Pľúcny emfyzém: všetko, čo potrebujete vedieť

1. apríla 2022, 21:40

Rozdutie pľúc alebo odborne pľúcny emfyzém je ochorenie pľúc, pri ktorom dochádza k deštrukcii pľúcnych mechúrikov, čím sa znižuje elasticita pľúc a najmä ich schopnosť okysličovať krv. Najvýraznejším príznakom emfyzému je dýchavičnosť, najmä pri námahe. Tento článok opisuje príčiny, príznaky, diagnostiku a možnosti liečby emfyzému.

Obsah

 1. Čo je pľúcny emfyzém?
 2. Príznaky
 3. Kto je najčastejšie postihnutý pľúcnym emfyzémom?
 4. Diagnostika
  1. Ako vyzerá emfyzém na röntgenovom snímku a CT?
 5. Aké sú typy pľúcneho emfyzému?
 6. Liečba
  1. Lieky
  2. Podporné prostriedky
  3. Operácie
  4. Ostatné spôsoby liečby
 7. Prevencia a prognóza
 8. Čo si z článku odniesť?

Čo je pľúcny emfyzém?

Emfyzém je ochorenie pľúc, ktoré najčastejšie postihuje fajčiarov, ale vyskytuje sa aj u ľudí, ktorí dlhodobo dýchajú dráždivé alebo škodlivé látky (napríklad v práci).

Rozdutie pľúc ničí pľúcne mechúriky, ktoré sú naplnené vzduchom, ktorý dýchame. V skorých štádiách ochorenia steny pľúcnych mechúrikov slabnú a neskôr praskajú, čo vedie k výraznému zmenšeniu pracovného objemu pľúc, a tým k zhoršeniu prenosu kyslíka do krvi.

Postihnutý potom trpí dýchavičnosťou, najmä pri námahe (napríklad pri cvičení, ale v pokročilých štádiách sa dýchavičnosť objavuje už pri niekoľkých krokoch, čo je pre pacienta veľmi nepríjemné).

Emfyzém tiež spôsobuje stratu elasticity (pružnosti) pľúc.

Pľúcny emfyzém je jedným z dvoch najčastejších ochorení, ktoré patria do skupiny chorôb označovaných ako chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP). Druhým najčastejším ochorením v tejto skupine je chronická bronchitída.

Emfyzém je nezvratným ochorením (po poškodení sa mechúriky nedajú opraviť), preto sa liečba zameriava len na spomalenie postupu ochorenia a zmiernenie príznakov.

Príznaky

Príznaky emfyzému sa objavujú postupne. Niektorí ľudia majú emfyzém niekoľko rokov bez toho, aby si všimli akékoľvek ťažkosti.

Jedným z prvých príznakov ochorenia je dýchavičnosť a kašeľ, najmä počas cvičenia alebo inej fyzickej námahy.

Dýchavičnosť a kašeľ sa postupne zhoršujú a nakoniec sa môžu objaviť po prejdení niekoľkých krokov alebo môžu byť prítomné trvalo, aj keď je pacient v pokoji.

Medzi ďalšie príznaky emfyzému pľúc patria:

 • únava

 • chudnutie

 • depresia

 • tachykardia (zrýchlenie srdcovej frekvencie) a/alebo palpitácie (búšenie srdca

Postihnuté osoby majú aj modrošedé sfarbenie končekov prstov a pier. Tento stav sa odborne nazýva cyanóza (zmodranie) a ak sa u vás vyskytne, musíte okamžite vyhľadať lekársku pomoc.

Kto je najčastejšie postihnutý pľúcnym emfyzémom?

Podľa Americkej asociácie pre choroby pľúc bolo v roku 2011 v Spojených štátoch viac ako 4,5 milióna ľudí s emfyzémom (1).

Na Slovensku chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP), čo je skupina chorôb, medzi ktoré patrí aj pľúcny emfyzém, každoročne zabije viac ako 1 000 ľudí a postihuje viac ako 8 % populácie (2).

Väčšina ľudí s emfyzémom je staršia ako 65 rokov a riziko vzniku ochorenia je rovnaké pre mužov aj ženy.

Hlavnou príčinou vzniku je fajčenie. Čím viac (a dlhšie) fajčíte, tým sa zvyšuje riziko vzniku emfyzému a CHOCHP.

Riziko vzniku zvyšuje aj tzv. pasívne fajčenie (pobyt v zadymených priestoroch, aj keď nefajčíte).

Ľudia, ktorí pracujú alebo žijú v oblastiach s vysokou úrovňou znečistenia ovzdušia, dýchajú chemikálie alebo látky, ktoré dráždia pľúca, majú tiež vyššie riziko vzniku emfyzému.

Podľa niektorých autorov sa na vzniku emfyzému v mladšom veku môže podieľať aj dedičnosť, ale našťastie je táto dedičná forma veľmi zriedkavá.

Diagnostika

Diagnostika emfyzému spočíva v prvom rade v odobratí anamnézy pacienta. Lekár sa vás musí predovšetkým opýtať, či fajčíte a či ste doma alebo v práci vystavení nebezpečným látkam alebo výparom.

Na potvrdenie diagnózy pľúcneho emfyzému sa používajú tieto metódy:

 • zobrazovacie metódy, najmä CT vyšetrenie a RTG pľúc

 • pulzná oxymetria je neinvazívny spôsob monitorovania tzv. saturácie krvi kyslíkom (t. j. koľko kyslíka obsahuje krv)

 • funkčné vyšetrenie pľúc, pri ktorom pacient dýcha do prístroja nazývaného spirometer, ktorý vypočíta, koľko vzduchu je pacient schopný prijať do pľúc a ako dobre pľúca pracujú z hľadiska prenosu kyslíka do krvi

 • vyšetrenie krvných plynov z arteriálnej krvi, ktoré sa vykonáva z arteriálnej krvi získanej buď kapilárne (z malej kapiláry na špičke prsta), alebo z tepny (najčastejšie z radiálnej alebo femorálnej tepny - a. radialis alebo femoralis)

 • EKG, čo je vyšetrenie, ktoré sa používa na kontrolu funkcie srdca a vylúčenie srdcových príčin dýchavičnosti

V závislosti od situácie môže lekár odporučiť ďalšie vyšetrenia.

Ako vyzerá emfyzém na röntgenovom snímku a CT?

Keďže pľúcny emfyzém vedie k nezvratnej strate alveolov (pľúcnych mechúrikov), pľúcny parenchým sa stenčuje a vdychovaný vzduch sa hromadí v pľúcach, čo vedie k zväčšeniu objemu pľúc (odborne ssa tento jav označuje ako hyperinflácia pľúc), oslabeniu steny pľúcnych mechúprikov (alveolov) a k ich prasknutiu.

Na röntgenovom snímku hrudníka potom lekári vidia zväčšený objem postihnutého pľúcneho krídla a jeho stenčenú štruktúru, čo rádiológ opisuje ako "príznaky hyperinflácie pľúc".

Okrem zväčšeného objemu pľúcnych krídel patria medzi ďalšie röntgenové príznaky pľúcneho emfyzému aj stenčenie pľúcnej kresby a postihnuté pľúca sú na röntgenovom snímku "čiernejšie" ako pľúca zdravého človeka. 

Na výpočtovej tomografii (CT) hrudníka sú príznaky pľúcneho emfyzému oveľa ľahšie viditeľné a lekári môžu na základe CT okrem iného určiť, o aký typ emfyzému ide (centrilobulárny, panlobulárny alebo paraseptálny emfyzém), a môžu vidieť aj ďalšie postihnutia, ktoré môžu byť spojené s emfyzémom, ako sú pľúcne buly alebo bronchiektázie a/ alebo atelektáza pľúc.

Aké sú typy pľúcneho emfyzému?

Pľúcny emfyzém sa podľa miesta postihnutia delí na centrilobulárny, panlobulárny alebo paraseptálny.

Centrilobulárny emfyzém pľúc postihuje centrálnu časť pľúcneho laloku, zatiaľ čo paraseptálny emfyzém postihuje oblasť medzi prepážkami jednotlivých lalôčikov.  

Panlobulárny emfyzém pľúc postihuje celý pľúcny lalôčik a je spojený s deficitom alfa-1-antitrypsinu.

Liečba

Emfyzém je nevyliečiteľné ochorenie. Liečba sa preto zameriava na zmiernenie príznakov a spomalenie postupu ochorenia.

Ak ste fajčiar, prvým a najdôležitejším krokom pri liečbe emfyzému je prestať fajčiť.

Jednou z hlavných metód liečby pľúcneho emfyzému je liečba kyslíkom (oxygenoterapia)

Jednou z hlavných metód liečby pľúcneho emfyzému je liečba kyslíkom (oxygenoterapia)

Ďalšie možnosti liečby emfyzému pľúc sú lieky, podporné opatrenia a chirurgický zákrok.

Lieky

Na zmiernenie prejavov pľúcneho emfyzému lekári predpisujú rôzne lieky, ako napr:

 • bronchodilatanciá, čo sú lieky rozširujúce priedušky. Tým sa otvoria dýchacie cesty a pacientovi sa uľaví od dýchavičnosti a kašľa

 • kortikosteroidy na zmiernenie dýchavičnosti

 • antibiotiká na liečbu bakteriálnych infekcií pľúc a dýchacích ciest, ktoré môžu zhoršiť príznaky pľúcneho emfyzému

Všetky tieto lieky sa môžu podávať inhalačne alebo perorálne (ústami).

Podporné prostriedky

Medzi podporné prostriedky, ktoré pomáhajú zmierniť príznaky emfyzému, patria:

 • Pravidelné cvičenie a dychová terapia: ideálnou fyzickou aktivitou je chôdza, ktorá pomáha posilňovať dýchacie svaly a zmierňovať námahovú dýchavičnosť. Naučte sa tiež správne dýchať a vyskúšajte jogu alebo tai-či.  
 • Kyslíková terapia (oxygenoterapia): táto liečba pomáha dodávať telu chýbajúci kyslík. Niektorí pacienti s pokročilým štádiom pľúcneho emfyzému potrebujú kyslíkovú terapiu 24 hodín denne, čo však so sebou prináša riziká, preto sa vždy riaďte pokynmi svojho lekára.

Operácie

V pokročilých štádiách ochorenia je niekedy potrebné odstrániť nevzdušné oblasti pľúc (buly), aby sa zmenšil objem pľúc, čo pomáha zmierniť dýchavičnosť. Táto operácia sa nazýva bulektómia.

Niekedy musí pacient podstúpiť transplantáciu pľúc.

Bulektómia aj transplantácia pľúc sa používajú ako liečebná metóda len v prípade veľmi ťažkého emfyzému.

Ostatné spôsoby liečby

Ľudia s emfyzémom majú často podváhu a nedostatok vitamínov. Preto je dôležité konzumovať veľa potravín bohatých na vitamíny A, C a E, ako je ovocie a zelenina.

Dôležité je aj očkovanie proti niektorým infekciám, ako je napríklad pneumokok (baktéria, ktorá je častou príčinou zápalu pľúc). Očkovanie pomáha znížiť riziko infekčných ochorení dýchacích ciest, ktoré sú častou komplikáciou emfyzému.

Ľudia s emfyzémom často trpia úzkosťou a depresiou, pretože nemôžu byť takí aktívni ako predtým a niekedy sú dokonca závislí od kyslíkovej terapie (t. j. musia byť neustále napojení na kyslíkovú nádrž).

V takýchto prípadoch môže pomôcť pridať sa k skupinám, ktoré združujú ľudí s rovnakým ochorením a zdieľajú ich skúsenosti.

Pacient si tak uvedomí, že nie je sám, kto trpí emfyzémom, a že aj iní majú podobné problémy, čo často pomáha zmierniť príznaky depresie a úzkosti.

Prevencia a prognóza

Keďže hlavnou príčinou pľúcneho emfyzému je fajčenie, najlepšou prevenciou je prestať fajčiť.

Rovnako sa vyhýbajte opakovanému dlhodobému vystaveniu prostrediu kontaminovanému škodlivými chemikáliami a výparmi.

Prognóza pacientov závisí od závažnosti ochorenia. Hoci emfyzém nedokážeme vyliečiť a stav pacienta sa postupne zhoršuje, môžeme aspoň spomaliť progresiu ochorenia a zmierniť jeho príznaky. Fajčenie vždy zhoršuje príznaky ochorenia, preto je veľmi dôležité prestať fajčiť čo najskôr. Je tiež veľmi dôležité, aby sa choroba diagnostikovala čo najskôr, pretože u ľudí s emfyzémom postupne dochádza k poškodeniu nielen pľúc, ale aj srdca, čo môže byť život ohrozujúce.

Dôležité je tiež udržiavať si dobrú fyzickú kondíciu a podľa možností cvičiť. Nemusíte vymýšľať nič náročné, stačí, ak sa aspoň 5-krát týždenne vyberiete na 30-minútovú prechádzku do prírody.

Ak prestanete fajčiť, budete sa zdravo stravovať, hýbať a užívať lieky podľa pokynov pľúcneho lekára, môžete žiť dlhý a prakticky plnohodnotný život aj s pľúcnou rozedmou. 

Čo si z článku odniesť?

Pľúcny emfyzém alebo rozdutie pľúc je závažné ochorenie, pri ktorom dochádza k trvalému zničeniu pľúcnych mechúrikov a zväčšeniu objemu postihnutých pľúc. Toto ochorenie je súčasťou chronickej obštrukčnej choroby pľúc (CHOCHP) a postihuje najmä fajčiarov a/alebo ľudí s nedostatkom alfa-1 antitrypsínu.

Medzi hlavné príznaky patrí dýchavičnosť, cyanóza, búšenie srdca a chronická únava.

Liečba pozostáva z inhalácie kyslíka (oxygenoterapia) a iných liekov (napr. kortikosteroidov). 

V závažných prípadoch je potrebné chirurgicky odstrániť aj buly v nevzdušnej časti pľúcneho parenchýmu (bulektómia).

Pomohol vám tento článok? Chcete nás podporiť, aby sme mohli písať viac takýchto článkov?
Zdieľať článok
Meno autora: MUDr. Michal Vilímovský (SK)
Vzdelanie: lekár
Použité zdroje:

Healthline.com

Zdroje obrázkov:

Canva.com

Dátum vydania: 1. apríla 2022, 21:40
Dátum plánovanej revízie: 1. apríla 2024, 21:40
Na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti využívame cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií