Zápal spojiviek (konjunktivitída): všetko čo potrebujete vedieť!

27. augusta 2020, 8:17

Zápal očných spojiviek (konjunktivitída) je zápal tenkej priehľadnej membrány zvanej spojivka (konjunktiva, latinsky tunica conjunctiva), ktorá vystiela vnútorný povrch očných viečok a presahuje až na očné bielko (sclera). Pri zápale spojiviek dochádza k prekrveniu tenkých ciev vo spojivke a tie sú potom dobre viditeľné ako červené alebo ružové oko.

Obsah

 1. Príznaky
 2. Príčiny
  1. Vírusová a bakteriálna konjunktivitída
  2. Alergická konjunktivitída
  3. Zápaly spojiviek spôsobené podráždením oka
 3. Rizikové faktory
 4. Komplikácie
 5. Prevencia
  1. Prevencia zápalu spojiviek u novorodencov
 6. Diagnostika
 7. Liečba
  1. Liečba alergickej konjunktivitídy
  2. Ďalšie opatrenia na zmiernenie prejavov zápalu spojiviek
 8. Čo si z článku odniesť a kedy vyhľadať lekára?

Aj preto sa v niektorých anglosaských krajinách pre zápal spojiviek vžilo označenie "ružové oko - pink eye".

Zápal spojiviek býva najčastejšie spôsobený bakteriálnou alebo vírusovou infekciou, alergickou reakciou a, u malých detí a novorodencov, zúženými slznými cestami (buď vrodeným zúžením alebo získaným zúžením slzných ciest).

Aj keď je zápal spojiviek veľmi nepríjemné a bolestivé ochorenie, len vzácne podstatne zhoršuje zrak. Liečba zápalu spojiviek spočíva v zmierňovaní bolesti a ďalších obťažujúcich príznakov (pálenie, rezanie alebo slzenie očí).

Naviac bakteriálne či vírusové infekcie spojovky môžu byť nákazlivé,preto je liečba zápalu spojiviek dôležitá aj z hľadiska obmedzenia šírenia nákazy.

Príznaky

Najčastejšie príznaky zápalu spojiviek sú:

 • začervenanie jedného alebo oboch očí
 • svrbenie jedného alebo oboch očí
 • bolesť očí spojená s pocitmi rezania a pálenia v očiach
 • výtok z očí - najčastejšie cez noc, kedy sa pacienti ráno typicky prebúdzajú sa zalepenými očami a majú viečka zlepené dohromady chrastou žltej farby. Pacienti často navyše nemôžu otvoriť oči, kým chrastu nerozpustia vhodnými očnými kvapkami či olejom
 • slzenie oka

Príčiny

Príčin zápalu spojiviek je mnoho, pričom medzi tie najčastejšie patria:

 • vírusové infekcie
 • bakteriálne infekcie
 • alergie
 • poleptanie alebo podráždenie oka chemickými látkami
 • cudzie teleso v oku
 • zablokovanie slzných ciest a / alebo vrodené zúženie slzných ciest (hlavne u novorodencov a malých detí)

Vírusová a bakteriálna konjunktivitída

Vo väčšine prípadov je zápal spojiviek spôsobený vírusovou infekciou

Vírusová a bakteriálna konjunktivitída sa často objavuje spolu s infekciami horných dýchacích ciest, ako sú virózy alebo bolesti v krku.

Zápal spojiviek tiež často vzniká pri nedostatočnej hygiene kontaktných šošoviek. Nosenie zašpinených alebo nedostatočne vyčistených kontaktných šošoviek je častým zdrojom bakteriálnych konjunktivitíd.

Ako bakteriálne tak vírusovej konjunktivitídy sú veľmi nákazlivé a šíria sa priamym a nepriamym kontaktom s tekutinou vytekajúcou z očí infikovanej osoby.

Infekčné zápaly spojiviek môžu postihovať jedno alebo obe oči.

Alergická konjunktivitída

Zápal spojiviek spôsobený alergiami postihuje obe oči a vzniká ako odpoveď organizmu na alergén (látka vyvolávajúca alergiu), najčastejšie na pele a prachy.

V reakcii na alergén organizmus začne produkovať protilátky zvané imunoglobulín E (IgE), ktoré aktivujú špeciálne bunky (takzvané žírne bunky) v slizniciach očí a dýchacích ciest a tieto žírne bunky začnú uvoľňovať prozápalové látky, vrátane histamínu a ďalších látok. V reakcii na zvýšené množstvo histamínu v krvi sa potom objavujú rôzne príznaky alergických reakcií, vrátane zápalu spojiviek.

S alergickou konjunktivitídou sa okrem červeného oka spájajú aj ďalšie príznaky, ako je silné svrbenie, slzenie alebo zápal v očiach a tiež časté kýchanie a vodnatý výtok z nosa.

Vo väčšine prípadov možno príznaky alergickej konjunktivitídy podstatne zmierniť protialergickými očnými kvapkami. Pocit upchatého nosa a vodnatý výtok z nosa možno podstatne zmierniť tiež protialergickými nosovými kvapkami.

Zápaly spojiviek spôsobené podráždením oka

Podráždenie oka chemickými látkami alebo cudzím telesom v oku môžu byť ďalšou príčinou zápalu spojiviek. Niekedy pomôže dostatočné vypláchnutie oka prúdom studenej vody.

Medzi príznaky zápalu spojiviek spôsobeného cudzím telesom alebo podráždením chemickými látkami patrí červené oko, vodnatý alebo hlienovitý výtok z oka, pričom vo väčšine prípadov tieto ťažkosti ustúpia do niekoľkých dní.

Ak príznaky neodznejú po vypláchnutí oka alebo sa jedná o obzvlášť nebezpečné chemické látky (najmä hydroxidy - zásady), je vždy nutné okamžite vyhľadať lekársku pomoc.

Poleptanie oka chemikáliami môže viesť k trvalému poškodeniu zraku či úplnému oslepnutiu.

Ak problémy po vypláchnutí oka pretrvávajú alebo sa zhoršujú, môže to byť tiež známkou, že sa cudzie teleso z oka nepodarilo vymyť a / alebo že došlo k poškriabaniu (odreniu, abrázii) rohovky.

V takom prípade je nutné okamžite vyhľadať očného lekára.

Rizikové faktory

Medzi rizikové faktory zápalu spojiviek, okrem iných, patria:

 • Expozícia alergénom, napríklad peľom, ktoré môžu spôsobiť alergickú konjunktivitídu
 • Expozícia patogénom (vírusom a baktériám), ktoré môžu spôsobiť infekčnú konjunktivitídu
 • Nedostatočná hygiena kontaktných šošoviek (najmä tých, ktoré sa nosia opakovane alebo dlhodobo)

Komplikácie

Aj keď zápal spojiviek väčšinou nespôsobuje poškodenie zraku, ako u detí, tak u dospelých sa môžu rozvinúť komplikácie, ktoré vedú k zhoršeniu zraku.

Tieto komplikácie sa rozvíjajú najmä v prípade nesprávne, nedostatočne liečeného alebo vôbec neliečeného zápalu spojiviek.

Preto je vždy nutné okamžite vyhľadať lekára, ak máte pocit cudzieho telesa v oku (ako by ste mali v oku niečo zaseknuté) a / alebo sa objavia iné fenomény, ako sú rozmazané videnie, dvojité videnie alebo zvýšená citlivosť na svetlo (svetloplachosť).

Prevencia

Niekedy nie je možné zápalu spojiviek zabrániť, ale dodržiavaním nasledujúcich opatrení môžeme podstatne znížiť riziko ochorenia:

 • Nedotýkajte sa očí holými rukami
 • Umývajte si často ruky
 • Každý deň používajte čistý uterák a osušku a nezdieľajte ich s ostatnými členmi domácnosti
 • Pravidelne meňte posteľnú bielizeň
 • Používajte líčenie očí s rozumom a nezdieľajte líčidlá ani ďalšie kozmetické prípravky s ďalšími osobami.

Uvedomte si, že zápal spojiviek nie je o nič menej nákazlivý ako chrípka alebo iné respiračné infekcie.

Ak nemôžete z nejakého dôvodu zostať doma a musíte so zápalom spojiviek chodiť do školy alebo do práce, dodržujte základné hygienické opatrenia (vyhýbajte sa kontaktu s inými osobami, často si umývajte ruky a nepoužívajte osušky či uteráky na toaletách spolu s ostatnými osobami (mohli by ste ich nakaziť, noste si svoj uterák z domova).

Prevencia zápalu spojiviek u novorodencov

Oči novorodenca sú náchylnejšie k bakteriálnej infekcii, a to najmä baktériami, ktoré žijú v pôrodných cestách matky. Tieto baktérie matku zvyčajne žiadnym spôsobom neohrozujú, ale v zriedkavých prípadoch môžu u detí vyvolať závažný typ zápalu spojiviek označovaný ako ophthalmia neonatorum (novorodenecká konjunktivitída). Najčastejšími pôvodcami sú baktérie Chlamydia trachomatis a Neisseria gonorrhoeae. Novorodenecká konjunktivitída vyžaduje okamžitú liečbu, pretože inak hrozí strata zraku.

Preto sa každému novorodencovi po narodení ako prevencia aplikuje do očí antibiotická masť, ktorá chráni pred prípadnou infekciou.

Diagnostika

Vo väčšine prípadov je diagnostika zápalu spojiviek veľmi jednoduchá a spočíva v odbere anamnézy a popisu príznakov.

V niektorých prípadoch lekár odoberie vzorku sĺz (alebo výtoku z oka) a odošle ho na laboratórne vyšetrenie (kultiváciu bakteriálnych kmeňov).

Toto vyšetrenie sa vykonáva zvyčajne len v prípade, keď má pacient závažné príznaky zápalu spojiviek, ak nezabrala predchádzajúca štandardná antibiotická liečba alebo pri podozrení na pohlavne prenosné choroby či iné závažné bakteriálne infekcie.

Liečba

Liečba zápalu spojiviek spočíva väčšinou len v zmierňovaní príznakov ochorenia.

Niekedy lekár len odporučí používanie umelých sĺz (v prípade syndrómu suchého oka), čistenie očných viečok navlhčenou vatičkou alebo tkaninou a / alebo teplé či studené obklady očí niekoľkokrát za deň.

Ak nosíte kontaktné šošovky, lekár vám odporučí, aby ste ich až do skončenia liečby a odznenia príznakov zápalu spojiviek nenosili.

Naviac je vhodné jednorázové kontaktné šošovky, ktoré ste nosili ako posledné pred prepuknutím zápalu spojiviek, vyhodiť, aby sa infekcia znova nerozbehla.

Tvrdé kontaktné šošovky, ktoré sú určené na opakované použitie je nutné pred ďalším nosením riadne vydezinfikovať.

Rovnako tak je vhodné vymeniť akékoľvek príslušenstvo ku kontaktným šošovkám a / alebo vykonať ich dôslednú dezinfekciu pred ďalším použitím.

Napríklad puzdro na kontaktné šošovky, ktoré ste pred zápalom spojiviek alebo v priebehu ochorenia používali, je nutné vydezinfikovať alebo vymeniť.

To isté platí pre líčidlá a kozmetické prípravky používané počas choroby alebo pred ňou.

Vlastná liečba konjunktivitídy je založená na pravidelnom kvapkaní očných kvapiek do očí.

Vzhľadom k tomu, že zápal spojiviek je najčastejšie spôsobený vírusmi, nedávajú sa ako prvá voľba antibiotické očné kvapky, pretože antibiotiká proti vírusom nepomáhajú a navyše hrozí riziko antibiotickej rezistencie.

Lekári preto zvyčajne na zápal spojiviek predpisujú očné kvapky s kortikoidmi (alebo bez nich), pričom doba liečby je pomerne dlhá, a to dva až tri týždne.

V prípade, že je konjunktivitída spôsobená herpes vírusmi (napríklad vírusom spôsobujúcim opary - herpes simplex virus), nasadzujú sa špeciálne očné kvapky s antivirotikami (lieky proti vírusom), ktoré pôsobia priamo proti herpes vírusu. Účinnou látkou v týchto kvapkách býva často aciklovir.

V prípade, že je zápal spojiviek spôsobený baktériami, sú antibiotické očné kvapky na mieste a často sa súčasne s nimi predpisujú aj perorálne užívané antibiotiká.

Vírusová konjunktivitída zvyčajne postihuje najprv jedno oko a do niekoľkých dní sa infekcia často rozšíri na obe oči.

Príznaky zvyčajne postupne ustúpia.

Liečba alergickej konjunktivitídy

V prípade alergickej konjunktivitídy lekári zvyčajne predpisujú očné kvapky proti alergiám (antialergické očné kvapky).

Tieto kvapky obsahujú účinné látky, ktoré pomáhajú zmierňovať príznaky alergickej reakcie, ako sú antihistaminiká alebo stabilizátory žírnych buniek a / alebo lieky, ktoré pomáhajú zmierňovať prejavy zápalu, ako sú kvapky s obsahom steroidov, protizápalových látok a / alebo lieky na uvoľnenie upchatého nosa pri alergickej nádche.

Niektoré očné kvapky s antihistaminikami a protizápalovými liekmi (kortikosteroidy, apod.) sú voľne predajné, zatiaľ čo iné sú k dispozícii len na lekársky predpis.

Poraďte sa so svojím lekárom o vhodnej liečbe konjunktivitídy.

V prípade alergickej konjunktivitídy je pre účinnosť liečby tiež veľmi dôležité vyhnúť sa čo najviac alergénom, ktoré ťažkosti vyvolali. Pretože najčastejšími alergénmi sú rôzne druhy peľov, ktoré sa vyskytujú sezónne, je vhodné obmedziť napríklad dočasne pobyt vonku v čase, keď sa pele, spôsobujúce alergickú konjunktivitídu vyskytujú.

Ďalšie opatrenia na zmiernenie prejavov zápalu spojiviek

Okrem vyššie uvedených spôsobov liečby, je pri zápale spojiviek vhodné vyskúšať aj nasledujúce tipy:

 • Teplé alebo studené obklady: namočte kus čistej bavlnenej tkaniny do teplej alebo studenej vody, starostlivo vyžmýkajte a následne priložte obklad na oči cez zatvorené očné viečka. Studené obklady prinášajú úľavu od bolesti a opuchov, zatiaľ čo teplé obklady pomáhajú rozpustiť krustu, ktorá cez noc zlepila očné viečka dohromady. Ak máte zápal spojiviek len na jednom oku, dbajte na to, aby ste sa obkladom (ani rukami) nedotýkali druhého oka a nezaniesli si do neho infekciu tiež.
 • Voľnopredajné očné kvapky: pokiaľ nemôžete navštíviť lekára, kúpte si v lekárni voľnopredajné očné kvapky s antihistaminikami či inými protizápalovými liekmi. O vhodných prípravkoch sa poraďte s lekárnikom.
 • Dočasne prestaňte nosiť kontaktné šošovky: ak máte zápal spojiviek a nosíte kontaktné šošovky, je vhodné ich dočasne prestať nosiť, kým podráždenie neustúpi. Požiadajte o názor svojho lekára. V každom prípade je nutné dbať na dôkladnú hygienu (čistenie a dezinfekciu) kontaktných šošoviek pred ich opätovným použitím, a to vrátane púzdra na šošovky a ostatného príslušenstva, ktoré môže byť kontaminované mikróbmi spôsobujúcimi konjunktivitídu.

Čo si z článku odniesť a kedy vyhľadať lekára?

Príčin vzniku zápalu spojiviek je mnoho, pričom najčastejšie sú vírusové a bakteriálne infekcie, alergie alebo podráždenie cudzím telesom alebo chemickými látkami.

Zápal spojiviek sa obvykle prejavuje sčervenaním oka, bolesťou, rezaním alebo pálením v postihnutých očiach, výtokom z oka, slzením alebo naopak syndrómom suchého oka a ďalšími príznakmi.

Lekára by ste mali okamžite vyhľadať vždy v nasledujúcich prípadoch:

 • ak zápal spojiviek nevymizne do 12 - 24 hodín alebo sa váš stav nelepší, či sa stále zhoršuje.
 • ak sa spolu so zápalom spojiviek vyskytnú ďalšie príznaky, ako sú rozmazané videnie, citlivosť na svetlo (svetloplachosť) a / alebo pocit cudzieho telesa v oku.
 • ak nosíte kontaktné šošovky, mali by ste ich dočasne prestať nosiť, akonáhle sa objavia prvé príznaky zápalu spojiviek a vziať si ich znovu až potom, čo príznaky odznejú.

Prognóza zápalu spojiviek je väčšinou dobrá a pacientom nezostávajú trvalé následky. Avšak v prípade neliečeného zápalu spojiviek hrozí zhoršenie zraku až úplné oslepnutie.

Vyhľadajte preto očného lekára včas a pamätajte si, že je lepšie ísť k lekárovi "zbytočne" ako riešiť komplikácie.

Pomohol vám tento článok? Chcete nás podporiť, aby sme mohli písať viac takýchto článkov?
Zdieľať článok
Meno autora: MUDr. Michal Vilímovský (SK)
Vzdelanie: lekár
Použité zdroje:

Mayoclinic.org

Zdroje obrázkov:

Canva.com

Dátum vydania: 27. augusta 2020, 8:17
Dátum plánovanej revízie: 27. augusta 2022, 8:17
Na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti využívame cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií