Všetko, čo by ste mali vedieť o zápale slinných žliaz

Všetko, čo by ste mali vedieť o zápale slinných žliaz
3. október 2021 19:12

Slinné žľazy sú skupinou orgánov na hlave a krku, ktorých hlavnou funkciou je produkcia slín. Keď sa do slinných žliaz dostanú patogénne mikroorganizmy, ako sú baktérie alebo vírusy, vzniká zápal slinných žliaz alebo sialoedenitída (latinsky: sialoadenitis), ktorá najčastejšie postihuje príušnú (glandula parotis) a podčeľustnú (glangula submandibularis) slinnú žľazu.

Obsah

 1. Príčiny
 2. Koho postihuje zápal slinných žliaz?
  1. Príušné slinné žľazy
  2. Submandibulárne slinné žľazy
  3. Podjazykové slinné žľazy
 3. Príznaky
 4. Liečba
 5. Diagnostika
 6. Rizikové faktory
 7. Prevencia
 8. Prognóza
 9. Čo si z článku vziať?

Pri zápale slinnej žľazy sa môže zablokovať vývod postihnutej žľazy, čo sa prejavuje bolesťou a opuchom.

Medzi ďalšie príznaky zápalu slinných žliaz patrí horúčka a palpačná stuhnutosť (postihnutá žľaza je na dotyk tvrdá a tuhá).

Tento článok opisuje príčiny, príznaky, diagnostiku a liečbu zápalu slinných žliaz.

Príčiny

Najčastejšími pôvodcami zápalu slinných žliaz sú vírusy a baktérie a medzi hlavné príčiny sialoadenitídy patria (1):

 • znížená tvorba slín v dôsledku určitých stavov, ako je xerostómia (sucho v ústach) a/alebo ako vedľajší účinok niektorých liekov
 • nedostatočná alebo nevhodná ústna hygiena, ktorá vedie k premnoženiu určitých baktérií v ústnej dutine a zvýšenému riziku zápalu slinných žliaz. Medzi tieto baktérie patrí napríklad Staphylococcus aureus alebo Haemophilus influenzae, ktoré sú bežnou súčasťou bakteriálnej flóry slizníc dýchacích ciest a ústnej dutiny, ale pri premnožení môžu spôsobiť rôzne problémy vrátane zápalu slinných žliaz alebo zápalu pľúc.
 • závažná dehydratácia v dôsledku choroby a/alebo pooperačných komplikácií
 • upchatie vývodov slinných žliaz nádorom, abscesom alebo kameňmi (sialolitiáza)

Zablokovanie kanálikov slinnej žľazy spomaľuje alebo zabraňuje odtoku slín, čo vedie k hromadeniu sekrétu vo vnútri slinnej žľazy a k množeniu mikroorganizmov (baktérií alebo vírusov), ktoré môžu spôsobiť zápal.

Medzi najčastejšie príčiny obštrukcie vývodov slinných žliaz patria:

 • kamene v slinných žľazách (sialolitiáza)
 • vinutie vývodu slinnej žľazy
 • nádory slinných žliaz
 • mukokéla (retenčná cysta s nahromadeným sekrétom, ktorá sa môže vyskytnúť aj v slinnej žľaze)
 • abnormálne anatomické tvary slinných žliaz a/alebo ich vrodené vývojové chyby

Medzi baktérie, ktoré najčastejšie spôsobujú zápal slinných žliaz, patria okrem iného:

 • stafylokoky (najmä zlatý stafylokok)
 • hemofilus (najmä Haemophilus influenzae)
 • streptokoky (najmä Streptococcus mitis/oralis a anginosus)

Medzi vírusové pôvodcov zápalu slinných žliaz patria okrem iného:

 • HIV
 • vírus príušníc (Paramyxovirus)
 • vírus parainfluenzy typu 1 a 2
 • vírus chrípky A
 • vírus Coxsackie
 • herpes vírusy

Koho postihuje zápal slinných žliaz?

Zápal slinných žliaz môže postihnúť všetkých ľudí bez ohľadu na vek, vrátane novorodencov, ale najčastejšie sa vyskytuje u starších a chronicky chorých pacientov.

Slinné žľazy sú párové orgány, ktoré sa nachádzajú na oboch stranách hlavy a krku.

Typy slinných žliaz a ich umiestnenie

Typy slinných žliaz a ich umiestnenie

Každý človek má celkom 3 páry veľkých slinných žliaz, a to príušnú žľazu (glandula parotis), podčeľustnú žľazu (glandula submandibularis) a podjazykovú žľazu (glandula sublingualis).

Príušné slinné žľazy

Príušná slinná žľaza sa nachádza za dolnou čeľusťou pod uchom na oboch stranách hlavy a je najväčšou slinnou žľazou v tele. Táto slinná žľaza produkuje najmä serózny (vodnatý) sekrét.

Submandibulárne slinné žľazy

Podčeľustné slinné žľazy sa nachádzajú hneď za dolnou čeľusťou (za bradou) a tvoria základ ústnej dutiny. Táto slinná žľaza je druhá najväčšia a produkuje zmiešaný sekrét (seromucinózny).

Podjazykové slinné žľazy

Podjazykové slinné žľazy sa nachádzajú po stranách jazyka na spodine ústnej dutiny. Sú to najmenšie slinné žľazy a produkujú prevažne hlienový sekrét.

Zápal slinných žliaz najčastejšie postihuje príušné a podčeľustné žľazy.

Vo väčšine prípadov sa zápal slinných žliaz vyvíja rýchlo, ako akútne ochorenie, ale ak je príčinou zápalu obštrukcia alebo zúženie vývodu, zápal slinných žliaz sa môže vyvíjať postupne.

Príznaky

Príznaky spojené so zápalom slinných žliaz zvyčajne ustúpia do týždňa, ale mierny opuch môže pretrvávať niekoľko týždňov.

Komplikácie akútneho zápalu slinných žliaz sú zriedkavé.

Príznaky zápalu slinných žliaz sa u jednotlivých osôb líšia a ich závažnosť závisí od miesta a celkového rozsahu postihnutia.

Medzi najčastejšie príznaky zápalu slinných žliaz patria:

 • bolesť
 • začervenanie kože nad postihnutou slinnou žľazou, pričom postihnutá oblasť je na dotyk teplá a pevná
 • opuch mäkkých tkanív okolo postihnutej slinnej žľazy, ktorý sa zvyčajne vyvíja postupne. Pri postihnutí glandula parotis sa za uchom môže objaviť rezistencia (hrčka).
 • výtok hnisu do ústnej dutiny
 • zápach z úst (halitóza), ktorý nezmizne ani po dôkladnom vyčistení zubov.
 • silná bolesť pri otváraní úst, hryzení, žuvaní alebo prehĺtaní potravy
 • horúčka
 • zimnica

U väčšiny ľudí sa ťažkosti zhoršujú po jedle.

Ak je príčinou zápalu slinnej žľazy nádor, ktorý zablokoval vývod slinnej žľazy, môžu sa objaviť ďalšie príznaky, ako je nevysvetliteľný úbytok hmotnosti, strata chuti do jedla a/alebo tvrdá, nebolestivá rezistencia v postihnutom mieste.

Medzi najčastejšie príznaky zápalu slinných žliaz patrí opuch a začervenanie postihnutej oblasti, bolesť zhoršujúca sa pri prehĺtaní a žuvaní a horúčka.

Medzi najčastejšie príznaky zápalu slinných žliaz patrí opuch a začervenanie postihnutej oblasti, bolesť zhoršujúca sa pri prehĺtaní a žuvaní a horúčka.

V nasledujúcich prípadoch by ste mali okamžite vyhľadať lekársku pomoc:

 • ak bolesť bráni v jedení, prehĺtaní a/alebo dýchaní.
 • ak je bolesť veľmi silná
 • ak ťažkosti trvajú dlhšie ako dva týždne.
 • ak sa váš stav nezlepší napriek dostatočnej hydratácii a dobrej ústnej hygiene

Liečba

Zápal slinných žliaz často ustúpi sám, bez potreby akejkoľvek liečby.

Liečba sialoadenitídy závisí od vyvolávajúcej príčiny.

Ak je zápal slinnej žľazy spôsobený bakteriálnou infekciou, zvyčajne je potrebné užívať antibiotiká.

Keďže proti vírusovým infekciám slinných žliaz okrem vírusov HIV a herpesu neexistujú žiadne antivirotiká, liečba vírusovej sialoadenitídy je zvyčajne symptomatická a jej cieľom je zmierniť nežiaduce príznaky, ako je horúčka, bolesť alebo opuch.

Ľuďom s vírusovým zápalom slinných žliaz sa preto môžu predpisovať lieky proti horúčke, zápalu a bolesti (napríklad nesteroidné protizápalové lieky).

Ak je príčinou opakovaného zápalu vrodená chyba, absces, zúženie kanála, nádor alebo vinutie či ohnutie kanála, často je potrebná operácia.

Ak sú príčinou zápalu slinných žliaz iné ochorenia, je vždy potrebné liečiť aj vyvolávajúce ochorenie.

Napríklad v prípade nádoru slinnej žľazy môže pacient okrem odstránenia samotného nádoru potrebovať aj ďalšie terapie, ako je chemoterapia, rádioterapia alebo biologická liečba.

Ak je zápal slinnej žľazy spôsobený vedľajším účinkom niektorých liekov, lekár môže pacientovi predpísať iné lieky, ktoré nemajú tieto vedľajšie účinky, alebo upraviť dávkovanie.

Režimové opatrenia sa môžu použiť aj pri liečbe zápalu slinných žliaz.

Lekári odporúčajú dostatočný príjem tekutín (najlepšie je piť čistú neperlivú vodu alebo vlažný nesladený čaj), aby sa predišlo dehydratácii a suchosti v ústach, prikladať teplé obklady na postihnuté miesto niekoľkokrát denne vždy na 10-15 minút a konzumovať kyslé potraviny a nápoje (napríklad kyslé uhorky), aby sa stimulovala tvorba slín.

Odporúča sa tiež používať ústne vody, ktoré obsahujú karboxymetylcelulózu.

Takáto ústna voda dokáže do určitej miery nahradiť chýbajúce sliny a má aj dezinfekčné účinky a ničí škodlivé baktérie a vírusy v ústnej dutine.

Diagnostika

Tak ako pri mnohých iných ochoreniach, aj pri diagnostike zápalu slinných žliaz sa vychádza z anamnézy, fyzikálneho vyšetrenia a laboratórnych a zobrazovacích metód.

Laboratórne krvné testy pomáhajú odhaliť príznaky zápalu, zatiaľ čo zobrazovacie vyšetrenia môžu odhaliť nádory alebo kamene v slinných žľazách.

Medzi zobrazovacie metódy používané pri diagnostike ochorení slinných žliaz patrí ultrasonografia, počítačová tomografia (CT) a magnetická rezonancia.

Slinné žľazy a najmä ich vývody možno vyšetriť aj endoskopicky, a to metódou známou ako sialoendoskopia.

Touto metódou sa dá zistiť napríklad prítomnosť nádoru a umožňuje odobrať vzorku patologicky zmeneného tkaniva (biopsia) a vyšetriť ju pod mikroskopom.

Obštrukciu slinných kanálikov možno zistiť aj vyšetrením známym ako sialografia, pri ktorom sa do slinných kanálikov vstrekne röntgenová kontrastná látka a následne sa zobrazia pomocou röntgenu.

Rizikové faktory

Riziko zápalu slinných žliaz zvyšujú niektoré lieky, ochorenia a faktory životného štýlu, ktoré môžu spôsobiť poruchu odtoku alebo produkcie slín a vyvolať infekciu.

Medzi rizikové faktory, ktoré zvyšujú riziko zápalu slinných žliaz, patria okrem iného:

 • dehydratácia
 • časté dýchanie ústami
 • podvýživa (zhoršená kvalita výživy spojená s nedostatkom kľúčových živín)
 • niektoré lieky (antihistaminiká, antidepresíva, diuretiká, beta-blokátory, sedatíva, antipsychotiká, antiparkinsoniká, imunosupresíva)
 • vek (novorodenci a seniori nad 65 rokov)
 • nedávno podstúpili operáciu
 • rádioterapia alebo chemoterapia zameraná na hlavu, ústnu dutinu alebo krk
 • liečba štítnej žľazy rádioaktívnymi izotopmi jódu
 • diabetes mellitus
 • Sjögrenov syndróm
 • reumatoidná artritída
 • systémový lupus erythematosus
 • zápal lymfatických uzlín
 • niektoré poruchy príjmu potravy, ako je mentálna anorexia alebo mentálna bulímia
 • zlyhanie obličiek
 • znížená funkcia štítnej žľazy (hypotyreóza)

Prevencia

Nie vždy je možné zabrániť zápalu slinných žliaz, ale dodržiavaním týchto preventívnych opatrení môžete znížiť riziko na minimum:

 • zabezpečte dostatočnú hydratáciu a dôkladnú ústnu hygienu. Zuby by sme si mali čistiť fluoridovou zubnou pastou dvakrát denne a každý deň pred spaním by sme mali používať zubnú niť, aby sme odstránili zvyšky jedla. Mali by sme tiež pravidelne absolvovať zubné prehliadky a dentálnu hygienu (aspoň dvakrát ročne).
 • používať ústnu vodu s antibakteriálnymi účinkami
 • prestať fajčiť a obmedziť konzumáciu alkoholu.
 • jedzte pomaly a každé sústo dôkladne prežúvajte. To podporí tvorbu slín.

Prognóza

Prognóza zápalu slinných žliaz je vo väčšine prípadov veľmi dobrá a pacient sa úplne zotaví.

Vo väčšine prípadov sa dá zápal slinných žliaz vyliečiť pomocou liekov alebo režimových opatrení.

Ak je zápal slinných žliaz spôsobený rakovinou, prognóza závisí od štádia nádoru a jeho reakcie na liečbu.

Čo si z článku vziať?

Zápal slinných žliaz je bolestivé ochorenie spôsobené bakteriálnou alebo vírusovou infekciou.

Najčastejším zápalom slinných žliaz sú príušnice, čo je ľudový názov pre vírusový zápal príušnej žľazy (glandula parotis).

Medzi príznaky patrí opuch a začervenanie mäkkých tkanív v okolí postihnutej slinnej žľazy, horúčka a bolesť, ktorá sa zhoršuje pri prehĺtaní a žuvaní potravy.

Liečba zápalu slinných žliaz spočíva v liečbe vyvolávajúcej príčiny. Pri bakteriálnych infekciách je vhodné užívať antibiotiká, pri vírusových infekciách je liečba symptomatická, s cieľom zmierniť ťažkosti pacienta.

V niektorých prípadoch je potrebná aj chirurgická liečba, najmä ak je zápal slinných žliaz spôsobený nádorom a/alebo ak je slinný vývod zúžený (stenotizovaný) atď.

Ak príznaky zápalu slinných žliaz neustúpia do dvoch týždňov alebo ak je bolesť taká silná, že bráni normálnemu jedeniu, dýchaniu alebo prehĺtaniu, je potrebné vyhľadať lekára.

Pomohol vám tento článok? Chcete nás podporiť, aby sme mohli písať viac takýchto článkov?
Zdieľať článok
Meno autora: MUDr. Michal Vilímovský (SK)
Vzdelanie: lekár
Použité zdroje:

Medicalnewstoday.com

Zdroje obrázkov:

Canva.com a Shutterstock.com

Dátum vydania: 3. október 2021 19:12
Dátum plánovanej revízie: 3. október 2023 19:12
Na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti využívame cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií