Pichanie pri srdci: všetko čo potrebujete vedieť

Pichanie pri srdci: všetko čo potrebujete vedieť
30. máj 2021 21:44

Príčin pichania pri srdci je mnoho. Ak sa občas objaví bolesť pri srdci nemusí sa vždy jednať o závažný zdravotný problém, ako je infarkt myokardu. Niekedy je príčinou pichania pri srdci aj iné ochorenie alebo problém, ktorý so srdcom vôbec nesúvisí.

Obsah

 1. Kedy okamžite vyhľadať lekársku pomoc?
 2. Príčiny
  1. Refluxná choroba pažeráka
  2. Prekordialgia (syndróm bolestí v prekordiu) 
  3. Muskuloskeletárne problémy
  4. Ochorenie pľúc
  5. Úzkostné poruchy a panický atak
  6. Choroby srdca a obehovej sústavy
  7. Ďalšie príčiny pichania pri srdci
 3. Ako odlíšiť infarkt od ostatných príčin bolestí na hrudi?
 4. Čo si z článku odniesť? 

Podľa štúdie uskutočnenej v roku 2016 len šesť (6) percent ľudí, ktorí vyhľadajú lekársku pohotovostnú službu v nemocnici kvôli bolestiam na hrudi, majú život ohrozujúce ochorenie (1).  

Kedy okamžite vyhľadať lekársku pomoc?

Vo väčšine prípadov sa infarkt myokardu prejavuje tupou bolesťou uprostred hrudníka (pacienti často udávajú, že majú pocit, ako by im na hrudníku ležala ťažká tehla), ktorá pretrváva dlhšiu dobu a neodznejú pri zmene polohy pacienta.

V prípade, že sa taká bolesť na hrudníku objaví a / alebo sa vyskytnú vegetatívne príznaky, ako sú potenie, zmätenosť, závrat, motanie hlavy a/alebo bolesť vystreľuje do ďalších častí tela (do slabín, ramena, krku, chrbta, podbruška alebo do dolnej čeľuste) je nutné okamžite volať záchranku na čísle 155.    

Príčiny

Pichanie pri srdci sa prejavuje ostrou, bodavou bolesťou, ktorá je zvyčajne krátkodobá a potom rýchlo odznie. Niektorí pacienti tento typ bolesti opisujú ako bodnutie nožom alebo úraz elektrickým prúdom.

Medzi najčastejšie príčiny pichania pri srdci, okrem iných, patria:

Refluxná choroba pažeráka

Refluxná choroba pažeráka je ochorenie, ktoré je spôsobené spätným tokom kyslých žalúdočných štiav do dolnej tretiny pažeráka. 

Refluxná choroba pažeráka je veľmi častou príčinou bolestí na hrudi. Podľa údajov Európskej únie postihuje v priemere 3 - 7% dospelej populácie (2). 

Okrem pichania pri srdci sa pri refluxnej chorobe pažeráka môžu objaviť aj nasledujúce príznaky:

 • plynatosť a nadúvanie
 • pocit knedle v krku  alebo pálčivá bolesť na hrudníku 
 • pálenie a / alebo chronická bolesť v krku 
 • horkosť v ústach 
 • chronický kašeľ

Prekordialgia (syndróm bolestí v prekordiu) 

Pod týmto názvom sa skrýva zjednodušene povedané bolesť pred srdcom, teda v oblasti prednej steny hrudníka. 

Bolesti v prekordiu sa typicky prejavujú ako pichanie pri srdci a vyskytujú sa najmä u detí a dospievajúcich, avšak niekedy trápia aj dospelé osoby. 

Tento príznak väčšinou nemá žiadne negatívne zdravotné následky, a preto nie je potrebná žiadna liečba.

Prekordialgie sa zhoršujú v prípade pricviknutých medzirebrových nervov alebo svalových kŕčov v oblasti hrudnej steny.  

Medzi hlavné príznaky prekordialgie, okrem iných, patria:

 • ostrá, bodavá bolesť na hrudníku (pichanie pri srdci), ktorá trvá od 30 sekúnd do 3 minút a zhoršuje sa pri nádychu
 • bolesť, ktorá rýchlo odznie a nezanecháva žiadne dlhotrvajúce príznaky
 • bolesť sa vyskytuje pri zmene polohy alebo pri odpočinku
 • bolesť sa môže zhoršovať pri strese alebo úzkosti

Muskuloskeletárne problémy

Ďalšou pomerne častou príčinou pichania pri srdci sú problémy so svalmi a kosťami. Pri cvičení, zdvíhaní ťažkých bremien alebo pádoch môže dôjsť k poraneniu rebier a medzirebrových svalov. Neopatrný alebo prudký pohyb môže spôsobiť natiahnutie svalov hrudnej steny, čo sa prejaví ostrou bolesťou, ktorú možno zvyčajne pomerne presne lokalizovať. 

Bolesť býva horšia, ak došlo ku pricviknutiu nervu.

|||pictureInArticle~3552@@Muskuloskeletálne problémy sú jednou z najčastejších príčin pichania pri srdci@@false@@undefined~|||

Medzi najčastejšie príčiny muskuloskeletálnych bolestí na hrudníku, okrem iných, patria:

 • fibromyalgia
 • zlomené alebo narazené rebrá
 • zápal kosti a priľahlej chrupavky (osteochondritídy)
 • kostochondritída (zápal v oblasti spojenia rebier a hrudnou kosťou) 

Ochorenie pľúc

Niektoré choroby pľúc a výstelky hrudnej steny (pleura) sa môžu tiež prejaviť pichaním pri srdci.

Niektoré ochorenia pľúc môžu byť závažné, a tak je nutné vždy okamžite vyhľadať lekára, ak sa objavia nasledujúce príznaky:

 • bolesť na hrudníku, ktorá sa zhoršuje pri hlbokom nádychu
 • bolesť na hrudníku, ktorá sa zhoršuje pri kašli
 • vysoká horúčka nad 39 ° C  
 • ťažká dýchavičnosť
 • zmodranie pier, špičiek prstov alebo slizníc

Medzi ochorenia pľúc, dolných dýchacích ciest a pleury, ktoré môžu spôsobiť pichanie pri srdci, okrem iných, patria:

 • zápal pľúc
 • hnisavý zápal v hrudnej dutine (empyém
 • zápal pohrudnice (pleuritída)
 • pľúcna embólia (krvná zrazenina v pľúcnici) 
 • atelektáza pľúc a/alebo pneumotorax
 • pľúcna hypertenzia (vysoký krvný tlak v pľúcnych cievach) 

Úzkostné poruchy a panický atak

Úzkosť alebo panický atak môžu tiež vyvolať pichanie pri srdci.

Panický atak je duševné ochorenie, ktoré sa prejavuje náhlym záchvatom paniky a úzkosti. Niekedy sa príčinu panického ataku nepodarí zistiť, zatiaľ čo inokedy môže súvisieť so stresujúcim alebo emočne silným zážitkom.

Aj ďalšie príznaky panického ataku môžu byť do značnej miery podobné príznakom infarktu myokardu a, okrem iného, medzi ne patrí napríklad:

 • dýchavičnosť
 • búšenie srdca
 • závrat alebo motanie hlavy 
 • silné potenie
 • tras
 • slabosť rúk a/alebo nôh, pričom niekedy sa môžu objaviť aj pocity mravčenia alebo brnenia končatín 
 • strata vedomia

Choroby srdca a obehovej sústavy

Ak vás začne pichať pri srdci alebo bolieť na hrudníku, väčšina ľudí hneď myslí na infarkt.

Avšak aj keď môže byť pichanie pri srdci jedným z príznakov infarktu myokardu, zďaleka najčastejšie sa tento príznak vyskytuje u muskuloskeletálnych problémov (poranenie alebo ochorenie svalov a kostí) a / alebo refluxnej choroby pažeráka. 

Infarkt myokardu sa väčšinou neprejavuje ako pichanie pri srdci, ale skôr ako pocit tiesne na hrudníku (ako keby pacientovi ležala na hrudníku tehla), ktorý je niekedy sprevádzaný pálením na hrudi a ďalšími príznakmi.

Zatiaľ čo pri pichaní pri srdci bolesť väčšinou rýchlo príde a rýchlo (najneskôr do niekoľkých minút) odznie, v prípade infarktu myokardu bolesť na hrudníku pretrváva dlhú dobu, nemení sa pri nádychu ani výdychu a môže vystreľovať do ďalších orgánov (najmä do čeľuste, ramena, krku , slabín, chrbta alebo podbruška)  

V prípade, že sa pri pichaní pri srdci objaví súčasne ktorýkoľvek z nasledujúcich príznakov, je nutné okamžite vyhľadať lekársku pomoc:  

 • potenie
 • nevoľnosť
 • zvracanie
 • bolesť vystreľujúca do ramena, chrbta, krku, brucha, slabín alebo dolnej čeľuste
 • závrat alebo motanie hlavy
 • palpitácie alebo veľmi rýchle búšenie srdca
 • silná únava

Medzi ďalšie ochorenia srdca, ktoré môžu, okrem iného, spôsobiť pichanie pri srdci alebo bolesť na hrudníku, patrí napríklad:

 • Angina pectoris: toto ochorenie je charakterizované takzvanou námahovou dýchavičnosťou a jeho príčinou je čiastočné a dočasné zablokovanie prietoku krvi do srdca. Zvyčajne je spúšťačom fyzická námaha (u neskorších štádií ochorenia stačí aj prejdenie niekoľkých krokov) alebo emočné vypätie.
 • Perikarditída (zápal osrdcovníka): jedná sa o zápalové ochorenie väzivového obalu srdca, ktorému sa hovorí perikard čiže osrdcovník. Zápal osrdcovníka môže vyvolať ako pichanie pri srdci (teda ostrú, bodavú bolesť), tak tupú bolesť a tieseň (teda bolesť podobného charakteru, ako je u infarktu myokardu). Častým sprievodným príznakom perikarditídy je horúčka. 
 • Myokarditída: jedná sa o zápalové ochorenie srdcového svalu, ktoré je veľmi nebezpečné a môže byť život ohrozujúce, pretože narúša činnosť prevodového systému srdcového, ktorý zaisťuje rytmické sťahovanie a rozťahovanie srdca.
 • Kardiomyopatia: jedná sa o ochorenie srdcovej svaloviny, ktoré je spojené s oslabením a narušením svaloviny srdca a môže sa, okrem iného, prejaviť aj pichaním pri srdci alebo bolesťami na hrudi. 
 • Disekcia aorty: jedná sa o život ohrozujúce ochorenie, ktoré vzniká pri porušení steny aorty. Prejavuje sa ostrou, náhle vzniknutou bolesťou na hrudi, ktorá strieľa do chrbta. Je nutná okamžitá operácia.

Ďalšie príčiny pichania pri srdci

Medzi ďalšie príčiny pichania pri srdci patrí napríklad:

Ako odlíšiť infarkt od ostatných príčin bolestí na hrudi?

Zapamätajte si, že akékoľvek bolesti na hrudníku (teda aj pichanie pri srdci) musí vyšetriť lekár, ideálne kardiológ (odborník na ochorenia obehovej sústavy - srdca a ciev).

Preto vždy vyhľadajte lekára, ak sa objaví akákoľvek bolesť na hrudníku, ktorá nevymizne do niekoľkých minút a / alebo je spojená so závažnými príznakmi, ako sú napríklad dýchavičnosť, búšenie srdca, závrat, vracanie, nevoľnosť, potenie, vysoká horúčka a / alebo strata vedomia .

Je nutné úprimne povedať, že infarkt myokardu nemožno diagnostikovať len podľa typu bolesti na hrudi, ale platí, že konečnú diagnózu možno stanoviť po vykonaní ďalších vyšetrení (EKG, laboratórne vyšetrenie krvi na markery poškodenia myokardu, apod.).

Preto tento odsek berte skôr ako orientačnú informáciu a vždy vyhľadajte lekára, ak sa akákoľvek forma bolesti na hrudi objaví.

Tabuľka rozdielov medzi bolesťou na hrudi pri infarkte az iných príčin: 

 

Infarkt myokardu

Iná príčina

Druh bolesti

tupá, zvieravá bolesť

ostrá, bodavá bolesť

Lokalizácia bolesti

difúzna, nemožno presne určiť miesto, kde to bolí

bodová, možno presne určiť miesto, kde to bolí

Doba trvania

niekoľko minút až hodín

zvyčajne len niekoľko sekúnd (pichnutie pri srdci alebo na hrudníku)

Fyzická námaha (cvičenie)

bolesť sa stupňuje pri fyzickej námahe

pri fyzickej námahe sa bolesť zvyčajne zmierni

Čo si z článku odniesť? 

Pichanie pri srdci vo väčšine prípadov nie je spôsobené infarktom myokardu, avšak aj tak môžu byť niektoré príčiny bolesti na hrudníku závažné až život ohrozujúce.

Preto je pri akejkoľvek bolesti na hrudníku vždy nutné okamžite vyhľadať lekársku pomoc.

Lekári pri diagnostike príčin pichania pri srdci a ďalších typov bolestí na hrudi využívajú množstvo zobrazovacích a laboratórnych metód (vyšetrenie krvi, natočenie elektrokardiogramu - EKG, ultrazvukové vyšetrenie srdca, magnetická rezonancia, počítačová tomografia, apod.).  

Pomohol vám tento článok? Chcete nás podporiť, aby sme mohli písať viac takýchto článkov?
Zdieľať článok
Meno autora: MUDr. Michal Vilímovský (SK)
Vzdelanie: lekár
Použité zdroje:

Healthline.com

Zdroje obrázkov:

Canva.com

Dátum vydania: 30. máj 2021 21:44
Dátum plánovanej revízie: 30. máj 2023 21:44
Na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti využívame cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií