Rakovina obličiek

Rakovina obličiek
19. október 2015 14:35

Rakovina obličiek je vážne ochorenie, ktoré sa však dá liečiť. Ak sa chcete dozvedieť, ako sa rakovina obličiek môže prejavovať, ako sa diagnostikuje, ako sa s diagnózou dá vyrovnať a ako rakovinu obličiek liečiť, prečítajte si náš najnovší článok plný dôležitých informácií.

Obličky sú dva orgány tvaru fazule, ktoré sú umiestnené za brušnými orgánmi po oboch stranách chrbtice. Každá oblička je veľká asi ako vaša päsť. Hlavnou úlohou obličiek je filtrovanie krvi od nepotrebných látok a vytváranie moču.
Rakovina obličiek vzniká, keď sa bunky obličiek začnú nekontrolovane množiť. Najčastejším typom rakoviny obličiek u dospelých je takzvaný adenokarcinóm obličky, ale môžu sa objaviť aj menej obvyklé typy. U malých detí je pravdepodobnejší vznik Wilmsovho tumoru, čo je špeciálny typ nádoru obličiek.

Zdá sa, že v poslednom čase sa výskyt rakoviny obličiek zvyšuje. Jedným z dôvodov môže byť skutočnosť, že zobrazovacie techniky, ako je napríklad počítačová tomografia (CT), sa dnes používajú pomerne často a diagnostika je tým jednoduchšia, a tak sa veľakrát rakovina obličiek odhalí ešte pred nástupom prvých príznakov. Väčšina nádorov obličiek sa nájde náhodne pri vyšetrení kvôli inej chorobe.

Aké sú príznaky rakoviny obličiek?

Rakovina obličiek sa len zriedkakedy prejaví už v ranej fáze choroby. V neskorších štádiách môžu príznaky a symptómy rakoviny obličiek zahŕňať:

 • Krv v moči, ktorý môže byť ružový, červený alebo farby koly
 • Bolesť chrbta tesne pod rebrami, ktorá sa časom nezlepšuje
 • Chudnutie a strata váhy
 • Únava
 • Hmatný útvar v brušnej dutine
 • Opakovaná horúčka

Dohodnite si stretnutie s lekárom, ak máte pretrvávajúce príznaky choroby, ktoré vás znepokojujú.

Príčiny vzniku rakoviny obličiek a rizikové faktory

Nie je jasné, čo presne spôsobuje rakovinu obličiek. Rakovina obličiek vzniká, keď DNA (genetická informácia) niektorých obličkových buniek zmutuje, a tým sa poruší regulácia rastu a množenia bunky. Mutované bunky neustále rastú a prirýchlo sa množia. Hromadiace sa abnormálne bunky vytvoria nádor, ktorý môže byť dokonca väčší ako samotné obličky. Niektoré bunky sa môžu od obličky odtrhnúť a šíriť sa (metastázovať) do vzdialených častí tela, kde vytvoria sekundárne nádory.

Napriek tomu poznáme niektoré rizikové faktory, ktoré zvyšujú riziko vzniku rakoviny obličiek. Medzi také rizikové faktory patrí (1):

 • Starší vek. Riziko vzniku rakoviny obličiek sa s vekom zvyšuje.
 • Fajčenie. Fajčiari majú vyššie riziko vzniku rakoviny obličiek než nefajčiari. Máme však pre vás dobrú správu: ak prestanete fajčiť, riziko vzniku rakoviny obličiek sa po čase znormalizuje.
 • Obezita. Obézni ľudia majú vyššie riziko vzniky rakoviny obličiek než ľudia s priemernou hmotnosťou.
 • Vysoký krvný tlak (hypertenzia). Vysoký krvný tlak zvyšuje riziko rakoviny obličiek.
 • Dlhodobá dialýza. Pacienti, ktorí sú kvôli chronickému zlyhávaniu obličiek dlhodobo odkázaní na dialýzu, majú vyššie riziko vzniku rakoviny obličiek.
 • Niektoré genetické ochorenia. Ľudia, ktorí sa narodili s niektorýmidedičnými chorobami, môžu mať zvýšené riziko rakoviny obličiek. To sa týka hlavne tých, u ktorých sa objavila von Hippel-Lindau choroba, Birt-Hogg-Dubé syndróm alebo tuberózna skleróza.

Ako prebieha vyšetrenie u lekára a čo očakávať

Ak u seba spozorujete príznaky rakoviny obličiek, navštívte svojho praktického lekára. Ten vás v prípade potreby objedná na vyšetrenie k špecialistovi na ochorenia obličiek (nefrológ), močových ciest (urológ) alebo k lekárovi, ktorý sa špecializuje na liečbu rakoviny (onkológ).

Vyšetrenia u lekárov bývajú často hektické a stresujúce a nie vždy si spomenieme na všetko, čo by sme chceli svojmu lekárovi oznámiť alebo sa spýtať. Preto sa môžete na vyšetrenie pripraviť už v pohodlí domova, a to takto:

 • Napíšte si zoznam príznakov, ktoré vás trápia, dokonca aj tie, o ktorých si myslíte, že nemajú s ochorením obličiek nič spoločné.
 • Spomeňte si na všetky ochorenia, ktoré ste v živote prekonali, vrátane tých, s ktorými sa ešte stále liečite. Medzi také môže patriť napríklad cukrovka alebo vysoký krvný tlak. Nevynechajte ani absolvované operácie.
 • Napíšte si zoznam všetkých liekov, vitamínov a výživových doplnkov, ktoré užívate, aj informáciu o dávkach a o tom, ako dlho ich už užívate.
 • Požiadajte niekoho z rodiny alebo priateľa, aby vás na vyšetrenie sprevádzal. Niekedy je ťažké zapamätať si všetky dôležité informácie, ktoré vám lekár oznámi, druhá osoba vám v tomto môže pomôcť. Taktiež vám bude morálnou oporou v prípade negatívnych správ.
 • Pripravte si zoznam otázok, ktoré sa chcete lekára opýtať. Na inšpiráciu vám ponúkame náš zoznam:
  • Určite mám rakovinu obličiek?
  • V ktorom štádiu sa rakovina nachádza?
  • Rozšírila sa už do iných orgánov?
  • Budú potrebné ďalšie vyšetrenia?
  • Aké sú možnosti liečby?
  • Aké sú vedľajšie účinky každej liečby?
  • Mám nádej na úplné vyliečenie?
  • Ako ovplyvní liečba môj každodenný život?
  • Okrem toho mám nasledujúce ochorenia a zdravotné problémy. Ako sa to dá všetko naraz zvládnuť? Ovplyvnia moje zdravotné problémy liečbu rakoviny obličiek?
  • Mal by som sa liečiť u špecialistu?
  • Máte nejaké letáky alebo informačné materiály, ktoré si môžem doma preštudovať?

Lekár vám bude takisto klásť otázky. Je dôležité, aby ste na ne odpovedali čo najpresnejšie. Medzi také otázky môžu patriť nasledujúce:

 • Kedy začali vaše príznaky? Opíšte ich.
 • Prichádzajú vaše príznaky len niekedy a na krátku dobu alebo sa u vás vyskytujú nepretržite?
 • Koľko vážite? Schudli ste v poslednej dobe?
 • Kedy sa vaše príznaky zlepšujú, prípadne zhoršujú?
 • Liečili ste sa v poslednom čase s nejakým iným ochorením?
 • Užívate momentálne nejaké lieky?

Diagnostika rakoviny obličiek

Pri diagnostike rakoviny obličiek sa bežne vykonáva (2):

 • Fyzikálne vyšetrenie. Lekár sa sústredí hlavne na objavenie hrčiek či iných hmatných útvarov, ktoré môžu signalizovať nádor.
 • Vyšetrenie krvi. Keďže obličky okrem iného vytvárajú hormón erytropoetín, ktorý vyvoláva tvorbu červených krviniek, príznakom rakoviny obličiek môže byť aj znížené množstvo erytrocytov v krvi.
 • Vyšetrenie moču. V laboratóriu sa v moči okrem iného zisťuje aj prítomnosť krvi a nádorových buniek.
 • Zobrazovacie vyšetrenia. Zobrazovacie vyšetrenia umožňujú lekárovi vizualizovať nádor alebo inú abnormalitu obličiek. Zobrazovacie testy môžu  zahŕňať ultrazvuk, počítačovú tomografiu (CT) alebo magnetickú rezonanciu (MRI).
 • Biopsia obličky. Biopsia je odobratie vzorky tkaniva obličky pomocou tenkej ihly. Vzorka sa následne študuje pod mikroskopom, či sa v nej nachádzajú známky nádorového rastu.

Určovanie štádia rakoviny obličiek

Len čo vám lekár diagnostikuje rakovinu obličiek, ďalším krokom je zistiť, do akej miery nádor narástol a rozšíril sa do tela a odhadnúť stupeň postihnutia. Určenie štádia, v ktorom sa rakovina nachádza (takzvaný staging nádoru), môže vyžadovať ďalšie zobrazovacie vyšetrenia a je základom pre zvolenie vhodnej liečby.

Štádiá rakoviny obličiek sa určujú takto:

 • Štádium I. V tejto fáze má nádor v priemere najviac 7 centimetrov. Nádor postihuje len obličku a nerozšíril sa do lymfatických uzlín ani do iných orgánov.
 • Štádium II. Nádor je väčší ako 7 centimetrov, ale stále nepostihuje lymfatické uzliny ani iné orgány.
 • Štádium III. V tejto fáze nádor presahuje obličky do okolitého tkaniva alebo sa šíri do miestnych lymfatických uzlín (ale obe situácie nemôžu nastať naraz).
 • Štádium IV. Rakovina sa šíri mimo obličku, do viacerých lymfatických uzlín alebo do vzdialených častí tela, ako sú kosti, pečeň a pľúca.

Liečba rakoviny obličiek

Vhodná liečba rakoviny obličiek sa volí podľa viacerých faktorov, napríklad podľa vášho veku a celkového zdravotného stavu, ďalej podľa patologického typu nádoru obličiek, jeho veľkosti a toho, či sa rozšíril do iných orgánov (metastázoval) (3). Liečba rakoviny môže byť podľa okolností buď chirurgická alebo nechirurgická.

Chirurgická liečba rakoviny obličiek

Chirurgický zákrok je štandardnou liečbou väčšiny nádorov obličiek. Typ operácie vám odporučí lekár na základe typu vašej rakoviny a jej štádia a na základe vášho zdravotného stavu. Chirurgická liečba so sebou nesie riziko krvácania a infekcie. Chirurgické postupy používané na liečbu rakoviny obličiek zahŕňajú:

 • Odstránenie postihnutej obličky (nefrektómia). Radikálna nefrektómia zahŕňa odstránenie obličky, najbližšieho zdravého okolia a priľahlých lymfatických uzlín. Niekedy musí byť odstránená aj nadoblička. Nefrektómia sa môže vykonať takzvaným otvoreným prístupom, čo znamená, že chirurg urobí jeden veľký rez v brušnej dutine kvôli dobrému prístupu k obličke. Alternatívnym postupom je laparoskopická nefrektómia, keď sa cez niekoľko malých rezov v koži vsunie kamera so svetlom a chirurgické nástroje. Obe techniky majú svoje pozitíva a negatíva. V niektorých nemocniciach sa dokonca nefrektómia môže vykonávať aj roboticky. Funkciu odstránenej obličky bez problémov preberá ostávajúca zdravá.
 • Odstránenie nádoru z obličky (parciálna nefrektómia, resekcia). Tento zákrok sa volí vtedy, ak je nádor obličky pomerne malý a ohraničený, alebo ak máte už len jednu obličku či je druhá nefunkčná. Počas parciálnej (čiastočnej) nefrektómie chirurg odstráni iba nádor a minimum zdravého okolia. Parciálna nefrektómia môže byť vykonaná laparoskopicky alebo klasickým (otvoreným) prístupom. Pokiaľ je z hľadiska typu rakoviny parciálna nefrektómia možná, má to výhodu v tom, že sa znižuje riziko neskorších komplikácií – napríklad pri ochorení druhej obličky po celkovej nefrektómii s nutnosťou dialýzy.

Ablačné techniky liečby rakoviny obličiek

Pre niektorých ľudí nie je chirurgické riešenie rakoviny obličiek možné, napríklad kvôli celkovému zdravotnému stavu. V týchto situáciách a pri vhodnom nádore obličky sa môže pristúpiť k takzvaným ablačným technikám, ktoré spočívajú v deštrukcii nádorového tkaniva v obličke. Ablačné techniky majú výhodu v tom, že sú málo invazívne, pre pacienta predstavujú len nízke riziko ohrozenia života a kratšiu hospitalizáciu. Keďže je to však pomerne nová metóda liečby rakoviny obličiek, presné údaje o dlhodobej bezpečnosti a účinnosti nie sú ešte známe. Na výber máme v súčasnosti kryoabláciu a rádiofrekvenčnú abláciu.

 • Kryoablácia. Kryoablácia spočíva v zmrazení nádorových buniek. Počas kryoablácie sa cez kožu a pod röntgenovou kontrolou aplikuje do obličky špeciálna ihla napustená plynom (tekutý dusík alebo argón), ktorý sa použije na ochladenie rakovinových buniek až pod mínus 20 °C. Táto liečebná metóda sa zvyčajne používa len u pacientov, ktorí nemôžu podstúpiť chirurgický zákrok a tých, ktorí majú malé nádory obličiek.
 • Rádiofrekvenčná ablácia. Rádiofrekvenčná ablácia má na rozdiel od kryoablácie za úlohu zničiť rakovinové bunky vysokou teplotou. Postup je podobný ako pri kryoablácii; špeciálna ihla sa aplikuje do obličky cez kožu pod röntgenovou kontrolou. Cez ihlu sa pustí do nádorového tkaniva elektrický prúd, ktorý spôsobí, že sa nádorové bunky zahrejú na vysokú teplotu a spália.

 

Liečba pokročilej alebo opakovanej rakoviny obličiek

Ak ste už raz mali rakovinu obličiek a vrátila sa vám, prípadne sa rozrástla do ďalších častí tela, pravdepodobnosť úplného vyliečenia klesá, ale i napriek tomu sa dá postup choroby istými postupmi ako-tak kontrolovať a spomaliť. V týchto situáciách môže liečba zahŕňať:

 • Chirurgický zákrok za účelom odstránenia čo najväčšej časti nádoru alebo metastáz. Aj keď sa nepodarí odstrániť celý nádor, zdravotný stav to môže i tak výrazne zlepšiť.
 • Biologická liečba, imunoterapia. Imunoterapia využíva lieky, ktoré podporujú váš imunitný systém v boji proti rakovine. Lieky z tejto kategórie zahŕňajú interferón a aldesleukín (Proleukinom), čo sú syntetické verzie chemických látok produkovaných vo vašom tele. Medzi vedľajšie účinky týchto liekov patrí zimnica, horúčka, nevoľnosť, vracanie a strata chuti do jedla.
 • Cielená liečba. Cielená liečba sa zameriava na špecifické vlastnosti vašej rakoviny. Cielená liečba blokuje konkrétne abnormálne signály prítomné v rakovinových bunkách obličiek, ktoré im umožňujú sa množiť. Tieto lieky ukazujú sľubné výsledky v terapii rakoviny obličiek, ktorá sa rozšírila do iných oblastí tela.
  • Cielené liečivá axitinib (Inlyta), bevacizumab (Avastin), pazopanib (Votrient), sorafenib (Nexavar) a sunitinib (Sutent) blokujú signály, ktoré hrajú úlohu v raste krvných ciev, ktoré poskytujú živiny nádorovým bunkám a umožňujú im prežívanie. Temsirolimus (Torisel) a everolimus (Votubia, Afinitor, Certican) sú taktiež cielené lieky, ktoré blokujú signály potrebné pre rast nádorových buniek.
  • Cielená liečba môže vyvolať nežiaduce účinky, ako sú napríklad vyrážky, ktoré môžu byť závažné, hnačka a únava.
 • Rádioterapia. Radiačná terapia využíva vysokovýkonné energetické lúče, ako sú röntgenové lúče, na ničenie rakovinových buniek. Radiačná liečba sa niekedy používa na kontrolu alebo redukciu príznakov rakoviny obličiek, ktorá sa rozšírila do ďalších oblastí tela, napríklad do kostí.

Alternatívna medicína a doplnková liečba rakoviny obličiek

Žiadny výskum nepreukázal, že by doplnkové a alternatívne liečby dokázali úspešne vyliečiť rakovinu obličiek. Napriek tomu tieto postupy môžu pomôcť zbaviť sa nepríjemných príznakov rakoviny a vyrovnať sa so stresom a pocitmi úzkosti, ktoré túto chorobu často sprevádzajú.

Pacienti s rakovinou obličiek môžu zažívať pocity strachu a nepokoja po stanovení diagnózy alebo počas liečby. Možno zistíte, že sa vám ťažko spí, nechce sa vám jesť a ťažšie sa sústredíte na svoje obvyklé činnosti.

Do doplnkovej liečby, ktorá vám môže pomôcť vyrovnať sa s pocitmi úzkosti, patrí:

 • Arteterapia
 • Tanečná alebo pohybová terapia
 • Cvičenie
 • Meditácia
 • Muzikoterapia
 • Relaxačné cvičenia

Váš lekár vás môže odkázať aj na profesionálov, ktorí vám týmito metódami s vašou náročnou situáciou môžu pomôcť. Nehanbite sa požiadať o pomoc psychológa, psychiatra či psychoterapeuta. Oznámte svojmu lekárovi, ak svoje pocity úzkosti a smútku nedokážete ďalej zvládať.

Ako sa vyrovnať s diagnózou rakoviny obličiek

Každý človek sa vyrovnáva s diagnózou rakoviny svojím vlastným spôsobom. Šok a strach, ktoré prišli po oznámení diagnózy, začnú čoskoro ustupovať a vy si nájdete spôsoby, ktoré vám pomôžu vyrovnať sa s dennými výzvami, ktoré prináša náročná liečba rakoviny. Vyskúšajte nasledovné tipy, ako sa čo najlepšie vyrovnať s touto zákernou chorobou.

 • Naučte sa čo najviac o svojej rakovine, aby sa ste sa cítili sebavedomo pri rozhodovaní o postupe liečby. Požiadajte svojho lekára o podrobnosti k vašej diagnóze, ako napríklad aký typ rakoviny máte a štádium, v ktorej sa nachádza. Tieto informácie vám môžu pomôcť dozvedieť sa o možnostiach liečby, ktoré sú k dispozícii, aj keď nemusia byť k dispozícii vo vašej okresnej nemocnici. Dobrým zdrojom informácií je napríklad slovenská stránka Nadácie na pomoc onkologickým pacientom.
 • Dávajte si na seba pozor. Starajte sa o seba počas liečby rakoviny. Jedzte zdravú stravu plnú ovocia a zeleniny, občas si zacvičte, keď na to dostanete chuť, a hlavne si doprajte dostatok spánku.
 • Dovoľte priateľom, aby vám pomáhali. Vaši priatelia a rodina sa obávajú o vaše zdravie, preto ich nechajte, aby vám pomohli s maličkosťami, ak sa ponúkajú. Ak sa vaši priatelia a rodina postarajú o každodenné maličkosti, tak sa môžete plne sústrediť na svoje uzdravenie. Menší nákup, príprava jedál a zaisťovanie prepravy sú spôsoby, ktorými sa vaše okolie určite bude snažiť pomôcť. Rozhovory o svojich pocitoch s blízkymi priateľmi a rodinou vám tiež môžu pomôcť zbaviť sa stresu a napätia.
 • Urobte si čas pre seba a relaxujte. Čas strávený čítaním, relaxáciou alebo počúvaním hudby vám pomôže zmierniť stres.

Prevencia rakoviny obličiek

Riziko vzniku rakoviny obličiek môžete znížiť jednoducho tým, že sa o svoje zdravie budete viac starať a eliminujete rizikové faktory vzniku rakoviny obličiek.

 • Skoncujte s fajčením. Fajčenie mnohonásobne zvyšuje okrem iného aj riziko vzniku rakoviny obličiek. Ak fajčíte, informujte sa u lekára, čo by vám mohlo pomôcť s fajčením prestať. Dnes je už na trhu veľa podporných programov, liekov a nikotínových náhrad. Informujte svojho lekára, že chcete skončiť, a diskutujte s ním o vašich možnostiach.
 • Udržujte si zdravú váhu. Ak máte nadváhu alebo obezitu, máte vyššie riziko vzniku rakoviny obličiek. Znížte počet kalórií, ktoré každý deň konzumujete a snažte sa pravidelne cvičiť. Môžete navštíviť aj ambulanciu dietológa či vyštudovaného nutričného špecialistu, ktorý vám vypracuje vhodný jedálniček.
 • Strážte si svoj krvný tlak. Požiadajte svojho lekára, aby vám pri najbližšej návšteve v ambulancii skontroloval krvný tlak. Ak je váš krvný tlak je vysoký, môžete diskutovať o možnostiach, ako ho znížiť. Niekedy pomôže aj jednoduchá úprava životného štýlu, ktorá spočíva v pravidelnom športovaní a udržiavaní si správnej hmotnosti.  Niektorí pacienti potrebujú na zníženie krvného tlaku aj farmakologickú liečbu.
Pomohol vám tento článok? Chcete nás podporiť, aby sme mohli písať viac takýchto článkov?
Zdieľať článok
Tags:
Meno autora: MUDr. Michal Vilímovský (SK)
Vzdelanie: lekár
Použité zdroje:

Preložené a upravené podľa Mayoclinic

Zdroje obrázkov:

Dollarphotoclub.com

Dátum vydania: 19. október 2015 14:35
Dátum plánovanej revízie: 19. október 2017 14:35
Na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti využívame cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií