Diabetická retinopatia: príznaky, prejavy a liečba

Diabetická retinopatia: príznaky, prejavy a liečba
14. február 2013 3:36

Diabetes mellitus alebo cukrovka je závažné metabolické ochorenie spojené s nedostatkom hormónu inzulínu alebo s poruchou bunkových inzulínových receptorov, ktorá neumožňuje správnu reguláciu hladiny glukózy v krvi, čo môže viesť k vzniku závažných komplikácií, ako sú diabetická noha, nefropatia alebo retinopatia, ktorú si v tomto článku popíšeme podrobnejšie.

 

Základné rozdelenie komplikácií cukrovky

Komplikácie môžeme deliť na akútne a chronické. Akútne komplikácie môžu chorého bezprostredne ohroziť na živote a ich rozvoj býva často veľmi rýchly a prudký. Za všetky môžeme menovať hypoglykemické kóma, čo je stav spôsobený náhlym poklesom glukózy v krvi. Pacient je zmätený, môže mať kŕče, potí sa, je mu nevoľno a keď mu nie je včas doplnený cukor, upadá do kómy.

Chronické komplikácie sa rozvíjajú pomalšie, ale môžu mať aj vážne dôsledky. Väčšinou vychádza s poškodenie cievneho systému. Môžu viesť napríklad k zlyhaniu obličiek (tzv. diabetická nefropatia), k amputácii dolnej končatiny (syndróm diabetickej nohy) či poškodením nervov. Ďalšia komplikácia diabetu, zvaná diabetická retinopatia je v západných krajinách najčastejšou príčinou slepoty vzniknuté v dospelom veku. Na tento problém sa teraz pozrieme bližšie.

Príčiny vzniku diabetickej retinopatie

Diabetická retinopatia je názov pre poškodenie sietnice následkom cukrovky. Sietnice (latinsky retina) je kľúčovou časťou oka všetkých cicavcov vrátane človeka. Je to tenká vrstva vystielajúca vnútro očnej gule, ktorá sníma a čiastočne spracováva svetelné signály prichádzajúce do oka. Pri retinopatii sú porušené cievy vyživujúce sietnicu, ktorá následkom nedostatočného prekrvenia stráca svoju funkciu. Táto komplikácia sa objavuje v priemere po desiatich rokoch života s diabetom. Keď je ale diabetik správne liečený, môže sa jej nástup o mnoho rokov alebo úplne odsunúť. O tom, kedy sa u diabetika retinopatia rozvinie, či vôbec, rozhoduje aj rad ďalších faktorov. V prvom rade je to typ diabetu, rolu hrá aj vek, pohlavie a hodnota krvného tlaku.

Mechanizmus vzniku a rozvoja diabetickej retinopatie je pomerne komplikovaný. Pre diabetes je príznačné kolísanie hladiny krvného cukru, riziko pre retinopatiu predstavuje hlavne jeho zvýšená hladina. Vysoká koncentrácia glukózy v krvi je spúšťačom mnohých biochemických procesov, ktoré okrem iného vedú k tvorbe látky zvanej sorbitol. Táto látka sa v tele vyskytuje bežne, jej zvýšená hladina stojí ale za zložitými procesmi zmien tlaku v oku, čo má za následok poškodenie ciev. Steny ciev sa postupne stenčujú, vznikajú na nich drobné výdute. Výsledkom je porušené zásobenie buniek sietnice kyslíkom a výživnými látkami, čo vedie k jej degenerácii.

Príznaky diabetickej retinopatie

Prvé príznaky poškodenia sietnice vplyvom diabetu si chorý často ani neuvedomí. Lekár môže pri vyšetrení očného pozadia zaznamenať, že drobné cievky sietnice sú rozšírené. Postupom času dochádza ku krvácaniu do sietnice a ku vzniku makulárneho edému - čo je opuch sietnice v mieste, ktoré je zodpovednéza najostrejšie videnie. Pacient môže trpieť rozostreným videním. Nasleduje zhoršené prekrvovanie sietnice. V nedokrvenom tkanive sa tvoria nové drobné cievky, ktoré sú ale veľmi krehké, majú tendenciu praskať, znovu dochádza ku krvácaniu a celý proces sa opakuje - sietnice chorého sa teda nachádza v povestnom bludnom kruhu a zrak sa neustále zhoršuje. Diabetes môže stáť aj za poškodením zrakového nervu, čo vedie k dvojitému videniu.

Liečba diabetickej retinopatie

Liečba tohto ochorenia spočíva predovšetkým v upravení hladiny glukózy v krvi, zníženie vysokého tlaku a v dlhodobej úprave liečby a návykov chorého s cieľom docieliť optimálne kompenzácie cukrovky. K vlastnej liečbe sietnice sa potom často využíva laser. Metóda sa nazýva fotokoagulácia, čo by sa dalo doslovne preložiť ako zrážanie krvi vplyvom svetla, v tomto prípade práve vplyvom laserových lúčov. Laserom sa v podstate zničí novo vytvorené cievky, aby sa zabránilo ich prasknutiu a krvácaniu do sietnice. Ďalšou možnosťou je liečba farmakologická (liečba pomocou liekov). Jednou z používaných účinných látok je kalcium dobesilát, ktorý má priaznivý vplyv na kvalitu cievnej steny. Ďalšie látky tiež znižujú zrážanlivosť krvi a obmedzujú vznik opuchov.

Prevencia diabetickej retinopatie

Prevenciou pred rozvojom diabetickej retinopatie je dodržiavanie všeobecných odporúčaní pre život s diabetom vedúcich k ustáleniu hladiny cukru v krvi. Dôležité je tiež nezanedbávať preventívne prehliadky u očného lekára.

Zdieľať článok
Tags:
Meno autora: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdelanie: lékař
Dátum vydania: 14. február 2013 3:36
Dátum plánovanej revízie: 14. február 2015 3:36
Na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti využívame cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií