Úplavica močová (Diabetes insipidus)

13. februára 2013, 14:18

Úplavica močová čiže diabetes insipidus je ochorenie, pri ktorom ľudský organizmu vylučuje až 20 litrov moču denne namiesto obvyklej normy 1,5 - 1,8 litrov za deň. Tento problém súvisí s poruchou vylučovania antidiuretického hormónu alebo s neschopnosťou obličiek tento hormón rozpoznať a reagovať naň.

Niečo málo o antidiuretickom hormónu

Antidiuretický hormón (adiuretín alebo tiež vazopresín) je hormón, ktorý vzniká v časti mozgu zvanej hypotalamus (konkrétne v jadrách nucleus supraopticus a nucleus paraventricularis). V ľudskom organizme plní niekoľko úloh.

Podporuje vstrebávanie vody z primárneho moču a zamedzuje tak nadmerným stratám vody z organizmu. Viaže sa na receptory V1 a V2 distálneho tubulu obličky a otvára akvaporinové kanály, ktorými sa voda dostáva z moču späť do krvi.

Navyše spôsobuje aj stiahnutie ciev (vazokonstrikciu). Vďaka tomu jednak zvyšuje krvný tlak a súčasne obmedzuje prietok krvi obličkami, čo opäť v konečnom dôsledku prispieva k obmedzeniu straty vody z organizmu.

Príznaky, diagnostika a liečba diabetes insipidus

Príznaky diabetes insipidus

Toto ochorenie sa prejavuje nadmerným močením (človek chodí 10 až 20x častejšie ako je obvyklé) a vylučovaním takmer bezfarebného, vodnatého moču. Súčasne pacient trpí nadmerným pocitom smädu a veľa pije, čím sa telo snaží zamedziť príliš veľkým stratám vody. Vzhľadom k tomu, že antidiuretický hormón zvyšuje aj krvný tlak, sú ďalšími príznakmi jeho nedostatku alebo nesprávnej funkcie zníženie krvného tlaku, únava, motanie hlavy a poruchy vedomia.

Druhy diabetes insipidus

Diabetes insipidus má štyri formy, a to centrálny, periférny, gestačný a dipsogenický. Pre každý z týchto typov je vhodný iný spôsob liečby.

Centrálny (neurogénny) diabetes insipidus je spôsobený tým, že mozog nedokáže z nejakého dôvodu vytvárať antidiuretický hormón (či už z dôvodu úrazu mozgu, iného ochorenia mozgu alebo z neznámych príčin). Príčina je teda v centrálnej nervovej sústave, a tak hovoríme o centrálnom čiže neurogénnom diabetes insipidus.

Periférny (nefrogénny) diabetes insipidus je spôsobený tým, že obličky nedokážu správne reagovať na antidiuretický hormón, aj keď ho telo tvorí dostatok. Problém je teda v obličkách (na periférii), a tak hovoríme o periférne (nefrogénne) forme diabetes insipidus. Najčastejšie sa v tomto prípade jedná o poruchu V1 receptorov obličkových tubulov, ktoré stratia citlivosť na ADH.

Gestačný diabetes insipidus sa vyskytuje u tehotných žien. Ide o prechodný stav súvisiaci s tým, že placenta matky produkuje enzým vasopresinázu, ktorý rozkladá antidiuretický hormón a vedie tak k príznakom diabetes insipidus.

Dipsogenný diabetes insipidus je spôsobený poruchou centra smädu v mozgu, čo vyvoláva nadmerné močenie.

Diagnostika diabetes insipidus

Vzhľadom k tomu, že časté močenie býva príznakom cukrovky, vykonáva sa najprv vyšetrenie hladiny cukru v krvi a v moči. Ak sú zistené hodnoty normálne (teda glukóza v krvi v rozmedzí 3,5 - 5,5 mmol/l a v moči 0 mmol/l) a sú vylúčené iné príčiny nadmerného močenia, musí lekár určiť o ktorý druh diabetes insipidus sa jedná.

To sa robí takzvaným Desmopresinovým testom, kedy je pacientovi intravenózne podaný dezmopresín (syntetický analóg vazopresín) a sleduje sa či dôjde k zmene objemu vylučovaného moču. Ak áno, jedná sa o centrálny diabetes insipidus a ak nie, tak sa jedná o periférny diabetes insipidus.

Liečba diabetes insipidus

Spôsob liečby tohto ochorenia závisí od jeho typu. Jednotlivé typy diabetes insipidus sa lieči nasledovne:

Liečba centrálneho diabetes insipidus

Zvolený spôsob liečby závisí na tom či je nedostatok antidiuretického hormónu spôsobený poranením mozgu alebo jeho ochorením. V prípade ochorenia mozgu (nádor) sa spolu s dôsledkami lieči tiež primárna príčina (chemoterapia, operácia). Bežnou liečbou centrálnej formy diabetes insipidus je podávanie dezmopresínu. Táto látka sa užíva vo forme tabletiek, nosového spreja alebo jej možno podávať injekčne. Pacient je poučený o dodržiavaní pitného režimu, kedy pri užívaní dezmopresínu musí piť pravidelne, aby tento spôsob liečby fungoval.

Liečba periférneho diabetes insipidus

Liečba je v tomto prípade trochu komplikovanejšia, pretože telo tvorí síce dostatok ADH, ale obličky na neho nedokážu správne reagovať. V tomto prípade by teda dezmopresín nefungoval. Liečba spočíva teda najmä v úprave príjmu tekutín (zvýšenie príjmu tekutín ako prevencia dehydratácie) a v diéte s nízkym obsahom soli, ktorá bráni nadmernej tvorbe a vylučovanie moču. Niekedy sa pri liečbe periférneho diabetes insipidus používajú paradoxne diuretiká (hydrochlorotiazid), čo sú lieky podporujúce vylučovanie moču. Tento typ diabetes insipidus môže byť tiež vyvolaný účinky iných liečiv. V takom prípade sa poraďte s lekárom, ktorý môže rozhodnúť o ich vysadení a nahradenie inými liekmi.

Liečba gestačného diabetes insipidus

Táto forma diabetes insipidus sa lieči dezmopresínom, ktorý do tela dodá chýbajúci adiuretín, ktorý bol predtým zlikvidovaný enzýmy placenty.

Liečba dipsogenného diabetes insipidus

Toto ochorenie je spôsobené poškodením centra smädu v mozgu. Žiadna liečiva sa u tejto formy nepoužívajú. Odporúča sa úprava pitného režimu a diéta s nízkym obsahom soli.

Pomohol vám tento článok? Chcete nás podporiť, aby sme mohli písať viac takýchto článkov?
Zdieľať článok
Tags:
Meno autora: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdelanie: lékař
Dátum vydania: 13. februára 2013, 14:18
Dátum plánovanej revízie: 13. februára 2015, 14:18
Na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti využívame cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií