Čo spôsobuje bolesť palca na nohe? Príčiny a možnosti liečby!

19. apríla 2023, 5:25

Bolesť palca na nohe najčastejšie vzniká z dôvodu poranenia štruktúr v okolí palca alebo v dôsledku ochorení, ktoré sú pomerne dobre liečiteľné. Najčastejšie príčiny bolesti palca na nohe sú artróza, fraktúry a dna (ochorenie pri ktorom dochádza k usadzovaniu kryštálikov kyseliny močovej do kĺbu palca, čo spôsobuje silné bolesti).

Obsah

 1. Príčiny
  1. Artróza
  2. Zarastený necht
  3. Dna (pakostnica)
  4. Distorzia (podvrtnutie) koreňového kĺbu palca
  5. Zápal sesamských kostičiek palca (sesamoiditis)
  6. Fraktúry palca
  7. Vybočený palec (hallux valgus)
  8. Ostatné príčiny
 2. Kedy vyhľadať lekára?
 3. Čo si z článku odniesť?

Vo väčšine prípadov je možné bolesť palca na nohe vyliečiť s pomocou voľne predajných liekov.

Avšak v niektorých prípadoch je pre účely stanovenia diagnózy a začatia liečby nutné vyhľadať lekársku pomoc.

Tento článok popisuje 7 najčastejších príčin bolesti palca na nohe, vrátane ďalších súvisiacich príznakov a možností liečby.

Príčiny

Príčin bolesti palca na nohe je viacero, pričom niektoré z nich sú závažnejšie než iné.

Medzi najčastejšie príčiny bolesti palca na nohe patrí:

Artróza

Podľa Americkej spoločnosti pre ortopédiu nohy a členku (ACFAS) je artróza jednou z najčastejších príčin bolesti palca na nohe (1).

Odborne tento stav označujeme ako hallux rigidus a postihuje každého štyridsiateho človeka staršieho 50 rokov. Ženy bývajú postihnuté častejšie ako muži.

Príznaky

Najčastejším príznakom hallux rigidus je bolesť pri chôdzi alebo pohybových aktivitách pri ktorých dochádza k zaťažovaniu palca na nohe.

Medzi ďalšie príznaky artrózy palca na nohe patria:

 • opuchy kĺbov palca
 • bolestivý výrastok (hrčka) nad kĺbom
 • zhoršená pohyblivosť palca na nohe

Liečba

Metódy liečby hallux rigidus sú konzervatívne a operačné.

Medzi konzervatívne možnosti liečby patria:

 • ľadové alebo teplé obklady 
 • lieky proti bolesti
 • trombocytmi obohatená krvná plazma
 • injekcia kortikosteroidov
 • zmena obuvi (napríklad nosenie obuvi s tuhšou podrážkou)

Operačné metódy liečby hallux rigidus sú:

 • fúzia (spojenie) kĺbu
 • odstránenie výrastkov na kosti
 • umelá kĺbová náhrada
 • resurfacing kĺbu (povrchová náhrada)

Zarastený necht

Zarastený necht je častou príčinou bolesti alebo tlaku v oblasti palca na nohe. Tento problém najčastejšie vzniká ak si nechty striháte príliš nakrátko alebo ich zastrihávate do oblúčika až do okrajov (ideálne je nechávať okraje nechtov u palcov na nohách rovné).

Problém môže zhoršovať tiež nosenie príliš tesnej obuvi.

Príznaky

Okrem bolesti patria medzi príznaky zarasteného nechtu u palca:

 • opuch a zatuhnutie palca
 • začervenanie kože v okolí nechta
 • hnisavý výtok z miesta infekcie, niekedy s prímesou krvi

Liečba

Liečba zarasteného nechtu je buď konzervatívna alebo operačná.

Zvyčajne sa začína konzervatívnou liečbou a až pokiaľ tento spôsob liečby nezaberie, pristupuje sa k operačnému riešeniu (odstránenie alebo plastika nechtu).

Medzi konzervatívne spôsoby liečby zarasteného nechtu patria:

užívanie voľne predajných liekov proti bolesti, ako je napríklad paracetamol, ibuprofen alebo iné nesteroidné protizápalové lieky  

 • kúpele nôh v teplej kúpeli 3 až 4x denne
 • udržiavanie nohy v suchu a častá výmena prepotených ponožiek
 • nosenie priedušnej, pohodlnej obuvi a ponožiek

Operačné (chirurgické) spôsoby liečby zarasteného nechtu sú:

 • odstránenie časti nechtu
 • odstránenie celého nechtu
 • trvalé odstránenie nechtu (často nutné riešenie u chronických problémov so zarastaním nechtov)

Dna (pakostnica)

Dna je ochorenie, ktoré vzniká pri zvýšenej hladine kyseliny močovej v krvi.

Kyselina močová vzniká v tele pri odbúravaní purínov, ktoré sú bohato zastúpené napríklad v mäse.

Dna je častou príčinou bolestí palca na nohe. Prejavuje sa opuchom, sčervenaním a bolesťou postihnutého palca.

Dna (pakostnica) je častou príčinou bolestí palca na nohe. Prejavuje sa opuchom, sčervenaním a bolesťou postihnutého palca.

Za normálnych okolností sa prebytočná kyselina močová vylúči močom, ale v niektorých prípadoch telo nedokáže kyselinu močovú dostatočne rýchlo vylúčiť, čo vedie k jej hromadeniu v krvi (hyperurikémia) a nad určitú hranicu sa potom začnú z nej tvoriť kryštáliky, ktoré sa ukladajú do kĺbov, najmä do kĺbov palca na nohe.

Príznaky

Okrem bolesti palca nohy sú ďalšími príznakmi dny napríklad:

 • zápal kĺbu, ktorý sa prejaví opuchom, zvýšenou teplotou postihnutého miesta a sčervenaním okolitej kože 
 • intenzívna bolesť palca nohy pacientov trápi najmä v noci alebo tesne po prebudení
 • lesklá koža nad postihnutým kĺbom

Liečba

Podľa Americkej spoločnosti pre ortopédiu nohy a členku (ACFAS) trvajú záchvaty pakostnice zhruba 3 až 10 dní a potom odznejú (2).

Medzi možnosti liečby dny, okrem iných, patria:

 • dostatočný prísun tekutín 
 • spanie s nohou vo vyvýšenej polohe
 • odpočinok a kľudový režim (obmedzenie chôdze, dlhodobého státia a ďalších aktivít, ktoré zaťažujú postihnutý palec
 • užívanie liekov proti zápalu a bolesti (tieto lieky vám predpíše či odporučí praktický lekár)

Neoddeliteľnou súčasťou liečby dny je zmena stravovacích návykov , najmä obmedzenie príjmu potravín a nápojov s vysokým obsahom purínov, ako je napríklad alkohol, slanina, pečeň, mäso a niektoré druhy plodov mora. 

Distorzia (podvrtnutie) koreňového kĺbu palca

K distorzii koreňového kĺbu palca (tzv. metatarsofalangeálneho skĺbenia) dochádza najčastejšie pri športových aktivitách.

K tomuto poraneniu často dochádza pri opakovanej flexi (ohýbaniu) palca smerom dopredu alebo pri jeho privretí či prisadnutí. To vedie k vyskočeniu kĺbu z jamky a k natiahnutiu kĺbových väzov.

Narozdiel od vyvrtnutia sa ale pri distorzii kĺb vráti späť do normálnej polohy, zatiaľ čo pri vyvrtnutí pretrváva v nesprávnom (dislokovanom) postavení kĺbových plôch.

Najčastejšie k distorzii palca dochádza pri športoch, ktoré vyžadujú časté behanie alebo skákanie, ako je napríklad futbal, basketbal alebo hádzaná.

Vyššie riziko poranenia je na umelom povrchu (umelá tráva, a pod.).

Príznaky

K vyvrtnutiu dochádza najčastejšie pri opakovaných pohyboch. To spôsobuje bolestivý opuch palca nohy, pričom problémy sa časom zhoršujú a môže dôjsť až k strate hybnosti v postihnutom kĺbe.

V prípade akútneho poranenia (napríklad po prisadnutí palca) sa náhle objaví silná bolesť, ktorá sa často počas 24 hodín ešte zhorší.

Liečba

Najlepším spôsobom liečby je vyhnúť sa aktivitám, ktoré tieto ťažkosti vyvolali.

Tým sa zabráni ďalšiemu zhoršovaniu stavu.

Medzi bežné spôsoby liečby patrí pokojný režim, ľadové obklady, kompresia a zdvihnutie nohy do vyvýšenej polohy (RICE).

Niekedy vám lekár môže odporučiť nosiť pri športe pevnejšiu obuv, ktorá lepšie palec a prsty na nohách fixuje.

V niektorých prípadoch je nutná operácia.

Zápal sesamských kostičiek palca (sesamoiditis)

Sesamské kostičky sú kostičky, na ktoré sa pripájajú šľachy alebo sú obalené svalmi. Najväčšou sesamskou kostičkou v ľudskom tele je jabĺčko (patella) v kolennom kĺbe.

Sesamské kostičky máme na rôznych miestach tela, vrátane palca nohy.

Pri ich podráždení alebo poranení môže dôjsť k ich zápalu, čo sa prejaví bolesťou palca nohy.

Toto ochorenie je veľmi časté u baletiek, tanečníkov a bežcov.

Príznaky

Okrem bolesti palca nohy sú ďalšie príznaky Sesamoiditis:

 • zhoršenie hybnosti kĺbov palca
 • postupné zhoršovanie bolesti
 • opuchy
 • hematóm

Liečba

Medzi spôsoby liečby zápalu sesamských kostičiek patria:

 • injekcia kortikosteroidov do miesta bolesti
 • nesteroidné protizápalové lieky (proti bolesti a opuchom)
 • zatejpovanie postihnutého palca
 • používanie špeciálnych ortopedických pomôcok (ortézy, fixátory, a pod.)
 • rehabilitácia (fyzioterapia, rozcvičenie)

Fraktúry palca

Fraktúry kostí palca sú veľmi časté. Najčastejšou príčinou fraktúr skeletu palca sú:

 • nakopnutie tvrdého predmetu
 • pád ťažkého predmetu na nohu
 • opakované pohyby, ktoré zaťažujú kĺby palca

Príznaky

Medzi dva najčastejšie príznaky fraktúry palca patrí bolesť a opuch, ale často sa vyskytujú tiež hematómy z dôvodu pomliaždenia (kontúzie) či tržných poranení mäkkých tkanív v okolí fraktúry.  

Liečba

Liečba závisí na závažnosti fraktúry. Často býva konzervatívna, ale niekedy je nutné aj operačné riešenie (porovnanie kostí - repozícia a ich fixácia drôtmi alebo dlahami).

Pri poranení palca je nutné vyhľadať lekársku pomoc, aby sa vylúčila fraktúra.

Bezprostredne po poranení dodržujte nasledujúce zásady:

 • prestaňte poranený palec zaťažovať
 • dajte poranenú nohu do vyvýšenej polohy
 • zmierňujte opuch s pomocou ľadových obkladov

Vybočený palec (hallux valgus)

Vybočený palec je deformita koreňového kĺbu palca. Kĺb je vytočený do boku a vytvára viditeľnú hrču na koži.

Vyosenie kĺbu vedie k tomu, že sa palec nahýba k ostatným prstom a niekedy môže kriviť aj ostatné prsty na nohe.

Nevhodná obuv navyše tlačí na vbočený palec a časom sa v mieste otlaku môže vytvoriť mozoľ na koži.

Vybočený palec (hallux valgus) sa prejavuje bolesťou, otlakom a narušením stability prednožia.

Vybočený palec (hallux valgus) sa prejavuje bolesťou, otlakom a narušením stability prednožia.

Navyše, kvôli chronickému tlaku a dráždeniu dochádza k zápalu tiažového vačku v okolí kĺbu (burzitída), čo sa prejavuje bolesťou palca.

Príznaky

Medzi príznaky vbočeného palca patria opuchy, zápal, bolesť a začervenanie postihnutého miesta. Naviac je palec viditeľne naklonený smerom k ostatným prstom a v oblasti bázy je zjavná hrča spôsobená vyosením kĺbu.

Liečba

Liečba vbočeného palca je buď konzervatívna alebo chirurgická.

Medzi konzervatívne spôsoby liečby patria:

 • nosenie pohodlnej obuvi, ktorá by nemala tlačiť na vbočený palec
 • špeciálne ortézy (korektory vbočeného palca)
 • nesteroidné protizápalové lieky, ako je napríklad ibuprofen
 • teplé ponožky
 • ľadovanie postihnutého kĺbu
 • masáže a rehabilitácie

Ak konzervatívna liečba nezaberá je možné operačné riešenie, kedy sa pretne kĺbové puzdro a kĺb sa vyrovná späť do správnej polohy.

Ostatné príčiny

Medzi ďalšie príčiny bolesti palca nohy, okrem iných, patria:

 • nechtové infekcie (onychomykóza, hnisavé zápaly, a pod.) 
 • Raynaudova choroba : toto ochorenie je spôsobené náhlym stiahnutím (konstrikciou) ciev prstov, čo vedie k dočasnému prerušeniu zásobenia prstov krvou a živinami a prejaví sa zblednutím kože na postihnutých prstoch (tie potom vyzerajú belšie než ostatné), bolesťou, brnením, mravenčením alebo ďalšími nepríjemnými pocitmi, ktoré odborne označujeme slovom parestézia. 
 • Mortonová neuralgia (metatarzalgia) : toto ochorenie sa prejavuje bolesťou prednožia v mieste nášľapu, najčastejšie postihuje 3. a 4. prst . Často je bolesť sprevádzaná nepríjemnými pocitmi brnenia a mravčenia pri nášľape.
 • Reumatoidná artritída : jedná sa o autoimunitné ochorenie spojené so zápalom kĺbov. Ak postihne kĺby palca, môže sa prejaviť bolesťou a ďalšími príznakmi.

Liečba v týchto prípadoch závisí na vyvolávajúcej príčine. Niekedy pomôžu kortikosteroidy, inokedy je nutné užívať antibiotiká alebo antimykotiká a niekedy pomôže rehabilitácia.

Poraďte sa s lekárom o najvhodnejšom spôsobe liečby.

Kedy vyhľadať lekára?

Všeobecne platí, že pri úraze palca alebo pri akejkoľvek náhle vzniknutej bolesti či opuchu palca je nutné vyhľadať lekársku pomoc.

Rovnako tak by ste mali vyhľadať lekára ak ťažkosti do niekoľkých dní nevymiznú alebo sa zhoršujú.

Čo si z článku odniesť?

Bolesť palca na nohe je najčastejšie spôsobená poranením kostí, šliach alebo svalov v okolí palca či ich preťažovaním.

Medzi ďalšie príčiny patrí dna , vbočený palec alebo zarastený necht.

Pri akomkoľvek úraze palca by ste mali vyhľadať lekársku pomoc, aby sa vylúčila fraktúra.

Liečba bolestí palca nohy závisí na vyvolávajúcej príčine a je buď konzervatívna alebo operačná.

Operácia slúži k náprave rôznych poranení alebo korekcii vbočeného palca či odstránení zarasteného nechtu, zatiaľ čo medzi konzervatívne spôsoby liečby patrí užívanie liekov (injekčné podanie kortikosteroidov, plazmy obohatenej krvnými doštičkami alebo užívanie liekov proti bolesti), nosenie rôznych ortopedických pomôcok (korektory, ortézy) či vhodnej obuvi a prikladanie ľadových či teplých obkladov.

Často tiež pomôže uloženie postihnutej končatiny do zvýšenej polohy (napríklad si na noc nohu podložiť vankúšikom).

Pomohol vám tento článok? Chcete nás podporiť, aby sme mohli písať viac takýchto článkov?
Zdieľať článok
Meno autora: MUDr. Michal Vilímovský (SK)
Vzdelanie: lekár
Použité zdroje:

Medicalnewstoday.com

Zdroje obrázkov:

Canva.com

Dátum vydania: 19. apríla 2023, 5:25
Dátum plánovanej revízie: 19. apríla 2025, 5:25
Na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti využívame cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií