Dvojité videnie: všetko čo potrebujete vedieť

20. novembra 2022, 6:30

Dvojité videnie je stav, keď vidíme dva obrazy jedného predmetu. Odborne sa tomuto problému hovorí diplopia. Vo väčšine prípadov je dvojité videnie spôsobené nejakým iným ochorením a/alebo sa môže vyskytnúť po niektorých očných operáciách (napríklad po operácii sivého zákalu alebo refrakčných laserových operáciách) alebo po očných vyšetreniach spojených s "rozkvapkaním" oka.

Obsah

 1. Monokulárna diplopia a jej príčiny
  1. Nepravidelnosti tvaru a/alebo iné poškodenia očnej rohovky
  2. Poruchy či ochorenia očnej šošovky
  3. Ostatné ochorenia oka
  4. Komplikácie očných operácií
 2. Binokulárna diplopia a jej príčiny
  1. Myasthenia gravis
  2. Poškodenie zrakového nervu
  3. Diabetes mellitus
  4. Obrny hlavových nervov
  5. Gravesova-Basedowova choroba
  6. Škúlenie (strabizmus)
  7. Demyelinizačné ochorenia neurónov
  8. Úrazy hlavy alebo očí
  9. Nádorové alebo zápalové ochorenia
 3. Kedy vyhľadať lekára?
 4. Komplikácie
 5. Diagnostika
 6. Liečba
 7. Čo si z článku odniesť?

V prípade, že je príčinou diplopie nejaké ochorenie, je nutné správne a rýchlo diagnostikovať a liečiť ochorenie, ktoré dvojité videnie spôsobuje.

Všeobecne sa dvojité videnie delí na monokulárnu a binokulárnu diplopiu, pričom binokulárnu diplopiu možno ďalej rozdeliť na intermitentnú (prechodnú) a trvalú.

Monokulárna diplopia a jej príčiny

Monokulárna diplopia je spôsobená postihnutím len jedného oka alebo zrakovej dráhy v mozgu a pri tejto poruche sa obraz jedného predmetu premieta na dve miesta sietnice.

Najčastejšími príčinami monokulárnej diplopie sú zákaly a nepravidelnosti tvaru rohovky (napríklad astigmatizmus, iné refrakčné vady alebo zápaly, zjazvenie rohovky, keratokonus), zákaly a nepravidelnosti očnej šošovky (napríklad sivý zákal), vady dúhovky (kolobóm, odtrhnutie dúhovky od riasnatého telesá - iridodialis, polycoria - prítomnosť viac zreníc v jednej dúhovke) a ďalšie poškodenie štruktúr oka, ako sú napríklad odchlípenie (amócia) sietnice

Monokulárna diplopia môže tiež vzniknúť ako komplikácia očných operácií (napríklad LASIK alebo operácia sivého zákalu).

Nižšie popisujeme hlavné príčiny monokulárnej diplopie podrobnejšie.

Nepravidelnosti tvaru a/alebo iné poškodenia očnej rohovky

Astigmatizmus

Ide o ochorenie, pri ktorom má očná guľa nepravidelný tvar a zakrivenie, čo môže byť príčinou dvojitého či rozmazaného videnia.

Keratokonus a/alebo zjazvenie rohovky

Pod týmto trochu zvláštnym názvom sa skrýva ochorenie, pri ktorom dochádza k zmene tvaru a zakrivenia rohovky, čo je tenká blana, pokrývajúca povrch oka.

Pri keratokone dochádza k vytláčaniu (vyklenutiu) vrchlíka rohovky, čím na nej vznikne hrča v tvare kužeľa, ktorá spôsobuje rôzne problémy, vrátane dvojitého videnia, rozmazaného videnia alebo zvýšenej citlivosti na svetlo.

Doslovný preklad slova keratokonus znamená kužeľovitá rohovka.

Väčšinou keratokonus postihuje obe oči (v takom prípade by potom jedným z príznakov bola binokulárna diplopia), ale môže postihnúť aj jedno oko a v takom prípade sa môže, okrem iného, prejaviť aj monokulárnou diplopiou.

Ďalšou príčinou monokulárnej diplopie môže byť zjazvenie rohovky, ku ktorému dochádza napríklad po závažnejšom poranení alebo po častých zápaloch.

Poruchy či ochorenia očnej šošovky

Ďalšou príčinou dvojitého videnia môžu byť tiež zmeny tvaru alebo polohy šošovky.

Sivý zákal (katarakta)

Za normálnych okolností je očná šošovka číra, avšak vo vyššom veku často dochádza k jej zakaleniu a vzniká ochorenie označované ako sivý zákal čiže katarakta. Môže postihnúť obe, či len jedno oko a spôsobuje problémy so zrakom, vrátane dvojitého videnia.

Ostatné ochorenia oka

Medzi ďalšie očné ochorenia, ktoré môžu spôsobiť monokulárnu aj binokulárnu diplopiu, okrem iných, patria:

Syndróm suchého oka

Za normálnych okolností pokrýva povrch oka takzvaný slzný film, ktorý tvorí akúsi ochrannú vrstvu. V prípade narušenia slzného filmu z akéhokoľvek dôvodu môže vzniknúť takzvaný syndróm suchého oka, ktorý sa, okrem iného, prejavuje svrbením, pálením, slzením a / alebo začervenaním očí a v niektorých prípadoch aj zrakovými ťažkosťami, ako sú dvojité alebo rozmazané videnie.

Pterygium

Pterygium je označenie pre ochorenie, ktoré sa prejavuje zväčšením (hyperpláziou) spojovkového tkaniva, čo vedie k prerastaniu spojovky cez rohovku a k problémom so zrakom, vrátane dvojitého alebo rozmazaného videnia. Nejedná sa o nádorový rast.

Spojovka je priehľadná blana, ktorá vystiela vnútorný povrch očného viečka a časť oka pod dúhovkou.

Odchlípenie sietnice (amócia sietnice)

Jedná sa o závažný stav, keď sa tenká vrstva tkaniva na zadnej stene očnej gule (sietnice čiže retina) odtrhne buď:

 • ťahom okolitých tkanív, napríklad po poranení a následnom zjazvení (takzvaná trakčná amócia)
 • v dôsledku otvoru alebo trhliny v sietnici, pod ktorou sa začne hromadiť tekutina (takzvaná rhegmatogenná amócia, ktorá je zďaleka najčastejšia a súvisí s vekom podmienenou degeneráciou sietnice)
 • kvôli hromadeniu tekutiny pod sietnicou, ktorá je intaktná a neporušená. Tento typ amócie sa nazýva exsudatívna a môže byť spôsobená vekom podmienenou degeneráciou makuly, poranením oka a / alebo zápalmi či nádormi očí.

Komplikácie očných operácií

Diplopia je tiež jednou z možných komplikácií niektorých očných operácií, ako je napríklad LASIK (laser in situ keratomileus) alebo transplantácia rohovky.

Pri LASIK operácii zasahujeme do rohovky a môže dôjsť k posunutiu rohovkovej lamely, zlému zahojeniu alebo vytvoreniu defektu na rohovke, čím sa zmení chod lúčov vstupujúcich do oka a môžu vzniknúť dva obrazy toho istého predmetu na sietnici a rozvinie sa monokulárna diplopia (1).

Niekedy sa diplopia môže vyskytnúť aj ako komplikácia liečby sivého zákalu, ktorá spočíva v transplantácii očnej šošovky, teda v nahradení zakalenej šošovky umelou šošovkou.

V minulosti sa očná šošovka odstraňovala inou technikou ako dnes a v niektorých prípadoch mohlo pri operácii dôjsť k poraneniu okohybných svalov, čo sa, okrem iného, prejaví ako dvojité videnie (2).

V dnešnej dobe je pooperačná diplopia po operácii sivého zákalu veľmi vzácna, pretože sa k odstráneniu zakalenej šošovky používa technika, pri ktorej nehrozí poranenie okohybných svalov (takzvaná fakoemulzifikácia). Táto technika spočíva v rozdrvení šošovky ultrazvukom a v jej odsatie.

Navyše sa pri operáciách šedého zákalu dnes používa aj iný spôsob anestézie, ako v minulosti, čo tiež znižuje riziko vzniku komplikácií po operácii, vrátane dvojitého videnia.

Binokulárna diplopia a jej príčiny

Binokulárna diplopia vzniká v prípade, keď každé oko premieta zachytávajúci sa obraz na iné miesto na sietnici.

Preto sú väčšinou obe obrazy toho istého predmetu zobrazené rovnako ostro.

Binokulárna diplopia tiež zmizne pri zakrytí akéhokoľvek oka.

Všeobecne možno binokulárnu diplopiu rozdeliť do dvoch typov, a to na nestálu (intermitentnú) a stálu binokulárnu diplopiu.

Medzi najčastejšie príčiny intermitentnej binokulárnej diplopii patria niektoré autoimunitné ochorenia (napríklad myasthenia gravis), migréna a tiež nesprávne skorigované očné vady (napríklad príliš silné alebo naopak slabé okuliare alebo nekorigovaná presbyopia - vetchozrakosť).

Medzi príčiny stálej binokulárnej diplopie, okrem iných, patria: poškodenie okohybných nervov, diabetes, obrny hlavových nervov, endokrinné orbitopatie (napríklad autoimunitné ochorenie štítnej žľazy označované ako Gravesova-Basedowova choroba), škúlenie (strabizmus) alebo demyelinizačné ochorenie neurónov, ako je napríklad roztrúsená skleróza.

Myasthenia gravis

Myasthenia gravis je závažné autoimunitné ochorenie, pri ktorom organizmus vytvára protilátky, ktoré blokujú prenos vzruchov na nervosvalovej platničke. To vedie k ochabnutiu svalov. Zhruba v 20% prípadov toto ochorenie postihuje iba očné svaly (okulárna myasthenia gravis), ktorá sa, okrem iného, prejavuje dvojitým videním.

Poškodenie zrakového nervu

Zrakový nerv prenáša informácie z očí do mozgu a naopak. Pri akomkoľvek jeho poškodení (napríklad zápalom, úrazom, nádorovým ochorením alebo útlakom - napríklad pri krvácaní do mozgu) sa môžu objaviť rôzne neurologické príznaky, vrátane dvojitého videnia.

Diabetes mellitus

Toto ochorenie je spojené s narušením regulácie hladiny glukózy v krvi, čo vedie, okrem iného, k poškodeniu drobných ciev na sietnici oka. Vzniká tak napríklad odchlípenie sietnice a ďalšie príznaky, vrátane dvojitého videnia, ktoré súhrnne označujeme ako diabetická retinopatia.

Obrny hlavových nervov

Človek má dvanásť párov hlavových nervov, ktoré vybiehajú z mozgu do ďalších častí tváre a tela. Tieto nervy plnia rôzne funkcie, napríklad III., IV. a VI. hlavový nerv ovládajú okohybné svaly a sú zodpovedné za pohyby očí, ďalšie nervy sa podieľajú na prehĺtaní alebo ovládaní svalov tváre. Pri poruche niektorých hlavových nervov, ktorú označujeme ako obrna (paréza) sa môžu vyskytnúť rôzne príznaky, vrátane dvojitého videnia.

Gravesova-Basedowova choroba

Toto autoimunitné ochorenie vedie k zvýšenej činnosti štítnej žľazy (hypertyreóze) a zhruba u 30% pacientov sa vyskytujú problémy so zrakom, vrátane dvojitého videnia.

Škúlenie (strabizmus)

Strabizmus je častou príčinou dvojitého videnia u detí. Toto ochorenie vzniká pri poruche okohybných svalov alebo nervov, ktoré ich ovládajú a prejavuje sa množstvom problémov, vrátane dvojitého videnia. Neliečený strabizmus môže viesť až k trvalej strate zraku. Preto je dôležité okamžite vyhľadať lekársku pomoc, ak zistíte, že vaše dieťa škúli alebo má problémy s pohybom očnej gule na jednej alebo oboch stranách.

Demyelinizačné ochorenia neurónov

Dvojité videnie môže byť tiež jedným z prvým príznakov roztrúsenej sklerózy (sclerosis multiplex) či iných demyelinizačných chorôb neurónov. Zdravé nervové bunky (neuróny) sú obalené myelínovú pošvou, ktorá hrá dôležitú úlohu pri prenose vzruchov. Niektoré choroby, vrátane roztrúsenej sklerózy, spôsobujú narušenie myelinovej pošvy, čo vedie k zhoršeniu alebo úplnej strate funkčnosti postihnutých neurónov. Roztrúsená skleróza je autoimunitné ochorenie, kedy naše vlastné imunitné bunky začnú ničiť myelinové pošvy neurónov. Liečba spočíva v užívaní liekov na potlačenie imunity (napríklad kortikoidy) alebo liekov modifikujúcich priebeh ochorenia (DMD), ako sú napríklad interferóny.

Úrazy hlavy alebo očí

Úrazy hlavy a očí patria medzi častú príčinu dvojitého videnia. Následkom pádov, autonehôd či iných úrazov môže totiž dôjsť k poraneniu oka alebo mozgu, čo sa môže, okrem iného, prejaviť dvojitým videním.

Nádorové alebo zápalové ochorenia

Nádorové alebo zápalové ochorenia očí, tváre, nervov alebo mozgu, môžu spôsobiť dvojité videnie.

U nádorov sa dvojité videnie zvyčajne objaví znenazdajky, bez predchádzajúceho varovania a niekedy môže byť sprevádzané ďalšími fenoménmi, ako sú mihanie pred očami, rozmazané videnie alebo zúženie zorného poľa.

Kedy vyhľadať lekára?

Dvojité videnie je vždy známkou problému s očami, mozgom alebo centrálnym nervovým systémom, a preto je nutné čo najrýchlejšie vyhľadať lekára, akonáhle sa tento príznak objaví.

Vo väčšine prípadov je príčinou dvojitého videnia liečiteľné ochorenie, avšak v niektorých prípadoch môže byť dvojité videnie aj známkou závažného ochorenia, ako sú napríklad nádory mozgu, ktoré utláčajú alebo inak ohrozujú normálnu funkciu nervovej sústavy a zraku.

Okamžitú lekársku pomoc je nutné vyhľadať vždy, pokiaľ sa dvojité videnie objaví následkom úrazu, vyskytne sa náhle (z plného zdravia) a / alebo je sprevádzané ďalšími príznakmi (napríklad zúžením zorného poľa, zábleskami pred očami, rozmazané videnie, závrat, motanie hlavy, apod .).

Komplikácie

Komplikáciou dvojitého videnia je niekoľko, v závislosti na vyvolávajúcej príčine. V niektorých prípadoch je možné príčinu dvojitého videnia ľahko odstrániť (napríklad u refrakčných vád), zatiaľ čo ak je príčinou dvojitého videnia chronické ochorenie, je nutné nasadiť komplexnú liečbu, ktorá bude riešiť ako vyvolávajúcu príčinu, tak samotné dvojité videnie.

Častou komplikáciou, ktorá trápi pacientov s dvojitým videním je nevoľnosť a závrat (vertigo), pretože dvojité videnie predstavuje narušenie zorného poľa, čo niektorí ľudia ťažko znášajú.

Ďalšou komplikáciou dvojitého videnia je zvýšené namáhanie očí, čo sa môže prejaviť napríklad slzením alebo sčervenaním očí, únavou a / alebo svetloplachosťou (zvýšená citlivosť na denné svetlo).

V niektorých prípadoch môžu byť komplikácie dvojitého videnia až život ohrozujúce.

Medzi také komplikácie patria napríklad kruté bolesti hlavy sprevádzané nevoľnosťou, zvracaním či stratou vedomia.

Tieto príznaky môžu byť známkou nádorového ochorenia alebo krvácania do mozgu.

Diagnostika

Odlíšiť binokulárnu diplopiu od monokulárnej je veľmi jednoduché (binokulárna diplopia zmizne pri zakrytí akéhokoľvek oka).

Avšak zistiť vlastnú príčinu dvojitého videnia je podstatne zložitejšie.

Preto je dôležité, aby ste lekára dôkladne informovali o všetkých problémoch a ochoreniach, ktoré ste v minulosti prekonali alebo momentálne máte.

Súčasťou diagnostiky diplopie je dôkladné vyšetrenie očným lekárom. Vykonáva sa napríklad vyšetrenie očného pozadia (s rozkvapkaným okom), zrakovej ostrosti, zorného poľa, skúška pohyblivosti očí a ďalšie vyšetrenia, ako sú vyšetrenia krvi (na stanovenie hladiny glukózy v krvi, zisťovanie známok infekcie a ďalších ochorení, a pod.) Alebo vyšetrenie zobrazovacími metódami (napríklad CT alebo magnetická rezonancia mozgu, a pod.).

Liečba

Liečba diplopie závisí od vyvolávajúcej príčiny.

Preto je vždy nutné vyhľadať lekára a nechať si zistiť príčinu dvojitého videnia a nasadiť správnu liečbu.

Medzi používané spôsoby liečby zdvojeného videnia patria:

 • Korekcia zrakových vád: ak je príčinou dvojitého videnia nesprávna alebo žiadna korekcia zrakových vád, môže pacientovi lekár odporučiť nosenie okuliarov alebo kontaktných šošoviek a / alebo prevedenie laserovej refrakčné operácie (LASIK).
 • Očná gymnastika: ak je príčinou dvojitého videnia únava alebo nesprávna funkcia okohybných svalov, môže vám lekár odporučiť vhodné cvičenia na ich posilnenie.
 • Zakrytie jedného oka páskou: v niektorých prípadoch dvojité videnie zmizne pri zakrytí jedného oka páskou. Aj keď tento spôsob liečby nerieši vyvolávajúcu príčinu, niekedy môže dočasne pomôcť, kým nezaberie liečba základného ochorenia.
 • Operácia: ak je príčinou dvojitého videnia sivý zákal, je možné nahradiť zakalenú očnú šošovku umelou náhradou. Operačne sa liečia aj ďalšie očné ochorenia, ako je napríklad odchlípenie sietnice, škúlenie a ďalšie choroby, vrátane nádorov mozgu, oka a ďalších štruktúr.
 • Lieky: v prípade, že je príčinou diplopie zápalové ochorenie, môže pacientovi lekár predpísať antibiotické očné kvapky alebo antibiotiká používané perorálne (ústami). Ak je príčinou dvojitého videnia diabetes, je nutná jeho správna liečba, ktorá zahŕňa užívanie inzulínu, perorálnych antidiabetík a ďalšie opatrenia.

Čo si z článku odniesť?

Príčin dvojitého videnia je nespočetne, pričom sa často jedná o liečiteľné ochorenia.

Niekedy môže byť príčina dvojitého videnia závažná (napríklad nádorové ochorenia, krvácanie do mozgu, roztrúsená skleróza alebo úraz oka či hlavy) až život ohrozujúca.

V prípade, že máte pocit, že môžete trpieť diplopiou, je nutné vždy vyhľadať lekársku pomoc za účelom zistenia príčiny a začatia liečby.

Pomohol vám tento článok? Chcete nás podporiť, aby sme mohli písať viac takýchto článkov?
Zdieľať článok
Meno autora: MUDr. Michal Vilímovský (SK)
Vzdelanie: lekár
Použité zdroje:

Healthline.com

Zdroje obrázkov:

Canva.com

Dátum vydania: 20. novembra 2022, 6:30
Dátum plánovanej revízie: 20. novembra 2024, 6:30
Na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti využívame cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií