, získané príčiny chorej pečene patria vírusové infekcie (napr. vírusová hepatitída), nadmerná konzumácia alkoholu alebo obezita.

Ochorenia pečene často postupne progredujú a môžu viesť k trvalým zmenám v pečeni (nahradenie funkčného pečeňového tkaniva fibróznym tkanivom - odborne sa tento stav označuje ako cirhóza) a k zlyhaniu pečene, čo je život ohrozujúci stav.

Pri včasnej a správnej liečbe pečeňových ochorení je prognóza väčšiny pečeňových ochorení dobrá, pretože pečeň má určitú regeneračnú schopnosť.

Tento článok popisuje najčastejšie príčiny a príznaky ochorenia a poškodenia pečene, vrátane možností liečby.

Dozviete sa tiež kedy vyhľadať lekársku pomoc.

Príznaky

Ochorenie pečene často spočiatku prebieha bezpríznakovo a prvé príznaky sa objavia až pri závažnom poškodení pečene.

Často sa tiež známky poškodenia pečene zachytia náhodne, napríklad pri rutinnom odbere krvi, kedy sa zistia napríklad zvýšené pečeňové testy alebo zvýšený bilirubín.

Pečeňové ochorenia a poškodenie pečeňových buniek sa, okrem iného, môžu prejaviť nasledovnými príznakmi:

 • žlté sfarbenie kože a očných bielkov (žltačka)
 • bolesť brucha a voda v bruchu (ascites)  
 • opuchy dolných končatín, najmä v oblasti členkov
 • svrbenie kože (pruritus)
 • tmavý moč
 • nápadne svetlo zafarbená stolica
 • chronická únava
 • nevoľnosť a zvracanie 
 • strata chuti do jedla (nechutenstvo) a ďalšie dyspeptické ťažkosti
 • ľahká tvorba modrín
 • neurologické príznaky (zmätenosť, poruchy kognitívnych funkcií, delírium, apod.), ktoré súhrnne označujeme ako pečeňová encefalopatia

Kedy vyhľadať lekára?

V prípade, že sa objavia niektoré z vyššie uvedených príznakov, je nutné vyhľadať lekársku pomoc. U závažných prípadov, ako je náhle vzniknutá krutá bolesť brucha, zvracanie, motanie hlavy alebo dýchavičnosť, je nutné lekársku pomoc vyhľadať okamžite.   

Príčiny

Ochorenia pečene majú mnoho rôznych príčin.

Medzi tie najčastejšie patria infekcie (napríklad vírusové hepatitídy), poruchy imunitného systému, geneticky podmienené (vrodené) príčiny, nádorové ochorenia a ostatné príčiny, ako je napríklad toxické poškodenie pečeňových buniek liekmi (napríklad pri predávkovaní paracetamolom), alkoholom, jedmi (napríklad otrava hubami).  

Infekčné ochorenia

Hlavnými pôvodcami pečeňových ochorení sú parazity a vírusy, ktoré spôsobujú zápal pečeňového tkaniva a zhoršenie funkcií pečeňových buniek.

Vírusy, ktoré spôsobujú ochorenia pečene sa šíria krvou, spermiami, kontaminovanou vodou alebo potravinami, alebo blízkym kontaktom s nakazeným človekom.

Najčastejšími pôvodcami infekcií pečene sú:

 • Vírus hepatitídy typu A
 • Vírus hepatitídy typu B
 • Vírus hepatitídy typu C
 • Vírus hepatitídy typu D
 • Vírus hepatitídy typu E
S výnimkou vírusu hepatitídy typu B (VHB), ktorý je DNA vírusom, sú ostatné vírusy spôsobujúce vírusovú hepatitídu RNA vírusy.

K dispozícii je očkovanie proti vírusom hepatitídy typu A a B, pred ostatnými je nutné sa chrániť.

Poruchy imunitného systému (autoimunitné ochorenia)

Pečeňové ochorenia môžu byť niekedy spôsobené aj poruchami imunitného systému. Tieto ochorenia označujeme ako autoimunitné, pretože pri nich náš vlastný imunitný systém začne napádať pečeň a spôsobí poškodenie pečeňových buniek.

Medzi príklady autoimunitných ochorení pečene, okrem iných, patria:

 • autoimunitné hepatitídy
 • Primárna biliárna cholangitída (tiež primárna biliárna cholangoitída )
 • Primárna sklerózujúca cholangitída

Geneticky podmienené (vrodené) ochorenia

Abnormálne gény zdedené po jednom alebo oboch rodičoch môžu spôsobiť hromadenie rôznych látok v pečeni, pretože telu chýbajú enzýmy k ich odbúraniu či premene a nemôže ich tak vylúčiť.

Medzi príklady geneticky podmienených porúch pečene, okrem iných, patria:

Nádorové ochorenia

K poškodeniu pečene môže dôjsť aj v dôsledku nádorových ochorení. Nádory môžu byť zhubné (maligné) alebo nezhubné a môžu postihovať nielen pečeň, ale aj žlčové cesty alebo žlčník.

Medzi príklady nádorových ochorení, ktoré môžu spôsobiť zhoršenie pečeňových funkcií, okrem iných, patria:

 • nezhubné nádory pečene (napríklad adenóm)
 • zhubné nádory pečene (napríklad hepatocelulárny karcinóm)
 • zhubné nádory žlčníka a žlčových ciest (napríklad cholangiokarcinom )

Ostatné príčiny pečeňových ochorení

Medzi ďalšie časté príčiny chorej pečene, okrem iných, patria:

 • Chronický abúzus alkoholu (nadmerné holdovanie alkoholu)
 • Ukladanie tuku do pečeňových buniek (nealkoholická steatóza pečene)
 • Nežiaduce účinky niektorých liekov (napríklad paracetamol je pri nadmernom užívaní hepatotoxický )
 • Niektoré rastlinné látky a jedy (napríklad mykotoxíny alebo niektoré alkaloidy)

Rizikové faktory

Medzi faktory, ktoré zvyšujú riziko ochorenia pečene, okrem iných, patria:

 • nadmerná konzumácia alkoholu
 • obezita
 • diabetes druhého typu
 • tetovanie a piercing
 • užívanie drog (najmä tých aplikovaných injekčne a zdieľanými ihlami, kde hrozí vysoké riziko hepatitídy typu C)
 • transfúzia krvi (pred rokom 1992)
 • nechránený sex
 • nechránený kontakt s krvou či telesnými tekutinami nakazených osôb
 • kontakt či práce s niektorými chemickými látkami či jedmi
 • výskyt pečeňových ochorení v rodine

Komplikácie

Komplikácie spojené s chorou pečeňou závisia na príčine ťažkostí. Neliečené pečeňové ochorenia môžu progredovať až do zlyhania pečene, čo je život ohrozujúce ochorenie.

Prevencia

Nie vždy je možné vzniku ochorenia pečene zabrániť (napríklad geneticky podmienené ochorenie sa často nedá predvídať ani mu nejde zabrániť).

Obmedzenie konzumácie alkoholu pomáha v prevencii ochorenia pečene

Obmedzenie konzumácie alkoholu pomáha v prevencii ochorenia pečene

Na druhú stranu je vhodné snažiť sa o minimalizáciu rizika poškodenia pečene, čo je možné dosiahnuť dodržiavaním týchto opatrení:

 • Umiernená konzumácia alkoholu: za umiernenú konzumáciu alkoholu sa považuje denný príjem menej ako 20 g čistého alkoholu denne u žien (zodpovedá zhruba jednému dvojdecovému poháru vína), respektíve menej ako 40 g čistého alkoholu denne u mužov (zodpovedá zhruba dvom pivám denne). Zjednodušene sa tak niekedy uvádza, že ženy môžu piť 1 alkoholický nápoj denne (rozumej 1 nápoj s obsahom alkoholu do 20 g denne, čo zodpovedá cca 1 pohári vína o objeme 2 dcl) a muži 2 alkoholické nápoje denne (rozumej 2 piva s max. obsahom alkoholu do 4%). Tieto množstvá sú síce považované za bezpečné, ale každodenné pitie rozhodne nie je správne ani zdravé z dlhodobého hľadiska, hoci by to bolo vo vyššie uvedenom limite. Za rizikové pitie u žien sa považuje konzumácia viac ako 8 alkoholických nápojov (160 g čistého alkoholu) týždenne, respektíve viac ako 15 alkoholických nápojov (300 g čistého alkoholu) týždenne u mužov.  
 • Vyhnite sa rizikovému správaniu : ak si chcete nechať urobiť tetovanie alebo piercing vždy si vyberte taký salón, ktorý vám zaručí čisté a bezpečné poskytnutie služieb. Pri sexe s novým alebo neznámym partnerom vždy používajte kondóm. Nezdieľajte ihly s inými osobami a neužívajte návykové látky.
 • Nechajte sa očkovať : proti vírusovej hepatitíde typu A a B existuje účinné očkovanie. Využite túto možnosť a nechajte sa očkovať.
 • Pozor na lieky : lieky na predpis aj voľnopredajné lieky užívajte len v prípade potreby a neprekračujte odporúčané alebo predpísané dávky. Ak užívate akékoľvek lieky nekonzumujte alkoholické nápoje. Skôr ako začnete užívať akékoľvek doplnky stravy, vitamíny (vrátane bylinných potravinových doplnkov či prírodných rastlinných výťažkov), vždy sa poraďte so svojím lekárom.
 • Vyhnite sa kontaktu s krvou a telesnými tekutinami ostatných ľudí : vírusy spôsobujúce zápaly pečene (hepatitídy) sa môžu preniesť napríklad pri nechcenom poranení o ihlu v zdravotníctve alebo pri nepoužívaní predpísaných ochranných prostriedkov pri upratovaní. Dávajte si na to pozor. Aj jedno poranenie či drobná neopatrnosť sa vám môže vypomstiť.
 • Pozor na jedlo a pitie : pred jedlom si vždy dôkladne umyte ruky teplou vodou a mydlom. V rozvojových krajinách nikdy nepite vodou z kohútika, ale vždy pite iba balenú vodu, ktorou si čistite aj zuby a umývajte ruky.
 • Dodržujte bezpečnostné predpisy pri práci so zdraviu škodlivými látkami: pri používaní prípravkov na hubenie hmyzu (insekticídov), plesní (fungicídov), náterových hmôt a ďalších toxických látok vždy dodržujte pokyny výrobcu pre ich používanie a súčasne vždy starostlivo dodržiavajte bezpečnostné predpisy (používajte predpísané osobné ochranné prostriedky vrátane ochranných okuliarov, rukavíc, topánok a vhodného odevu). Dbajte na to, aby sa tieto chemikálie nedostali do kontaktu s pokožkou, čo znamená nosiť odev s dlhým rukávom a používať ochranný štít, prilbu, rukavice a ďalšie ochranné pomôcky. 
 • Udržujte si telesnú hmotnosť v zdravom rozmedzí : obezita je jednou z príčin nealkoholickej steatózy pečene, čo sa môže prejaviť zhoršením jej funkcie. Preto sa snažte udržať si telesnú hmotnosť v zdravom rozmedzí. To znamená dodržiavať zásady zdravej výživy a mať dostatok spánku a pohybu.

Diagnostika

Zistenie príčiny poškodenia pečene je dôležité pre nasadenie správnej liečby.

Neoddeliteľnou súčasťou diagnostiky je odber anamnézy a fyzikálne vyšetrenie.

Okrem toho sa pri vyšetrení pečene využívajú aj nasledujúce diagnostické metódy:

 • Laboratórne vyšetrenie krvi: na vyšetrenie funkcie pečene slúžia špecializované vyšetrenia krvi označované ako pečeňové testy. Z nich sa zisťuje hladina pečeňových enzýmov, ako sú alanínaminotransferáza (ALT), aspartátaminotransferáza (AST), gamaglutamyltransferázy (GGT, GMT), alkalická fosfatáza (ALP, AF). Naviac sa meria celková koncentrácia bilirubínu v krvi, ktorého zvýšená hladina môže byť známkou poškodenia pečene alebo krvotvorby. Okrem toho sa z krvi robia vyšetrenia na niektoré geneticky podmienené ochorenia a vrodené metabolické poruchy.
 • Zobrazovacie metódy: medzi zobrazovacie metódy, ktoré pomáhajú zistiť príčinu pečeňových ochorení patrí ultrazvuk, magnetická rezonancia alebo CT vyšetrenie (počítačová tomografia).
 • Biopsia pečene: pri biopsii sa z pečene odoberie malý kúsok tkaniva, ktorý sa nafarbí a odošle na patológiu, kde sa vyšetrí pod mikroskopom. Z biopsie možno zistiť napríklad známky nádorových, zápalových či ďalších ochorení pečene. Biopsia sa najčastejšie vykonáva dlhou ihlou, ktorá sa zavádza do pečene cez kožu.  

Liečba

Liečba chorej pečene závisí na príčine ochorenia.

U niektorých ochorení pečene pomôžu režimové opatrenia , ako sú napríklad obmedzenie konzumácie alkoholu, zníženie telesnej hmotnosti, alebo zmena jedálnička. 

Medzi režimové opatrenia, ktoré pomáhajú v liečbe pečeňových ochorení, okrem iného patria:

 • Obmedzenie konzumácie alkoholických nápojov (ideálne je nepiť alkohol vôbec)
 • Vyhnite sa červenému mäsu, zdraviu škodlivým transmastným tukom a potravinám, ktoré obsahujú pridané cukry či fruktózový sirup. Jedzte dostatok ovocia a zeleniny.    
 • Aspoň 5x týždenne sa po dobu 30 minút venujte stredne náročnej fyzickej aktivite (napríklad rýchla chôdza, beh, cvičenie, a pod.).  
 • V prípade, že máte nadváhu znížte denný kalorický prísun o 500 - 1000 kalórií.

V niektorých prípadoch je nutné užívať lieky (napríklad lieky na zníženie cholesterolu , a pod.).   

U nádorových ochorení sa užívajú rôzne liečebné modality, vrátane rádioterapie, chemoterapie, biologickej liečby či operačnej (chirurgickej) liečby.

V prípade ťažkého poškodenia pečene, kedy už nie je nádej že by sa situáciu podarilo zmeniť iným spôsobom liečby, sa vykonáva transplantácia pečene.

Na trhu sa dajú kúpiť doplnky stravy na detoxikáciu pečene či organizmu a výrobcovia uvádzajú, že pomáhajú zbaviť telo toxických látok a obnoviť funkcie pečene.  

Pamätajte si, že žiadne zázračné doplnky stravy na pečeň neexistujú a účinnosť týchto doplnkov nebola doposiaľ potvrdená kvalitnými randomizovanými štúdiami.

Nejaké štúdie sa vykonávajú s pestrecom mariánskym, ale zatiaľ nie je jednoznačne potvrdené, že by táto látka nejako zásadne pomáhala.

Kúpa takých doplnkov stravy sú len vyhodené peniaze a niektoré doplnky stravy môžu škodiť.

Medzi rastlinné látky a extrakty, ktoré môžu poškodiť funkcie pečene, okrem iných, patria:

 • vitamín A (používaný v nadmernom množstve) 
 • chvojník čínsky (ma-chuang)
 • ožanka kalamandra
 • valeriána lekárska
 • imelo
 • šišak
 • kostihoj lekársky
 • polej obyčajná (mäta polej)
 • piepor opojný

Vždy sa preto vopred poraďte s lekárom, než si zakúpite akýkoľvek prírodný alebo bylinný doplnok stravy a bez predchádzajúceho súhlasu lekára neužívajte žiadne potravinové doplnky ani lieky.

Čo si z článku odniesť?

Príčin chorej pečene je mnoho, od nadmerného užívania alkoholu, cez vírusové hepatitídy a autoimunitné či geneticky podmienené ochorenia, až po nádory pečene.

Liečba spočíva v liečbe vyvolávajúcej príčiny.

Detoxikačné kúry a zázračné prípravky na zlepšenie funkcie pečene v drvivej väčšine prípadov nefungujú a sú to len vyhodené peniaze.

Najlepšou liečbou je prevencia, ktorá spočíva vo vyhýbaní sa alkoholu, zdravom stravovaní a udržiavaní telesnej hmotnosti v zdravom rozmedzí. 

Pomohol vám tento článok? Chcete nás podporiť, aby sme mohli písať viac takýchto článkov?
Zdieľať článok
Meno autora: MUDr. Michal Vilímovský (SK)
Vzdelanie: lekár
Použité zdroje:

Mayoclinic.org

Zdroje obrázkov:

Canva.com

Dátum vydania: 22. november 2021 20:35
Dátum plánovanej revízie: 22. november 2023 20:35
Na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti využívame cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií