Čo spôsobuje mravčenie v nohách a v rukách?

18. apríla 2023, 5:40

Mravčenie v rukách a nohách má mnoho príčin. Väčšina je spojená s periférnou neuropatiou či poškodením nervov, ale niekedy je tento stav spojený s úzkosťou, tehotenstvom alebo užívaním liekov. Tento článok popisuje 16 najčastejších príčin mravčenia v horných a dolných končatinách.

Obsah

 1. Čo spôsobuje mravčenie v rukách a v nohách?
  1. Pricviknutý (utlačený) nerv
  2. Toxíny (jedy)
  3. Alkohol
  4. Úzkosť
  5. Tetánia
  6. Tehotenstvo
  7. Poškodenie z opakovaného namáhania
  8. Nedostatok niektorých vitamínov
  9. Roztrúsená skleróza
  10. Lieky
  11. Infekčné ochorenia
  12. Zlyhanie obličiek
  13. Autoimunitné ochorenia
  14. Diabetes (cukrovka)
  15. Ochorenia periférnych tepien
  16. Cievna mozgová príhoda
 2. Čo si z článku odniesť?

Každému z nás občas brnia ruky alebo nohy. Najčastejšie sa pocity mravčenia, pichania alebo brnenia vyskytujú na prstoch končatín a aj keď sa jedná o veľmi nepríjemný pocit, jeho príčina väčšinou nie je závažná. Avšak ak máte pocit mravčenia v nohách či rukách často, môže to byť jedným z príznakov iného ochorenia, ktoré je potrebné správne a rýchlo diagnostikovať a liečiť.

Príčin mravčenia v končatinách (odborne sa stavy ako brnenie či mravčenie označujú ako parestézie) je mnoho a väčšinou je tento stav dočasný a spôsobený úplne banálnou príčinou.

Ak napríklad spíte alebo sedíte v neobvyklej polohe, môže dôjsť k utlačeniu nervov v končatinách, čo spôsobuje tŕpnutie a brnenie nôh či rúk. Niektorí ľudia tento stav prirovnávajú k tomu, ako by im končatinami prešlo tisíce ihličiek alebo špendlíkov.

Aj keď je tŕpnutie končatín väčšinou spôsobené banálnymi príčinami, ako sú preležanie alebo utlačenie nervu, v prípade, že sa tento stav nelepší alebo vám ruky a nohy brnia často alebo opakovane, je nutné vyhľadať lekársku pomoc, pretože tento problém môže byť aj signálom závažnejšieho ochorenia .

Čo spôsobuje mravčenie v rukách a v nohách?

V mnohých prípadoch sú nepríjemné pocity brnenia a pichanie v horných a dolných končatinách spôsobené ochorením zvaným periférna neuropatia. Jedná sa o druh poškodenia nervov, ktorý je spojený s brnením a ďalšími nepríjemnými pocitmi v končatinách.

Periférna neuropatia je spojená s množstvom rôznych ochorení, vrátane cukrovky.

V nasledujúcich odsekoch sa dozviete o príčinách mravčenia v rukách a nohách, vrátane príčin periférnej neuropatie.

Pricviknutý (utlačený) nerv

Brnenie rúk a nôh je často spôsobené pricviknutím miešneho nervu v chrbtici. Tento stav môže vzniknúť v dôsledku poranenia chrbtice (najčastejšie herniácia  disku, ktorá tlačí na miešny nerv), pri zápaloch, nádorových ochoreniach a ďalších stavoch.

Okrem mravčenia v končatinách patrí medzi ďalšie príznaky pricviknutého nervu bolesť a obmedzenie pohyblivosti.

Liečba pricviknutého nervu zahŕňa 4 nasledujúce možnosti:

 • odpočinok
 • užívanie liekov
 • fyzioterapia (rehabilitácia)
 • operácia (ak žiadna z vyššie uvedených možností nepomáha)

Toxíny (jedy)

Ak zjete nejakú jedovatú (toxickú) látku alebo ak sa vám nejaký toxín dostane do tela cez kožu, môže to vyvolať tŕpnutie či mravčenie v nohách či rukách.

Medzi jedovaté látky, ktoré môžu spôsobiť brnenie končatín patrí:

 • arzén
 • tálium
 • ortuť
 • nemrznúca kvapalina do auta (Fridex, apod.).

Liečba otráv jedovatými látkami záleží na konkrétnom toxíne a je nutné ju začať čo najrýchlejšie.

Alkohol

Alkohol je jed a môže poškodiť nervové tkanivo. Konzumácia nadmerného množstva alkoholu môže vyvolať druh periférnej neuropatie, ktorá sa označuje ako alkoholová neuropatia.

Toto ochorenie môže spôsobiť bolesť, brnenie a mravčenie v končatinách (rukách a nohách). Je to preto, že alkohol spôsobuje poškodenie periférnych nervov.

Jedna štúdia naznačuje, že ľudia, ktorí dlhodobo pijú nadmerné množstvo alkoholu, trpia v 25 - 66% prípadov alkoholovou neuropatiou (1).

Liečba alkoholovej neuropatie teda spočíva najmä v obmedzení alebo úplnom zanechaní pitia alkoholu.

Úzkosť

Ľudia ktorí trpia úzkosťou môžu začať hyperventilovat (zrýchlene dýchať), čo môže spôsobiť tŕpnutie či mravčenie nôh či rúk.

Hyperventilácia patrí medzi časté príznaky úzkosti a prejavuje sa veľmi rýchlym dýchaním. To vedie k nerovnováhe medzi hladinou oxidu uhličitého a kyslíka v krvi, čo môže vyvolať brnenie končatín.

Medzi brnením a úzkosťou často existuje duševná (psychická) väzba. To je jedným z dôvodov, prečo si úzkostné osoby oveľa viac uvedomujú svoje telesné pocity a vnímajú nepríjemné pocity, ako sú tŕpnutie alebo mravčenie v končatinách.

Medzi metódy používané v liečbe úzkosti patria:

 • kognitívno behaviorálna terapia
 • komunikačná psychoterapia
 • užívanie liekov proti úzkosti (napríklad stabilizátorov nálady)
 • vykonávanie činností pre zlepšenie duševného zdravia, ako sú jóga, meditácie alebo takzvaná meditácia všímavosti (mindfulness)

Tetánia

Tetánia je nadmerná dráždivosť (stimulácia) nervov, ktorá spôsobuje nedobrovoľné (mimovoľné) svalové kŕče a kontrakcie, najmä v rukách a nohách, čo sa môže prejaviť ich brnením alebo mravčením.

Nejedná sa o ochorenie v pravom slova zmysle, ale o príznak, ktorý sa vyskytuje u mnohých rôznych, najmä neurologických chorôb.

Tetánia môže byť aj život ohrozujúca, najmä ak postihne dýchacie svaly alebo hrtan. V takom prípade hrozí pacientovi udusenie, srdcové palpitácie (búšenie srdca), kŕče alebo zvracanie.

Príčinou tetánie je zvyčajne elektrolytická nerovnováha, najmä s kritickým nedostatkom vápnika (hypokalcémia), horčíka (hypomagnezémia) alebo draslíka (hypokalémia).

Nedostatok elektrolytov (najmä vápnika) je často spôsobený hormonálnymi poruchami, najmä ochorením zvaným hypoparatyreoidizmus, čo je znížená činnosť prištítnych teliesok, ktoré produkujú hormón parathormón.

Ten reguluje hladinu vápnika v krvi jeho uvoľňovaním z kostí a ak ho máme nedostatok, môže to viesť ku kriticky nízkej koncentrácii vápnika v tele a tetánií.

Niekedy môže byť tetánia vyvolaná tiež poruchami obličiek alebo pankreasu.

Liečba tetánie závisí od vyvolávajúcej príčiny a väčšinou zahŕňa suplementáciu (doplnenie) chýbajúcich hormónov či elektrolytov.

Tehotenstvo

Brnenie a mravčenie v nohách či rukách tiež často trápi tehotné ženy. Je to dané tým, že rastúca maternica s vyvíjajúcim sa plodom tlačí na nervy, ktoré inervujú dolné končatiny, čo spôsobuje mravčenie a tŕpnutie.

Dostatok pohybu, dostatočná hydratácia a odpočívanie s nohami hore pomáhajú priniesť úľavu od týchto nepríjemných príznakov.

Ak vás v tehotenstve trápi mravenčenie alebo tŕpnutie končatín, mali by ste lekára vyhľadať v nasledujúcich prípadoch:

 • ak sa vaše ťažkosti zhoršujú alebo neustávajú
 • ak okrem mravčenia pociťujete tiež slabosť v nohách
 • ak vás trápia opuchy dolných končatín alebo členkov

Lekár by vás mal poriadne vyšetriť a zistiť dôvod, prečo sa vaše problémy s brnením končatín v tehotenstve nelepšia alebo neustávajú.

Poškodenie z opakovaného namáhania

Poškodenie z opakovaného namáhania (anglicky RSI alebo repetitive strain injury) môže vyvolať tŕpnutie končatín, najmä rúk. Toto ochorenie vzniká v prípade, keď opakovane, príliš dlho a bez odpočinku vykonávate nejaký pohyb.

Jedným z príkladov poškodenia z opakovaného namáhania je napríklad syndróm karpálneho tunelu (útlak nervov v zápästí).

Poškodenie z opakovaného namáhania je častou chorobou z povolania a okrem pocitov mravenčenia v končatinách môže viesť aj k poruchám posturálnych funkcií v dôsledku skrátenia svalov.

Pod pojmom posturálne funkcie si môžete predstaviť napríklad držanie rôznych častí tela.

Poškodenie z opakovaného namáhania najčastejšie postihuje:

 • zápästia a ruky (napr. syndróm karpálneho tunelu)
 • predlaktia a lakte (napr. tenisový lakeť, golfový lakeť)
 • krk a ramená (napr. syndróm zmrznutého ramena alebo textový krk)

Okrem mravčenia a tŕpnutia v rukách či nohách sa poškodenie z opakovaného namáhania prejavuje tiež symptómami, ako sú:

 • bolesť
 • stuhnutosť
 • pichanie alebo bodanie vo svaloch a mäkkých tkanivách okolo nervov
 • slabosť postihnutej končatiny
 • kŕče

Medzi spôsoby liečby poškodenia z opakovaného namáhania (RSI) patrí napríklad:

 • užívanie liekov proti bolesti a zápalu
 • ľadové obklady
 • odľahčovacie pásky
 • operácie

Nedostatok niektorých vitamínov

Nedostatok vitamínov E, B1, B6, B12 alebo niacínu môže spôsobiť mravenčenie alebo brnenie končatín. Tieto vitamíny sú totiž dôležité pre správnu funkciu nervov.

Nedostatok vitamínu B12 môže spôsobiť ochorenie nazývané periférna neuropatia, medzi ktorého hlavné príznaky patrí brnenie rúk či nôh.

Medzi ďalšie príznaky spojené s nedostatkom vyššie uvedených vitamínov patrí:

 • závrat
 • dýchavičnosť
 • únava
 • bolesti hlavy
 • tráviace ťažkosti
 • bolesť na hrudi
 • nevoľnosť
 • zväčšenie pečene (hepatomegália)

Nedostatok vitamínov sa lieči zmenou stravovacích návykov (konzumáciou potravín bohatých na chýbajúce vitamíny) alebo užívaním doplnkov stravy.

Roztrúsená skleróza

Roztrúsená skleróza (RS, sclerosis multiplex) je závažné ochorenie, ktoré postihuje mozog a miechu. Medzi včasné príznaky roztrúsenej sklerózy patrí brnenie končatín, najmä nôh (2).

Mnoho ľudí pociťuje brnenie či mravenčenie v končatinách ešte predtým, než je u nich roztrúsená skleróza diagnostikovaná.

Medzi ďalšie príznaky RS patria:

 • poruchy zraku
 • bolesti
 • kŕče (spazmy)
 • únava
 • závrat
 • poruchy rovnováhy
 • problémy s močovým mechúrom (hyperaktívny močový mechúr, inkontinencia, a pod.)
 • poruchy sexuálnych funkcií
 • kognitívne poruchy (napríklad poruchy pamäti, a pod.).

Ak máte podozrenie, že by ste mohli mať sklerózu multiplex, mali by ste okamžite vyhľadať lekársku pomoc a nechať si urobiť potrebné vyšetrenia na stanovenie diagnózy a začatie liečby.

Medzi spôsoby liečby roztrúsenej sklerózy patrí:

 • krátkodobé užívanie kortikosteroidov (liekov na potlačenie zápalov)
 • symptomatická liečba
 • užívanie liekov ovplyvňujúcich ochorenie (DMT – disease modifying therapy), ako sú napríklad lieky teriflunomid alebo alemtuzumab

Lieky

Mravčenie v nohách či rukách je tiež častým nežiaducim účinkom niektorých liekov, najmä tých používaných v liečbe rakoviny, AIDS, epilepsie, ochorenia srdca a obehovej sústavy alebo vysokého krvného tlaku.

Ak pravidelne užívate nejaké lieky a začnete trpieť brnením končatín, obráťte sa na svojho lekára a požiadajte ho o výmenu lieku za iný alebo úpravu dávkovania.

Infekčné ochorenia

Niektoré infekčné ochorenia môžu spôsobiť zápal nervov, čo sa môže prejaviť brnením alebo mravčením končatín.

Medzi infekčné ochorenia, ktoré môžu tento príznak vyvolať, patrí napríklad:

 • AIDS
 • hepatitída (žltačka) typu B a C
 • lepra
 • pásový opar
 • lymská borelióza

Ak vám brnia končatiny a máte podozrenie na infekčné ochorenie, obráťte sa na svojho lekára.

Súčasťou diagnostiky bývajú odbery krvi a niekedy aj mozgomiešneho moku (lumbálna punkcia).

Liečba závisí na konkrétnom infekčnom ochorení.

Zlyhanie obličiek

Brnenie rúk či nôh môže byť príznakom zlyhávania obličiek. Medzi ochorenia, ktoré zvyšujú riziko poškodenia obličiek patrí vysoký krvný tlak (hypertenzia) alebo diabetes.

Medzi ďalšie príznaky zlyhania obličiek patria napríklad:

 • kŕče
 • fascikulácie (mimovoľné trhavé pohyby svalov)
 • svalová slabosť

Ak sa domnievate, že za brnením končatín môže byť porucha obličiek, obráťte sa na svojho lekára.

Hlavnými spôsobmi liečby zlyhania obličiek sú dialýza a transplantácia obličiek.

Autoimunitné ochorenia

Mravčenie v nohách či rukách môžu spôsobovať aj niektoré autoimunitné ochorenia, čo sú choroby, kedy telo útočí proti vlastným bunkám a tkanivám.

Medzi autoimunitné ochorenia, ktoré sú spojené s brnením končatín, patrí napríklad:

 • systémový lupus erythematosus (SLE)
 • celiakia
 • reumatoidná artritída

Diagnostika autoimunitných chorôb spočíva v odbere anamnézy, fyzikálnom vyšetrení (telesnej prehliadke), odberoch krvi a niekedy sa doplňujú ešte vyšetrenia zo zobrazovacích metód (napríklad röntgen rúk pri reumatoidnej artritídy, a pod.).

Liečba autoimunitných ochorení spočíva v užívaní liekov (najmä kortikosteroidov) a zmenách životného štýlu (stravovacie návyky, cvičenie, a pod.).

Diabetes (cukrovka)

Cukrovka je ochorenie vyvolané nadbytkom glukózy v krvi, čo môže viesť k poškodeniu nervov, hlavne ciev, ktoré tieto nervy vyživujú a zásobujú krvou a živinami. To vyvoláva pocity brnenia, pálenia a mravenčenia. Tejto chorobe sa hovorí diabetická neuropatia.

Medzi ďalšie príznaky diabetu patria:

Liečba diabetu zahŕňa:

 • užívanie liekov na zníženie hladiny glukózy v krvi a podporu funkcie pankreasu (perorálne antidiabetiká, inzulín)
 • zmeny životného štýlu (stravovacie návyky, pohybové aktivity)

Ochorenia periférnych tepien

Ochorenie periférnych tepien (tiež uzáverová choroba periférnych tepien) je choroba obehovej sústavy, pri ktorej dochádza k zúženiu krvných ciev. To môže viesť k zhoršeniu krvného obehu a zásobenia orgánov (vrátane nervov) krvou, čo sa prejavuje, okrem iného, brnením, pálením alebo mravčením v končatinách.

Neliečené ochorenie periférnych tepien môže časom viesť k infarktu myokardu alebo cievnej mozgovej príhode, pretože sa cievy zablokujú nahromadením plaku (aterómového plátu) alebo krvnou zrazeninou.

Liečba ochorenia periférnych tepien sa skladá z užívania liekov, zmeny životného štýlu a v prípade nutnosti aj z operácie, kedy sa vykonáva premostenie postihnutých úsekov (bypass) alebo sa do zúženej cievy zavedie stent.

Cievna mozgová príhoda

Brnenie, mravčenie, pálenie alebo iné nepríjemné pocity v nohách alebo rukách môžu byť tiež jedným zo skorých príznakov cievnej mozgovej príhody.

Príznaky cievnej mozgovej príhody prichádzajú náhle a okrem brnenia končatín, medzi ne patria:

 • slabosť alebo ochabnutie svalov na tvári, rukách alebo nohách, najmä na jednej polovici tela
 • zmätenosť
 • poruchy reči
 • poruchy porozumenia hovorenému slovu
 • rozmazané videnie
 • poruchy chôdze
 • závrat
 • poruchy rovnováhy a koordinácie pohybov

Ak sa u vašich príbuzných alebo u vás niektorý z vyššie uvedených príznakov vyskytne je nutné okamžite volať záchranku. Včasná liečba totiž môže viesť k úplnemu uzdraveniu bez trvalých následkov.

Liečba cievnej mozgovej príhody závisí od toho, či ide o hemoragickú mozgovú príhodu (spôsobenú prasknutím cievky v mozgu) alebo ischemickú cievnu mozgovú príhodu (spôsobenú upchatím cievy v mozgu krvnou zrazeninou) a používajú sa lieky na rozpúšťanie krvných zrazenín, neurochirurgické operácie a ďalšie metódy .

Čo si z článku odniesť?

Ak vás brnenie nôh alebo rúk trápi dlhodobo a stav sa nezlepšuje, mali by ste vyhľadať lekársku pomoc.

Okrem všetkých príznakov tiež lekára informujte o všetkých liekoch a doplnkoch stravy, ktoré pravidelne užívate.

Príčin brnenia končatín je hneď niekoľko a niektoré môžu byť signálom závažného ochorenia, ako je napríklad cievna mozgová príhoda, cukrovka alebo skleróza multiplex.

Liečba brnenia nôh závisí od konkrétnej príčiny. Niekedy nie je nutná žiadna zvláštna liečba, zatiaľ čo inokedy je nutné okamžite volať lekára (najmä v prípade cievnej mozgovej príhody). 

Pomohol vám tento článok? Chcete nás podporiť, aby sme mohli písať viac takýchto článkov?
Zdieľať článok
Meno autora: MUDr. Michal Vilímovský (SK)
Vzdelanie: lekár
Použité zdroje:

Medicalnewstoday.com

Zdroje obrázkov:

Canva.com

Dátum vydania: 18. apríla 2023, 5:40
Dátum plánovanej revízie: 18. apríla 2025, 5:40
Na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti využívame cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií