Diabetická retinopatia: všetko čo potrebujete vedieť!

17. júla 2021, 7:25

Diabetická retinopatia je poškodenie očnej sietnice (retiny) spôsobené komplikáciami diabetu (cukrovky). Ak sa toto ochorenie nelieči, môže spôsobiť oslepnutie. Pravidelné kontroly a účinná liečba diabetu pomáhajú znížiť riziko predčasného oslepnutia kvôli diabetickej retinopatii.

Obsah

 1. Rýchle fakty o diabetickej retinopatii
 2. Čo je diabetická retinopatia?
 3. Príznaky
 4. Komplikácie
 5. Príčiny a rizikové faktory
 6. Diagnostika
  1. Vyšetrenie štrbinovou lampou
  2. Fluorescenčná angiografia
  3. Optická koherentná tomografia (OCT)
 7. Liečba
  1. Fokálna laserová koagulácia
  2. Mriežková fotokoagulácia makuly
  3. Panretinálna laserová fotokoagulácia
  4. Vitrektómia
 8. Prevencia
 9. Čo si z článku odniesť?

Rýchle fakty o diabetickej retinopatii

Diabetická retinopatia je poškodenie krvných ciev v sietnici oka, ku ktorému dochádza v dôsledku ochorenia diabetes mellitus (ľudovo cukrovka).

Vo vyspelých krajinách, vrátane Slovenskej republiky, patrí diabetická retinopatia medzi najčastejšie príčiny oslepnutia.

Najčastejšie príznaky diabetickej retinopatie sú rozmazané videnie, zhoršené vnímanie farieb, plávajúce mušky a záblesky v oku až úplná slepota.

Pacienti s diabetom by si mali nechať vyšetriť zrak aspoň raz ročne, aby sa vylúčili známky začínajúcej diabetickej retinopatie.

Liečba diabetickej retinopatie spočíva predovšetkým v dôslednej liečbe a prevencii cukrovky. Už poškodené cievy je možné odstrániť s pomocou očných operácií (laserová fotokoagulácia, vitrektómia, apod.).

Čo je diabetická retinopatia?

Diabetická retinopatia je komplikácia diabetu a súčasne jedna z hlavných príčin slepoty v Slovenskej republike (1).

Retina (sietnica) je tenká membrána, ktorá kryje zadnú časť oka a je veľmi citlivá na svetlo.

Jej hlavnou funkciou je prevádzať svetelné lúče, ktoré dopadajú do oka na signály, ktoré náš mozog vie spracovať a vytvoriť z nich príslušný obraz.

Pri diabetickej retinopatii dochádza k poškodeniu drobných ciev na sietnici, čo vedie k tomu, že tieto cievy krvácajú, unikajú z nich tekutiny, čím dochádza k deformovaniu obrazu.

Existujú štyri hlavné druhy diabetickej retinopatie, ktoré sa líšia podľa závažnosti (2):

 • neproliferatívna diabetická retinopatia (NPDR): jedná sa o miernejšiu formu diabetickej retinopatie, pri ktorej nedochádza k novotvorbe ciev na sietnici. Toto štádium sa prejavuje len ľahkými alebo dokonca žiadnymi príznakmi.
 • proliferatívna diabetická retinopatia (PDR): jedná sa o pokročilé štádium diabetickej retinopatie, pri ktorej na sietnici dochádza k abnormálnemu rastu ciev a objavujú sa viac či menej závažné príznaky zhoršovania zraku.
 • diabetická makulopatia: v tomto štádiu diabetickej retinopatie začína z poškodených ciev unikať tekutina (exsudát), čo vedie k lokálnemu opuchu a zhrubnutiu sietnice.
 • klinicky signifikantný makulárny edém: v tomto štádiu dochádza k ďalšiemu zhoršovaniu edému (opuchu) sietnice, vzniká takzvaný difúzny (rozptýlený) edém sietnice a pacientovi hrozí trvalá strata zraku. Tento stav sa musí okamžite operovať (najčastejšie argónovým laserom, technikou zvanou mriežková fotokoagulácia makuly alebo panretinálna koagulácia sietnice).

Celosvetovo trpí diabetickou retinopatiou až jedna tretina všetkých ľudí s diabetom, čo predstavuje skoro 300 miliónov osôb (4).

Príznaky

V ranom štádiu diabetická retinopatia pacientom nespôsobuje žiadne ťažkosti.

Ochorenie je často diagnostikované až v pokročilom štádiu, kedy sa objavia prvé príznaky.

V zriedkavých prípadoch môže byť prvým a jediným príznakom diabetickej retinopatie náhla úplná strata zraku.

Rozmazané videnie je jedným z prvých príznakov diabetickej retinopatie

Rozmazané videnie je jedným z prvých príznakov diabetickej retinopatie

Medzi príznaky diabetickej retinopatie, okrem iných, patria:

 • rozmazané videnie
 • zhoršené vnímanie farieb
 • mihanie (mušky) pred očami alebo priehľadné, bezfarebné škvrny či tmavé prúžky, ktoré "plávajú" v zornom poli pacienta
 • zhoršené videnie v noci a za šera
 • náhle vzniknutá slepota

Diabetická retinopatia zvyčajne postihuje obe oči. Jedinou možnosťou prevencie úplnej straty zraku sú pravidelné vyšetrenia očným lekárom. Diabetici by mali chodiť k očnému lekárovi minimálne raz ročne.

Komplikácie

Medzi najčastejšie komplikácie diabetickej retinopatie, okrem iných, patria: 

 • Krvácanie do sklovca (hemoftalmus, haemophtalmus): pri tejto komplikácii uniká krv z novotvorených ciev na sietnici do sklovca (gélovitá substancia vypĺňajúca vnútro oka), čo zhoršuje priechod svetla sklovcom na sietnici. Medzi príznaky krvácania do sklovca patrí citlivosť na svetlo (svetloplachosť), mihanie (mušky) pred očami alebo "plávajúce" čiarky či iné tvary v zornom poli. V závažných prípadoch môže dôjsť až k strate zraku. Ak nedošlo k poškodeniu sietnice, dá sa táto komplikácia odstrániť operáciou (vitrektómiou), kedy sa zakalený sklovec z oka vypustí a namiesto neho sa do oka vstrekne číry gél. Pacientovi sa po operácii zrak väčšinou vráti.
 • Odchlípenie sietnice (amócia retiny, amotio retinae): pri diabetickej retinopatii môže okrem opuchu sietnice dôjsť aj k odtrhnutiu svetlocitlivej vrstvy sietnice od pigmentovej vrstvy. Medzi príznaky odchlípenia sietnice patria plávajúce škvrny alebo záblesky v zornom poli a môže dôjsť až k úplnému oslepnutiu. Amócia retiny je závažné ochorenie a ak sa nelieči, je spojená s veľkým rizikom trvalého a úplného oslepnutia.
 • Glaukóm (zelený zákal): pri abnormálnom raste ciev na sietnici môže dôjsť k zablokovaniu normálneho toku tekutín v oku. To vedie k zvýšeniu vnútroočného tlaku a zvyšuje sa riziko poškodenia zrakového nervu a straty zraku.

Príčiny a rizikové faktory

Diabetickou retinopatiou môžu ochorieť všetci diabetici, teda všetci, ktorí majú cukrovku (diabetes mellitus). 

Riziko vzniku diabetickej retinopatie ďalej zvyšuje:

 • nedostatočná liečba diabetu s dlhodobo vysokou hladinou glukózy v krvi
 • vysoký krvný tlak (hypertenzia)
 • vysoký cholesterol
 • tehotenstvo
 • fajčenie
 • doba trvania diabetu (čím dlhšie má pacient cukrovku, tým väčšia je pravdepodobnosť, že na diabetickú retinopatiu ochorie)

Hlavnou príčinou vzniku diabetickej retinopatie je poškodenie siete ciev, ktoré zásobujú sietnicu krvou. 

Vysoká glykémia (hladina glukózy v krvi) poškodzuje steny ciev a zhoršuje normálne zásobenie sietnice krvou. V počiatočných štádiách dochádza často len k tvorbe drobným vydutín v stene sietnicových ciev, ktoré z času na čas prasknú alebo prepúšťajú krv, bez toho, aby to ovplyvnilo zrak.

Avšak v pokročilých štádiách ochorenia môže dôjsť k úplnému zablokovaniu ciev na sietnici, čo sa telo snaží opraviť tvorbou nových ciev, ktoré majú ale oveľa slabšiu stenu a sú krehkejšie, čo vedie k ich častému praskaniu a krvácaniu do sklovca. V takom prípade dochádza k zhoršeniu zraku a objavujú sa príznaky, ako je rozmazané videnie alebo zhoršené vnímanie farieb či zhoršené videnie za šera.

V dôsledku opakovaného krvácania môžu vznikať v poškodenom tkanive sietnice jazvy, ktoré vedú k odchlípeniu sietnice, čo podstatne zvyšuje riziko úplného oslepnutia.

Diagnostika

Diabetická retinopatia sa spočiatku neprejavuje žiadnymi podstatnými zmenami kvality videnia. Avšak pri pravidelnej kontrole u očného lekára, je možné zachytiť už veľmi skoré známky tohto ochorenia a začať tak včasnú liečbu.

Preto je veľmi dôležité, aby diabetici aspoň raz (ideálne ale dvakrát) ročne chodili na kontrolu k očnému lekárovi.

V diagnostike diabetickej retinopatie sa uplatňujú napríklad nasledujúce metódy:

Vyšetrenie štrbinovou lampou

Štrbinová lampa je vlastne mikroskop, s ktorého pomocou sa lekár pozerá pacientovi do oka a dokáže si prehliadnuť sietnicu a ďalšie štruktúry (očné pozadie).

Aby do oka lepšie prenikalo svetlo, kvapne lekár pred vyšetrením pacientovi do očí špeciálne kvapky, ktoré roztiahnu zrenicu, cez ktorú potom na sietnicu dopadá viac svetla, čo lekárovi dáva umožní podrobnejší prehľad o vyšetrovaných tkanivách a štruktúrach.

Pri tomto vyšetrení lekár zaobstará fotografie vnútorných priestorov oka a môže zistiť, okrem iného, nasledujúce problémy:

 • poruchy ciev, zrakového nervu alebo sietnice
 • šedý (sivý) zákal
 • zmeny vnútroočného tlaku a kvality zraku
 • tvorbu (rast) nových ciev
 • odchlípenie sliznice
 • zjazvené tkanivo

Očné kvapky na dilatáciu (roztiahnutie) zrenice môžu trochu páliť a svetlo z mikroskopu pri vyšetrovaní oka môže pacienta oslňovať. Po vyšetrení tiež na niekoľko hodín budete mať rozmazané videnie, takže by ste rozhodne nemali viesť motorové vozidlá.

V zriedkavých prípadoch môže po rozkvapkaní oka dôjsť k zvýšeniu vnútroočného tlaku. Táto komplikácia vzniká u ľudí, ktorí sú extrémne citliví na účinné látky spôsobujúce roztiahnutie zrenice (parasympatolytika čiže anticholinergiká, medzi ktoré patrí napríklad atropín). 

Fluorescenčná angiografia

Fluorescenčná angiografia je špeciálny spôsob vyšetrenia očného pozadia, pri ktorom sa pacientovi do žily na ruke vstrekne špeciálne farbivo a následne sa pod mikroskopom sleduje prietok krvi cievami na sietnici. V prípade, že farbivo uniká z ciev na sietnici alebo do sklovca, objavia sa farebné škvrny v postihnutých oblastiach.

S pomocou tohto vyšetrenia je teda možné zistiť, ktoré cievy na sietnici sú zablokované, poškodené alebo prepúšťajú tekutiny, čo je veľmi dôležité pre prípadnú následnú laserovú očnú operáciu.

Pri fluorescenčnej angiografii vám lekár tiež rozkvapká oko, aby do neho lepšie videl.

Po dobu približne 24 hodín po tomto vyšetrení sa môže objaviť žlté až oranžové sfarbenie kože a pacient môže vylučovať tmavo oranžovú moč, pretože farbivo sa z krvi vylučuje obličkami.

Optická koherentná tomografia (OCT)

Jedná sa o neinvazívnu zobrazovaciu metódu, ktorá zobrazuje rezy sietnicou a dokáže zmerať jej hrúbku. Toto vyšetrenie sa často používa po liečbe diabetickej retinopatie, aby sa zistilo, či bola účinná.

Optická koherentná tomografia sa do určitej miery podobá ultrazvukovému vyšetreniu, ale namiesto zvukových vĺn používa svetlo.

S pomocou tejto vyšetrovacie metódy možno tiež odhaliť ochorenie zrakového nervu.

Liečba

Možností liečby diabetickej retinopatie je celý rad a konkrétny výber vhodného postupu závisí od mnohých faktorov, vrátane závažnosti ochorenia, typu diabetickej retinopatie a tiež na tom, ako účinná bola predchádzajúca liečba diabetickej retinopatie u postihnutej osoby.

U neproliferatívnej diabetickej retinopatie (NPDR) lekári často len pacientov sledujú a pravidelne vyšetrujú a doporučia len správnu a dôslednú liečbu diabetu, aby sa stav pacienta nezhoršoval. Rozvoj diabetickej retinopatie možno podstatne spomaliť udržiavaním hladiny glukózy v krvi v zdravom rozmedzí, čo je s dnešnou liečbou možné dosiahnuť.

U proliferetívnej diabetickej retinopatie (PDR) a ďalších štádií tohto ochorenia je zvyčajne nutná chirurgická liečba.

K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

Fokálna laserová koagulácia

Táto operácia sa vykonáva v ordinácii očného lekára alebo na očnej klinike. Laserový lúč sa presne zacieli na krvácajúce cievy na sietnici a teplom zastaví krvácanie (procesom zvaným fotokoagulácia).

Fokálna laserová koagulácia tiež spomaľuje hromadenie krvi a tekutín vo vnútri oka, čím odďaľuje prípadnú nutnosť ďalších operačných výkonov.

Hlavnou metódou liečby diabetickej retinopatie je laserová fotokoagulácia, ktorá môže byť panretinálna, fokálna alebo mriežková.

Hlavnou metódou liečby diabetickej retinopatie je laserová fotokoagulácia, ktorá môže byť panretinálna, fokálna alebo mriežková.

Po dobu približne 24 hodín po fokálnej laserovej koagulácii môžete mať rozmazané videnie a po dobu niekoľkých týždňov po operácii zostávajú niekedy v zornom poli viditeľné drobné škvrny alebo bodky.

Mriežková fotokoagulácia makuly

Táto technika využíva argónový laser k ošetreniu klinicky signifikantného makulárneho edému, čo je najhoršie štádium diabetickej retinopatie. Táto operácia sa obvyklé vykonáva na niekoľkokrát (zvyčajne sú potrebné 2 - 3 sedenia).

Panretinálna laserová fotokoagulácia

Panretinálna laserová fotokoagulácia je dnes základným a hlavným spôsobom liečby proliferatívnej diabetickej retinopatie. Pri tomto výkone sa ošetrí celá sietnica a laser spáli a uzavrie abnormálne cievy na sietnici. Rovnako ako u mriežkovej fotokoagulácii makuly je väčšinou nutné tento výkon vykonať v niekoľkých sedeniach.

Po operácii máva pacient približne 24 hodín rozmazané videnie a môže pri nej dôjsť k čiastočnej strate nočného či periférneho videnia.

Vitrektómia

Vitrektomie je operácia, pri ktorej sa odsaje časť alebo celý zjazvený alebo krvou skalený sklovec (corpus vitreum) a nahradí sa plynom alebo inou čírou tekutinou. Tekutina alebo plyn sa postupne vstrebú a telo si vytvorí nový sklovec, ktorý bude opäť bude číry.

Dôvodom prečo sa vitrektómia vykonáva je skutočnosť, že prekrvácaný alebo zjazvený sklovec jednak zhoršuje priechod svetla očnou guľou a navyše vytvára ťah na sietnici, čo môže viesť k jej odchlípeniu a poškodeniu.

Preto sa pri vitrektómii často vykonáva tiež stabilizácia sietnice drobnými svorkami.

Vitrektómia sa vykonáva v nemocnici a pacient po operácii nosí cez oko nejakú dobu pásku, aby si operované oko na svetlo zvykalo postupne.

Pokiaľ pri vitrektomii lekár nahradil sklovec plynom, nesmie pacient do doby, než dôjde k vstrebaniu plynu a vytvoreniu nového sklovca lietať lietadlom.

Požiadajte lekára o informácie o tom čo smiete a čo nie.

Po dobu niekoľkých týždňov po operácii môže pretrvávať rozmazané videnie a do normálu sa stav vracia až za niekoľko mesiacov.

Je dôležité poznamenať, že ani operácia nedokáže diabetickú retinopatiu vyliečiť, pretože diabetes je chronické ochorenie a k poškodeniu sietnice a oslepnutiu môže dôjsť aj napriek liečbe.

Avšak vo väčšine prípadov dokážeme priebeh ochorenia aspoň spomaliť a zhoršenie zraku oddialiť.

Prevencia

Diabetická retinopatia nevyhnutne postihne väčšinu ľudí s diabetom.

Avšak pri správnej liečbe diabetu je možné nástup diabetickej retinopatie podstatne oddialiť.

Zásadné je chodiť na pravidelné vyšetrenia k očnému lekárovi (aspoň 1x za rok), aby sa prípadné príznaky ochorenia zachytili včas.

Ďalším faktorom, ktorý zvyšuje riziko diabetickej retinopatie je vysoký krvný tlak (hypertenzia), preto je potrebné dbať na prevenciu tohto ochorenia a dodržiavať nasledujúce opatrenia:

 • jesť zdravú a vyváženú stravu
 • pravidelne cvičiť
 • udržiavať si telesnú hmotnosť v zdravom rozmedzí
 • zanechať fajčenie
 • obmedziť konzumáciu alkoholu
 • užívať lieky na zníženie krvného tlaku podľa pokynov lekára
 • chodiť na pravidelné zdravotné prehliadky k lekárovi.

Čo si z článku odniesť?

Diabetická retinopatia je jednou z najčastejších komplikácií diabetu a tiež jednou z najčastejších príčin oslepnutia.

Existujú rôzne formy diabetickej retinopatie, pričom v počiatočných štádiách sa ochorenie nemusí prejaviť žiadnymi príznakmi.

Liečba diabetickej retinopatie je operačná.

Pri laserových operáciách (fokálna laserová koagulácia, mriežková fotokoagulácia makuly, panretinálna laserová fotokoagulácia) sa spália a uzavrú presakujúce alebo krvácajúce tepny na sietnici a spomalí sa tak progresia ochorenia.

Pri vitrektómii sa krvou zakalený alebo zjazvený sklovec odsaje a nahradí čírou tekutinou alebo plynom. Tie sa časom vstrebú a telo si vytvorí nový, číry sklovec.

Vitrektómia pomáha spomaliť nezvratné poškodenie sietnice a pomáha zachovať pacientom zvyšky zraku.

Diabetickú retinopatiu vieme spomaliť, ale vyliečiť túto chorobu zatiaľ nevieme.

Pretože toto ochorenie ohrozuje diabetikov, je v prevencii diabetickej retinopatie dôležité hlavne riadne a správne liečiť cukrovku a tiež chodiť na pravidelné kontroly k očnému lekárovi.

Pomohol vám tento článok? Chcete nás podporiť, aby sme mohli písať viac takýchto článkov?
Zdieľať článok
Meno autora: MUDr. Michal Vilímovský (SK)
Vzdelanie: lekár
Použité zdroje:

Medicalnewstoday.com

Zdroje obrázkov:

Canva.com

Dátum vydania: 17. júla 2021, 7:25
Dátum plánovanej revízie: 17. júla 2023, 7:25
Na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti využívame cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií