Doplnky stravy s vápnikom: má zmysel je užívať

26. februára 2018, 14:50

Tento článok vysvetľuje všetko, čo potrebujete vedieť o doplnkoch stravy s vápnikom, ich zdravotných účinkoch, výhodách a rizikách. Pokúsime sa zodpovedať otázku, či a pre koho má zmysel doplnky stravy s vápnikom užívať.

Obsah

 1. K čomu potrebujeme vápnik?
 2. Kto by mal užívať doplnky stravy s vápnikom?
 3. Výhody užívania doplnkov stravy s vápnikom
  1. Pomáhajú zmierniť úbytok kostnej hmoty u žien v prechode
  2. Pomáhajú pri chudnutí
  3. Vápnik znižuje riziko rakoviny hrubého čreva
  4. Doplnky stravy zlepšujú hodnoty metabolických markerov
 4. Riziká a nebezpečenstvo doplnkov stravy s vápnikom
  1. Zvyšujú riziko ochorenia srdca a ciev
  2. Vysoká hladina vápniku v krvi môže zvyšovať riziko rakoviny prostaty
  3. Zvýšenie rizika obličkových kameňov
  4. Hyperkalcémia (nadmerná koncentrácia vápniku v krvi)
 5. Na čo si dať pri užívaní doplnkov stravy s vápnikom pozor?
  1. Aké množstvo vápniku vo forme doplnkov stravy by ste mali užívať?
  2. Interakcie s liekmi
  3. Nežiaduce účinky nadmerného príjmu vápniku
 6. Druhy doplnkov stravy s vápnikom
  1. Uhličitan vápenatý
  2. Citrónan vápenatý
 7. Potravinové zdroje vápniku
 8. Čo si z článku odniesť?

Veľa ľudí užíva doplnky stravy s vápnikom v snahe posilniť svoje kosti. Avšak užívanie doplnkov stravy má aj svoje nevýhody a dokonca aj zdravotné riziká, vrátane zhoršenia prejavov kardiovaskulárnych chorôb (1).

K čomu potrebujeme vápnik?

Ľudské telo potrebuje vápnik k budovaniu a udržaniu pevných a silných kostí. Aj preto sa viac než 99% všetkého vápniku v tele nachádza v zuboch a kostiach (2).

Vápnik ale cirkuluje aj v krvi, umožňuje prenos nervových vzruchov, pomáha uvoľňovať hormóny, ako je napríklad inzulín a reguluje tiež sťahovanie (kontrakciu) a uvoľňovanie (dilatáciu) svalov a ciev (2).

Je pre telo tak dôležitý, že keď ho neprijímame v dostatočnom množstve v potrave, začne si ho telo brať z kostí a zubov, čím dochádza k ich oslabovaniu.

Koľko vápniku denne potrebujeme? 

Nižšie uvádzame aktuálne odporúčania podľa veku (2):

 • Ženy do 50 rokov: 1 000 mg denne
 • Muži do 70 rokov: 1 000 mg denne
 • Ženy nad 50 rokov: 1 200 mg denne
 • Muži nad 70 rokov: 1 200 mg denne

Existujú tiež odporúčania pre maximálnu dennú dávku vápniku. Horná hranica denného príjmu je 2 500 mg pre dospelých do 50 rokov a 2 000 mg pre dospelých nad 50 rokov (2).

Väčšina ľudí získava dostatok vápniku v strave. Medzi potraviny bohaté na vápnik patria mliečne výrobky, niektoré druhy listovej zeleniny, orechy, fazuľa alebo tofu.

Avšak, ľudia, ktorí nejedia dostatok potravín bohatých na vápnik by mali - so súhlasom lekára - zvážiť užívanie doplnkov stravy.

Zhrnutie: Ľudské telo potrebuje vápnik k budovaniu silných kostí a zubov, k prenosu nervových vzruchov a tiež k svalovým kontrakciám. Väčšina ľudí má dostatočný prísun vápniku v potrave. Ak to tak nie je, je na mieste zvážiť užívanie potravinových doplnkov s vápnikom.

Kto by mal užívať doplnky stravy s vápnikom?

Pokiaľ nemáte dostatok vápniku v strave, začne si ho telo samo brať z kostí a zubov. To vedie k ich oslabeniu a môže skončiť až osteoporózou. 

Pretože zvýšené riziko osteoporózy je hlavne u žien, veľa lekárov ženám odporúča užívanie doplnkov stravy s vápnikom, najmä v menopauze.

Preto hlavne staršie ženy budú častejšie musieť užívať doplnky stravy s vápnikom (2).

Rovnako tak by ste mali zvážiť užívanie doplnkov stravy s vápnikom v prípade, že nemáte dostatočný prísun tohto minerálu v potrave alebo z nejakého dôvodu vylučujete viac vápniku.

To platí najmä pre:

 • veganov,
 • osoby, ktoré jedia stravu s vysokým obsahom bielkovín a sodíku, čo často vedie k vyšším stratám vápniku z organizmu.
 • osoby trpiace chorobami, ktoré ovplyvňujú schopnosť vstrebávania vápniku z tráviaceho traktu (napr. Crohnova choroba alebo iné črevné zápalové ochorenia).
 • osoby, ktoré sú dlhodobo liečené kortikosteroidmi.
 • osoby s osteoporózou.
Zhrnutie: Doplnky stravy s vápnikom sú vhodné najmä pre osoby, ktoré nemajú dostatočný prísun vápniku v potrave, trpia ochoreniami, ktoré negatívne ovplyvňujú vstrebávanie vápniku a pre ženy v prechode.

Výhody užívania doplnkov stravy s vápnikom

Doplnky stravy s vápnikom majú rad kladných zdravotných účinkov.

Pomáhajú zmierniť úbytok kostnej hmoty u žien v prechode

U žien po prechode (menopauze) dochádza v dôsledku zníženia hladiny estrogénov k úbytku kostnej hmoty.

Našťastie tu môže do istej miery pomôcť užívanie doplnkov stravy s vápnikom. Niekoľko štúdií naznačuje, že užívanie 1 000 mg vápniku denne vo forme potravinového doplnku pomáha znížiť úbytok kostnej hmoty o 1 - 2% (3).

Kladné účinky doplnkov stravy s vápnikom sa najlepšie prejavia u žien s nízkym príjmom vápniku v strave a počas prvých dvoch rokov užívania.

Ukazuje sa tiež, že užívanie vyšších dávok vápniku než 1 000 mg nemá prakticky žiadny ďalší prínos (4).

Pomáhajú pri chudnutí

Štúdie naznačujú, že nízky príjem vápniku súvisí s vyšším indexom telesnej hmotnosti (BMI) a s vysokým objemom telesného tuku (5).

V roku 2016 bola prevedená štúdia, ktorá skúmala vplyv denného užívania doplnku stravy so 600 mg vápniku na telesnú hmotnosť u obéznych študentov vysokých škôl s nízkym denným príjmom vápniku v strave.

Bolo zistené, že tí, ktorí užívali doplnok stravy so 600 mg vápniku v kombinácii so 125 jednotkami vitamínu D, schudli pri diéte s obmedzeným príjmom kalórií viac než tí, ktorí doplnok stravy s vápnikom neužívali (6).

Pri chudnutí (a nielen pri ňom) sa často odporúča užívať spolu s vápnikom súčasne aj vitamín D, pretože to zlepšuje vstrebávanie vápniku.

Vápnik znižuje riziko rakoviny hrubého čreva

Podľa jednej veľkej štúdie pomáha konzumácia vápniku vo forme mliečnych výrobkov alebo doplnkov stravy znižovať riziko rakoviny hrubého čreva (7).

Skôr prevedená analýza 10 štúdií zistila podobné výsledky (8).

Doplnky stravy zlepšujú hodnoty metabolických markerov

Niekoľko štúdií naznačuje, že užívanie doplnkov stravy s vápnikom pomáha zlepšovať hladiny ukazovateľov stavu metabolizmu v krvi (metabolické markery), a to najmä v prípade ich užívania spolu s vitamínom D.

V roku 2016 bola prevedená štúdia, v ktorej 42 tehotných žien užívalo doplnky stravy s vápnikom a vitamínom D. Došlo u nich k zlepšeniu niekoľkých metabolických markerov, vrátane krvného tlaku a zápalových faktorov (9).

Ďalší výskum potvrdil, že deti žien, ktoré v tehotenstve užívali doplnky stravy s vápnikom, mali vo veku 7 rokov nižší krvný tlak než deti matiek, ktoré doplnky stravy neužívali (10).

V jednej nedávno prevedenej štúdii na 100 ženách s nedostatkom vitamínu D a syndrómom polycystických vaječníkov (PCOS), užívali účastníčky buď doplnok stravy s vápnikom a vitamínom D alebo placebo.

U tých, ktoré užívali doplnky stravy, došlo k zlepšeniu zápalových markerov v krvi a tiež k zníženiu hladiny inzulínu a triglyceridov (11,12).

Ďalšie štúdie naopak nepreukázali žiadne zlepšenie metabolického profilu pacientov, ktorí užívali doplnky stravy s vápnikom a vitamínom D (6).

Zhrnutie: Štúdie naznačujú, že užívanie doplnkov stravy s vápnikom znižuje riziko rakoviny hrubého čreva, znižuje krvný tlak, zvyšuje hustotu kostnej hmoty a zrýchľuje odbúravanie tukov.

Riziká a nebezpečenstvo doplnkov stravy s vápnikom

Bohužiaľ, doplnky stravy s vápnikom majú i nežiaduce účinky, aj keď dôkazy nie sú jednoznačné.

Zvyšujú riziko ochorenia srdca a ciev

Pravdepodobne jedno z najviac kontroverzných tvrdení o doplnkoch stravy s vápnikom je to, že môžu zvyšovať riziko niektorých ochorení srdca a ciev, vrátane infarktu myokardu a cievnej mozgovej príhody.

V niekoľkých posledných rokoch odborníci zverejnili veľa protichodných zistení v tejto súvislosti (1,13,14,15,16,17,18,19,20).

Preto potrebujeme ešte ďalšie štúdie, aby sme mohli potvrdiť, ako doplnky stravy s vápnikom ovplyvňujú zdravie srdca.

Niektorí odborníci sa domnievajú, že užívanie doplnkov stravy s vápnikom spolu s vitamínom D toto riziko neutralizuje, ale je nutné previesť ďalší výskum (14,15).

Vysoká hladina vápniku v krvi môže zvyšovať riziko rakoviny prostaty

Vysoká hladina vápniku v krvi je spojovaná so zvýšeným rizikom rakoviny prostaty. Avšak ani v tomto prípade nie sú výsledky prevedených štúdií jednoznačné.

V niekoľkých štúdiách, z ktorých väčšina bola observačných (pozorovacích), vedci zistili, že užívanie vysokých dávok vápniku môže zvyšovať riziko rakoviny prostaty (21,22,23,24,25).

Avšak randomizovaná kontrolovaná štúdia, počas ktorej 672 mužov užívalo každý deň buď doplnok stravy s vápnikom alebo placebo po dobu 4 rokov zistila, že v skupine účastníkov užívajúcich doplnky stravy s vápnikom nedošlo k žiadnemu zvýšeniu rizika rakoviny prostaty.

U tých, ktorí potravinové doplnky s vápnikom užívali, bola incidencia (početnosť výskytu) rakoviny prostaty dokonca nižšia, než u tých, ktorí užívali placebo (21).

Iná štúdia naznačuje, že pravdepodobnou príčinou zvýšenia rizika rakoviny prostaty sú mliečne výrobky. Analýza 32 odborných článkov zistila, že konzumácia mliečnych výrobkov (a nie doplnkov stravy s vápnikom) môže zvyšovať riziko rakoviny prostaty (26).

Zvýšenie rizika obličkových kameňov

Niektoré dôkazy naznačujú, že užívanie doplnkov stravy s vápnikom zvyšuje riziko obličkových kameňov.

V jednej štúdii užívalo viac než 36 tisíc žien v menopauze každý deň doplnok stravy, ktorý obsahoval 1 000 mg vápniku a 400 jednotiek (IU) vitamínu D. Druhá skupina žien užívala placebo.

Výsledky ukázali, že ženy, ktoré užívali doplnky stravy s vápnikom, mali vyššie riziko obličkových kameňov (27).

Navyše, aj keď mali účastníčky štúdie, ktoré užívali doplnky stravy s vápnikom, vyššiu hustotu kostnej hmoty, nedošlo u nich k zníženiu rizika zlomenín krčku stehennej kosti.

Užívanie viac než 2 000 mg vápniku denne v strave alebo vo forme doplnkov stravy taktiež môže zvyšovať riziko vzniku obličkových kameňov (2).

Iné zdroje tvrdia, že k zvýšeniu rizika obličkových kameňov stačí už denný príjem vápniku v rozmedzí 1 200 – 1 500 mg (28).

Hyperkalcémia (nadmerná koncentrácia vápniku v krvi)

Nadmerná hladina vápniku v krvi vedie k ochoreniu s názvom hyperkalcémia, ktoré má rad negatívnych prejavov, vrátane bolesti brucha, nevoľnosti, zvýšenej dráždivosti a depresie.

Príčiny hyperkalcémie sú rôzne a patria medzi ne nielen užívanie doplnkov stravy s vápnikom, ale tiež ochorenia štítnej žľazy alebo dehydratácia.

Otrava doplnkami stravy s vitamínom D môže taktiež viesť k hyperkalcémii, pretože vitamín D zvyšuje vstrebávanie vápniku z potravy.

Zhrnutie: Doplnky stravy s vápnikom môžu zvyšovať riziko kardiovaskulárnych ochorení a rakoviny prostaty, aj keď dôkazy nie sú jednoznačné. Konzumácia nadmerného množstva vápniku, bez ohľadu na to, či sa jedná o vápnik prijatý v potrave alebo vo forme doplnkov stravy, má nežiaduce účinky na vaše zdravie.

Na čo si dať pri užívaní doplnkov stravy s vápnikom pozor?

Ak užívate doplnky stravy s vápnikom, mali by ste si dať pozor na niekoľko vecí.

Aké množstvo vápniku vo forme doplnkov stravy by ste mali užívať?

Doplnky stravy s vápnikom vám môžu pomôcť doplniť denný prísun vápniku, ak nemáte zaistený jeho dostatočný príjem v potrave. 

Pamätajte si, že pre väčšinu dospelých osôb je odporúčaná denná dávka vápniku 1 000 mg, respektíve 1 200 mg pre ženy nad 50 rokov a mužov nad 70 rokov.

Ak teda z potravy denne získate 500 mg vápniku a odporúčaná denná dávka je vo vašom prípade 1 000 mg, užívajte doplnok stravy s max. 500 mg vápniku jedenkrát denne (28).

Naozaj dbajte na to, aby ste odporúčané denné dávky vápniku neprekračovali, pretože nadmerný prísun vápniku môže viesť k mnohým zdravotným problémom (29).

Niekedy je nutné dennú dávku doplnku stravy s vápnikom rozdeliť do viac dávok

Je dôležité neprekračovať odporúčanú dennú dávku vápniku a starostlivo si vyberať doplnky stravy, ktoré budete užívať.

Ľudské telo nedokáže naraz vstrebať veľké množstvo vápniku.

Odborníci preto odporúčajú užívať naraz maximálne 500 mg vápniku vo forme doplnkov stravy (1).

Interakcie s liekmi

Skôr ako začnete užívať doplnky stravy s vápnikom, vždy sa poraďte s vašim lekárom a povedzte mu, aké lieky užívate, pretože doplnky stravy s vápnikom môžu ovplyvniť spôsob, akým telo spracováva niektoré lieky, vrátane antibiotík a železa. 

Vápnik tiež ovplyvňuje vstrebávanie železa, zinku a horčíku. Ak trpíte nedostatkom týchto minerálov a musíte súčasne užívať doplnky stravy s vápnikom, vždy sa snažte doplnok stravy s vápnikom brať medzi jedlami (30).

Týmto spôsobom tak znížite riziko ovplyvnenia vstrebávania zinku, železa a horčíku z potravy.

Nežiaduce účinky nadmerného príjmu vápniku

Pamätajte si, že každý deň potrebujeme 1 000 až 1 200 mg vápniku. Užívanie vyššieho množstva vápniku vám neprináša žiadne výhody a môže byť naopak spojené so zdravotnými problémami.

Medzi nežiaduce účinky nadmerného príjmu vápniku patrí zápcha, hyperkalcémia, ukladanie vápniku do mäkkých tkanív a zhoršenie vstrebávania železa a zinku (2).

Zhrnutie: Ak užívate doplnky stravy s vápnikom, vždy dbajte na to, aby ste neprekračovali odporúčané denné množstvo vápniku a berte si len 500 mg vápniku naraz, pretože viac telo aj tak nedokáže vstrebať. Než začnete doplnky stravy s vápnikom užívať, poraďte sa tiež s vašim lekárom, pretože vápnik môže ovplyvniť účinnosť niektorých liečiv a vstrebávanie niektorých živín.

Druhy doplnkov stravy s vápnikom

Doplnky stravy s vápnikom sú k dispozícii v rôznych liekových formách, vrátane tabliet, kapsúl, želatínových toboliek, prášku, či tekutej formy.

Pamätajte si, že dôležitá nie je ani tak lieková forma, ako skôr druh vápniku, ktorý obsahujú.

Všeobecne sa vápnik v doplnkoch stravy vyskytuje v dvoch hlavných formách, a to ako:

 • Uhličitan vápenatý
 • Citrát (citrónan) vápenatý

Tieto dve formy sa líšia jednak v molekulovom množstve vápniku, ktorý obsahujú (takzvaný elementárny vápnik) a jednak v kvalite vstrebávania.

Uhličitan vápenatý

Jedná sa o najlacnejší a najpoužívanejší doplnok stravy. Uhličitan vápenatý obsahuje 40% elementárneho vápniku a preto aj relatívne malé množstvá týchto doplnkov stravy dodávajú telu veľké množstvo vápniku naraz.

Vzhľadom na vysoký obsah vápniku a na rýchle vstrebávanie sa u doplnkov stravy s uhličitanom vápenatým častejšie vyskytujú nežiaduce účinky, ako sú plynatosť, nadúvanie alebo zápcha. Preto sa odporúča užívať doplnky stravy s uhličitanom vápenatým spolu s jedlom, aby sa tieto nežiaduce účinky zmiernili a vápnik sa optimálne vstrebal (30).

Citrónan vápenatý

Táto forma vápniku je drahšia. Obsahuje len 21% elementárneho vápniku, takže musíte užívať viac tabletiek, aby ste do tela dostali potrebné množstvo vápniku.

Avšak doplnky stravy s citrónanom vápenatým sa lepšie vstrebávajú než uhličitan vápenatý a môžete ich užívať s jedlom alebo aj medzi jedlami. 

Doplnky stravy s citrátom vápenatým sa odporúčajú u osôb so syndrómom dráždivého čreva

Tieto doplnky stravy sú tiež lepšou voľbou pre ľudí s nižšími hladinami žalúdočnej kyseliny, čo je ochorenie, ktorým často trpia starší ľudia a osoby užívajúce lieky na refluxnú chorobu pažeráku (pálenie záhy) (30).

Zhrnutie: Doplnky stravy obsahujú dve hlavné formy vápniku, buď uhličitan vápenatý alebo citrát (citrónan) vápenatý. Doplnky s uhličitanom vápenatým sa musia užívať s jedlom a sú menej účinné, keď máte nižšiu hladinu žalúdočnej kyseliny.

Potravinové zdroje vápniku

Vždy je lepšie získavať živiny z potravy než prostredníctvom doplnkov stravy.

Ak nemáte dostatok vápniku v strave, skúste do jedálnička zaradiť tieto potraviny:

 • Mliečne výrobky (mlieko, syry a jogurty)
 • Rybičky v plechovke (s kosťami), ako sú napríklad losos alebo sardinky
 • Niektoré druhy listovej zeleniny, ako sú kel alebo špenát
 • Nezrelé sójové bôby (edamame) a tofu
 • Fazule a strukoviny
 • Vápnikom obohatené potraviny a nápoje
Zhrnutie: Všetok vápnik, ktorý pre život potrebujete, môžete získať z potravy. Medzi potraviny bohaté na vápnik patria jogurty, niektoré druhy listovej zeleniny, tofu a konzervované rybičky s kosťami.

Čo si z článku odniesť?

Doplnky stravy s vápnikom môžu pomôcť ľudom so zvýšeným rizikom osteoporózy alebo tým, ktorí nemôžu prijímať dostatok vápniku v potrave.

Aj keď niektoré štúdie naznačujú spojenie medzi doplnkami stravy s vápnikom a chorobami srdca a ciev, nie je táto spojitosť jednoznačná.

Čo sa vie, je skutočnosť, že nadmerný prísun vápniku z akéhokoľvek zdroja zvyšuje riziko vzniku obličkových kameňov. Na druhú stranu, aj nedostatok vápniku môže prispievať k vzniku obličkových kameňov, takže je nutné ho užívať tak akurát (pre väčšinu dospelých 1000 mg denne, respektíve 1 200 mg denne pre ženy nad 50 a mužov nad 70 rokov).

Ak budete doplnky stravy s vápnikom užívať v malom množstve a nebudete prekračovať hore uvedené odporúčané denné dávky, pravdepodobne vám to neuškodí. 

Aj tak je ale najlepšie získavať vápnik z potravy. Jedzte preto dostatok potravín bohatých na vápnik, vrátane nemliečnych zdrojov vápniku, ako sú napríklad niektoré druhy listovej zeleniny alebo ryby.

Pomohol vám tento článok? Chcete nás podporiť, aby sme mohli písať viac takýchto článkov?
Zdieľať článok
Tags:
Meno autora: MUDr. Michal Vilímovský (SK)
Vzdelanie: lekár
Použité zdroje:

Spracované podľa Healthline.com

Zdroje obrázkov:

Stockphotosecrets.com

Dátum vydania: 26. februára 2018, 14:50
Dátum plánovanej revízie: 26. februára 2020, 14:50
Na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti využívame cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií