Mióza (zúženie zreníc): všetko čo potrebujete vedieť

Mióza (zúženie zreníc): všetko čo potrebujete vedieť
23. júl 2021 9:15

Mióza znamená abnormálne zúženie (stiahnutie) zrenice. Za miózu sa považuje stav, keď sa zrenica zúži tak, že jej priemer je menej ako 2 mm. Zrenica (tiež pupila, zornica či panenka) je kruhový otvor uprostred dúhovky (stredná farebná časť oka), ktorý sa môže rozširovať alebo zužovať podľa množstva dopadajúceho svetla. Jej hlavnou funkciou je regulovať priechod svetelných lúčov do ďalších častí oka a funguje tak trochu ako clona pri fotoaparáte.

Obsah

 1. Príčiny miózy
  1. Ochorenie a stavy, ktoré môžu spôsobiť miózu
  2. Lieky a chemické látky, ktoré môžu spôsobiť miózu
  3. Vekom podmienená mióza
 2. Sprievodné príznaky miózy
  1. Syndróm nakopených bolestí hlavy a migréna
  2. Intrakraniálne krvácanie a cievna mozgová príhoda postihujúca mozgový kmeň
  3. Hornerov syndróm
  4. Zápal dúhovky (iridocyklitída)
  5. Neurosyfilis
  6. Lymská borelióza
 3. Diagnostika miózy
 4. Liečba miózy
  1. Liečba miózy spôsobenej liekmi, drogami alebo otravami
  2. Liečba miózy spôsobenej iným ochorením
 5. Čo si z článku odniesť?

Mióza môže postihnúť jedno alebo obe oči. Ak postihne len jedno oko, má pacient rôznu veľkosť zreníc na oboch očiach, čo sa odborne označuje termínom anizokória.

Existuje aj "opačné" ochorenie, pri ktorom dochádza k abormálnemu rozšíreniu zreničiek a ktoré sa označuje ako mydriáza.

Príčin miózy je niekoľko. Ku zúženiu zrenice môže dôjsť v dôsledku ochorenia mozgu či centrálneho nervového systému (napríklad po cievnej mozgovej príhode alebo pri úrazoch hlavy), ale mióza môže byť tiež navodená celým množstvom liekov a chemických látok, najmä opiátov, ktoré sa ako lieky užívajú v liečbe silných bolestí (napríklad fentanyl alebo morfín), a sú zneužívané vo forme drog (napríklad heroín) alebo sa užívajú ako substitúcia heroínu v liečbe závislostí (napríklad metadón).

Takto mióza a mydriáza vyzerajú:

Hornerov syndróm, zúženie a rozšírenie zreničiek (mióza a mydriáza)

Hornerov syndróm, zúženie a rozšírenie zreničiek (mióza a mydriáza)

Mióza a mydriáza môžu byť známkou závažného ochorenia a ak sa vyskytnú, je nutné čo najrýchlejšie vyhľadať lekársku pomoc, aby sa zistila vyvolávajúca príčina.

Príčiny miózy

Veľkosť zrenice je ovládaná dvoma svalmi, ktoré pôsobia proti sebe, a volajú sa m. dilator pupillae (slovensky rozširovač alebo rozťahovač zrenice) a m. sphincter pupillae (zvierač alebo sfinkter zrenice). Najčastejšou príčinou miózy je potom poškodenie alebo porucha svalu m.sphincter pupillae (zvierača) alebo nervov, ktoré tento sval ovládajú.

Zvierač zrenice (m. sphincter pupillae) ovládajú parasympatické nervové vlákna tretieho hlavového nervu (nervus oculomotorius čiže okohybný nerv) vychádzajúce z mozgového kmeňa, z takzvaného Edinger-Westphaloveho jadra (nucleus oculomotorius accessorius) v mozgovom kmeni.

Parasympatický a sympatický nervový systém sa okrem mimovoľného ovládania svalov, regulujúcich veľkosť zrenice, podieľa tiež na riadení srdcovej činnosti, trávení, dýchaní, a pod.

Všetky ochorenia, poranenia, lieky alebo chemické látky, ktoré ovplyvňujú tieto nervy alebo časti mozgu, v ktorých sa nachádzajú ich jadrá, môžu spôsobiť miózu.

Ochorenie a stavy, ktoré môžu spôsobiť miózu

Medzi ochorenia, syndrómy a ďalšie stavy, ktoré môžu spôsobiť miózu, okrem iných, patria: 

 • syndróm nakopených bolestí hlavy alebo migréna
 • Hornerov syndróm
 • krvácanie do mozgu alebo mozgová príhoda postihujúca oblasť mozgového kmeňa
 • zápaly dúhovky a cievovky (iridocyklitída, uveitída)
 • lymská borelióza
 • neurosyfilis
 • roztrúsená skleróza
 • poškodenie alebo strata očnej šošovky (afakia) po operácii alebo následkom poranenia

Lieky a chemické látky, ktoré môžu spôsobiť miózu

Medzi lieky, drogy a ďalšie chemické látky, ktoré môžu spôsobiť miózu, okrem iných, patria:

 • opioidy (fentanyl, oxykodón, kodeín, heroín, morfín, metadón)
 • anjelský prach (COC - PCP)
 • tabakové výrobky a ďalšie látky obsahujúce nikotín
 • očné kvapky s pilokarpínom používané v liečbeglaukómu
 • klonidín, centrálne pôsobiace alfa-2 mimetikum, užívané v liečbe vysokého krvného tlaku, ADHD, návalov horúčavy v menopauze a tiež pri odvykacích terapiách
 • atypické antipsychotiká druhej generácie, vrátane liekov risperidon, haloperidol a olanzapín
 • fenotiazínové antipsychotiká používané v liečbe schizofrénie, ako sú prochlorperazín, chlórpromazín alebo flufenazín
 • organofosfáty, ktoré sa nachádzajú v celej rade insekticídnych a herbicídnych prípravkov a nervových plynov

Vekom podmienená mióza

U novorodencov a starších ľudí môže byť zúženie zreníc fyziologické a nemusí byť spojené so žiadnym ochorením. Novorodenci môžu mať miózu až dva týždne po narodení, než sa im zvierač zrenice dostatočne aktivuje. U seniorov naopak s vekom dochádza k oslabeniu rozťahovača zrenice (m. dilator pupillae), čo vedie tiež k mióze.

Sprievodné príznaky miózy

Pretože miózu môže vyvolať množstvo rôznych ochorení a stavov, je s ňou spojené aj veľké množstvo sprievodných príznakov.

Tu sú najčastejšie sprievodné príznaky miózy, podľa vyvolávajúcej príčiny:

Syndróm nakopených bolestí hlavy a migréna

Syndróm nakopených bolestí hlavy čiže clusterové bolesti hlavy (z anglického cluster headache) je častou príčinou miózy a prejavuje sa veľmi silnou bolesťou v okolí očí, na čele alebo vo spánkoch. Bolesti sa vyskytujú iba na jednej strane tváre a pravidelne sa vracajú, v závislosti na tom, aký druh syndrómu nakopených bolestí hlavy pacient má (chronický alebo epizodický).

Najbežnejším príznakom syndrómu nakopených bolestí hlavy je práve mióza.

Medzi ďalšie príznaky tohto syndrómu, okrem iných, patria:

Intrakraniálne krvácanie a cievna mozgová príhoda postihujúca mozgový kmeň

Obojstranná mióza je bežným príznakom krvácania do mozgu a cievnych mozgových príhod postihujúcich mozgový kmeň, najmä jeho časť (Varolov most), kde sa nachádzajú jadrá nervov ovládajúcich svaly spôsobujúce rozširovanie a zužovanie zreníc. Tieto cievne mozgové príhody sa označujú ako pontinné infarkty a rozdeľujeme ich na hemoragické (spôsobené prasknutím drobných tepien v mozgu, ktoré túto oblasť vyživujú) a ischemické (spôsobené upchatím týchto tepien krvnou zrazeninou - trombom).

Pontinný infarkt nemusí mať len typické príznaky cievnej mozgovej príhody (pokles ústneho kútika na jednej strane tváre, slabosť či ochabnutosť končatín na jednej strane tela, nezrozumiteľná reč a / alebo neschopnosť rozumieť hovorenej reči), ale typicky sa u neho objavujú tiež príznaky, ako je nevoľnosť, vracanie, závrat, motanie hlavy a ochabnutosť končatín a svalov na oboch stranách tela. Niekedy sa pontinný infarkt môže prejaviť kŕčmi a trasom celého tela či náhlou stratou vedomia.

V každom prípade sa jedná o neodkladný stav, ktorý vyžaduje okamžitú lekársku pomoc. Preto, ak sa u niekoho z vašich blízkych vyššie uvedené ťažkosti prejavia, okamžite volajte záchranku na čísle 155.

Hornerov syndróm

Hornerov syndróm je súbor príznakov, ktoré sa objavia pri poškodení nervov ovládajúcich pohyblivosť tváre a očí. Medzi typické príznaky Hornerovho syndrómu patrí zúženie zrenice (mióza) a pokles horného očného viečka (ptóza). Ďalšími príznakmi sú zdanlivé zapadnutie oka do očnice (enoftalmus).

Príčinou Hornerovho syndrómu môže byť úraz, cievna mozgová príhoda, nádory mozgu a miechy, poranenia miechy alebo pásový opar (herpes zoster).

Zápal dúhovky (iridocyklitída)

Mióza môže byť tiež jedným z príznakov zápalu dúhovky, čo je farebná časť uprostred oka. Medzi príčiny zápalov dúhovky, okrem iných, patria:

 • AIDS
 • reumatoidná artritída
 • psoriáza (lupienka)
 • tuberkulóza
 • pásový opar

Podľa toho, ktorá časť dúhovky a oka je postihnutá existuje okrem iridocyklitídy tiež uveitída, kedy je okrem dúhovky postihnutá tiež cievovka. Niekedy sa iridocyklitída označuje tiež termínom predná uveitída.

Neurosyfilis

V prípade neliečeného syfilis (tiež lues) môže infekcia napadnúť mozog a spôsobiť neurosyfilitidu.

K napadnutiu nervového systému môže pri syfilitíde dôjsť kedykoľvek, bez ohľadu na štádium ochorenia (1).

Pri neurosyfilis infekcia najčastejšie postihuje mozgový kmeň a spôsobuje špeciálny typ miózy, označovaný ako Argyll-Robertsonov syndróm alebo Argyll-Robertsonova zrenica.

Charakteristickým znakom Argyll Robertsonovho syndrómu je skutočnosť, že zúžené zrenice sa pri priamom posvietení do oka vôbec nesťahujú, ale naopak sa sťahujú pri zaostrovaní na blízke objekty.

Lymská borelióza

Lymská borelióza je spôsobená gramnegatívnymi baktériami rodu Borrelia, ktoré sú do istej miery podobné spirochétam Treponema pallidum vyvolávajúcim syfilis. Preto môžu Borrelie napadnúť aj mozog a miechové nervy a spôsobiť viacero rovnakých príznakov, ako syfilis. V prípade postihnutia tretieho hlavového nervu, sa pri borelióze môže rozvinúť mióza a Argyll-Robertsonov syndróm (2).

Diagnostika miózy

Diagnostika miózy je založená na vyšetrení očí neurológom alebo očným lekárom v tmavom prostredí, pretože vo svetle sa zornice majú tendenciu zužovať a miózu potom lekár nemusí spoznať. Pre overenie reakcie zreníc na svetlo (zužovanie a rozširovanie) lekár pri vyšetrení používa baterku alebo iný zdroj svetla, ktorým pacientom svieti do očí a zisťuje, či sa zornice pri osvietení zužujú a po zhasnutí svetla naopak rozširujú.

Za miózu sa považuje stav, keď je priemer zrenice 2 mm alebo menej.

Ak lekár zistí, že máte miózu, snaží sa zistiť, či je postihnuté jedno alebo obe oči, či sa veľkosť zrenice mení v reakcii na svetlo a blízke predmety a za ako dlho po osvietení sa veľkosť zrenice zmení. Odpovede na tieto otázky pomáhajú zistiť príčinu miózy.

Liečba miózy

Mióza je vždy príznakom iného ochorenia a nejedná sa teda o chorobu ako takú.

Pre správnu a účinnú liečbu je preto potrebné čo najrýchlejšie zistiť príčinu miózy.

Liečba miózy spôsobenej liekmi, drogami alebo otravami

Ak sú príčinou miózy lieky na predpis, ako sú napríklad niektoré lieky v liečbe zeleného zákalu (glaukómu) alebo vysokého krvného tlaku (hypertenzia), môže vám lekár ponúknuť iný náhradný liek, ktorý miózu nespôsobuje.

Mióza sa môže tiež objaviť pri užívaní opioidov (napríklad fentanyl alebo oxykodón) alebo niektorých opiátových drog (heroín, metadon). Výrazné zúženie zreníc môže byť známkou predávkovania opiátovými drogami, čo je život ohrozujúci stav, ktorý je nutné okamžite liečiť podaním naloxónu, ktorý účinok drogy vyruší.

Niekedy môže byť príčinou miózy otrava organofosfátmi, ktoré sú obsiahnuté vo väčšine bežne používaných prostriedkov na hubenie hmyzu (insekticídy) (3).

Aj keď je predaj prípravkov s obsahom organofosfátov súkromným osobám zakázaný, stále sa s nimi môžeme stretnúť, pretože niektorí poľnohospodári ich používajú pre hromadné ošetrenie polí a hubenie hmyzu.

Organofosfáty sú zahrnuté aj v niektorých nervových plynoch, ako je napríklad Sarin.

Okrem miózy patrí medzi ďalšie príznaky otravy organofosfáty, tiež:

 • nadmerná tvorba slín a sĺz
 • bolesť brucha
 • svalové kŕče
 • tachykardia (zrýchlená srdcová frekvencia) alebo naopak bradykardia (spomalená činnosť srdca)
 • šok

Akútna otrava organofosfátmi je závažný život ohrozujúci stav, ktorý sa musí liečiť v nemocnici, zvyčajne na jednotke intenzívnej starostlivosti. K liečbe otravy organofosfátmi sa používa liek pralidoxim (2-PAM).

Liečba miózy spôsobenej iným ochorením

Ak je príčinou miózy iné ochorenie, je pre jej odstránenie nutné vyliečiť toto základné ochorenie.

Možnosti liečby najčastejších príčin miózy sú nasledovné:

 • Syndróm nakopených bolestí hlavy a migrény: inhalácia kyslíka, užívanie liekov zo skupiny triptanov či ergotamínu. Niekedy môžu pomôcť aj nosné kvapky s lidokaínom. V rámci prevencie syndrómu nakopených bolestí hlavy sa užívajú ďalšie lieky, ako sú napríklad kortikosteroidy (prednizón), uhličitan lítny, verapamil (lieky na zníženie krvného tlaku zo skupiny blokátorov kalciových kanálov), injekcie metylprednizolónu a lidokaínu do inervačnej oblasti veľkého tylového nervu (n. occipitalis major), ktorý sa nachádza na zadnej strane krku alebo melatonín v dávkach 9 mg denne (4).
 • Krvácanie do mozgu a infarkt mozgového kmeňa: v prípade krvácania do mozgu je nutné zastaviť krvácanie a obnoviť zásobovanie mozgu krvou. U infarktu mozgového kmeňa spočíva liečba buď v zastavení krvácania (u hemoragických infarktov, kedy došlo k prasknutiu tepny v mozgu a vyliatiu krvi do tkaniva) alebo v rozpustení alebo odstránení zrazeniny liekmi, mechanickou trombektómiou alebo implantáciou stentu.
 • Hornerov syndróm: samotný Hornerov syndróm nemožno vyliečiť, pretože tento stav je spôsobený iným vyvolávajúcim ochorením, ktoré je nutné zaliečit, ak sa chceme Hornerovho syndrómu zbaviť. Medzi najčastejšie príčiny Hornerovho syndrómu patrí cievna mozgová príhoda, mozgové nádory, poranenia miechy alebo pásový opar. Niekedy sa príčinu nepodarí zistiť vôbec.
 • Neurosyfilis a očný syfilis: syfilis sa lieči vysokými dávkami antibiotík (penicilínu). V prípade skorých štádií infekcie sa odporúča jednorazová injekcia benzatin-benzylpenicilínu G (5).
 • Lymská borelióza: u tejto choroby je nutná včasná diagnostika a rýchle začatie liečby. Ak je ochorenie zachytené včas, väčšinou sa pacient vylieči antibiotikami užívanými po dobu až 30 dní. V neskorších štádiách lymskej boreliózy je potrebná dlhodobá antibiotická liečba.

Čo si z článku odniesť?

Mióza je spôsobená množstvom rôznych ochorení a môže sa objaviť aj ako nežiaduci účinok niektorých liekov alebo drog. Vyskytuje sa aj pri niektorých otravách, napríklad pri otrave organofosfátmi.

Aj keď je mióza nebolestivá a nie je sama o sebe nebezpečná, je vždy (pokiaľ nie je spôsobená liekmi, drogami alebo otravou) vyvolaná nejakým základným ochorením, ktoré je nutné správne a rýchlo liečiť.

Preto je vždy nutné okamžite vyhľadať lekársku pomoc, ak sa u vás príznaky miózy objavia.

Pomohol vám tento článok? Chcete nás podporiť, aby sme mohli písať viac takýchto článkov?
Zdieľať článok
Meno autora: MUDr. Michal Vilímovský (SK)
Vzdelanie: lekár
Použité zdroje:

Healthline.com

Zdroje obrázkov:

Canva.com, Kate Ahma, Wikimedia a Alberto Villani 

Dátum vydania: 23. júl 2021 9:15
Dátum plánovanej revízie: 23. júl 2023 9:15
Na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti využívame cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií