Zvracanie a vykašliavanie krvi: všetko čo potrebujete vedieť!

18. septembra 2022, 21:00

Vracanie krvi čiže hemateméza je stav, pri ktorom pacient vracia alebo vykašliava žalúdočný obsah zmiešaný s krvou alebo len vykašliava či zvracia "čistú" krv. Môže sa jednať o signál vážneho až život ohrozujúceho stavu, ako je napríklad ruptúra (prasknutie) orgánov tráviaceho alebo dýchacieho ústrojenstva alebo ciev, ktoré tieto orgány zásobujú.

Obsah

 1. Príznaky zvracania a vykašliavania krvi
 2. Diagnostika
 3. Komplikácie zvracania krvi
 4. Liečba zvracania krvi
 5. Čo si z článku odniesť? 

Niekedy za vracaním alebo vykašliavaním krvi stojí ale aj relatívne nezávažný stav, ako je krvácanie z nosa, poranenie úst alebo nadmerná konzumácia alkoholu či nežiaduce účinky niektorých liekov, ktoré pacienta bezprostredne na živote neohrozujú. V tomto článku popisujeme najčastejšie príčiny zvracania krvi a možnosti ich liečby.  

Dávenie alebo vykašľaná krv môže mať hnedú, tmavo červenú alebo jasne (svetlo) červenú farbu. Hnedá vyzvracaná krv vyzerá ako kávová usadenina a podľa farby krvi môže lekár často aspoň usudzovať na príčinu a závažnosť krvácania.

Napríklad pri zvracaní tmavo červenej krvi možno usudzovať, že ide o skôr pomalšie a stabilné krvácanie z hornej časti tráviaceho ústrojenstva (napríklad zo žalúdka). Naproti tomu zvracanie svetlo červenej krvi signalizuje skôr rýchle tepenné krvácanie najčastejšie z pažeráka alebo žalúdka, ktoré môže byť život ohrozujúce.  

Avšak v každom prípade platí, že akonáhle začnete zvracať krv alebo vykašliavať krv akejkoľvek farby (a to isté platí pre nález krvi v stolici alebo melénu - čierna dechtovitá odporne zapáchajúca stolica), je nutné okamžite vyhľadať lekársku pomoc.  

Ak je množstvo vyzvracanej krvi väčšie ako malá šálka kávy alebo ak sa spolu so zvracaním alebo vykašliavaním krvi objavia ďalšie príznaky, ako je motanie hlavy alebo dýchavičnosť, je nutné okamžite volať záchranku.   

Príznaky zvracania a vykašliavania krvi

Príčin zvracania a vykašliavania krvi je viacero. Niektoré z nich sú závažnejšie než iné a v zásade ich možno rozdeliť do 2 skupín, a to na zvracanie a vykašliavanie krvi spôsobené poranením alebo podráždením štruktúr tráviaceho alebo dýchacieho ústrojenstva (trauma, chronický kašeľ, alkohol, cigarety, káva, niektoré lieky) a / alebo iným ochorením.  

Medzi najčastejšie príčiny zvracania a vykašliavania krvi, okrem iných, patria:

 • podráždenie pažeráka, priedušnice alebo priedušiek (napríklad pri dlhotrvajúcom kašli, požitím väčšieho množstva alkoholu alebo pálivých látok, a pod.)
 • krvácanie z nosa 
 • prehltnutie krvi (napríklad pri poranení úst alebo po trhaní zubov)
 • trhlina v pažeráku pri chronickom kašli alebo zvracaní (Mallory-Weissov syndróm
 • prehltnutie alebo vdýchnutie cudzieho telesa
 • srdcové zlyhanie (tu sa môže objaviť vykašliavanie krvou speneného hlienu, často spolu s dýchavičnosťou)
 • žalúdočné alebo dvanástnikové vredy
 • nežiaduce účinky niektorých liekov (napríklad aspirín alebo ibuprofen alebo iné nesteroidné protizápalové lieky)
 • zápal pankreasu
 • zápal žalúdka (gastritída)
 • cirhóza pečene
 • trhliny v stene žalúdka napríklad pri prasknutí žalúdočného vredu
 • syndróm hornej dutej žily
 • nádorové ochorenia (nádory pankreasu, pažeráka, žalúdka, pľúc a ďalších orgánov tráviacej a dýchacej sústavy)

Akonáhle začnete vykašliavať alebo zvracať krv je nutné čo najrýchlejšie vyhľadať lekársku pomoc.

Medzi ďalšie príznaky, ktoré sú spojené so zvracaním alebo vykašliavaním krvi, okrem iných, patria:

 • nevoľnosť
 • bolesť brucha
 • zvracanie žalúdočného obsahu

Ak sa spolu so zvracaním krvi objaví niektorý z nasledujúcich príznakov, je nutné okamžite volať záchranku: 

 • motanie hlavy (vertigo)
 • rozmazané videnie
 • búšenie srdca alebo zrýchlená tepová frekvencia (tachykardia)   
 • dýchavičnosť alebo naopak zrýchlené dýchanie (tachypnoe)
 • studená alebo bledá koža
 • zmätenosť
 • strata vedomia
 • silné bolesti brucha, podbruška alebo kŕče v bruchu   
 • zvracanie krvi po poranení

Diagnostika

Vzhľadom k tomu, že príčin zvracania a vykašliavania krvi je mnoho, pomáhajú v diagnostike tiež laboratórne vyšetrenia krvi a zobrazovacie metódy.  

Zobrazovacie metódy, ako sú počítačová tomografia (CT), röntgen, ultrazvuk alebo magnetická rezonancia pomáhajú lekárom zistiť, či sa v tele niečo nedeje (napríklad odhaliť krvácanie, prítomnosť krvi a iných tekutín v dutine brušnej alebo nádorové či zápalové ochorenia).  

V diagnostike ochorení tráviaceho a dýchacieho ústrojenstva, ktoré sú spojené s vracaním a vykašliavaním krvi sa používajú aj endoskopické metódy, ako sú gastroskopia (vyšetrenie žalúdka a časti tenkého čreva) a bronchoskopia (vyšetrenie priedušiek). 

Pri endoskopickom vyšetrení žalúdka vám lekár zasunie ústami do pažeráka a žalúdka dutú hadicu s kamerou a vyšetrí sliznice orgánov tráviacej trubice (od pažeráka až po duodenum) za účelom identifikácie zdroja (miesta) krvácania. 

Pokiaľ je potrebné vyšetriť hrubé črevo a rektum, vykonáva sa endoskopické vyšetrenie zvané kolonoskopia.

Výhodou endoskopického vyšetrenia je možnosť súčasne zasiahnuť terapeuticky (napríklad odsať krv zo žalúdka alebo pažeráka alebo zastaviť krvácanie s pomocou elektrokoagulácie, apod.).  

Laboratórne vyšetrenia krvi sa vykonávajú najmä kvôli zhodnoteniu krvného obrazu a diferenciálneho počtu krvných elementov (červených a bielych krviniek a krvných doštičiek). Krvné straty môžu spôsobiť napríklad anémiu (nedostatok červených krviniek), čo sa dá zistiť práve z laboratórneho vyšetrenia krvi. 

Komplikácie zvracania krvi

Najzávažnejšou komplikáciou zvracania krvi je aspirácia (vdýchnutie) žalúdočného obsahu s krvou. To môže viesť k nahromadeniu krvi a zvratkov v pľúcach, čo vedie k vzniku aspiračnej pneumónie a v závažných prípadoch môže dôjsť až k úmrtiu pacienta. V prípade aspirácie zvratkov a krvi je preto nutné okamžite zahájiť liečbu. 

Aspiračná pneumónia je jednou zo závažných komplikácií vracania a vykašliavania krvi

Aspiračná pneumónia je jednou zo závažných komplikácií vracania a vykašliavania krvi

Medzi osoby s vyšším rizikom aspirácie žalúdočného obsahu, okrem iných, patria: 

 • seniori
 • alkoholici
 • fajčiari
 • osoby s poruchami prehĺtania (napríklad neurologickí pacienti po cievnej mozgovej príhode, úrazoch hlavy a / alebo pacienti s nádorovým ochorením tráviaceho ústrojenstva - rakovina pažeráka, hltanu, žalúdka, a pod.).  

V závislosti na vyvolávajúcej príčine sa pri zvracaní alebo vykašliavaní krvi môžu objaviť aj ďalšie komplikácie, ako sú napríklad: 

 • anémia: pri nadmernom krvácaní dochádza k úbytku červených krviniek a ďalších krvných elementov a telo ich nestačí dostatočne rýchlo nahrádzať. Tomuto stavu sa hovorí anémia (chudokrvnosť) a môže vzniknúť náhle alebo postupne. Náhle vzniknutá anémia spojená s významným poklesom koncentrácie červených krviniek vzniká najčastejšie pri rýchlej strate väčšieho množstva krvi (napríklad pri krvácaní z pažerákových varixov alebo masívnom krvácaní do zažívacieho traktu. U ochorení, ktoré postupujú pomaly, ako je napríklad zápal žalúdka alebo u anémie vyvolanej dlhodobým užívaním niektorých liekov (napríklad nesteroidných protizápalových liekov - NSAID) nastupuje aj anémia pomaly a jej príznaky sa prejavia až v čase, keď je koncentrácia hemoglobínu a počet červených krviniek tak malý, že to už telo nedokáže kompenzovať.    
 • šok: ak je zvracanie krvi masívne, môže sa u pacienta rozvinúť až šok, ktorý sa prejavuje napríklad závratmi pri vstávaní, rýchlym, plytkým dýchaním, oligúriou (nedostatočným odvodom moču) a bledou, chladnou kožou. V prípade, že liečba šoku nie je okamžite zahájená (dôležité je hlavne vnútrožilové podávanie špeciálnych roztokov, ako sú napríklad kryštaloidy a ďalšie balancované roztoky), hrozí kóma a smrť. Ak sa u vás objavia niektoré z príznakov šoku, je nutné okamžite volať záchranku.  

Liečba zvracania krvi

Liečba zvracania a vykašliavania krvi závisí od vyvolávajúcej príčiny.

V prípade väčších strát krvi môže byť potrebná transfúzia krvi a rehydratácia. 

Lekár vám tiež môže predpísať lieky proti zvracaniu alebo lieky na zníženie kyslosti žalúdočných štiav.

Žalúdočné vredy sa liečia kombináciou niekoľkých antibiotík a liekov na zníženie tvorby kyseliny chlorovodíkovej.

Závažnejšie prípady krvácania do hornej časti zažívacieho traktu, ktoré sú spojené so zvracaním krvi lieči gastroenterológ (lekár zaoberajúci sa liečbou ochorení tráviaceho traktu) endoskopicky. Zmyslom tohto výkonu je nájsť zdroj krvácania a zastaviť ho. V prípade ruptúry orgánov tráviacej sústavy (napríklad pri prasknutí žalúdočného vredu alebo po perforácii čreva) je nutná otvorená operácia brucha. 

V prípade, že je príčinou zvracania krvi nadmerná konzumácia alkoholu alebo fajčenie, odporučí vám lekár obmedziť pitie alkoholu a zanechanie fajčenia. 

Čo si z článku odniesť? 

Zvracanie alebo vykašliavanie krvi môže byť príznakom závažného ochorenia a je preto vždy nutné vyhľadať lekára, ak sa tento problém objaví. Príčinou zvracania a vykašliavania krvi je poranenie alebo podráždenie orgánov tráviaceho alebo dýchacieho systému (úraz, dlhotrvajúci kašeľ, nadmerná konzumácia alkoholu, kávy a ďalších dráždivých látok, fajčenie a / alebo niektoré lieky) alebo iné ochorenia (žalúdočné vredy, nádorové ochorenia, zápaly žalúdka, pažeráka alebo priedušnice, apod.). 

Liečba závisí na tom, aké ochorenie zvracanie krvi vyvoláva a skladá sa z doplnenia chýbajúcej krvi a tekutín (transfúzia krvi a rehydratácia), zastavenia krvácania (endoskopicky alebo pri otvorenom chirurgickom výkone) a užívania niektorých liekov (napríklad liekov proti vracaniu a liekov na zníženie kyslosti žalúdočných štiav).

Ak opakovane zvraciate alebo vykašliavate krv, a to aj v malom množstve, je nutné okamžite vyhľadať lekársku pomoc. 

Pomohol vám tento článok? Chcete nás podporiť, aby sme mohli písať viac takýchto článkov?
Zdieľať článok
Meno autora: MUDr. Michal Vilímovský (SK)
Vzdelanie: lekár
Použité zdroje:

Healthline.com

Zdroje obrázkov:

Canva.com

Dátum vydania: 18. septembra 2022, 21:00
Dátum plánovanej revízie: 18. septembra 2024, 21:00
Na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti využívame cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií