Nedostatok vitamínu D - ako sa prejavuje a prečo je nebezpečný?

6. apríla 2023, 5:50

Vitamín D (tiež nazývaný antirachitický vitamín alebo kalciferol) je veľmi dôležitá látka, ktorá zásadne ovplyvňuje množstvo procesov, ktoré prebiehajú vo vašom tele. Na rozdiel od väčšiny ostatných vitamínov funguje vitamín D ako hormón a každá bunka v tele má preň receptor.

Obsah

 1. Chorľavosť
 2. Únava a ospalosť
 3. Bolesť kĺbov, kostí a chrbta
 4. Depresia
 5. Zlé hojenie rán
 6. Rednutie kostí
 7. Strata vlasov
 8. Bolesť svalov
 9. Ako sa vyliečiť z nedostatku vitamínu D

Pretože vitamín D má podobnú štruktúru ako cholesterol, ktorý ľudské telo obsahuje vo veľkej miere, dokáže si ho náš organizmus z cholesterolu sám vyrobiť (1).

Stačí len vystaviť pokožku slnečnému žiareniu. Jednou z výhod opaľovania je preto aj zvýšená syntéza vitamínu D.

Bohužiaľ, až na ryby a výrobky obohatené vitamínom D nemáme prakticky žiadne potravinové zdroje tohto vitamínu.

Preto je veľmi ťažké zabezpečiť dostatočnú zásobu vitamínu D len z potravy.

Odporúčaný denný príjem vitamínu D je 400-800 IU (medzinárodných jednotiek), ale mnohí odborníci tvrdia, že ho potrebujeme oveľa viac (nemá sa to však preháňať a maximálna denná dávka je 4 000 IU).

Nedostatok vitamínu D (hypovitaminóza D) je veľmi častá a odhaduje sa, že až 1 miliarda ľudí na celom svete má nízke hladiny vitamínu D v krvi (2).

Štúdia z roku 2011 zo Spojených štátov potvrdzuje, že 41,6% Američanov má nedostatok vitamínu D. V Európe je situácia podobná (3).

Nasledujúce faktory zvyšujú riziko nedostatku vitamínu D:

 • Tmavšia farba pokožky
 • Vyšší vek
 • Nadváha a obezita
 • Nedostatočná konzumácia rýb a mliečnych výrobkov
 • Pobyt v oblastiach ďaleko od rovníka, kde je počas celého roka málo slnečného svetla
 • Nadmerné používanie opaľovacích krémov (napríklad aj pri krátkych prechádzkach vonku)
 • Pobyt vnútri bez možnosti vychádzať von

Ľudia žijúci v oblastiach bližšie k rovníku majú nižšiu pravdepodobnosť hypovitaminózy D, pretože ich koža produkuje dostatok vitamínu D na pokrytie ich potrieb.

Väčšina ľudí si neuvedomuje, že trpia nedostatkom vitamínu D, pretože jeho príznaky sú zvyčajne veľmi mierne a nemusíte si ich ani všimnúť.

Pozrime sa teraz na 8 prejavov nedostatku vitamínu D.

Chorľavosť

Jednou z najdôležitejších úloh vitamínu D je podpora imunitného systému, aby ste mohli účinne bojovať proti vírusom a baktériám, ktoré spôsobujú ochorenia.

Vitamín D priamo pôsobí na bunky zodpovedné za boj proti infekciám (4).

Ak často trpíte nachladnutím alebo chrípkou, jednou z príčin môže byť nedostatok vitamínu D.

Niekoľko veľkých pozorovacích štúdií potvrdilo spojitosť medzi nedostatkom vitamínu D a infekčnými ochoreniami dýchacích ciest, ako je prechladnutie, bronchitída alebo pneumónia (5, 6).

Nedostatok vitamínu D môže byť príčinou zvýšenej chorobnosti

Niekoľko štúdií tiež naznačuje, že užívanie doplnkov stravy s vitamínom D v dennej dávke do 4 000 IU znižuje riziko respiračných infekcií (7, 8, 9).

V jednej štúdii uskutočnenej na pacientoch s chronickou obstrukčnou chorobou pľúc boli niektorým pacientom podávané vysoké dávky vitamínu D po dobu jedného roka. Druhá skupina dostávala placebo. Pacienti, ktorí dostávali vitamín D dosiahli štatisticky významné zlepšenie svojho stavu (10).

Zhrnutie: Vitamín D hrá dôležitú úlohu vo fungovaní imunitného systému. Jedným z najčastejších príznakov jeho nedostatku je zvýšené riziko ochorenia alebo infekcie.

Únava a ospalosť

Pocit únavy môže mať mnoho príčin a nedostatok vitamínu D je jedným z nich.

Bohužiaľ, často si neuvedomujeme, že pocit únavy môže súvisieť s hypovitaminózou D a ďalej to neriešime.

Prípadové štúdie naznačujú, že veľmi nízke hladiny vitamínu D v krvi môžu spôsobiť únavu, ktorá negatívne ovplyvňuje kvalitu života (11, 12).

V jednom prípade sa zistilo, že žena, ktorá sa sťažovala na chronickú únavu a bolesti hlavy počas dňa, mala koncentráciu vitamínu D v krvi len 5,9 ng/ml (18,762 nmol/l). Je to veľmi málo, pretože za nedostatok vitamínu D sa považuje stav, keď jeho koncentrácia v krvi je nižšia ako 20 ng/ml (63,6 nmol/l).

Po tom, čo táto žena začala užívať doplnok stravy s vitamínom D, došlo k zvýšeniu hladiny vitamínu D v krvi na 39 ng/ml (124 nmol/l) a únava aj bolesti hlavy ustúpili (12).

I mierne znížená koncentrácia vitamínu D v krvi môže mať však negatívny vplyv na to, či cítite únavu alebo nie.

Jedna veľká pozorovacia štúdia skúmala vzťah medzi vitamínom D a únavou u mladých žien.

Bolo zistené, že ženy s koncentráciou vitamínu D v krvi pod 20 ng / ml (63,6 nmol / l) alebo 21-29 ng/ml (66,78 - 92,22 nmol/l) sa častejšie sťažujú na únavu ako ženy s koncentráciou vitamínu D v krvi vyššou ako 30 ng/ml (95,4 nmol/l) (13).

Ďalšia pozorovacia štúdia o zdravotných sestrách zistila významnú závislosť medzi nízkymi hladinami vitamínu D a subjektívnym pocitom únavy.

Okrem toho bolo v tejto štúdii zistené, že 89% sestier trpí nedostatkom vitamínu D (14).

Zhrnutie: Nadmerná únava a ospalosť môžu byť prejavom nedostatku vitamínu D. V takom prípade môže pomôcť užívanie doplnkov stravy s vitamínom D.

Bolesť kĺbov, kostí a chrbta

Vitamín D sa podieľa na udržiavaní zdravia kostí prostredníctvom mnohých mechanizmov.

Pre zdravé kosti potrebujeme dostatok vápnika a vitamín D zvyšuje absorpciu vápnika z prijatej potravy.

Jedným z prejavov nedostatku vitamínu D môže byť bolesť chrbta, kostí a kĺbov.

Veľké pozorovacie štúdie potvrdzujú vzťah medzi nedostatkom vitamínu D a chronickou bolesťou bedrovej chrbtice (15, 16, 17).

Jedna štúdia skúmala súvislosť medzi koncentráciou vitamínu D v krvi a bolesťami chrbta u viac ako 9000 starších žien.

Zistilo sa, že ženy trpiace nedostatkom vitamínu D sa častejšie sťažujú na chronickú bolesť chrbta, ktorá výrazne zhoršuje ich kvalitu života (17).

Ďalšia kontrolovaná štúdia naznačuje, že ľudia s nízkou koncentráciou vitamínu D v krvi trpia až dvakrát častejšie bolesťami nôh, rebier a kĺbov, než tí, ktorých hladina vitamínu D v krvi je v normálnom rozmedzí (18).

Zhrnutie: Nízke hladiny vitamínu D v krvi môžu spôsobiť bolesť kostí, kĺbov a chrbta.

Depresia

Jednou z príčin depresívnych nálad môže byť nedostatok vitamínu D.

Analýzy štúdií potvrdzujú, že existuje určitá súvislosť medzi nedostatkom vitamínu D a depresiou, najmä u starších dospelých (19, 20).

Analýza pozorovacích štúdií špecificky potvrdila, že 65% z nich našlo štatisticky významný vzťah medzi nízkou koncentráciou vitamínu D v krvi a depresiou.

Na druhej strane, väčšina kontrolovaných štúdií, ktoré majú vyššiu váhu ako pozorovacie štúdie, žiadnu súvislosť medzi depresiou a hladinou vitamínu D v krvi nepotvrdila (19).

Odborníci, ktorí analýzu štúdií vykonávali, ale poznamenali, že vo väčšine prípadov boli užívané dávky vitamínu D veľmi nízke a navyše, mnoho štúdií netrvalo dostatočne dlho na to, aby bolo možné spoľahlivo potvrdiť, či má užívanie výživových doplnkov s vitamínom D na náladu nejaký vplyv alebo nie.

Niektoré kontrolované štúdie tiež naznačujú, že podávanie vitamínu D ľuďom, ktorí trpia jeho nedostatkom, pomáha zmierniť prejavy depresií, vrátane depresií sezónnych, ktoré sa vyskytujú v chladnejšom období roka (jeseň, zima) (21, 22).

Zhrnutie: Existuje určité prepojenie medzi depresiou a nízkym obsahom vitamínu D a niektoré štúdie potvrdzujú, že doplnenie vitamínu D pomáha zlepšovať náladu.

Zlé hojenie rán

Pomalé hojenie rán po operácii alebo poranení môže znamenať, že trpíte nedostatkom vitamínu D.

Výsledky laboratórnych štúdií naznačujú, že vitamín D sa podieľa na tvorbe niektorých látok, ktoré sú dôležité pre novotvorbu pokožky počas hojenia rán (23).

Jedna štúdia vykonaná na pacientoch po stomatologickej operácii (operácia zubov) potvrdila, že nízke hladiny vitamínu D v krvi zhoršujú niektoré fázy procesu hojenia (24).

Výskum tiež potvrdzuje, že vitamín D hrá dôležitú úlohu v boji proti zápalom a infekciám a pomáha vášmu organizmu bojovať proti chorobám.

Štúdia na pacientoch s diabetickou nohou naznačuje, že pacienti s hypovitaminózou D (teda s kritickým nedostatkom tohto vitamínu) majú v krvi vyššie hodnoty zápalových markerov ako pacienti s dostatočným prísunom vitamínu D, čo negatívne ovplyvňuje hojenie rán (25).

Bohužiaľ, nemáme dostatok informácií ani štúdií o účinkoch doplnkov stravy s vitamínom D na hojenie rán u ľudí s nedostatkom vitamínu D.

Výsledky jednej štúdie sú ale pomerne sľubné, pretože sa zistilo, že pri podávaní vitamínu D pacientom s vredom predkolenia došlo k zmenšeniu veľkosti vredu v priemere o 28% (26).

Zhrnutie: Nedostatok vitamínu D môže zhoršiť hojenie rán po operácii, poranení alebo zápale.

Rednutie kostí

Vitamín D hrá rozhodujúcu úlohu pri absorpcii vápnika a kostnom metabolizme.

Veľa starších žien, ktoré trpia na rednutie kostí (v podstate stratu kostnej hmoty) si myslia, že potrebujú viac vápnika. V skutočnosti však môžu mať nedostatok vitamínu D.

Nízka hustota minerálov v kostiach (nízka kostná minerálová denzita)je príznakom nadmerného odbúravania vápnika z kostí, čo u starších ľudí, najmä u žien, zvyšuje riziko zlomenín.

Jedna veľká pozorovacia štúdia, ktorej sa zúčastnilo viac ako 1100 žien stredného veku v menopauze alebo postmenopauze, zistila štatisticky významnú súvislosť medzi nízkymi hladinami vitamínu D v krvi a kostnou minerálovou denzitou (27).

Na druhej strane, iná kontrolovaná štúdia zistila, že u žien s nedostatkom vitamínu D nedošlo pri používaní doplnkov vitamínu D k zlepšeniu kostnej minerálovej denzity (28).

Aj keď je vplyv vitamínu D na kostnú minerálovú denzitu nejednoznačný, dostatočný prísun vitamínu D a udržiavanie jeho koncentrácie v krvi v prijateľnom rozmedzí je dôležitou stratégiou v prevencii osteoporózy a znižovaní rizika zlomenín.

Zhrnutie: Nízka kostná minerálová denzita (rednutie kostí) môže byť aj známkou nedostatku vitamínu D. Dostatočný prísun tohto vitamínu je preto dôležitý pre udržanie pevných a silných kostí až do vyššieho veku.

Strata vlasov

Väčšina ľudí pripisuje vypadávanie vlasov stresu, čo je naozaj jednou z hlavných príčin tohto problému.

Avšak rozsiahlejšie vypadávanie vlasov môže byť spôsobené niektorými chorobami alebo nedostatkom živín, vrátane vitamínu D.

Niektoré štúdie naznačujú, že strata vlasov u žien môže byť do určitej miery spôsobená nedostatkom vitamínu D, ale dôkazy sú zatiaľ relatívne slabé a sú potrebné ďalšie dôkladné štúdie (29).

Alopecia areata je autoimunitné ochorenie charakterizované vypadávaním veľkého počtu vlasov a chlpov z hlavy a ďalších častí tela. Toto ochorenie sa často spája s rachitídou, chorobou, ktorú spôsobuje nedostatok vitamínu D u detí (30).

Štúdie naznačujú, že nedostatok vitamínu D môže zvýšiť riziko vzniku tejto choroby (31, 32, 33).

Jedna štúdia u pacientov s alopecia areata naznačuje, že nízka hladina vitamínu D v krvi môže byť jednou z príčin vypadávania vlasov (33).

V ďalšej prípadovej štúdii sa zistilo, že lokálna aplikácia syntetického vitamínu D pomohla zastaviť vypadávanie vlasov u malého chlapca s defektom vitamínu D (34).

Zhrnutie: Strata vlasov môže byť známkou nedostatku vitamínu D u žien alebo pacientov s autoimunitnou chorobou alopecia areata.

Bolesť svalov

Príčin svalovej bolesti je veľa a niektoré nie sú ani známe.

Existujú aj niekoľko dôkazov, že nedostatok vitamínu D môže byť jednou z príčin svalovej bolesti u detí a dospelých (35, 36, 37).

Jedna štúdia zistila, že 71% ľudí trpiacich chronickými svalovými bolesťami trpí nedostatkom vitamínu D (37).

Nervové bunky zodpovedné za vnímanie bolesti (takzvané nociceptory) majú na svojom povrchu receptory pre vitamín D.

Jedna štúdia na potkanoch ukázala, že nedostatok vitamínu D vedie k zvýšenej stimulácii nociceptorov vo svaloch, čo spôsobuje bolesť (38).

Niekoľko ďalších štúdií naznačuje, že užívanie vysokých dávok vitamínu D môže ľuďom, ktorí trpia nedostatkom tohto vitamínu, pomôcť zmierniť bolesť svalov (39, 40).

Jedna štúdia na 120 deťoch s nedostatkom vitamínu D, ktoré trpeli bolesťou svalov, zistila, že iba jedna dávka vitamínu D môže zmierniť bolesť v priemere o 57% (40).

Zhrnutie: Existuje určitá súvislosť medzi vitamínom D a chronickou bolesťou. Nízke hladiny vitamínu D prispievajú k zhoršeniu chronickej bolesti, pravdepodobne v dôsledku zvýšenej stimulácie nociceptorov, ktoré sú zodpovedné za vnímanie bolesti.

Ako sa vyliečiť z nedostatku vitamínu D

Nedostatok vitamínu D je veľmi častý a väčšina ľudí si ho ani nemusí všimnúť.

Je to preto, že prejavy nedostatku vitamínu D sú pomerne mierne a nešpecifické a je teda často ťažké určiť, či sú spôsobené nízkou hladinou vitamínu D v krvi alebo niečím iným.

Ak si myslíte, že trpíte nedostatkom vitamínu D, požiadajte svojho lekára o zmeranie koncentrácie vitamínu D v krvi.

Našťastie je pomerne jednoduché telu dodať chýbajúci vitamín D. Stačí jesť viac potravín bohatých na vitamín D (ryby, mliečne výrobky), chodiť von na slnko alebo, so súhlasom lekára, začať užívať výživové doplnky s vitamínom D.

Dostatočný príjem vitamínu D má veľmi priaznivý vplyv na vaše zdravie.

Pomohol vám tento článok? Chcete nás podporiť, aby sme mohli písať viac takýchto článkov?
Zdieľať článok
Tags:
Meno autora: MUDr. Michal Vilímovský (SK)
Vzdelanie: lekár
Použité zdroje:

Healthline.com

Zdroje obrázkov:

Pixabay.com

Dátum vydania: 6. apríla 2023, 5:50
Dátum plánovanej revízie: 6. apríla 2025, 5:50
Na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti využívame cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií