Čo spôsobuje pukanie v ušiach. Tieto príčiny sú najčastejšie!

26. mája 2023, 5:40

Všetci sme na vlastnej koži zažili nepríjemné praskanie alebo pukanie v uchu, ktoré je spojené s množstvom rôznych ochorení. Niekedy sa spolu s praskaním v uchu objavujú ďalšie príznaky, ako je zaľahnuté ucho, pískanie alebo zvonenie v ušiach a často pacienti tiež udávajú zhoršenie sluchu.

Obsah

 1. Čo spôsobuje praskanie v uchu? 
  1. Dysfunkcia Eustachovej trubice (tubárna dysfunkcia)
  2. Zápalové ochorenia sluchového ústrojenstva (akútny zápal stredného ucha, zápal zvukovodu alebo Eustachovej trubice)
  3. Nádory sluchorovnovážného ústrojenstva
  4. Nadbytok ušného mazu
  5. Ochorenie temporomandibulárneho skĺbenia
  6. Myoklonus svalov stredného ucha
 2. Kedy vyhľadať lekára?
 3. Diagnostika praskania v ušiach 
 4. Aké sú možnosti liečby praskania v ušiach? 
  1. Lekárska liečba praskania v ušiach
  2. Domáca liečba praskania v ušiach 
 5. Prevencia
 6. Čo si z článku odniesť? 

V tomto článku popisujeme najčastejšie príčiny praskania v ušiach a možnosti ich liečby. Dozviete sa tiež kedy je namieste vyhľadať lekársku pomoc.  

Čo spôsobuje praskanie v uchu? 

Príčin praskania v ušiach je viacero. Medzi tie najčastejšie, okrem iných, patria: 

Dysfunkcia Eustachovej trubice (tubárna dysfunkcia)

Eustachova trubica je krátky dutý orgán, ktorý spája stredné ucho so zadnou časťou dutiny nosnej a hrdlom. Z každého ucha vychádza jedna Eustachova trubica, čo znamená, že každý človek má dva tieto orgány. 

Hlavnými funkciami Eustachovej trubice sú:

 • vyrovnávanie tlakov v strednom uchu tak, aby bol tlak v ňom v rovnováhe s tlakom v okolitom prostredí    
 • odvádzanie prebytočných tekutín zo stredného ucha
 • ochrana pred zápalmi stredného ucha

Za normálnych okolností sú Eustachove trubice zatvorené a otvárajú sa pri zívaní, žuvaní alebo prehĺtaní. Niekedy môžete "cítiť" ich otváranie pri lete lietadlom, keď máte zaľahnuté ucho a snažíte sa zívať, aby ucho odľahlo.

Ak sa Eustachove trubice neotvárajú či nezatvárajú správne, hovoríme o ich dysfunkcii. Tá býva častou príčinou praskania a pukania v ušiach. 

Medzi ďalšie príznaky dysfunkcie Eustachovej trubice, okrem iných, patria:

 • pocit tlaku v ušiach alebo zaľahnutia uší 
 • bolesť uší
 • zhoršenie až úplná strata sluchu
 • závrat a motanie hlavy

Možných príčin dysfunkcie Eustachovej trubice je mnoho a patria medzi ne napríklad:

 • zápaly dýchacích ciest, ako sú prechladnutie, nádcha alebo sinusitída (zápal prínosových dutín)
 • alergie
 • zväčšené mandle
 • prítomnosť dráždivých látok vo vdychovanom vzduchu (napríklad cigaretový dym alebo iné znečisťujúce či dráždivé látky)
 • rozštep podnebia
 • nosové polypy
 • nádory nosa a priľahlých častí

Všetky tieto ochorenia či situácie môžu spôsobiť dysfunkciu Eustachovej trubice, pretože sú spojené so zápalmi, ktoré spôsobujú fyzické zablokovanie Eustachovej trubice alebo jej zápal.

Zápalové ochorenia sluchového ústrojenstva (akútny zápal stredného ucha, zápal zvukovodu alebo Eustachovej trubice)

Akútny zápal stredného ucha (otitis media) je infekcia stredného ucha, ktorá sa častejšie vyskytuje u detí ako u dospelých.

Riziko zápalu stredného ucha je vyššie u osôb s dysfunkciou Eustachovej trubice, pretože pri jej zablokovaní alebo zúžení sa môže vo vnútri stredného ucha hromadiť tekutina, čo zvyšuje riziko vzniku zápalu. 

Ľudia s akútnym zápalom stredného ucha sa často sťažujú na praskanie alebo pukanie v ušiach práve z dôvodu zablokovania (upchatia) alebo zúženia Eustachovej trubice.   

Medzi ďalšie príznaky zápalu stredného ucha, okrem iných, patria:

 • bolesť ucha
 • výtok tekutiny z ucha (môže ísť o hnisavý výtok, niekedy s prímesou krvi alebo o nehnisavý výtok)  
 • zhoršenie sluchu
 • horúčka
 • bolesť hlavy
 • väčšiu podráždenosť a plačlivosť než obvykle (u detí)
 • nespavosť
 • nechutenstvo

Okrem zápalu stredného ucha môže byť praskanie v ušiach spôsobené aj zápalom ďalších štruktúr, najmä zvukovodov, bubienka alebo Eustachovej trubice. Príznaky týchto zápalov bývajú podobné ako u zápalu stredného ucha a rovnako tak je podobná aj liečba. 

Nádory sluchorovnovážného ústrojenstva

Medzi veľmi vzácne príčiny praskania v ušiach patria nádory vo sluchorovnovážnom ústrojenstve, ako je napríklad vestibulárny Schwannom . U týchto nádorov sa skôr stretávame s tinnitom (pískaním v ušiach), avšak niektorí pacienti môžu pociťovať aj praskanie či pukanie v uchu.

Nadbytok ušného mazu

Ušný maz zvlhčuje zvukovody a chráni ich pred infekciou. Zvukovody spájajú ušnicu s bubienkom a stredným uchom a tvoria tak vlastne komunikáciu medzi vonkajším prostredím a stredným uchom.

Nadbytok ušného mazu je častou príčinou praskania v ušiach

Nadbytok ušného mazu je častou príčinou praskania v ušiach

Ušný maz sa tvorí v mazových žľazách zvukovodov a za normálnych okolností z uší samovoľne vyteká a nie je nutné uši čistiť vatou na paličke či inak (to by sme podľa nových poznatkov vôbec nemali robiť). Niekedy mazové žliazky produkujú nadbytok ušného mazu a môže dôjsť k upchatiu zvukovodov. Riziko upchatia zvukovodov sa zvyšuje aj pri čistení uší vatovou tyčinkou, pretože maz pri čistení zastrčíte hlbšie do ucha, odkiaľ sa nemá šancu dostať.    

Medzi príznaky upchatia zvukovodu ušným mazom okrem iného patrí praskanie alebo lúpanie v ušiach a tiež: 

 • zaľahnuté uši
 • bolesť alebo pocit tlaku v ušiach 
 • svrbenie
 • čiastočná strata sluchu

Ochorenie temporomandibulárneho skĺbenia

Temporomandibulární kĺb pripája dolnú čeľusť k lebke. Na každej strane lebky je jeden temporomandibulárny kĺb, ktorý sa nachádza v úrovni uší.  

Tento kĺb funguje ako dverné pánty a okrem otvárania a zatvárania dolnej čeľuste (mandibuly) umožňuje tiež pohyb do strán. Aby sa kĺb pohyboval hladko a nedochádzalo k nežiaducemu treniu, je v kĺbovej ploche medzi oboma kosťami uložený chrupavkovitý disk. Pokiaľ dôjde k poraneniu temporomandibulárneho kĺbu alebo k narušeniu chrupavky, môže pacient trpieť praskaním v ušiach, a to najmä pri otváraní úst alebo žuvaní potravy.     

Medzi ďalšie príznaky ochorenia temporomandibulárneho kĺbu, okrem iných, patria:

 • bolesť čeľuste, uší alebo v temporomandibulárním kĺbe najmä pri žuvaní, otváraní alebo zatváraní úst 
 • stuhnutosť svalov dolnej čeľuste
 • obmedzenie pohyblivosti dolnej čeľuste
 • zaseknutie dolnej čeľuste

Myoklonus svalov stredného ucha

Myoklonus je odborný termín pre krátkodobé kŕčovité zášklby svalov. Ak tieto zášklby postihnú svaly stredného ucha (musculus stapedius alebo musculus tensor tympány ) hovoríme o myoklonu svalov stredného ucha. Pretože tieto svaly pomáhajú prenášať vibrácie z ušného bubienka a kostí do stredného a vnútorného ucha, vznikajú pri myoklone okrem praskania a pukania v ušiach aj ďalšie príznaky, ako sú hučanie alebo pískanie v ušiach (odborne tinnitus ).    

Presné príčiny vzniku myoklonu stredného ucha nepoznáme, ale lekári sa domnievajú, že tento stav vzniká pri akustickej traume (poranenie nadmerným hlukom napríklad pri výbuchu alebo extrémne hlasnej hudbe) alebo ako súčasť hemifaciálneho spazmu (nepatričné kŕče a sťahovanie svalov na jednej strane tváre).

Na základe skúmania lekárov sa zdá, že kŕče musculus stapedius spôsobujú praskanie alebo bzučanie v ušiach, zatiaľ čo pri kŕči musculus tensor tympány (napínač bubienka) pacient počuje cvakanie. 

Intenzita a výška zvukov, ktoré pacient v ušiach pri tomto ochorení počuje sa u každej osoby líši. Niektorí ľudia napríklad počujú praskanie v oboch ušiach súčasne, iní len v jednom, niekomu praská v ušiach nepretržite a inému len občas a niekto tieto ťažkosti znáša lepšie a iný horšie.    

Kedy vyhľadať lekára?

Ak vám občas praskne alebo lupne v uchu, nemusíte hneď bežať k lekárovi.  

Avšak, ak sa objavia nasledujúce problémy, je nutné vyhľadať ušného lekára (otorinolaryngológ) čo najrýchlejšie:

 • praskanie v ušiach je tak obťažujúce, že značne narúša vykonávanie každodenných aktivít a / alebo je spojené so zhoršením sluchu 
 • praskanie v ušiach sa objavuje opakovane alebo pretrváva dlhú dobu 
 • príznaky zápalu pretrvávajú dlhšie ako 1 deň
 • z ucha vyteká hnis alebo výtok s prímesou krvi  

Diagnostika praskania v ušiach 

Diagnostika praskania v ušiach je založená na odbere anamnézy, fyzikálnom vyšetrení, zobrazovacích metódach, laboratórnom vyšetrení krvi a ďalších špecializovaných vyšetreniach. 

V rámci fyzikálneho vyšetrenia sa lekár zameria najmä na oblasť uší, hrdla (krku) a dolnej čeľuste. 

Zo zobrazovacích metód sa v diagnostike praskania v ušiach najčastejšie používa magnetická rezonancia pre vyšetrenie mäkkých tkanív a CT (počítačová tomografia) pre vyšetrenie kostí, najmä mastoidálních dutiniek.  

Medzi špecializované vyšetrenia, okrem iných, patria vyšetrenie sluchu a vyšetrenie pohyblivosti bubienka ( pneumootoskopické vyšetrenie).

Aké sú možnosti liečby praskania v ušiach? 

Liečba praskania v ušiach závisí od vyvolávajúcej príčiny. 

Lekárska liečba praskania v ušiach

Ak je príčinou zápal Eustachovej trubice, zvukovodu alebo stredného ucha, sú liekom voľby antibiotiká.

V prípade, že je príčinou ťažkostí nadbytok ušného mazu, je spôsobom liečby výplach ucha u ušného lekára. 

Tympanálna drenáž je spôsob liečby, pri ktorom sa do bubienka zavádza tenká trubička, ktorá pomáha odvádzať prebytočnú tekutinu a hnis zo stredného ucha.

Liečba dysfunkcie Eustachovej trubice spočíva v balónikovej dilatácii, pri ktorej sa dovnútra zavedie katéter s balónikom, ktorý sa nafúkne a roztiahne kolabovanú alebo zúženú Eustachovu trubicu.  

V prípade ochorenia temporomandibulárneho kĺbu sa v liečbe uplatňujú myorelaxanciá (lieky na uvoľnenie svalového napätia) a tiež tricyklické antidepresíva (lieky používané v liečbe chronickej bolesti i depresie). V prípade, že sa praskanie v ušiach a ďalšie príznaky ochorenia temporomandibulárneho skĺbenia nedarí odstrániť konzervatívne, je nutná operácia.     

Domáca liečba praskania v ušiach 

Ak praskanie v ušiach nie je závažné a nie je spojené s ďalšími príznakmi, môžete vyskúšať niektoré z nižšie uvedených tipov.   

Avšak ak sa váš stav do niekoľkých dní nezlepší alebo sa naopak zhorší, je nutné okamžite vyhľadať lekársku pomoc.

 • Uvoľnenie zaľahnutých uší: praskanie v ušiach je niekedy spôsobené zaľahnutým uchom kvôli rozdielu tlakov medzi stredným uchom a okolím. V takom prípade môžete skúsiť zaľahnuté ucho uvoľniť dlhým a pomalým zívnutím alebo pohybovaním dolnou čeľusťou vpred, vzad, hore a dole, podobne ako pri žuvaní potravy. Môžete tiež skúsiť niekoľkokrát prehltnúť. Všetky tieto postupy pomáhajú zrovnať tlak medzi stredným uchom a okolím, uvoľniť zaľahnuté ucho a zmierniť praskanie.   
 • Výplach nosa a dutín: výplach nosa a prínosových dutín slanou vodou vám môže pomôcť zbaviť sa prebytočného hlienu v nose a prínosových dutinách, čo býva jedna z príčin nefunkčnosti Eustachovej trubice. Tento výplach sa vykonáva s pomocou špeciálnej kanvičky a vykonávajú ho aj niektorí ušní lekári.   
 • Odstránenie prebytočného ušného mazu: niekoľko kvapiek minerálneho oleja, peroxidu vodíka alebo voľne predajných ušných kvapiek pomáha zmäkčiť ušný maz a prepláchnuť vonkajšie zvukovody.
 • Voľne predajné lieky: v prípade, že je praskanie v ušiach spôsobené nádchou alebo ochorením horných dýchacích ciest, môžete na upchatý nos vyskúšať antihistaminiká či iná dekongestíva (lieky na uvoľnenie upchatého nosa a dutín). Tieto lieky je ale nutné brať opatrne a presne podľa príbalového letáku a neprekračovať maximálne povolené denné dávky, pretože na niektorých z nich môže vzniknúť závislosť. V prípade zápalu a bolesti môžu pomôcť nesteroidné protizápalové lieky (napríklad ibuprofen).    
 • V prípade, že je príčinou praskania v ušiach problém s temporomandibulárním skĺbením, vyskúšajte jemnú masáž alebo ľadové obklady.  

Prevencia

Aj keď nie je vždy možné praskaniu v ušiach zabrániť, môžete v rámci prevencie vyskúšať nasledujúce tipy:  

Snažte sa chrániť pred respiračnými infekciami: ochorenia ako sú chrípka, nádcha alebo nachladnutie často spôsobujú dysfunkciu Eustachovej trubice (napríklad jej upchatie alebo zápal). Snažte sa preto týmto ochoreniam predchádzať, dodržiavaním hygienických návykov (umývajte si často ruky teplou vodou a mydlom, čistite si zuby aspoň 2x denne, ideálne ale po každom jedle a nezdieľajte uteráky a hygienické pomôcky s ostatnými členmi domácnosti). 

Nečistite si uši vatovou tyčinkou! Zvyšujete tým riziko zablokovania zvukovodu ušným mazom. Za normálnych okolností nie je nutné ušný maz odstraňovať. Ak je to nutné, čistite si uši tak, že si do nich kvapnete niekoľko kvapiek borovicovej vody, peroxidu vodíka alebo ušných kvapiek. Prebytočný ušný maz sa tak nariedi a vytečie z ucha von. 

Vyhnite sa pobytu v prostredí zamorenom dráždivými látkami a alergénmi, ako sú cigaretový dym, chemikálie, peľ či iné dráždivé látky, ktoré môžu spôsobiť dysfunkciu Eustachovej trubice. 

Vyhnite sa pobytu v hlučnom prostredí. Dlhodobý pobyt v hlučnom prostredí zhoršuje sluch a prispieva k vzniku ochorenia, ako je praskanie alebo pískanie v ušiach ( tinnitus ). Pri práci alebo pobyte v hlučnom prostredí používajte vhodnú ochranu sluchu (zátkové chrániče - štuple do uší alebo slúchadlá).    

Čo si z článku odniesť? 

Praskanie alebo pukanie v ušiach je pomerne častým javom. Medzi najčastejšie príčiny tohto problému patria ušné zápaly, dysfunkcie Eustachovej trubice alebo upchatie zvukovodov ušným mazom. 

Liečba praskania v ušiach závisí od vyvolávajúcej príčiny. Niekedy je nutné užívať lieky (napríklad antibiotiká), zatiaľ čo inokedy ťažkosti odznejú bez akejkoľvek liečby. 

Ak vyššie uvedené tipy a rady nefungujú alebo sa vaše ťažkosti zhoršujú či sa spolu s praskaním v ušiach vyskytnú ďalšie príznaky, ako sú motanie hlavy, závraty, výtok hnisu alebo krvi z ucha, horúčky alebo silné bolesti, je nutné vyhľadať lekársku pomoc.  

Pomohol vám tento článok? Chcete nás podporiť, aby sme mohli písať viac takýchto článkov?
Zdieľať článok
Meno autora: MUDr. Michal Vilímovský (SK)
Vzdelanie: lekár
Zdroje obrázkov:

Canva.com

Dátum vydania: 26. mája 2023, 5:40
Dátum plánovanej revízie: 26. mája 2025, 5:40
Na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti využívame cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií