Čo je anizokoria a aké sú jej najčastejšie príčiny?

27. júla 2022, 7:25

Anizokoria (tiež anizokória) je nerovnaká veľkosť očných zreníc. To znamená, že jedna zrenica je väčšia ako druhá. Zrenica (pupila) je tmavý kruh uprostred oka, ktorý slúži najmä na reguláciu toku svetla do ďalších častí oka (napríklad na sietnicu) a do mozgu.

Obsah

 1. Aké sú najčastejšie príznaky spojené s anizokóriou?
 2. Aké sú príčiny anizokórie?
 3. Ako sa anizokória diagnostikuje?
 4. Ako sa anizokória lieči?
 5. Existuje nejaká prevencia anizokórie?
 6. Čo si z článku odniesť?

Za normálnych okolností sú obe zrenice približne rovnako veľké. Ak je jedna zo zreníc nápadne väčšia ako druhá, hovoríme o anizokórii. Opakom anizokórie je izokória.

Pretože základné vyšetrenie očí a periférneho videnia je súčasťou bežného fyzikálneho vyšetrenia u lekára, môžete v lekárskej správe často nájsť termín "zrenice izokorické", čo znamená, že sú obe rovnako veľké. Ak lekár pri vyšetrení zistí, že vaše zrenice nie sú rovnako veľké, napíše do správy termín "zrenice anizokorické alebo anizokória zreníc".

S anizokóriou úzko súvisia termíny mióza a mydriáza. Mióza znamená zúženie zrenice a mydriáza znamená rozšírenie zrenice.

Príčin anizokórie je mnoho. Niekedy môže byť tento stav normálny (takzvaná fyziologická anizokória - viď. ďalej), niekedy môže byť anizokória vrodená, ale väčšinou vzniká neskôr, ako príčina iného ochorenia alebo následkom úrazu či krvácania do mozgu. Anizokória sa môže vyskytovať buď trvalo alebo dočasne.

Aké sú najčastejšie príznaky spojené s anizokóriou?

Anizokória je často len jedným z príznakov obvykle neurologického ochorenia alebo úrazu a väčšinou sú s ňou spojené ďalšie príznaky, ktoré sa líšia podľa toho, aké ochorenie nerovnakú veľkosť zreníc spôsobilo.

Medzi príznaky, ktoré sa spolu s anizokóriou často vyskytujú, patrí napríklad:

Aké sú príčiny anizokórie?

Príčin anizokórie je mnoho. Napríklad nasledujúce ochorenia a stavy môžu spôsobiť anizokóriu.

 • priame poranenie oka
 • otras mozgu (komócia)
 • krvácanie do mozgu (intracerebrálne krvácanie) alebo do okolitých štruktúr (subarachnoidálne, subdurálne alebo epidurálne krvácanie)
 • zápal zrakového nervu
 • aneuryzma (výduť na tepne alebo žile)
 • zápal mozgových blán (meningitída)
 • nádor na mozgu
 • kŕče
 • glaukóm (zelený zákal)
 • hypoglykémia (príliš nízka hladina glukózy v krvi)
 • neurinóm akustiku (vestibulárny Schwanom)
 • nekrotizujúca vaskulitída (zápal ciev v mozgu a oku)
 • syndróm traseného dieťaťa
 • poranenie hlavy (zlomeniny lebky, a pod.)
 • cievna mozgová príhoda
 • vrodený Hornerov syndróm: toto ochorenie sa prejavuje zúžením zrenice (mióza), ptózou (spadnutím horného očného viečka) a enoftalmom (zdanlivým zapadnutím oka dovnútra očnice) a môže byť vrodené alebo získané. Ide o poruchu krčného sympatiku, ktorý sa podieľa na ovládaní šírky zrenice.
 • fyziologická anizokória: vrodený stav, kedy sa pacient narodí s jednou zornicou menšou alebo inej farby.
 • niektoré lieky: napríklad oční lekári používajú lieky, ktoré umelo rozširujú zrenicu, aby do oka lepšie videli pri vyšetrení (rozkvapkanie oka čiže vyšetrenie v cykloplégii). Príkladom liekov, ktoré môžu spôsobiť anizokóriu, je napríklad atropín.

Pri všetkých týchto stavoch môže dôjsť k dočasnému alebo trvalému poškodeniu nervových štruktúr, ktoré ovládajú rozširovanie a zužovanie zrenice (parasympatické a sympatické nervové vlákna a nervus oculomotorius - tretí hlavový nerv), čo môže spôsobiť anizokóriu.

Poranenia a ochorenia očí a mozgu sú častou príčinou anizokórie

Poranenia a ochorenia očí a mozgu sú častou príčinou anizokórie

Ak sa anizokória vyskytne v dôsledku úrazu hlavy (napr. po páde atď.), je potrebné okamžite vyhľadať lekársku pomoc.

Ako sa anizokória diagnostikuje?

Ak si všimnete, že máte jednu zrenicu menšiu ako druhú, bezodkladne vyhľadajte lekára (ideálne neurológa alebo aspoň praktického lekára, ktorý vás odošle na špecializované vyšetrenie).

Počas fyzikálneho vyšetrenia lekár vyšetrí nielen vaše oči, ale aj ďalšie životné funkcie (tlak krvi, tepovú frekvenciu, a pod.). Lekár sa vás ďalej spýta na ďalšie ťažkosti a ak sa u vás v poslednej dobe objavili nasledujúce príznaky, nezabudnite mu o nich povedať:

V závislosti na konkrétnych príznakoch a informáciách zistených počas vyšetrenia a odberu anamnézy si lekár môže vyžiadať ďalšie vyšetrenia pre odhalenie príčiny anizokórie. Medzi najčastejšie vyšetrenia vykonávané v rámci diagnostiky príčin anizokórie patria:

 • vyšetrenie očí vrátane vyšetrenia očného pozadia
 • vyšetrenie krvného obrazu a diferenciálneho počtu jednotlivých krvných elementov
 • lumbálna punkcia a vyšetrenie mozgovomiechového moku
 • CT vyšetrenie
 • vyšetrenie na magnetickej rezonancii
 • RTG vyšetrenie

Ak ste predtým, než sa u vás vyskytla anizokória, utrpeli úraz hlavy, okamžite volajte záchranku na čísle 155 alebo sa nechajte okamžite odviezť do nemocnice. Môže sa jednať o závažné poranenie oka, mozgu alebo krku, ktoré vyžadujú okamžitú liečbu.

Ako sa anizokória lieči?

Liečba anizokórie záleží na tom, čo tento príznak vyvolalo. Ak je napríklad príčinou anizokórie infekčné ochorenie, lekári vám predpíšu antibiotiká alebo antibiotické kvapky do očí.

Ak je príčinou anizokórie nádorové ochorenie (napríklad nádor mozgu), lekári vám môžu odporučiť operáciu, pri ktorej vám tumor odstránia. Niekedy je možné mozgové nádory liečiť aj s pomocou rádioterapie alebo chemoterapie, ktoré pomáhajú zmenšiť veľkosť nádoru pred operáciou alebo likvidovať zvyšky nádoru po operácii.

Niektoré menšie nádory je možné liečiť rádiochirurgicky, napríklad s pomocou takzvaného Leksellovho gama noža.

U fyziologickej anizokórie nie je nutná žiadna liečba.

Existuje nejaká prevencia anizokórie?

V niektorých prípadoch nemožno vzniku anizokórie zabrániť. Avšak môžete prijať tieto opatrenia, ktoré vám pomôžu znížiť riziko vzniku anizokórie na prijateľnú mieru:

Ak sa vám zhorší zrak, okamžite vyhľadajte očného lekára.

Pri športovaní (jazda na bicykli alebo motocykli, kontaktné športy, jazda na koni, a pod.) Vždy noste ochrannú prilbu.

Pri práci so strojovým zariadením vždy používajte predpísané ochranné prostriedky (odev, prilba, okuliare, rukavice) a dodržujte bezpečnostné predpisy.

Keď idete v aute, majte zapnutý bezpečnostný pás.

Čo si z článku odniesť?

Anizokória je nerovnaká veľkosť očných zreníc, ktorá môže byť spôsobená množstvom rôznych ochorení, krvácaním alebo úrazom hlavy či očí. Existuje aj fyziologická anizokória (vrodene rôzna veľkosť či farba zreníc), ktorá človeka nijako neobmedzuje a nemusí sa liečiť.

Lekára by ste mali vyhľadať vždy, ak anizokória vznikne náhle alebo ako následok úrazu hlavy či oka.

Pomohol vám tento článok? Chcete nás podporiť, aby sme mohli písať viac takýchto článkov?
Zdieľať článok
Meno autora: MUDr. Michal Vilímovský (SK)
Vzdelanie: lekár
Použité zdroje:

Healthline.com

Zdroje obrázkov:

Canva.com

Dátum vydania: 27. júla 2022, 7:25
Dátum plánovanej revízie: 27. júla 2024, 7:25
Na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti využívame cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií