Cholera: všetko čo potrebujete vedieť

Cholera: všetko čo potrebujete vedieť
10. november 2020 20:55

Cholera patrí medzi infekčná hnačková ochorenia. Jej pôvodcom je baktéria Vibrio cholerae, ktorú v roku 1813 objavil nemecký lekár a mikrobiológ Robert Koch. Choroba samotná je však známa už zo staroveku, niektorí autori dokonca tvrdia, že prvá epidémia cholery bola popísaná už v 6. storočiu pred n.l. v Indii.

Obsah

 1. Príčiny
 2. Príznaky
 3. Kedy vyhľadať lekára?
 4. Rizikové faktory
 5. Komplikácie
 6. Diagnostika
 7. Liečba
 8. Prevencia
 9. Očkovanie proti cholere
 10. Čo si z článku odniesť?

Cholera je bakteriálna črevná infekcia, ktorá sa šíri hlavne cez kontaminovanú vodu. Hlavnými príznakmi cholery sú ťažké hnačky a dehydratácia. Neliečená cholera môže do niekoľkých hodín spôsobiť smrť pacienta a to aj u inak zdravých ľudí.

V rozvinutých krajinách, ktoré využívajú moderné spôsoby likvidácie odpadových vôd a ošetrenie pitnej vody, sa s cholerou prakticky nestretneme.

Avšak v niektorých rozvojových krajinách Afriky alebo juhovýchodnej Ázie je cholera stále veľkým problémom. Pomerne často sa vyskytuje aj na Haiti.

Najväčšie riziko epidémie cholery je v najchudobnejších alebo vojnou sužovaných krajinách a tiež v krajinách postihnutých prírodnými katastrofami, kde ľudia žijú v zlých hygienických podmienkach.

Našťastie je cholera pomerne ľahko liečiteľná a smrti, najčastejšie spôsobenou ťažkou dehydratáciou možno zabrániť lacnými rehydratačnými roztokmi.

Príčiny

Cholera je črevné infekčné ochorenie spôsobené baktériou Vibrio cholerae. Príznaky cholery nevyvoláva samotná baktéria ale jej toxín (jed), ktorý produkuje v tenkom čreve infikovaných ľudí. Cholera toxín vyvoláva masívnu sekréciu vody z buniek, čo vedie k ťažkým hnačkám, dehydratácii a elektrolytickej nerovnováhe.

U niektorých ľudí nemusia baktérie spôsobujúce choleru spôsobiť žiadne ťažkosti, avšak nakazení ľudia vylučujú Vibrio cholerae v stolici, ktorá môže kontaminovať potraviny a zdroje pitnej vody (napríklad studne) a spôsobiť epidémiu cholery.

Kontaminované zdroje pitnej vody sú hlavným zdrojom nákazy, najmä v preľudnených komunitách s nedostatočnou hygienou.

Avšak Vibrio cholerae môže kontaminovať aj niektoré potraviny, ako sú napríklad:

 • Plody mora: konzumácia surových alebo nedovarených plodov mora, najmä ustríc alebo kreviet, ktoré pochádzajú z rizikových miest, môže vyvolať nákazu cholerou. Napríklad v Spojených štátoch amerických sa niektorí ľudia nakazili cholerou po konzumácii morských plodov z Mexického zálivu.
 • Surová zelenina a ovocie: konzumácia surovej, neolúpanej či neumytej zeleniny alebo ovocia, je pomerne častým zdrojom nákazy cholerou v krajinách, kde sa toto ochorenie vyskytuje. V rizikových krajinách totiž často dochádza ku kontaminácii zeleniny a ovocia z pôdy, ktorá je zalievaná kontaminovanou vodou.
 • Obilniny: v krajinách, kde sa cholera vyskytuje, môže dôjsť ku kontaminácii ryže alebo obilnín po ich uvarení (napríklad v prípade, keď sa uvarená ryža alebo obilie opláchne kontaminovanou vodou).

Príznaky

Väčšina ľudí, ktorí sa s pôvodcom cholery (baktérie Vibrio cholerae) stretnú, neochorejú a často ani nevedia o tom, že sú nakazení.

Avšak vzhľadom na to, že nakazené osoby vylučujú pôvodca cholery v stolici počas 7 až 14 dní, môžu nakaziť ďalšie osoby, a to hlavne prostredníctvom kontaminovanej vody (v nehygienických podmienkach kontaminovaná stolica znečistízdroj pitnej vody a problém je na svete).

Vo väčšine prípadov sa cholera prejaví len miernymi alebo stredne závažnými hnačkami a je tak veľmi ťažké ju odlíšiť od iných črevných infekcií, ktoré tiež spôsobujú hnačky.

V prípade, že sa pacient nakazí veľkým množstvom baktérií, ktoré choleru spôsobujú, môžu sa do niekoľkých dní po nákaze objaviť závažnejšie príznaky.

Vo všeobecnosti medzi príznaky cholery patria najmä:

 • Hnačka: hnačkovitá stolica pri cholere má často svetlú, mliečno zakalenú farbu a podobá sa vode, v ktorej sa predtým varila ryža. Hnačky pri cholere vznikajú často náhle, môžu byť silné a spôsobiť rýchle a život ohrozujúce straty tekutín (až 1 liter tekutín za hodinu).
 • Nevoľnosť a zvracanie: zvracanie a nevoľnosť sa objavujú najmä v ranom štádiu cholery a tieto ťažkosti môžu pretrvávať niekoľko hodín či dní.
 • Dehydratácia: u cholery je dehydratácia hlavným nebezpečenstvom a pokiaľ sa nezačnú tekutiny rýchlo doplňovať, môže pacient zomrieť. Dehydratácia sa rozvíja v priebehu niekoľkých hodín od prvých príznakov cholery (hnačky). Za ťažkú dehydratáciu sa považuje strata tekutín zodpovedajúca 10% telesnej hmotnosti (alebo viac). Spolu s dehydratáciou sa objavujú aj ďalšie súvisiace príznaky, ako sú vpadnuté oči, extrémna únava, podráždenie, vylučovanie malého množstva alebo naopak žiadneho moču (oligúria až anúria), nízky krvný tlak a búšenie srdca (palpitácie) či poruchy srdcového rytmu. Dehydratácia môže viesť k rýchlej strate minerálov a elektrolytov z organizmu (napríklad iónov sodíka, draslíka, horčíka alebo chlóru), čo vedie k takzvanej elektrolytovej nerovnováhe.
 • Nerovnováha elektrolytov: nerovnováha elektrolytov sa prejavuje závažnými príznakmi, ako sú napríklad svalové kŕče (vznikajú v dôsledku strát minerálov, najmä sodíka, chlóru a draslíka).
 • Šok: straty tekutín a minerálov môžu vyvolať hypovolemický šok, čo je stav, kedy v dôsledku nedostatočného cirkulujúceho objemu krvi dochádza k prudkému poklesu krvného tlaku a tým aj k nedostatočnému zásobeniu tkanív a orgánov kyslíkom. Neliečený hypovolemický šok môže spôsobiť smrť do niekoľkých minút.

Kedy vyhľadať lekára?

V rozvinutých krajinách je riziko, že ochoriete cholerou veľmi malé. Ak sa budete zdržiavať v oblastiach, kde sa cholera vyskytuje, nemusíte sa nakaziť, keď budete dodržiavať zásady hygieny a budete piť len balenú vodu.

Ak ste navštívili krajinu, kde sa cholera vyskytuje a čoskoro po návrate začnete trpieť ťažkými hnačkami, vyhľadajte okamžite lekársku pomoc.

Neliečená cholera môže viesť k ťažkej dehydratácii a vyžaduje okamžitú lekársku pomoc.

Rizikové faktory

S výnimkou dojčiat, ktorí pijú mlieko od matky, ktorá choleru prekonala a sú tak imunizované, môže dostať choleru každý.

Avšak, v niektorých prípadoch je riziko nákazy vyššie.

Medzi rizikové faktory cholery, okrem iných, patria:

 • Zlé hygienické podmienky: epidémie cholery najčastejšie ohrozujú ľudí, ktorí žijú v zlých hygienických podmienkach v krajinách, kde je ťažké udržať čistotu vody. Medzi takéto miesta patria napríklad utečenecké tábory, chudobné krajiny a oblasti postihnuté hladomorom, vojnou alebo živelnými pohromami.
 • Znížená alebo žiadna produkcia kyseliny chlorovodíkovej v žalúdku: baktérie spôsobujúce choleru nedokážu prežiť v kyslom prostredí, takže žalúdočné kyseliny predstavujú dobrú ochranu pred nákazou. Avšak ľudia, ktorí majú v žalúdku nedostatočné množstvo kyseliny chlorovodíkovej (napríklad pacienti s achlórhydriou, deti, staršie osoby alebo ľudia užívajúci lieky na zníženie kyslosti žalúdka, ako sú antacidá, inhibítory protónovej pumpy alebo blokátormi H2 receptorov) majú vyššie riziko nákazy.
 • Pobyt s nakazeným človekom: ak žijete v rovnakej domácnosti s niekým, kto má choleru, máte vyššie riziko, že ochoriete tiež.
 • Krvná skupina 0: ľudia s krvnou skupinou nula (0) majú až 2x vyššie riziko, že ochorejú cholerou než ľudia s ostatnými krvnými skupinami. Dôvod, prečo tomu tak je, sa zatiaľ nepodarilo zistiť.
 • Surové alebo nedovarené ustrice či iné plody mora: najčastejšou príčinou ojedinelých prípadov cholery vo vyspelých krajinách, je konzumácia kontaminovaných ustríc či iných plodov mora, ktoré pochádzajú z vôd nakazených baktériami Vibrio cholerae.

Komplikácie

Cholera môže pomerne rýchlo spôsobiť smrť pacienta. V najzávažnejších prípadoch môže dôjsť k obrovským stratám tekutín a elektrolytov, čo môže spôsobiť dehydratáciu a šok a smrť do niekoľkých hodín či dní od doby, keď sa objavia prvé príznaky.

Ťažká dehydratácia a šok sú najzávažnejšími komplikáciami cholery, avšak, pri tomto ochorení sa môžu vyskytnúť aj iné komplikácie, ako sú napríklad:

 • Hypoglykémia (nízky cukor v krvi): kritický nedostatok glukózy v krvi, ktorá je hlavným zdrojom energie pre organizmus, najčastejšie vzniká u ľudí, ktorí majú tak závažné príznaky cholery, že nie sú schopní nič zjesť ani v sebe udržať. Najviac sú hypoglykémiou ohrozené deti. Medzi jej príznaky, okrem iných, patria kŕče, strata vedomia a v extrémnych prípadoch môže byť aj smrteľná.
 • Hypokaliémia (nízky draslík v krvi): pacient s cholerou stráca pri hnačkách, okrem tekutín, tiež obrovské množstvo minerálov a stopových prvkov, vrátane draslíka. Veľmi nízka hladina draslíka v krvi (hypokaliémia) môže narušiť činnosť srdca a funkciu nervov a v extrémnych prípadoch môže pacienta ohroziť na živote.
 • Zlyhanie obličiek: obličky sú dôležitý orgán, ktorého hlavnou funkciou je odstraňovať z tela odpadové látky močom. Pokiaľ pri cholere dôjde k dehydratácii, obličky nemôžu správne plniť svoju funkciu (nemajú "čo" filtrovať, kvôli nedostatku tekutín v tele), čo vedie jednak k zástave močenia (oligúrii až anúrii), zlyhanie obličiek a tiež k hromadeniu odpadových látok a prebytočných minerálov v tele. K zlyhaniu obličiek pri cholere najčastejšie dochádza v rámci hypovolemického šoku.

Diagnostika

Hoci v krajinách, kde sa cholera často vyskytuje, sú príznaky ochorenia jasné a prakticky si choleru nemožno pomýliť s ničím iným, jediným spôsobom ako ochorenie úplne spoľahlivo diagnostikovať je preukázanie prítomnosti pôvodcu cholery (baktérií Vibrio cholerae) vo vzorke stolice.

Za týmto účelom sú v rizikových krajinách k dispozícii rýchlotesty na choleru, ktoré dokážu rýchlo potvrdiť prípadnú nákazu, čo umožní včasné začatie liečby, včasnú kontrolu prípadnej epidémie a v neposlednom rade aj zníženie úmrtnosti na toto ochorenie.

Liečba

Cholera vyžaduje okamžitú liečbu, pretože toto ochorenie môže človeka zabiť v priebehu niekoľkých hodín.

Medzi hlavné spôsoby liečby cholery, okrem iných, patria:

 • Rehydratácia: cieľom rehydratačnej liečby je nahradiť straty tekutín a elektrolytov. K tomu sa užívajú špeciálne rehydratačné roztoky, známej pod názvom orálne rehydratačné soli (ORS) alebo orálne rehydratačné roztoky. Tieto roztoky sa predávajú v prášku a stačí ich rozpustiť v balenej alebo prevarenej vode a vypiť. Bez rehydratácie zhruba polovica pacientov s rozvinutou cholerou zomrie. Avšak vďaka vhodnej rehydratačnej liečbe je úmrtnosť na choleru dnes už menej ako 1%.
 • Intravenózna (infúzna) rehydratačná terapia: u väčšiny pacientov s cholerou postačí dopĺňať tekutiny orálnymi rehydratačnými roztokmi. Avšak vo veľmi závažných prípadoch cholery, ktoré sú spojené s ťažkou dehydratáciou, je niekedy nutné dopĺňať tekutiny aj vnútrožilne.
 • Antibiotiká: aj keď vo väčšine prípadov nie je antibiotická liečba cholery nutná, niekedy môžu antibiotiká zmierniť hnačky pri cholere a skrátiť dobu liečby u ťažko chorých pacientov.
 • Doplnky stravy so zinkom: niektoré štúdie naznačujú, že zinok pomáha zmierniť príznaky hnačky a skracuje dobu liečby cholery, a to najmä u detí.

Prevencia

Vo vyspelých krajinách, vrátane Českej republiky, je cholera veľmi vzácna a ojedinelé prípady sa vyskytujú skôr len u ľudí, ktorí navštívia rizikové krajiny a nedbajú na hygienické opatrenia (napríklad pijú vodu z neoverených zdrojov) a / alebo u ľudí, ktorí skonzumujú potraviny kontaminované cholerou.

Ak cestujete do krajín, kde sa cholera vyskytuje, dbajte na nasledujúce preventívne opatrenia:

 • Časté umývanie rúk vodou a mydlom: dôležité je umývať si ruky po použití toalety a tiež pred manipuláciou s jedlom či nápojmi. Ruky si najprv namočte vodou, potom ich starostlivo namydlite mydlom aspoň 15 sekúnd a následne opláchnite teplou vodou. Ak nemáte k dispozícii mydlo ani vodu, použite alkoholovú dezinfekciu.
 • Pite iba nezávadnú vodu z bezpečných zdrojov: v rizikových krajinách nikdy nepite vodu z verejných vodovodov alebo studní. Kupujte si balenú vodu a v ideálnom prípade si ju ešte sami vydezinfikujte vhodným, na to určeným dezinfekčným prípravkom a / alebo ju nechajte prejsť varom po dobu aspoň 10 minút. Takto ošetrenú vodu používajte na pitie, prípravu pokrmov aj na čistenie zubov a umývanie rúk. Teplé nápoje alebo nápoje v plechovkách alebo fľašiach sú väčšinou bezpečné, ale pre pokoj duše ich pred napitím zvonku utrite zdraviu nezávadným dezinfekčným prípravkom. Nepridávajte si do nápojov ľad, pokiaľ nebol vyrobený z prevarenej alebo vydezinfikovanej vody.
 • Nejedzte nedovarené potraviny: jedzte len dobre uvarené potraviny a nekupujte jedlo v pouličných stánkoch či v "rizikových" prevádzkach. Ak si kúpite jedlo v stánku na ulici alebo v reštaurácii, uistite sa, že je dostatočne prehriate a dovarené.
 • Vyhnite sa sushi a ďalším surovým alebo nedovareným rybám či morským plodom akéhokoľvek druhu.
 • Jedzte iba ovocie a zeleninu, ktoré sa dajú olúpať, ako sú napríklad banány, pomaranče alebo avokádo. Ovociu a zelenine, ktoré nejdú olúpať, ako sú napríklad drobné bobuľoviny alebo hrozno, sa radšej vyhnite. Rovnako tak nejedzte listovú zeleninou a šaláty z nej, ak si nie ste istí, že nie sú zdravotne nezávadné.

Očkovanie proti cholere

Pre dospelých pacientov i deti od dvoch rokov, ktorí chcú cestovať do rizikových krajín, je najlepšou ochranou proti cholere očkovanie.

V Slovenskej republike je k dispozícii vakcína s názvom Dukoral. Ide o nápoj, ktorý sa pije.

Užíva sa v dvoch (u detí starších ako 6 rokov a dospelých) alebo troch (u detí vo veku 2 až 6 rokov) dávkach s odstupom minimálne týždeň a maximálne šesť týždňov.

U detí do 6 rokov sa po šiestich mesiacoch odporúča podávať posilňovaciu dávku, u detí starších ako šesť rokov a u dospelých sa "preočkovanie" posilňovacou dávkou vykonáva po dvoch rokoch od ukončenia posledného očkovania.

Dôležité je, že hodinu pred vypitím nápoja s očkovacou látkou a hodinu po jeho vypití nesmie pacient nič jesť ani piť.

Cena za jednu dávku očkovacej látky proti cholere (očkovacia látka Dukoral) sa pohybuje okolo 50 eur.

Podrobnejšie informácie o očkovaní sa dozviete v ordinácii cestovnej medicíny, ktorú nájdete v každej krajskej alebo fakultnej nemocnici (niekde sú tieto ordinácie aj v okresných nemocniciach).

Požiadajte o kontakt svojho praktického lekára.

Čo si z článku odniesť?

Cholera je črevné infekčné ochorenie spôsobené baktériou Vibrio cholerae, respektíve toxínmi, ktoré táto baktéria produkuje.

Najčastejšou príčinou nákazy je požitie kontaminovanej vody alebo potravín.

Ochorenie sa prejavuje úpornými hnačkami, ktoré majú belavú farbu a vyzerajú ako voda z čerstvo varenej ryže.

Cholera môže byť aj smrteľná, pretože hnačkami spôsobí rýchlu dehydratáciu organizmu (stratu tekutín a dôležitých iónov), čo môže spôsobiť hypovolemický šok a zlyhanie životne dôležitých orgánov (najmä obličiek).

Liečba cholery spočíva v rehydratácii (doplnenie tekutín a iónov orálnymi rehydratačnými roztokmi alebo vo forme intravenóznej infúzie).

Najlepšou prevenciou proti cholere je očkovanie (v SR je k dispozícii očkovacia látka Dukoral za cenu asi 50 eur za jednu dávku) a dodržiavanie hygienických opatrení, ako sú napríklad hygiena rúk a pitie len balenej alebo prevarenej vody.

Pomohol vám tento článok? Chcete nás podporiť, aby sme mohli písať viac takýchto článkov?
Zdieľať článok
Meno autora: MUDr. Michal Vilímovský (SK)
Vzdelanie: lekár
Použité zdroje:

Mayoclinic.org

Zdroje obrázkov:

Canva.com

Dátum vydania: 10. november 2020 20:55
Dátum plánovanej revízie: 10. november 2022 20:55
Na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti využívame cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií