Syndróm diabetickej nohy: všetko čo potrebujete vedieť

18. novembra 2022, 5:50

Ľudia s diabetom sú náchylnejší na ochorenia dolných končatín, ktoré vznikajú v dôsledku dlhodobo vysokej hladiny glukózy v krvi. Medzi hlavné problémy, ktoré diabetikov postihujú patrí diabetická neuropatia a ischemická choroba dolnej končatiny.

Obsah

 1. Príčiny syndrómu diabetickej nohy
  1. Diabetická neuropatia
  2. Ischemická choroba dolných končatín
 2. Príznaky
 3. Komplikácie
 4. Kedy vyhľadať lekára?
 5. Liečba
  1. Konzervatívna liečba
  2. Operačná (chirurgická) liečba
 6. Starostlivosť o nohy pri diabete
 7. Prevencia
 8. Čo si z článku odniesť? 

Syndróm diabetickej nohy je infekcia, ulcerácia či deštrukcia tkanív nohy pod členkom u diabetikov v súvislosti s diabetickou neuropatiou a ischemickou chorobou dolných končatín.

Toto ochorenie predstavuje jednu z najčastejších komplikácií diabetu, ktorá pacientov ohrozuje najmä rizikom amputácie postihnutej časti končatiny. 

Diabetes je ochorenie spôsobené nedostatočnou tvorbou inzulínu alebo nízkou citlivosťou buniek na inzulín (odborne sa tento stav označuje ako inzulínová rezistencia).  

Inzulín je životne dôležitý hormón, ktorý zaisťuje vstup glukózy do buniek, kde je potom využívaná ako zdroj energie.

Ak je inzulínu nedostatok alebo naň bunky dostatočne nereagujú, zostáva cukor (glukóza) v krvi a vzniká diabetes, ktorý je spojený s množstvom rôznych komplikácií, vrátane syndrómu diabetickej nohy.  

Na Slovensku postihuje syndróm diabetickej nohy takmer 8000 ľudí, pričom každý rok pribudne ďalších 400 amputácií (1).   

Tento článok popisuje najčastejšie príčiny a príznaky spojené so syndrómom diabetickej nohy, vrátane príznakov diabetickej neuropatie a ischemickej choroby dolnej končatiny, čo sú dve časté ochorenia u diabetikov, s ktorými rozvoj syndrómu diabetickej nohy súvisí.

Dozviete sa tiež o možnostiach liečby a prevencie tejto komplikácie diabetu.

Príčiny syndrómu diabetickej nohy

Diabetická noha vzniká komplikáciou nesprávne alebo nevhodne liečenej diabetickej neuropatie alebo ischemickej choroby dolných končatín u diabetikov.  

Diabetická neuropatia

Dlhodobo vysoká hladina glukózy v krvi u diabetikov časom spôsobuje poškodenie periférnych nervov na nohách, čo sa prejaví nepríjemnými príznakmi, ako je brnenie či mravčenie dolnej končatiny a v pokročilých fázach až úplnou stratou citlivosti v postihnutých častiach nohy.     

Príčina diabetickej neuropatie spočíva v narušení zásobenia nervov dolnej končatiny krvou, pretože drobné cievy, ktoré tieto nervy vyživujú sa kvôli vysokej hladine glukózy v krvi upchajú a odumierajú, čo vedie k poškodeniu a následnému odumieraniu postihnutých nervov.   

Preto pacienti strácajú v postihnutej časti nohy cit a nie sú schopní cítiť podráždenie, otlaky, bolesť ani zaznamenať prípadnú infekciu. 

Často si potom ani nevšimnú, že ich tlačia topánky, čo vedie k zvýšenému riziku poranenia nôh, vrátane otlakov, vredov, odrenín a pľuzgierov . 

Ak sa tieto rany včas neliečia, môže dôjsť k rozvoju infekcie, vzniku nehojacich sa defektov (vredov) na koži a v neposlednom rade až k vzniku gangrény, čo je odborný termín pre odumreté tkanivo.  

Ak sa rozvinie gangréna, postihnutá oblasť sčernie a pre zabránenie jej ďalšieho šírenia potom môže byť potrebná amputácia odumretej časti dolnej končatiny.

Ischemická choroba dolných končatín

Diabetes spôsobuje patologické zmeny v krvných cievach, vrátane tepien a kapilár, ktoré do tkanív privádzajú kyslík. 

U diabetikov (podobne ako u fajčiarov) dochádza vo zvýšenej miere k ukladaniu tukových látok do steny ciev (ateroskleróza), čo vedie k ich upchávaniu. Toto sa deje po celom tele a zvyšuje to napríklad riziko kardiovaskulárnych ochorení (infarkt myokardu) alebo ischemickej cievnej mozgovej príhody.   

U diabetikov sú ale aterosklerózou zďaleka najčastejšie a najviac postihnuté drobné kapiláry a tepny dolnej končatiny (od podkolennej tepny - a. poplitea , cez predkolenné tepny až po tepny chodidla a prstov), obličiek (diabetická nefropatia) alebo sietnice (diabetická retinopatia).

Pri postihnutí ciev na dolnej končatine vzniká stav označovaný ako ischemická choroba dolných končatín.

Cievami s aterosklerotickými zmenami, ktoré niekedy označujeme termínom mediokalcinóza , podľa toho, ktorá vrstva steny cievy je sklerotizáciou a zvápenatením najviac postihnutá, potom horšie preteká krv, čo sa prejavuje silnou bolesťou, vyššou náchylnosťou k infekčným ochoreniam a zhoršením hojenia rán.  

V prípade ťažkej infekcie a dlhodobo sa nehojacich defektov potom môže byť tiež potrebná amputácia postihnutej končatiny. 

Príznaky

Medzi hlavné príznaky diabetickej nohy patria infekcie, ulcerácie alebo deštrukcia tkanív nohy pod členkom, ktoré vznikajú ako komplikácia diabetickej neuropatie a ischemickej choroby dolných končatín u diabetikov.

Medzi príznaky syndrómu diabetickej nohy, ktoré môžu značiť infekciu, okrem iného patria:

 • horúčka
 • zimnica
 • kolísanie hladiny glukózy v krvi (od hypoglykémie až po hyperglykémiu) 
 • tras
 • sčervenanie postihnutého miesta
 • šok

Medzi ostatné príznaky diabetickej neuropatie, z ktorých sa môže vyvinúť diabetická noha, okrem iných, patria:

 • strata citu v častiach dolnej končatiny (napríklad v prstoch)  
 • pocity brnenia či mravčenia
 • pľuzgiere alebo poranenia, ktoré sa nehoja a nebolia
 • zmena sfarbenia kože a zmena teploty kože (je chladnejšia ako okolie)
 • vredy a rany, z ktorých môže vytekať hnis, krv či tkanivový mok
 • pocity mravčenia na koži
 • červené prúžky na koži
 • škvrny na ponožkách zo sekrétu tkanivového moku či hnisu

V prípade, že máte diabetes a objaví sa ktorýkoľvek z vyššie uvedených príznakov, mali by ste čo najrýchlejšie vyhľadať lekársku pomoc.  

Komplikácie

Diabetická neuropatia a ischemická choroba dolných končatín sú závažné ochorenia, ktoré vyžadujú dôkladnú a pravidelnú kontrolu a správnu liečbu, pretože sú spojené so závažnými komplikáciami a dôsledkami.   

Medzi komplikácie týchto ochorení, ktoré súhrnne označujeme ako syndróm diabetickej nohy, okrem iných, patria:

 • vredy a ďalšie poranenia na nohe, ktoré sa zle hoja
 • infekcie, vrátane kožných infekcií, zápalov kostí (osteomyelitída) alebo abscesov
 • gangréna, čo je odumretie tkaniva
 • deformity nôh
 • Charcotova osteoartropatia ( Charcotova noha), čo je ochorenie, ktoré sa prejavuje deformitami skeletu nohy a prstov v súvislosti s diabetom a môže viesť až k vzniku takzvaného Charcotovho kĺbu. Postihnuté kosti sa ľahko lámu a v prípade poranenia tkanív nad kosťou, môže dochádzať až k rozpusteniu kosti ( osteolýza ), čo vedie k nutnosti amputácie postihnutých častí nohy.      

V niektorých prípadoch možno tieto komplikácie (napríklad infekcia či nehojace sa defekty) liečiť. Avšak gangréna alebo osteolýza sú trvalé zmeny, ktoré možno odstrániť jedine amputáciou postihnutej časti nohy (napríklad prsta). 

Kedy vyhľadať lekára?

Diabetici by mali chodiť na pravidelné kontroly k lekárovi a diabetológovi (lekár so špecializáciou na diabetes). 

Ak sa ale objaví akýkoľvek z nasledujúcich príznakov, je nutné vyhľadať lekársku pomoc okamžite: 

 • zmena sfarbenia kože na nohe
 • opuchy nohy alebo členkov
 • zmena teploty kože na nohách (jedna končatina je teplejšia alebo naopak chladnejšia ako druhá)
 • nehojace sa defekty, rany či vredy na nohe
 • pocity brnenia či mravčenia v nohách či okolo členkov 
 • zarastajúce nechty
 • plesňové infekcie nôh alebo nechtov
 • suchá, popraskaná koža na pätách
 • známky infekcie (horúčka, zimnica, sčervenanie, a pod.)

Liečba

Liečba diabetickej nohy závisí od závažnosti príznakov. Všeobecne sa používajú konzervatívne (neoperačné) a operačné (chirurgické) spôsoby liečby.

Konzervatívna liečba

Lekári sa všeobecne vždy snažia diabetickú nohou liečiť konzervatívne a až ak konzervatívna liečba nepomáha, pristupujú k chirurgickému odstráneniu poškodených tkanív ( debridement , amputácia). 

Medzi konzervatívne spôsoby liečby diabetickej nohy, okrem iných, patria:

 • starostlivosť o ranu (čistenie, obväzovanie a podpora hojenia s využitím metód vlhkého alebo suchého hojenia rán) 
 • nosenie špeciálnych pomôcok (vhodná obuv pre diabetikov s dostatkom miesta pre nohy, aby sa zabránilo otlakom, a pod.). 
 • starostlivé sledovanie a pravidelné kontroly (napríklad pravidelné vykonávanie röntgenových snímok s cieľom včas zachytiť známky osteolýzy kostí, pravidelná kontrola hojenia defektov a stavu nohy diabetika, a pod.) 

Operačná (chirurgická) liečba

Ak konzervatívna liečba nepomáha, nastupujú operačné spôsoby liečby, medzi ktoré okrem iného patria:

 • odstránenie umierajúceho či nekrotického (odumretého) tkaniva
 • amputácia postihnutej časti nohy. Ak je to možné, amputuje sa vždy len minimálne nutná časť nohy, napríklad články prstov, ale v závažných prípadoch môže byť potrebná aj amputácia celej nohy pod kolenom či nad kolenom 
 • chirurgická stabilizácia Charcotovej nohy
 • arteriálny bypass pri ischemickej chorobe dolnej končatiny, ktorého cieľom je premostiť upchatú tepnu a zabezpečiť zásobenie krvou a kyslíkom častí končatiny pod uzáverom.
 • endovaskulárne chirurgické výkony, pri ktorých sa do sklerotických tepien zavádzajú špeciálne trubičky zvané stenty, ktoré ich udržia otvorené tak, aby nimi mohla voľne tiecť krv 

Starostlivosť o nohy pri diabete

Prevencia poranenia nohy a zníženie rizika rozvoja syndrómu diabetickej nohy je pre diabetikov zásadný. Je preto potrebné správne sa o nohy starať a dodržiavať nasledujúce zásady:

 • Každodenná prehliadka nôh: každý deň si starostlivo prezrite nohy a sledujte, či na nich nie sú známky poranenia, otlakov, pľuzgierov alebo či nedochádza k zmene sfarbenia kože. 
 • Každodenná hygiena nôh: umývajte si nohy každý deň tak, aby boli stále čisté a suché. Tým podstatne znížite riziko infekcie. 
 • Noste pevnú obuv a ponožky: chráňte si nohy ponožkami a vhodnou pevnou obuvou, a to aj v lete. Nechoďte naboso, pretože to zvyšuje riziko poranenia nohy a tým aj riziko rozvoja komplikácií v podobe syndrómu diabetickej nohy. Pravidelne chodievajte na kontrolu k podiatrovi (špecialista na ochorenia nôh) a dodržiavajte jeho odporúčania. Nenoste príliš tesnú obuv ani ponožky, aby nedochádzalo k ďalšiemu zhoršovaniu prietoku krvi v nohách.      
 • Podporujte prietok krvi v nohách: ak sedíte, dajte si nohy hore na podušku alebo malé sedátko, pravidelne si naťahujte prsty a snažte sa dbať na dostatok pohybu. Týmito jednoduchými krokmi môžete zlepšiť zásobenie prstov a nôh krvou. 
 • Pozor pri strihaní nechtov: nechty na nohách udržujte krátke. Pri strihaní nechtov ich strihajte do roviny (tak, aby boli okraje nechtov dlhšie a nezarastali). 
 • Pozor na kurie oká a bradavice: bradavice a kurie oká si nechajte vždy odborne ošetriť. Nepokúšajte sa ich odstrániť sami, pretože neodborné odstránenie môže zvýšiť riziko infekcie. 
 • Chráňte nohy pred teplotnými extrémami: nevystavujte nohy extrémnym teplotám (teplu alebo chladu), čo zvyšuje riziko rozvoja komplikácií, vrátane diabetickej nohy.
 • Chodievajte na pravidelné kontroly k lekárovi: pravidelné kontroly nôh u lekára sú v prevencii infekcií, amputácií a ťažkých deformít nôh u diabetikov úplne zásadné. Mali by ste na kontroly dochádzať minimálne raz za pol roka a v prípade potreby aj častejšie.  
 • Udržiavanie glykémiu v zdravom rozmedzí: nekontrolované kolísanie glykémie (koncentrácia glukózy v krvi) zvyšuje riziko rozvoja komplikácií diabetu, vrátane diabetickej nohy. Preto je dôležité dodržiavať lekárom predpísanú liečbu, pravidelne si merať hladinu glukózy v krvi a užívať predpísané lieky.   
 • Nefajčite: fajčenie zhoršuje zásobovanie tkanív krvou a podstatne zvyšuje riziko syndrómu diabetickej nohy a ďalších komplikácií u diabetikov. 

Prevencia

Diabetes je spojený s množstvom závažných komplikácií, vrátane syndrómu diabetickej nohy. 

Avšak pri dodržiavaní preventívnych opatrení možno riziko rozvoja týchto komplikácií minimalizovať.

V rámci prevencie syndrómu diabetickej nohy je nutné jednak dodržiavať lekárom predpísanú liečbu diabetu, udržiavať glykémiu v primeranom rozmedzí a zabrániť kolísaniu hladiny glukózy v krvi.   

To možno dosiahnuť kombináciou režimových opatrení a liekov (napr. perorálne antidiabetiká a inzulín)  

To je prvé a základné preventívne opatrenie.

Okrem toho je nutné chodiť na pravidelné kontroly k lekárovi, ktorý vám nohy prehliadne a prípadné problémy začne včas liečiť. 

Neoddeliteľnou súčasťou prevencie syndrómu diabetickej nohy je tiež dôkladná starostlivosť o nohy, dodržiavanie hygienických návykov a nosenie správnej obuvi a ponožiek.

Čo si z článku odniesť? 

Príčinou syndrómu diabetickej nohy je zhoršenie zásobovania nohy krvou a kyslíkom (ischemická choroba dolnej končatiny) a poškodenie cievneho zásobenia nervov, čo vedie k zhoršeniu ich funkcie (periférna diabetická neuropatia) a pacient potom nevníma bolesť a necíti postihnutú oblasť, čo zvyšuje riziko rozvoja infekcií, nehojacich sa defektov a s tým spojených komplikácií. 

Každý pacient s diabetom by mal chodiť na pravidelné kontroly na podiatriu , aby sa prípadné problémy mohli riešiť včas. 

V liečbe syndrómu diabetickej nohy sa uplatňujú konzervatívne metódy (suché a vlhké hojenie rán, antibiotiká pri bakteriálnych infekciách alebo nosenie vhodnej obuvi či ponožiek) a operačné riešenie (odstránenie nekrotických tkanív, stabilizačné operácie poškodeného skeletu alebo amputácia).   

Najlepšou prevenciou syndrómu diabetickej nohy je správna a účinná liečba diabetu, pravidelné kontroly u lekára a dodržiavanie režimových opatrení (hygiena nôh, správne strihanie nechtov, nosenie vhodnej obuvi či ponožiek, a pod.).

Ak ste diabetik a spozorujete akékoľvek zmeny na vašich nohách, vrátane zmeny farby kože, nehojacich sa defektov, zmeny teploty kože a / alebo sa objavia príznaky infekcie, ako je horúčka, zimnica, triaška alebo začervenanie kože v mieste otlakov či defektov, je nutné okamžite vyhľadať lekársku pomoc.  

Pomohol vám tento článok? Chcete nás podporiť, aby sme mohli písať viac takýchto článkov?
Zdieľať článok
Meno autora: MUDr. Michal Vilímovský (SK)
Vzdelanie: lekár
Použité zdroje:

Medicalnewstoday.com

Zdroje obrázkov:

Canva.com

Dátum vydania: 18. novembra 2022, 5:50
Dátum plánovanej revízie: 18. novembra 2024, 5:50
Na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti využívame cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií