Krvácanie z ucha: všetko čo potrebujete vedieť

15. marca 2021, 19:33

Príčin krvácania z ucha je viacero, pričom niektoré z nich môžu byť veľmi závažné a vyžadujú okamžitú liečbu v nemocnici. Ak si nie ste istí, že je príčinou krvácanie z ucha len drobná odrenina či povrchové zranenie, je vždy nutné vyhľadať čo najrýchlejšie lekársku pomoc, zistiť skutočnú príčinu ťažkostí a začať liečbu.

Obsah

 1. Anatómia ucha
 2. Príčiny
  1. Povrchové poranenia kože
  2. Cudzie teleso v uchu 
  3. Poranenie alebo úraz hlavy
  4. Ušné infekcie
  5. Perforácia (ruptúra, prasknutie) ušného bubienka
  6. Barotrauma alebo akutrauma
  7. Rakovina uší
 3. Kedy vyhľadať lekára?
 4. Diagnostika a liečba
 5. Komplikácie
 6. Čo si z článku odniesť? 

Anatómia ucha

Ucho je zmyslový orgán, ktorý má dve hlavné funkcie. Jednak je do istej miery zodpovedné za sluch a navyše sa podieľa aj na regulácii rovnováhy.

Anatomicky sa ucho delí na vonkajšie, stredné a vnútorné.

Vonkajšie ucho sa skladá z ušnice, ktorá má typický tvar a nájdeme ju po oboch stranách hlavy a zo zvukovodu, ktorý prepája vonkajšie ucho so stredným uchom. 

Bubienok oddeľuje vonkajšie ucho od stredného ucha. Stredné ucho sa skladá zo stredoušnej dutiny ( cavitas tympany ), ktorá obsahuje tri spojené stredoušné kostičky, označované ako kladivko, nákovka a strmienok.

Naviac stredné ucho obsahuje kanál zvaný Eustachova trubica, ktorý ho spája s dutinou nosovou. 

Stredoušné kostičky prenášajú zvukové vlny do vnútorného ucha. Eustachova trubica je vystlaná hlienom a reguluje tlak v stredoušnej dutine tak, aby bolo možné zvukové vlny správne prenášať do vnútorného ucha.

Vnútorné ucho sa skladá z kosteného a blanitého labyrintu. Kostený labyrint je tvorený vestibulom (centrálnou dutinou) a tromi polokruhovitými kanálikmi, ktoré sa podieľajú na regulácii rovnováhy a z blanitého slimáka ( ductus cochlearis ), ktorý obsahuje nervové zakončenia, ktoré sú súčasťou sluchového systému a podieľajú sa na zabezpečení počutia. 

Príčiny

Medzi hlavné príčiny krvácania z ucha, okrem iných, patria: 

 • povrchové poranenia kože
 • poranenia alebo úrazy hlavy
 • zápaly ucha
 • prasknutý bubienok
 • akustické trauma (poranenie štruktúr ucha hlasným zvukom) a / alebo barotrauma (zmeny tlaku v ušiach pri potápaní alebo v lietadle pri lete)  
 • cudzie teleso v uchu 
 • rakovina uší

Najčastejšie je krvácanie z ucha spôsobené povrchovým poranením kože vonkajšieho ucha alebo zvukovodu. Krvácanie z hlbších častí ucha (zo stredného alebo vnútorného ucha) býva spôsobené inými chorobami alebo závažným poranením hlavy, napríklad pri autonehode alebo následkom pádov, apod.  

Povrchové poranenia kože

Drobné povrchové poranenia pokožky (napríklad porezanie alebo poranenie po uštipnutí či bodnutí hmyzom ) sú jednou z najčastejších príčin krvácania z ucha.  

V takom prípade sa okrem drobného krvácania a prípadne miernej bolesti v mieste poranenia zvyčajne nevyskytujú žiadne iné príznaky.  

K povrchovému poraneniu kože môže dôjsť napríklad pri nešetrnom čistení uší (napríklad vatovou tyčinkou) alebo z dôvodu rôznych zlozvykov, ako je špáranie sa ceruzkou v uchu, a pod.   

Krvácanie z ucha môže spôsobiť tiež podráždenie alebo zápal v mieste piercingu alebo náušníc.  

Cudzie teleso v uchu 

Cudzie teleso v uchu býva častou príčinou krvácania z ucha u detí, ktoré si radi do uší strkajú hračky, korálky a ďalšie drobné predmety.  

Akékoľvek cudzie teleso v uchu, vrátane drobného hmyzu, môže vyvolať infekciu a krvácanie z uší.  

Ak je príčinou krvácania z uší cudzie teleso, po jeho odstránení krvácanie zvyčajne veľmi rýchlo odznie. 

Poranenie alebo úraz hlavy

Poranenie alebo úrazy hlavy (napríklad následkom autonehody, pádu alebo pri športovaní či bitkách) môže spôsobiť krvácanie z jedného alebo oboch uší. 

V prípade, že je krvácanie z uší spojené s poranením hlavy, môže mať postihnutá osoba tiež otras mozgu (odborne komócia).   

Medzi príznaky komócie mozgu, okrem iného, patria:

 • bolesť hlavy
 • tinnitus (pískanie či zvonenie v ušiach) a / alebo praskanie v uchu  
 • závrat a motanie hlavy 
 • nevoľnosť a zvracanie 
 • zmätenosť
 • dočasná (krátkodobá) strata vedomia
 • zábudlivosť
 • únava
 • podráždenosť
 • ospalosť

V prípade, že krvácate z uší po poranení hlavy alebo po údere či páde na hlavu, je nutné okamžite vyhľadať lekársku pomoc, aby sa vylúčila fraktúra lebky, krvácanie do mozgu a ďalšie závažné stavy.    

Ušné infekcie

Ušné infekcie sú častejšie u detí ako u dospelých, ale môžu sa vyskytnúť v akomkoľvek veku. 

Infekcia môže postihnúť ktorúkoľvek časť ucha, pričom krvácanie z uší sa najčastejšie vyskytuje pri zápale stredného ucha a zápalu vonkajšieho zvukovodu.

Ušné infekcie sú častou príčinou krvácania z uší

Ušné infekcie sú častou príčinou krvácania z uší

Okrem krvácania z ucha, sú pre ušné infekcie typické tiež nasledujúce príznaky: 

 • horúčka
 • bolesť hlavy
 • sčervenanie zápalom postihnutého miesta
 • výtok z ucha
 • opuch
 • zhoršenie sluchu
 • bolesti ucha a krku

Perforácia (ruptúra, prasknutie) ušného bubienka

Ušný bubienok je tenká blana, ktorá oddeľuje stredné ucho od vonkajšieho ucha. Môže dôjsť k jeho pretrhnutiu (perforácii) alebo prasknutiu (ruptúre). Niekedy je perforácia bubienka veľmi bolestivá, zatiaľ čo inokedy sa nemusí prejaviť žiadnymi príznakmi. 

Najčastejšou príčinou perforácie ušného bubienka sú infekčné ochorenia alebo úrazy.

Okrem výtoku krvi z postihnutého ucha, sa perforácia bubienka môže prejaviť aj symptómami 

 • bolesť ucha
 • tinnitus (zvonenie alebo pískanie v ušiach) a / alebo praskanie v uchu:  
 • pocit zaľahnutého ucha
 • výtok z ucha 
 • závrat ( vertigo ) alebo strata rovnováhy hlavy
 • zhoršenie sluchu alebo úplná hluchota

Barotrauma alebo akutrauma

Väčšina z nás pri vysokohorskej turistike alebo cestách lietadlom či pri potápaní zažila pocit tlaku či praskania v ušiach.  

Jedná sa o úplne normálny jav spôsobený zmenami tlaku s meniacou sa nadmorskou výškou. 

V prípade prudkej zmeny tlaku (napríklad pri rýchlom vynorení sa z veľkej hĺbky – kesonová choroba), môže dôjsť k poškodeniu štruktúr ucha a ku krvácaniu z uší a v niektorých prípadoch, ako je napríklad práve kesonová (dekompresná) choroba, je pacient ohrozený plynovou embóliou, ktorá ho môže zabiť.       

Ku krvácaniu z uší môže dôjsť aj v dôsledku akustickej traumy (poranenie štruktúr ucha silným zvukom, ako je výbuch alebo výstrel).  

Okrem krvácania z uší sú ďalšími príznakmi barotraumy a / alebo akutraumy : 

 • bolesť uší
 • pocit tlaku v ušiach a / alebo zaľahnutie uší 
 • strata sluchu
 • nevoľnosť a zvracanie
 • motanie hlavy a / alebo závrat
 • tinnitus (pískanie či zvonenie v ušiach) a / alebo praskanie v uchu  

Vyššie uvedené príznaky sa objavujú bezprostredne po barotraume alebo akustickej traume.

Rakovina uší

Rakovina uší je veľmi vzácna a môže postihnúť ktorúkoľvek časť ucha. Najčastejším druhom rakoviny ucha je rakovina kože, ktorá postihuje ušnicu či začiatok vonkajšieho zvukovodu.

Jedná sa o rôzne druhy nádorov od nezhubných, ako je napríklad lipóm, cez semimaligné ( bazocelulárny karcinóm čiže bazalióm ) až po zhubné (malígne), ako je napríklad melanóm. 

Krvácanie z uší je pravdepodobnejšie skôr u malígnych a semimaligních nádorov, ktoré môžu prerásť do ciev, narušiť ich a spôsobiť krvácanie. 

Udáva sa, že rakovina kože postihuje ucho a okolie približne v 5% prípadov (1). 

U ľudí s chronickými alebo opakovanými zápalmi uší (ktoré trvajú 10 a viac rokov) je vyššie riziko rozvoja nádorov v strednom či vnútornom uchu (2). 

Nádory stredného alebo vnútorného ucha sa, okrem krvácania z ucha, môžu prejavovať tiež symptómami 

 • strata alebo podstatné zhoršenie sluchu
 • bolesti uší
 • zdurenie lymfatických uzlín
 • tinnitus
 • obrna lícneho nervu (paréza nervus facialis ) 
 • bolesti hlavy

Jedným z častejších nádorov, ktoré sú veľmi nepríjemné, pretože bývajú často príčinou tinnitu a, okrem iného, môžu spôsobiť aj krvácanie z uší a postihujú vnútorné ucho, je aj vestibulárny schwannom ( Neurinóm akustiku).  

Kedy vyhľadať lekára?

Krvácanie z ucha môže byť známkou závažného ochorenia alebo úplná banalita. 

V prípade, že je krvácanie z ucha spôsobené len povrchovým zranením alebo drobnou odreninou, nie je väčšinou nutné vyhľadať lekársku pomoc.  

V prípade, že je krvácanie z ucha spôsobené ušnou infekciou vyhľadajte lekársku pomoc u svojho obvodného ORL lekára.  

Rovnako tak je nutné vyhľadať lekársku pomoc v prípade cudzieho telesa v uchu (to je vždy nutné odborne odstrániť a ucho vydezinfikovať a vyčistiť, čo musí robiť iba lekár, ktorý na to má vhodné vybavenie a skúsenosti).  

Rovnako v prípade, keď sa objavia príznaky ako sú horúčka, bolesti, sčervenanie, opuchy alebo výtok z uší.  

Ak sa krvácanie z uší objaví po poranení alebo úraze hlavy z akéhokoľvek dôvodu (športovanie, pády, autonehody, a pod.), Tak je vždy nutné okamžite volať záchranku, pretože je nutné vylúčiť závažnejšie poranenia, ako sú fraktúry lebky, krvácanie do mozgu alebo otras mozgu.  

Diagnostika a liečba

Pri diagnostike krvácania z uší lekári využívajú nasledujúce diagnostické metódy: 

 • vyšetrenie ucha otoskopom (prístroj, vyzerajúci ako malá baterka, ktorý slúži na vyšetrenie zvukovodu a bubienka) 
 • vyšetrenie zobrazovacími metódami: najmä po úrazoch sa v diagnostike krvácania z uší používajú rôzne zobrazovacie metódy, najčastejšie počítačová tomografia (CT) k vylúčeniu fraktúr lebky a prítomnosti krvi vo vedľajších dutinách nosových (hemosinus), ktorá môže byť nepriamou známkou fraktúry lebky. Ďalšie zobrazovacie metódy používané v diagnostike krvácania z uší sú magnetická rezonancia (MRI) a ultrazvuk (napríklad pri diagnostike nádorov, a pod.).     

Liečba krvácania z uší závisí na vyvolávajúcej príčine. 

V liečbe sa uplatňujú: 

 • antibiotiká (v prípade ušných infekcií) 
 • ochrana uší pred preniknutím vody a cudzích telies (počas hojenia predchádzajúceho poranenia
 • protizápalové lieky a lieky proti bolesti (napríklad nesteroidné antireumatiká) 
 • teplé a studené obklady
 • observácia (sledovanie) pacienta v nemocnici, najmä v prípade komócie (otrasu mozgu) a poranenia hlavy  

V prípade, že je krvácanie z uší spôsobené poranením kože na uchu alebo vo zvukovode, je nutné udržiavať poranené miesto v čistote a nestrkať do uší žiadne predmety (vrátane vatových tyčiniek), kým sa rana nezahojí.   

Všeobecne vôbec platí, že vatové tyčinky do uší nepatria , a to ani do tých zdravých. Ušný maz plní dôležitú funkciu a jeho odstránenie v prípade upchatia zvukovodu či ďalších štruktúr by mal vykonávať vždy len odborný lekár (ORL - ušné, nosné, krčné).  

V niektorých závažnejších prípadoch (napríklad pri krvácaní do mozgu alebo nádoroch ucha), môže byť potrebná operácia a dlhšia hospitalizácia v nemocnici.  

Komplikácie

V prípade, že je krvácanie z ucha len mierne a je rýchlo nasadená správna liečba, je riziko trvalých následkov a komplikácií pomerne malé.  

Avšak niektoré poranenia ucha a chronické alebo neliečené ušné zápaly môžu byť spojené s týmito komplikáciami: 

 • trvalá strata sluchu
 • zmeny vo vnímaní jazyka (napríklad neschopnosť porozumieť hovorenému slovu alebo naopak neschopnosť správne artikulovať - tvoriť slová)
 • trvalé alebo chronické zvonenie v ušiach ( tinnitus ) 
 • problémy s rovnováhou 
 • chronické bolesti hlavy a / alebo závraty
 • prasknutý bubienok (nezacelená diera v ušnom bubienku) 

Čo si z článku odniesť? 

Prognóza krvácania z uší závisí na tom, čo tento problém vyvolalo. 

Ak je príčinou krvácania z ucha povrchové poranenie alebo odrenina alebo infekcia stredného ucha, ktorá odznie a nevracia sa, je prognóza veľmi dobrá a pacient nemáva žiadne trvalé následky. 

V prípade závažných poranení ucha, nádorových ochorení alebo recidivujúcich (opakujúcich sa) infekcií môže dôjsť k zhoršeniu až strate sluchu a môžu sa tiež objaviť poruchy rovnováhy. 

Prognóza krvácania z uší navyše závisí na správnej a včasnej liečbe. 

Čím skôr je liečba zahájená, tým menšie je riziko trvalých následkov.

V prípade, že je krvácanie z uší spôsobené drobnou povrchovou odreninou alebo poranením, nie je nutné vyhľadať lekársku pomoc.  

V prípade ušnej infekcie, kedy sa objavia príznaky ako sú vysoké horúčky, začervenanie alebo opuch uší, silné bolesti uší a/alebo zväčšené lymfatické uzliny na krku či okolo uší, je nutné vyhľadať lekársku pomoc čo najrýchlejšie. 

V prípade, že sa krvácanie z uší objaví v dôsledku predchádzajúceho poranenia hlavy alebo po pádoch, autonehodách a/alebo v prípade čo i len krátkodobej straty vedomia, je nutné okamžite volať záchranku. 

Pomohol vám tento článok? Chcete nás podporiť, aby sme mohli písať viac takýchto článkov?
Zdieľať článok
Meno autora: MUDr. Michal Vilímovský (SK)
Vzdelanie: lekár
Použité zdroje:

Medicalnewstoday.com

Zdroje obrázkov:

Canva.com

Dátum vydania: 15. marca 2021, 19:33
Dátum plánovanej revízie: 15. marca 2023, 19:33
Na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti využívame cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií