Reiterov syndróm (reaktívna artritída): všetko, čo potrebujete vedieť!

20. januára 2023, 5:50

Reiterov syndróm je dnes už málo používaný názov pre formu reaktívnej artritídy, čo je ochorenie charakterizované bolesťou a opuchom kĺbov spôsobeným reakciou organizmu na infekciu v iných častiach tela, najmä v tráviacom, vylučovacom (močovom) alebo pohlavnom systéme.

Obsah

 1. Príznaky
 2. Kedy navštíviť lekára?
 3. Príčiny
 4. Rizikové faktory
 5. Prevencia
 6. Diagnostika
  1. Fyzikálne vyšetrenie a odber anamnézy
  2. Laboratórne krvné testy
  3. Punkcia vnútrokĺbovej tekutiny
  4. Vyšetrenie pomocou zobrazovacích metód
 7. Liečba
  1. Lieky
  2. Rehabilitačná liečba (fyzioterapia)
 8. Čo si z článku vziať?

Reaktívna artritída najčastejšie postihuje kolenné a členkové kĺby a často sú postihnuté aj oči, koža a močová trubica.

Reiterov syndróm sa predtým označoval ako forma reaktívnej artritídy, ktorá sa prejavuje zápalom a opuchom kĺbov, očí a močovej trubice.

Reaktívna artritída je pomerne zriedkavé ochorenie a u väčšiny ľudí sa problém časom vyrieši, zvyčajne do 12 mesiacov od chvíle, keď sa objaví prvýkrát.

Príznaky

Príznaky reaktívnej artritídy sa najčastejšie objavujú približne jeden až štyri týždne po prepuknutí infekčného ochorenia, ktoré reaktívnu artritídu vyvolalo.

Medzi najčastejšie príznaky Reiterovho syndrómu patria:

 • Bolesť a stuhnutosť kĺbov: pri reaktívnej artritíde sú najčastejšie postihnuté kolenné a členkové kĺby, ako aj kĺby nôh a rúk. Niektorí pacienti sa sťažujú aj na bolesť bedrovej chrbtice a SI kĺbov.
 • Konjunktivitída: u mnohých pacientov s reaktívnou artritídou sa vyskytuje aj zápal očí, najmä spojiviek.
 • Ochorenia močových ciest: časté močenie, pálenie a rezanie pri močení a zápal prostaty alebo krčka maternice môžu byť tiež príznakmi reaktívnej artritídy.
 • Entezitída (entezopatia): zápal postihujúci úpony šliach a svalov na kosti (entezitída) je ďalším častým sprievodným príznakom reaktívnej artritídy.
 • Opuchnuté prsty na rukách a nohách: u niektorých ľudí sú jedným z príznakov reaktívnej artritídy opuchnuté prsty na rukách a nohách. Opuch je často taký veľký, že prsty pripomínajú malé "klobásové prsty".
 • Kožné ochorenie: Reiterov syndróm môže postihnúť aj kožu. Medzi najčastejšie príznaky patria rôzne formy dermatitídy a vyrážky na dlaniach a chodidlách a vredy v ústach.
 • Bolesť bedrovej chrbtice: bolesť je zvyčajne silnejšia v noci a ráno hneď po prebudení.

Kedy navštíviť lekára?

Ak sa u vás vyskytne niektorý z uvedených príznakov reaktívnej artritídy v priebehu niekoľkých týždňov po hnačkovom ochorení alebo infekcii močových ciest, vyhľadajte lekársku pomoc.

Príčiny

Reaktívna artritída je neprimeraná reakcia organizmu na infekciu v tele, najmä infekcie tráviaceho, vylučovacieho a pohlavného systému.

Niekedy môžu byť príznaky infekčných ochorení, ktoré vyvolávajú reaktívnu artritídu, veľmi mierne alebo žiadne a pacient si ani nemusí byť vedomý, že prekonal infekciu.

Reaktívnu artritídu spôsobujú rôzne mikróby, najmä baktérie a vírusy.

Medzi najčastejšie pôvodcov reaktívnej artritídy patria:

 • Chlamýdie
 • Salmonella (napr. Salmonella enteritidis, pôvodca salmonelózy)
 • Shigella (napríklad Shigella dysentery, pôvodca shigelózy alebo bacilárnej dyzentérie)
 • Yersinia
 • Campylobacter (napríklad Campylobacter jejuni, pôvodca kampylobakteriózy)
 • Klostridie (najmäClostridium difficile)

Reaktívna artritída nie je nákazlivá, ale baktérie, ktoré spôsobujú infekčné ochorenia spojené s rizikom reaktívnej artritídy, sa môžu prenášať pohlavným stykom (napr. chlamýdie) alebo kontaminovanými potravinami (napr. Shigella alebo Salmonella).

Našťastie len u veľmi malého percenta ľudí, u ktorých sa vyskytnú vyššie uvedené bakteriálne infekcie, sa vyvinie Reiterov syndróm.

Rizikové faktory

Medzi faktory, ktoré zvyšujú riziko reaktívnej artritídy, patria:

 • Vek: reaktívna artritída sa najčastejšie vyskytuje u dospelých vo veku 20 až 40 rokov
 • Pohlavie: reaktívna artritída postihuje rovnako mužov aj ženy, ale u mužov je vyššie riziko reaktívnej artritídy ako reakcie na pohlavne prenosné choroby.
 • Dedičnosť: niektoré genetické poruchy a ochorenia sú spojené s vyšším rizikom reaktívnej artritídy (napríklad riziková alela HLA-B27, ktorá je spojená aj s inými reumatologickými ochoreniami).

Prevencia

V niektorých prípadoch nie je prevencia reaktívnej artritídy možná (napríklad ak máte rizikovú alelu HLA-B27, máte vyššie riziko vzniku Reiterovho syndrómu).

Podobne máte vyššie riziko, ak sa Reiterov syndróm vyskytuje vo vašej rodine (napríklad u vašich rodičov alebo súrodencov).

Keďže reaktívnu artritídu často spôsobujú bakteriálne patogény v potravinách, ako sú Shigella, Salmonella, Yersinia alebo Campylobacter, je dôležité dodržiavať zásady správnej hygieny pri príprave a skladovaní potravín.

Rovnako dôležité je chrániť sa pred pohlavne prenosnými chorobami, pretože chlamýdie a iné bakteriálne pôvodcovia pohlavne prenosných chorôb sú bežnými "pôvodcami" reaktívnej artritídy.

Preto je vhodné chrániť sa pred pohlavne prenosnými chorobami, napríklad používaním kondómu.

Diagnostika

Diagnostika reaktívnej artritídy zahŕňa fyzikálne vyšetrenie a odber anamnézy, laboratórne vyšetrenie krvi, punkciu vnútrokĺbovej (synoviálnej) tekutiny a zobrazovacie vyšetrenie.

Fyzikálne vyšetrenie a odber anamnézy

Fyzikálne vyšetrenie je zamerané na zistenie príznakov postihnutia kĺbov (opuch, teplá a červená koža, bolesť, obmedzenie pohyblivosti atď.), kože (vyrážky - exantém) alebo očí (červené oči pri zápale spojiviek atď.).

Laboratórne krvné testy

Z laboratórnych krvných testov lekári zistia napríklad:

 • príznaky prebiehajúcej alebo prekonanej infekcie
 • príznaky zápalu
 • protilátky proti niektorým typom artritídy a reumatologických ochorení
 • prítomnosť génov a alel, ktoré zvyšujú riziko reaktívnej artritídy (napr. HLA-B27).

Punkcia vnútrokĺbovej tekutiny

Diagnostika reaktívnej artritídy zahŕňa aj punkciu vnútrokĺbovej tekutiny, pri ktorej lekári pomocou dutej ihly odoberú vzorku vnútrokĺbovej (synoviálnej) tekutiny zo zapáleného kĺbu a punkciu vyšetria v laboratóriu.

Punkcia vnútrokĺbovej tekutiny pomáha určiť:

 • Počet bielych krviniek (leukocytov): zvýšený počet bielych krviniek (leukocytóza) je známkou zápalového postihnutia kĺbu
 • Prítomnosť baktérií: prítomnosť baktérií vo vzorke vnútrokĺbovej tekutiny môže byť znakom septickej artritídy, ktorá môže vážne poškodiť postihnutý kĺb.
 • Prítomnosť kryštálov urátu: prítomnosť kryštálov urátu v intraartikulárnej tekutine môže byť príznakom dny. Táto veľmi bolestivá forma artritídy najčastejšie postihuje koreňový kĺb palca nohy.

Vyšetrenie pomocou zobrazovacích metód

Röntgenové vyšetrenie bedrovej chrbtice, panvy a postihnutých kĺbov môže predbežne odhaliť známky reaktívnej artritídy.

Na presnejšie posúdenie sa môže doplniť CT (počítačová tomografia) alebo magnetická rezonancia (MRI).

Liečba

Liečba reaktívnej artritídy pozostáva z užívania liekov na liečbu infekčného ochorenia, ktoré spôsobilo Reiterov syndróm, ako aj z rehabilitačnej liečby zameranej na postihnuté kĺby.

Lieky

Ak je spúšťačom reaktívnej artritídy bakteriálna infekcia, lekár vám môže predpísať antibiotiká.

Konkrétny typ antibiotika závisí od baktérie, ktorá infekciu spôsobila.

Medzi ďalšie lieky používané pri liečbe reaktívnej artritídy patria okrem iného:

 • Nesteroidné protizápalové lieky (NSAID): niektoré lieky zo skupiny nesteroidných protizápalových liekov, ako napríklad indometacín, pomáhajú zmierniť zápal a bolesť kĺbov.
 • Injekčné kortikosteroidy: injekcie kortikosteroidov do postihnutých kĺbov pomáhajú zmierniť zápal a obnoviť pohyblivosť postihnutého kĺbu.
 • Lokálne aplikované kortikosteroidy: tieto lieky prinášajú úľavu od kožnej vyrážky (exantému) spôsobenej reaktívnou artritídou
 • Lieky na reumatoidnú artritídu: podľa niektorých štúdií pomáhajú lieky na reumatoidnú artritídu, ako je sulfasalazín, metotrexát alebo eanercept, zmierniť bolesť a stuhnutosť kĺbov u ľudí s reaktívnou artritídou.

Rehabilitačná liečba (fyzioterapia)

Rehabilitačná liečba pomáha zmierniť stuhnutosť a zlepšiť pohyblivosť postihnutých kĺbov pri reaktívnej artritíde.

Čo si z článku vziať?

Reiterov syndróm je starší názov pre reaktívnu artritídu, ochorenie charakterizované bolesťou a opuchom kĺbov, najčastejšie v kombinácii s kožnými prejavmi (vyrážka) a zápalom očí (najmä spojiviek).

Príčinou tohto ochorenia je nedostatočná reakcia imunitného systému na niektoré infekčné ochorenia, najmä infekcie tráviaceho, pohlavného a vylučovacieho (močového) traktu.

Fyzioterapia (rehabilitácia) je neoddeliteľnou súčasťou liečby Reiterovho syndrómu (reaktívnej artritídy)

Fyzioterapia (rehabilitácia) je neoddeliteľnou súčasťou liečby Reiterovho syndrómu (reaktívnej artritídy)

Niektorí ľudia môžu byť geneticky náchylnejší na vznik reaktívnej artritídy a iných reumatologických ochorení (napríklad ľudia s alelou HLA-B27).

Liečba reaktívnej artritídy pozostáva z medikamentóznej liečby (antibiotiká na vyvolávajúcu bakteriálnu infekciu, kortikosteroidy na zmiernenie opuchu a stuhnutosti kĺbov, nesteroidné protizápalové lieky na zmiernenie zápalu a bolesti kĺbov atď.) a rehabilitačnej liečby na zachovanie pohyblivosti a zmiernenie stuhnutosti postihnutých kĺbov.

Pomohol vám tento článok? Chcete nás podporiť, aby sme mohli písať viac takýchto článkov?
Zdieľať článok
Meno autora: MUDr. Michal Vilímovský (SK)
Vzdelanie: lekár
Použité zdroje:

Mayoclinic.org

Zdroje obrázkov:

Canva.com

Dátum vydania: 20. januára 2023, 5:50
Dátum plánovanej revízie: 20. januára 2025, 5:50
Na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti využívame cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií