Biopsia pečene

17. februára 2015, 1:20

Pri podozrení na poškodenie pečene je veľmi prínosným vyšetrením biopsia pečene, ktorá spočíva v odobratí malej časti tkaniva pečene za účelom hodnotenia možných patologických zmien pod mikroskopom. Lekár vyšetrenie odporúča na základe výsledkov krvných testov alebo nálezov na zobrazovacích metódach, ktoré môžu naznačovať prítomnosť pečeňovej lézie.

Pomocou biopsie možno tiež často zistiť, ako závažné ochorenie je a táto informácia je neskôr veľmi cenná pri rozhodovaní sa o ďalších možnostiach liečby.

Najbežnejším typom pečeňovej biopsie je perkutánna biopsia pečene. Robí sa pomocou tenkej ihly, ktorá sa zavedie cez brušnú stenu do tkaniva pečene a malú časť pečene odoberie. Ďalšie možnosti prevedenia vyšetrenia sú metóda s prístupom cez krčnú žilu (transjugulárna) a druhá využívajúca malý rez na bruchu (laparoskopická). Vo všetkých prípadoch je pečeňové tkanivo odobraté pomocou tenkej ihly.

Prečo sa robí biopsia pečene?

Biopsia je vhodná v týchto prípadoch:

 • diagnostika ochorenia pečene, ktoré nemožno potvrdiť inou vyšetrovacou metódou
 • odobratie vzorky abnormálne vyzerajúceho tkaniva na zobrazovacích metódach
 • zistenie závažnosti ochorenia pečene - tento proces sa nazýva staging
 • pomocná metóda na zistenie stavu pečene a určenie optimálnej liečby
 • potvrdenie účinnosti nasadenej liečby
 • sledovanie funkcie pečene po transplantácii

Lekár vám môže biopsiu pečene odporučiť aj v týchto prípadoch:

 • abnormálne výsledky pečeňových testov, pre ktoré nie je racionálne vysvetlenie
 • nález útvaru (napr. tumoru) alebo iných abnormalít v pečeni pri zobrazení tkaniva (napr. ultrazvukom)
 • horúčky nejasného pôvodu

Pečeňová biopsia môže byť prevedená aj pre uľahčenie diagnózy a stanovenie závažnosti ochorenia pečene v prípade týchto chorôb:

 • nealkoholická steatóza pečene
 • chronická hepatitída B alebo C
 • autoimunitná hepatitída
 • alkoholické postihnutie pečene
 • primárna biliárna cirhóza
 • primárne sklerotizujúca cholangoitída
 • hemochromatóza
 • Wilsonova choroba

Riziká a nežiaduce prejavy biopsie pečene

Biopsia pečene je bezpečné vyšetrenie, ak s ním má lekár už nejaké skúsenosti. Medzi možné riziká patria:

Bolesť

Po biopsii môže pacient pociťovať bolesť na tej strane hrudníka, kde bola biopsia vykonaná. Bolesť môže pacientovi pôsobiť mierne nepohodlie. Ak vás bolesť príliš obťažuje, môže vám lekár predpísať lieky proti bolesti, napríklad paracetamol s kodeínom (Tylenol s kodeínom).

Krvácanie

V niektorých prípadoch sa po biopsii môže objaviť krvácanie. Ak je krvácanie závažné, býva nutná hospitalizácia pacienta a podanie krvnej transfúzie alebo jeho chirurgická zástava.

Infekcie

Ide o invazívne vyšetrenie, ktoré je vždy zaťažené rizikom zanesenia infekcie do organizmu. Infekcia sa po vykonaní biopsie objavuje zriedkavo, ale môže k nej dôjsť a mikroorganizmy sa môžu dostať do dutiny brušnej alebo krvného obehu.

Poranenie okolitých orgánov

V zriedkavých prípadoch môže dôjsť k poraneniu okolitých štruktúr bioptickou ihlou. Poranené bývajú najčastejšie pľúca alebo žlčník. Pri transjugulárnom prístupe dochádza k zavedeniu ihly do jugulárnej žily na krku, cez ktorú sa ihla dostane cievnym systémom do pečene. Pri tomto prístupe existujú ďalšie možné komplikácie:

Vznik hematómu (modriny) na krku

Krv sa môže hromadiť v mieste, kam bol zavedený katéter, a môže spôsobiť bolesť a svrbenie.

Dočasné problémy s lícnymi nervom

Zriedkavo môže pri transjugulárnom prístupe dôjsť k podráždeniu nervu, ktorý inervuje tvárové mimické svaly vrátane očných viečok a prechodne môže dochádzať k problémom typu pokles viečka.

Prechodné problémy s hlasom

Pri podráždení nervu, ktorý inervuje hlasivky, môže mať pacient po vyšetrení prechodne slabší hlas alebo môže dokonca dôjsť ku krátkodobej strate hlasu.

Prepichnutie pľúc

Ak ihla poraní pľúca, výsledkom môže byť kolaps tkaniva (pneumotorax).

Ako sa na biopsiu pečene pripraviť?

Pred vykonaním pečeňovej biopsie by mal pacient navštíviť svojho lekára, aby mu vysvetlil, ako bude vyšetrenie prebiehať. Využite návštevu lekára na to, aby ste sa spýtali na všetko, čo vás zaujíma ohľadom samotného výkonu a uistite sa, že ste boli oboznámený s tým, aké riziká vyšetrenie prinesie.

Vysadenie užívaných liekov

Pri návšteve lekára je vhodné predložiť zoznam užívaných liekov vrátane tých, ktoré nie sú viazané na lekársky predpis, vitamínov alebo rastlinných prípravkov, ktoré pravidelne užívate. Pred zákrokom najprv budete musieť prechodne prestať užívať lieky, ktoré by zvýšili riziko krvácania.

Medzi takéto lieky patria napríklad:

 • aspirín, ibuprofén (ADVIL, Brufen a ďalšie) a ďalšie lieky proti bolesti
 • lieky na riedenie krvi (antikoagulanciá), ako napríklad warfarín
 • výživové doplnky, ktoré by mohli zvýšiť riziko krvácania

Váš lekár alebo zdravotná sestra vám povedia, či sa budete musieť pred výkonom vyhnúť užívaniu niektorého vášho liečiva.

Krvné odbery

Pred samotnou biopsiou sa musia spraviť krvné testy, aby sa potvrdilo, že pacient nemá problémy so zrážaním krvi a nehrozí tak vznik závažného krvácania. Ak má pacient problém hlavne s trombocytmi (krvné doštičky), musí pred vykonaním zákroku dostať liek, ktorý zníži riziko krvácania.

Jedlo a pitie pred biopsiou pečene

Pred samotným zákrokom by pacient nemal šesť až osem hodín jesť ani piť. V niektorých prípadoch sú povolené ľahké raňajky.

Prepustenie po výkone

Pred biopsiou môže pacient dostať sedatíva. V tomto prípade je vhodné, aby mal pacient so sebou v nemocnici osobu, ktorá ho odvezie domov. Sedatíva by mohli nepriaznivo ovplyvniť pacientovu pozornosť. Prvý deň po zákroku by pacient nemal doma zostávať sám, pre prípad, že by nastali komplikácie. Mnohí lekári odporúčajú, aby pacient strávil prvú noc po zákroku na mieste, odkiaľ sa dá do nemocnice do hodiny dostať – keby náhodou by došlo ku vzniku komplikácií.

Čo môžete očakávať?

Priebeh vyšetrenia bude závisieť od použitej metódy. Najbežnejším typom je perkutánna biopsia tenkou ihlou, ale táto metóda sa nehodí pre každého. Lekár môže odporučiť niektorú z ďalších dvoch možností v týchto prípadoch:

 • lekár predpokladá, že by mal pacient problém vydržať počas vyšetrenia pokojný
 • v anamnéze má pacient ťažkosti s krvácaním alebo poruchu doštičiek
 • existuje podozrenie na prítomnosť intravaskulárneho (cievneho) tumoru v pečeni
 • pacient má v bruchu tekutinu (ascites)
 • veľmi obézny pacient
 • infekcia pečene

Pred vyšetrením

Biopsia pečene sa vykonáva v nemocniciach alebo ambulantne. Pacient sa na vyšetrenie dostaví skoro ráno. Zdravotníci odoberú pacientovu anamnézu vrátane liečiv, ktoré užíva. Pred samotným vyšetrením je pacientovi zavedená kanyla (prístup do periférnej žily) najčastejšie do kubity. Cez periférny vstup sa pacientovi podajú potrebné lieky. Ak sa pacient vyšetrenia obáva, dostane malú dávku sedatív, ktoré úzkosť zmiernia. Pred vyšetrením sa pacientovi odporúča návšteva toalety, pretože štyri hodiny po výkone nie je vhodné vstávať z postele.

Vlastný zákrok

Postup vyšetrenia je rôzny v závislosti od voľby použitej bioptickej techniky.

Perkutánna biopsia

Pri voľbe tejto metódy vyšetrenia lekár hneď spočiatku musí lokalizovať pečeň - najčastejšie poklepom alebo použitím ultrazvuku. V niektorých situáciách je vhodné využívať ultrazvuk aj počas priebehu biopsie na kontrolu zavádzania ihly do pečene (vyhneme sa tak poškodeniu okolitých štruktúr). Pacient pri vyšetrení leží na chrbte, pravú ruku má zdvihnutú a položenú na lôžku za hlavou. Lekár najprv aplikuje znecitlivujúci liek do miesta, kam bude ihlu zavádzať. Potom v mieste vstupu ihly pri dolnom okraji hrudného koša na pravej strane hrudníka urobí malý nárez a zavedie bioptickú ihlu. Samotný akt trvá niekoľko sekúnd. Pri zavádzaní ihly je pacient požiadaný, aby zadržal dych.

Transjugulárna biopsia

Pacient leží na chrbte na lôžku, pri ktorom je možnosť zhotovenia röntgenového snímku. Lekár aplikuje znecitlivujúcu medikáciu na jednu stranu krku, urobí malý nárez kože a zavedie flexibilný plastový katéter do jugulárnej žily. Katéter prejde jugulárnou žilou do veľkej žily v pečeni (hepatálna žila). Potom lekár prostredníctvom katétra aplikuje kontrastnú látku a zhotoví sadu röntgenových snímok. Kontrastná látka je unášaná krvným prúdom a umožňuje lekárovi zobraziť pečeňové žilu. Bioptická ihla je prostredníctvom katétra dopravená do pečene a tam sú odobraté bioptické vzorky. Katéter je potom opatrne odstránený a drobný nárez na krku sa prekryje sterilnými štvorčekmi.

Laparoskopická biopsia

Počas laparoskopickej biopsie pacient dostáva celkové anestetiká, leží na chrbte na operačnom stole a lekár spraví jeden alebo viac malých nárezov na bruchu. Cez drobné nárezy sa do brucha zavedú špeciálne prístroje vrátane takých, ktoré majú na svojom konci malú kameru, z ktorej je obraz prevádzaný na monitor priamo na operačnom sále. Lekár sa orientuje pomocou videa a opatrne zavedie nástroje do pečene a odoberie vzorky tkaniva. Nástroje sa potom vyberú a nárezy sa uzatvoria stehom.

Po vyšetrení

Pacient je uložený na dospávaciu izbu, kde mu zdravotná sestrička kontroluje krvný tlak, pulz a dýchanie. Pacient oddychuje dve až štyri hodiny (alebo aj dlhšie, ak bola použitá transjugulární metóda). Pacient môže po výkone cítiť zvýšenú citlivosť alebo bolestivosť v mieste, kadiaľ bola aplikovaná ihla, pričom tento stav môže trvať niekoľko dní až týždeň. Ak je všetko v poriadku, môže pacient odísť domov. Je vhodné, aby pacienta niekto odprevadil, prípadne odviezol (hlavne ak pred vyšetrením dostal dávku sedatív). Po vyšetrení by sa mal pacient vyhnúť noseniu ťažkých závaží minimálne dvadsaťštyri hodín po výkone. Väčšinou sa pacient vráti k bežným aktivitám počas jedného až dvoch dní po vyšetrení.

Výsledky biopsie pečene

Odobraté vzorky sa pošlú do laboratória a lekár - patológ určí diagnózu na základe mikroskopického vyšetrenia odobratého tkaniva. Patológ pátra po známkach ochorenia alebo poškodenia pečene. Výsledky vyšetrenia sú známe v priebehu niekoľkých dní. Pri nasledujúcej návšteve vám lekár vysvetlí výsledky vyšetrenia. Môže sa zistiť prítomnosť ochorenia pečene alebo sa už priamo cielene stanoví závažnosť stavu (mierne, stredné, ťažké ochorenie). Lekár je na základe výsledkov schopný nasadiť adekvátnu liečbu.

Pomohol vám tento článok? Chcete nás podporiť, aby sme mohli písať viac takýchto článkov?
Zdieľať článok
Meno autora: MUDr. Michal Vilímovský (SK)
Vzdelanie: lekár
Použité zdroje: Preložené a upravené podľa Mayoclinic
Zdroje obrázkov: Dollarphotoclub.com
Dátum vydania: 17. februára 2015, 1:20
Dátum plánovanej revízie: 17. februára 2017, 1:20
Na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti využívame cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií