Čo spôsobuje slzenie očí a ako ho zastaviť?

Čo spôsobuje slzenie očí a ako ho zastaviť?
3. apríl 2022 22:15

Nadmerné slzenie očí (epifora) je ochorenie, pri ktorom nedochádza k normálnemu odvádzaniu sĺz a tie tak môžu vytekať z oka na tvár. Príčinou je najčastejšie nadmerná tvorba sĺz alebo upchaté odvodné slzné cesty (slzovod - ductus nasolacrimalis či slzné kanáliky v oku - canaliculata lacrimales).

Obsah

 1. Príčiny
  1. Upchatie alebo stenóza odvodných slzných ciest
  2. Nadmerná tvorba sĺz
  3. Ostatné príčiny
 2. Liečba
 3. Nadmerné slzenie očí u detí a novorodencov
 4. Ďalšie možnosti ako zmierniť príznaky nadmerného slzenia
 5. Kedy vyhľadať lekára?
 6. Diagnostika
 7. Čo si z článku odniesť? 

Slzy sú veľmi dôležité, pretože tvoria súčasť ochranného slzného filmu na povrchu oka, ktorý chráni oko pred infekciou a podieľa sa aj na zachovaní ostrosti zraku. Avšak pokiaľ oko nadmerne slzí, dochádza k zhoršeniu zraku (rozmazané videnie), čo napríklad zvyšuje riziko nehody pri riadení motorových vozidiel.

Slzenie očí postihuje osoby bez rozdielu veku, ale najčastejšie sa vyskytuje u detí mladších než 1 rok a u osôb starších ako 60 rokov. Môže postihnúť jedno alebo obe oči súčasne.

Našťastie možno väčšinou slzenie očí pomerne dobre a účinne liečiť.

Príčiny

V zásade existujú dve hlavné príčiny nadmerného slzenia očí, a to upchatie alebo stenóza (zúženie) odvodných slzných ciest a nadmerná produkcia sĺz. 

Upchatie alebo stenóza odvodných slzných ciest

Niektorí novorodenci sa rodia s nedostatočne vyvinutými odvodnými slznými cestami a majú niekoľko prvých týždňov po narodení "vodnaté oči", než sa im tieto cesty dovyvinú. 

U dospelých a starších detí je najčastejšou príčinou upchatie alebo zúženie slzovodu alebo slzných kanálikov v oku v dôsledku opuchov či zápalu.  

Pri upchatí či stenóze odvodných slzných ciest slzy neodtekajú, ale hromadia sa v slznom vačku vo vnútornom kútiku oka. To vedie nielen k výtoku vodnatého sekrétu z očí, ale tiež k zvýšeniu rizika infekcie a zápalu.   

Pri častých zápaloch oka a očných viečok môže tiež dôjsť ku zúženiu či zablokovaniu drobných slzných kanálikov vnútri oka (canaliculata lacrimales), v dôsledku opuchu alebo pozápalových zmien (zjazvenie).   

Nadmerná tvorba sĺz

Podráždené oči tvoria viac sĺz než normálne, pretože telo sa snaží odplaviť z oka škodlivé látky alebo cudzie telesá. 

Dlhodobá práca na počítači alebo nadmerné sledovanie displejov mobilných telefónov sú častými príčinami slzenia očí

Dlhodobá práca na počítači alebo nadmerné sledovanie displejov mobilných telefónov sú častými príčinami slzenia očí

Medzi stavy a látky, ktoré spôsobujú podráždenie očí a zvýšenú tvorbu sĺz, okrem iných, patria:

 • niektoré chemické látky, ako je dym alebo výpary pri krájaní cibule
 • dlhodobá práca na počítači alebo časté sledovanie displeja mobilného telefónu
 • infekčná konjunktivitída (infekčný zápal spojiviek)
 • alergický zápal spojiviek (alergická konjunktivitída)
 • poranenie oka, ako je napríklad poškriabanie alebo podráždenie rohovky, cudzie teleso alebo smietka prachu v oku, a pod. 
 • trichiáza, čo je ochorenie, kedy riasy rastú smerom dovnútra
 • ektropion - stav, keď sa okraj dolného viečka vytáča smerom von

Niektorí ľudia tvoria slzy s vysokým obsahom tukov (lipidov). Vysoký obsah tukov často bráni rovnomernému roztieraniu slzného filmu po povrchu oka, na ktorom potom zostávajú "suché" miesta, ktoré sa ľahko podráždia a oko potom začne tvoriť viac sĺz. 

Ostatné príčiny

Existuje celý rad ďalších príčin nadmerného slzenia očí.

Medzitie najčastejšie, okrem iných, patria:

 • Keratitída (zápal rohovky
 • Rohovkový vred (ulcus Corneau) , čo je defekt rohovky (vzniknutý "otvoreným" poranením alebo iným narušením jej štruktúry), do ktorého sa dostanú mikroorganizmy a vyvolajú zápal rohovky
 • Jačmenné alebo vlčie zrno, čo sú hrčky, ktoré vznikajú na okrajoch očného viečka pri upchatí mazových alebo hlienových žliazok  
 • Bellova obrna (paréza VII. hlavového nervu - nervus facialis), ktorá sa, okrem iného, prejavuje poklesom očného viečka a kútika úst na postihnutej strane tváre, čo vedie k vysychaniu slzného filmu a podráždeniu rohovky, na čo telo reaguje nadmernou tvorbou sĺz  
 • Syndróm suchého oka
 • Alergia, vrátane sezónnej peľovej alergie (sennej nádchy)
 • Upchatie či iné ochorenia Meibomských žliazok na očných viečkach  
 • Nežiaduce účinky niektorých liekov 

Liečba

Liečba nadmerného slzenia očí závisí na príčine a závažnosti problému.

V prípade, že sú ťažkosti pacienta len mierne, lekári často len sledujú ďalší vývoj situácie a odporučia vhodné zmeny životného štýlu. 

Ďalšie možnosti liečby závisia na vyvolávajúcej príčine nadmerného slzenia:

 • Podráždenie: ak oko nadmerne slzí z dôvodu infekčnej konjunktivitídy (infekčný zápal rohovky), lekár väčšinou odporučí týždeň s liečbou vyčkať, a ak sa stav pacienta nezlepší, nasadzuje sa antibiotická liečba.  
 • Trichiáza: v prípade, že sú problémy s nadmerným slzením oka vyvolané dovnútra rastúcimi riasami alebo cudzím telesom v oku, očný lekár vykoná ich odstránenie.   
 • Ektropion: pri tomto ochorení sa dolné očné viečko otočí smerom von a v prípade, že to spôsobuje závažnejšie problémy s vysychaním oka alebo nadmerným slzením, vykonáva sa operácia, pri ktorej sa "pritiahne" a dopne šľacha držiaca dolné viečko v správnej polohe.  
 • Upchaté odvodné slzné cesty: v prípade upchatého slzného kanálika, ktorý odvádza slzy zo slzného vačku oka do dutiny nosnej, lekár pacientovi operatívne vytvorí nový kanálik zo slzného vačku do nosa, kadiaľ slzy môžu odtekať. Táto operácia sa volá dakryocystorinostómia (DCRS) a vykonáva sa dnes najčastejšie endoskopicky, ako takzvaná endoskopická endonazálna dakryocystorinostómia. Ak je príčina nadmerného slzenia v upchatých alebo zúžených odvodných slzných kanálikoch v oku (canaliculata lacrimales), očný lekár sa pokúsi s pomocou špeciálnej sondy tieto kanáliky rozšíriť. Pri úplnom zablokovaní týchto kanálikov je niekedy nutné vykonať operačný zákrok na ich spriechodnenie.   

Nadmerné slzenie očí u detí a novorodencov

U novorodencov sa nadmerné slzenie očí často samo upraví počas niekoľkých týždňov po pôrode, keď ešte dochádza k dokončeniu vývoja odvodných slzných ciest. 

Deťom niekedy tečie z očí hustejší hlienovitý výtok, ktorý môže odvodné slzné cesty upchať. Ak sa tak stane, môžete opatrne hlien z okolia oka a kútikov zotrieť vatičkou namočenou v sterilnej (prevarenej) vode.  

Prevarenú vodu je nutné nechať vychladnúť na teplotu ľudského tela (37 ° C) predtým, než ju použijete na odstránenie hlienu. 

Niekedy je možné prebytočné slzy odstrániť šetrnou masážou odvodných slzných ciest. Tá sa vykonáva jemnými krúživými pohybmi palca a ukazováka v mieste slzného vačku (tam, kde koža vnútorného kútika oka prechádza na nos). Dôležité je si ruky pred takou masážou poriadne umyť a osušiť a vykonávať túto masáž veľmi šetrne (zbytočne netlačiť).  

Ďalšie možnosti ako zmierniť príznaky nadmerného slzenia

Ak vám nadmerne slzia oči, môžete svoje problémy zmierniť dodržiavaním nasledujúcich zásad:

 • obmedzte činnosti, ktoré namáhajú oči (čítanie, sledovanie televízie alebo práca na počítači)
 • ak máte problémy so syndrómom suchého oka, ktorý spôsobuje nadmerné slzenie kvôli nerovnomernému slznému filmu, môžete si v lekárni kúpiť umelé slzy a kvapkať si ich do oka podľa pokynov lekára či lekárnika 
 • zatvorte oči a očné viečka a vnútorné kútiky jemne masírujte vlhkou handričkou. To niekedy pomôže uvoľniť zablokované odvodné slzné cesty

Kedy vyhľadať lekára?

Ak sa okrem nadmerného slzenia objavia niektoré z nasledujúcich príznakov, je nutné vyhľadať pomoc očného lekára: 

 • zhoršenie zraku
 • bolesť alebo opuch okolo očí
 • pocit cudzieho telesa v oku 
 • pretrvávajúce sčervenanie oka

Diagnostika

Diagnostikovať nadmerné slzenie očí (epifora) je pomerne jednoduché, pretože lekár jednoducho vidí, že pacient má "oči zaliate vodou".

Zásadné je zistiť príčinu tohto stavu.

Očný lekár bude s pomocou rôznych vyšetrení zisťovať, či je príčinou nadmerného slzenia zápal, nádorové ochorenia, entropion (dovnútra podhrnutý okraj najčastejšie dolného očného viečka) alebo ektropion (von sa vyklenujúci okraj dolného viečka). 

S pomocou malej sondy, ktorú pacientovi lekári strkajú do oka, sa snaží odhaliť zablokovanie alebo stenózu odvodných slzných ciest. 

K overeniu priechodnosti odvodných slzných ciest sa niekedy používa špeciálne vyšetrenie, kedy lekári vstreknú pacientovi do oka tekutinu so špeciálnym farbivom a pod röntgenom sledujú prietok farbiva odvodnými slznými cestami. 

Toto vyšetrenie umožňuje presne lokalizovať miesto, kde je stenóza (zúženie) odvodných slzných ciest, čo je dôležité pre prípadnú operáciu.

Čo si z článku odniesť? 

Nadmerné slzenie očí je pomerne častým ochorením. Dôvodom je buď nadbytočná tvorba sĺz alebo zablokovanie či zúženie odvodných slzných kanálikov.

S nadmerným slzením očí sa často fyziologicky stretávame u novorodencov, ktorí po narodení ešte nemajú úplne vyvinuté odvodné slzné cesty a trvá niekoľko týždňov, kým sa tento stav upraví. 

K nadmernej tvorbe sĺz často dochádza v dôsledku podráždenia oka cudzím telesom, zápalmi, zle rastúcimi riasami (trichiáza) alebo pri syndróme suchého oka či porušenia funkcie svalov, ktoré udržujú očné viečka v správnej a normálnej polohe (entropion a ektropion).  

Liečba nadmerného slzenia očí spočíva v liečbe základného ochorenia, ktoré tento problém vyvolalo. 

Pri zápaloch sa užívajú antibiotiká, pri syndróme suchého oka sa do očí kvapkajú napríklad umelé slzy a pri stenóze odvodných slzných ciest je niekedy nutné tento problém odstrániť operáciou.

Pomohol vám tento článok? Chcete nás podporiť, aby sme mohli písať viac takýchto článkov?
Zdieľať článok
Meno autora: MUDr. Michal Vilímovský (SK)
Vzdelanie: lekár
Použité zdroje:

Medicalnewstoday.com

Zdroje obrázkov:

Canva.com

Dátum vydania: 3. apríl 2022 22:15
Dátum plánovanej revízie: 3. apríl 2024 22:15
Na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti využívame cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií