Rozšírenie zreníc (mydriáza): všetko čo potrebujete vedieť

6. mája 2021, 19:05

Rozšírené zrenice sú pomerne častým príznakom, ktorý môže byť spôsobený poranením alebo ochorením mozgu alebo očí, nežiaducimi účinkami liekov alebo sa môže jednať o fyziologický stav (napríklad pri pobyte v tme sa zornice rozširujú, aby čo najviac svetla dopadalo na sietnicu).

Obsah

 1. Čo je mydriáza?
 2. Príčiny rozšírenia zreníc
  1. Lieky
  2. Rastliny
  3. Benígna epizodická (unilaterálna) mydriáza
  4. Rozkvapkanie oka pri vyšetrení očného pozadia
  5. Oxytocín
  6. Poranenie alebo ochorenie hlavových nervov
  7. Poranenie alebo poškodenie mozgu
  8. Poranenie alebo poškodenie oka
  9. Extrémne sústredenie alebo emočné vypätie
 3. Príznaky
 4. Liečba
 5. Kedy vyhľadať lekára?
 6. Čo si z článku odniesť?

Rozšírenie zreničiek označujeme lekárskym termínom mydriáza.

Za normálnych okolností sa zornice rozširujú pri pobyte v temnom prostredí, aby sa do očí dostalo viac svetla.

Mydriáza ale môže tiež vzniknúť bez nadväznosti na svetelné podmienky.

V tomto článku popisujeme najčastejšie príčiny a možnosti liečby rozšírených zreníc.

Dozviete sa tiež, kedy by ste mali vždy vyhľadať lekársku pomoc.

Čo je mydriáza?

Mydriáza je odborné označenie pre rozšírenie zreničiek.

Môže byť spôsobená poranením alebo ochorením oka, mozgu, hlavových nervov alebo okohybných svalov, psychologickými faktormi alebo niektorými liekmi či návykovými látkami (drogami).

Rozšírené zrenice sú tiež jedným z príznakov cievnej mozgovej príhody.

Opakom mydriázy je ochorenie označované ako mióza , ktorá sa naopak prejavuje abnormálnym zúžením zreníc. 

Väčšina ľudí má obe zrenice rovnako široké (izokorické), ale 1 z 5 ľudí má vrodene rozdielnu veľkosť zreníc (1).

Tento stav potom označujeme ako fyziologickú alebo vrodenú anizokóriu .

Existuje aj anizokória získaná, ktorá môže byť spôsobená množstvom rôznych ochorení mozgu, nervov alebo oka.

Rozšírenie zreníc nemusí vždy byť známkou závažného ochorenia a často sa šírka zreníc vráti do normálu bez nutnosti liečby.

Avšak ak sa rozšírenie zrenice objaví po úraze hlavy alebo oka alebo je spojené s ďalšími príznakmi, ako sú zmätenosť, motanie hlavy, silné bolesti hlavy, tlak na spánkochrozmazané alebo dvojité videnie, strata vedomia, dýchavičnosť , brnenie, mravčenie alebo ochrnutie končatín alebo prstov , poruchy reči, a pod. je nutné okamžite vyhľadať lekársku pomoc.          

Príčiny rozšírenia zreníc

Príčin mydriázy je viacero. Medzi tie najčastejšie patria:

Lieky

Rozšírenie zrenice je nežiaducim účinkom niektorých bežne používaných liekov a návykových látok (drog).

Medzi lieky, ktoré môžu spôsobiť mydriázu na jednom alebo oboch očiach, okrem iného patria antihistaminiká (lieky používané v liečbe alergií), botulotoxín (klobásový jed, ktorý sa pod názvom onabotulotoxin A v malom množstve používa v liečbe spazmov, nadmerného potenia, k vyhladeniu vrások , v liečbe hyperaktívneho močového mechúra, a pod.) alebo niektoré lieky v liečbe Parkinsonovej choroby.  

Medzi ďalšie lieky, ktoré môžu spôsobiť rozšírenie zreníc patria tiež anticholinergiká , ktorá blokujú muskarínové receptory a užívajú sa napríklad v urológii (v liečbe močovej inkontinencie a ďalších ochorení močovopohlavného ústrojenstva), v pľúcnom lekárstve (v liečbe chronickej obštrukčnej pľúcnej choroby a ďalších ochorení) a v mnohých ďalších lekárskych odboroch ( 2 , 3). 

Medzi návykové látky, ktoré spôsobujú rozšírenie zreníc patrí kokaín, LSD, extáza alebo amfetamíny.

Rastliny

Niektoré rastliny obsahujú látky, ktoré spôsobujú dilatáciu (rozšírenie) zreníc.

Pobyt v prostredí, kde tieto rastliny rastú tak môže spôsobiť mydriázu. Stačí tieto rastlinné látky vdýchnuť alebo sa týchto rastlín dotknúť.

Medzi rastliny, ktoré spôsobujú rozšírenie zreníc, okrem iného, patrí durman obyčajný (Datura stramonium), durman hrozivý (Datura ferox) alebo rastliny z čeľade rulíkovitých (napríklad ľuľkovec zlomocný).

Benígna epizodická (unilaterálna) mydriáza

Ochorenie s názvom benígna epizodická mydriáza je stav, ktorý sa často vyskytuje u žien s chronickými bolesťami hlavy. Väčšinou je jednostranná, a preto sa tiež označuje ako benígna epizodická unilaterálna mydriáza.

Okrem rozšírenia zreníc a bolestí hlavy sú ďalšími príznakmi tohto ochorenia tlak za očami alebo rozmazané videnie.

Toto ochorenie je charakteristické tým, že jednotlivé epizódy rozšírenia zreníc trvajú krátko a samy od seba odznejú.

Rozkvapkanie oka pri vyšetrení očného pozadia

Pri niektorých vyšetreniach očí (najmä očného pozadia) lekári používajú špeciálne očné kvapky na dočasné rozšírenie zreníc (takzvaná mydriatiká). 

Tomuto vyšetreniu sa ľudovo hovorí vyšetrenie s rozkvapkaním očí.

Zhruba za 15 až 30 minút po rozkvapkaní očí sa zornice rozšíria a lekári tak majú možnosť s pomocou oftalmoskopu dobre vyšetriť očné pozadie, vrátane sietnice a zrakového nervu.

Vyšetrenie pomáha odhaliť nielen ochorenie očí, ako sú glaukóm alebo makulárna degenerácia, ale môže pomôcť aj v diagnostike, prevencii a liečbe množstva iných ochorení, ako sú napríklad diabetes, nádory mozgu a ďalšie.  

S pravidelným vyšetrením očného pozadia sa stretnete napríklad vtedy, ak ste diabetik (v rámci prevencie diabetickej retinopatie). 

Účinok mydriatických očných kvapiek odznie zhruba za 4 až 6 hodín po rozkvapkaní oka (4).

Oxytocín

Zvýšená hladina hormónu oxytocínu je ďalšou príčinou rozšírenia zreníc. Oxytocín je hormón, ktorý sa uvoľňuje napríklad pri pôrode a pomáha tiež podporovať väzbu medzi matkou a dieťaťom.

Poranenie alebo ochorenie hlavových nervov

Poranenie tretieho hlavového nervu (okohobný nerv čiže nervus oculomotorius) narušuje schopnosť mozgu ovládať očné svaly, čo môže viesť k mydriáze.

Častou príčinou rozšírených zreníc sú poranenia hlavových nervov

Poranenie alebo ochorenie hlavových nervov či mozgu sú jednou z príčin rozšírených zreníc

K poraneniu 3. hlavového nervu môže dôjsť napríklad pri zápaloch, následkom úrazu, pri diabete alebo migréne. U niektorých ľudí je poškodenie 3. hlavového nervu vrodené, a potom majú rozšírené zrenice na jednom alebo oboch očiach trvalo (napr. vrodená anizokória ).

Poranenie alebo poškodenie mozgu

Pri poranení alebo poškodení mozgu z rôznych príčin (cievna mozgová príhoda, nádory, infekcie, a pod.) Môže dôjsť k zvýšeniu vnútrolebečného tlaku, čo zhoršuje fungovanie mozgu, vrátane okohybných nervov.

Poranenie alebo poškodenie oka

Pri poranení oka mechanicky, infekciou, nádormi či inak môže dôjsť k poškodeniu okohybných svalov či nervov, ktoré sú zodpovedné za rozširovanie zreníc, čo sa prejaví mydriázou.

Extrémne sústredenie alebo emočné vypätie

Pri extrémnom sústredení alebo emočnom vypätí môže dôjsť k dočasnému rozšíreniu zreníc, čo sa využíva napríklad vo vedeckom výskume pri analýze emócií a duševných činností.

Príznaky

Charakteristickým príznakom mydriázy sú rozšírené zrenice (na jednom alebo oboch očiach), ktorých priemer sa v reakcii na svetlo nemení.

Za normálnych okolností reagujú rozšírené zreničky veľmi citlivo na svetlo, pretože ich hlavnou funkciou je regulovať množstvo svetla dopadajúceho na sietnicu.

V tme je potrebné zabezpečiť, aby na sietnicu dopadalo čo najviac svetla, a tak zrenice reagujú na svetlo tým, že sa rozšíria, avšak akonáhle zapneme v miestnosti osvetlenie alebo vyjdeme z tmy na svetlo, zreničky by sa normálne mali zase rýchlo zúžiť do normálnej veľkosti .

Ak sa tak nedeje, ide o patologický stav, ktorý označujeme ako mydriázu (rozšírenie zreníc).

Rozšírenie zreníc je spojené s množstvom ďalších nepríjemných príznakov, ako sú zvýšená citlivosť na svetlo (svetloplachosť) , rozmazané videnie, pocit tlaku či bolesť za očami alebo na čele. 

U niektorých ľudí s mydriázou sa objavujú ďalšie príznaky, ako sú bolesť hlavy, nevoľnosť , závrat, podráždenie očí alebo nespavosť a ďalšie poruchy spánku.   

V prípade, že je mydriáza sprevádzaná zhoršením alebo nemožnosťou pohybovať očným bulbom, zdanlivým zapadnutím oka alebo pokleslým očným viečkom (ptóza), môže byť tento problém spôsobený poškodením hlavových nervov alebo mozgu.

Liečba

Vo väčšine prípadov mydriáza sama do niekoľkých hodín odznie, bez nutnosti liečby. Platí to najmä v prípade, keď sú rozšírené zrenice spôsobené liekmi, rozkvapkaním očí pred vyšetrením u očného lekára, návykovými látkami alebo rastlinnými látkami.

Inak je liečba rozšírených zreníc závislá na vyvolávajúcej príčine.

Ak je príčinou rozšírenia zreníc užívanie niektorých liekov a musíte tieto lieky užívať na iné ochorenia, vyhľadajte svojho lekára a poraďte sa s ním o možnosti predpísania iných liekov, ktoré tieto nežiaduce účinky mať nebudú. Existujú samozrejme lieky, ktoré dokážu rozšírené zrenice zúžiť (napríklad priame parasympatomimetiká používané v liečbe zeleného zákalu, ako je napríklad Pilokarpín), ale vo väčšine prípadov postačí počkať, kým účinok liekov s mydriatickými účinkami neodzneje a nie je nutné ho "prebíjať" ďalšími liekmi.

Avšak vždy sa poraďte so svojím lekárom.

Ak je mydriáza spôsobená poraneniami mozgu a očí, prichádza na rad intenzívnejšia liečba. V extrémnych prípadoch môže človek potrebovať chirurgický zákrok na odstránenie poškodenia nervov alebo štruktúr očí. Jednotlivci by mali nosiť očnú náplasť, zatiaľ čo sa ich oči hoja.

Ak sú príčinou mydriázy návykové látky (drogy), prestaňte ich užívať.

Ak sú rozšírené zrenice spôsobené alergickou reakciou na rastliny (napríklad durman alebo ľuľkovec), vyhnite sa kontaktu s týmito rastlinami a odstráňte ich z miest, ktoré obývate alebo kde pracujete.

Ak je mydriáza spôsobená poranením mozgu alebo očí, je nutná intenzívnejšia liečba, ktorej súčasťou sú lieky, operácie očí alebo mozgu a očné rehabilitácie. Do doby, než sa poranené oko uzdraví lekári odporúčajú zakrývať ho páskou, aby sa zbytočne nenamáhalo.

Pretože dlhšie trvajúca mydriáza je spojená s komplikáciami, ako sú zvýšená citlivosť na svetlo, rozmazané alebo dvojité videnie, bolesti hlavy, tlak za očami, nevoľnosť alebo závrat, odporúčajú lekári nosiť tmavé okuliare, ktoré čiastočne znížia množstvo svetla dopadajúceho na sietnicu a pomáhajú tak tieto príznaky zmierniť.

Kedy vyhľadať lekára?

V prípade, že rozšírenie zreníc vznikne bez zjavného dôvodu a / alebo je spojené s príznakmi ako sú rozmazané videnie, nevoľnosť, závrat, dýchavičnosť, zmätenosť, poruchy reči, pokles ústneho kútiku alebo očného viečka na jednej strane tváre, nadmerná spavosť, svetloplachosť, brnenie , porucha hybnosti alebo slabosť končatín, neistá chôdza , poruchy rovnováhy, strata vedomia, a pod., je nutné okamžite vyhľadať lekársku pomoc. 

Rovnako tak je nutné okamžite vyhľadať lekára, ak sa mydriáza objaví následkom úrazu hlavy alebo oka.

Čo si z článku odniesť?

Rozšírenie zreníc môže byť spôsobené množstvom príčin, ako sú rozkvapkanie oka pred vyšetrením u očného lekára, alergická reakcia na niektoré rastliny (napríklad durman alebo ľuľkovec), návykové látky (kokaín, amfetamíny, extáza, apod.), Poškodenie, poranenie či ochorenie hlavových nervov, oka alebo mozgu, hormonálne zmeny alebo extrémne sústredenie.

Liečba mydriázy závisí od vyvolávajúcej príčiny.

V niektorých prípadoch mydriáza odznie bez nutnosti liečby, inokedy je nutné zmeniť užívané liečivá alebo začať medikamentóznu či operačnú liečbu.

Ak rozšírenie zreníc zaznamenáte bez zjavnej príčiny alebo je spojené so závažnými príznakmi, ako sú dýchavičnosť, závrat, motanie hlavy, spavosť, svetloplachosť, strata vedomia, poruchy hybnosti alebo slabosť končatín, pokles ústneho kútiku či očného viečka, poruchy reči, a pod. Je nutné okamžite vyhľadať lekársku pomoc.

To isté platí pre mydriázu, ktorá sa objaví po úraze hlavy či oka, bez ohľadu na to, či je alebo nie je sprevádzaná ďalšími príznakmi.

Pomohol vám tento článok? Chcete nás podporiť, aby sme mohli písať viac takýchto článkov?
Zdieľať článok
Meno autora: MUDr. Michal Vilímovský (SK)
Vzdelanie: lekár
Použité zdroje:

Medicalnewstoday.com

Zdroje obrázkov:

Canva.com

Dátum vydania: 6. mája 2021, 19:05
Dátum plánovanej revízie: 6. mája 2023, 19:05
Na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti využívame cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií