pH moču

6. februára 2013, 7:44

Moč sa tvorí v obličkách a telo sa jej zbavuje škodlivín, metabolických zvyškov a tiež nevyužitých liečiv. Pretože jednou z funkcií obličiek je regulácia acidobázickej rovnováhy, možno z pH moču odvodiť rad ochorení.

Správne pH moču

O tom, aké bude výsledné pH moču rozhoduje prítomnosť katiónov vodíka (H+). V primárnom moču (glomerulárny filtrát) je hodnota pH rovnaká ako v krvnej plazme. Následne však v tubuloch dochádza k okysleniu a výsledné pH moču je tak za normálnych okolností kyslé.

Katióny vodíka sa z tela nevylučujú samostatne, ale sú vždy viazané na prítomné anióny. Z tela sa tak dostávajú dvoma nasledujúcimi spôsobmi:

1) vo väzbe na fosfáty alebo anióny iných kyselín

Fosfáty sa z tela vylučujú vo forme dihydrogénfosforečnanu. V primárnom moču cirkuluje hydrogénfosforečnan a po väzbe katiónu H+ je vodík z tela vylúčený vo väzbe na dihydrogénfosforečnan

Princíp chemickej reakcie: H+ + HPO42-→ H2PO4-

Rovnakým princípom to funguje aj v prípade iných organických kyselín (napríklad bikarbonátu - HCO3-).

Týmto spôsobom sa z tela vylúči 10 - 30 mmol katiónu vodíka za 24 hodín.

2) vo väzbe na amoniak, ako amónny katión

Najvýznamnejšý systém pre vylučovanie vodíka z tela je vo väzbe na amoniak, teda vylučovanie vo forme amónneho katiónu NH4+. Amoniak sa v tele tvorí predovšetkým ako produkt rozkladu bielkovín. Pretože sa jedná o látku toxickú pre mozog, je rozštiepený v pečeni v takzvanom močovinovom cykle, kedy z neho vzniká močovina (urea). Amoniak je krvou prepravovaný v netoxické forme vo väzbe na glutamín a alanín. Z tela sa vylučuje obličkami ako urea a tiež ako amónny katión, ktorý vzniká hydrolytickým štiepením glutamínu v obličkách.

Týmto spôsobom sa z tela dostane 30 - 50 mmol H + za 24 hodín.

Na čom závisí pH moču?

Z vyššie uvedeného vyplýva, že pH moču do značnej miery závisí na tom, aký druh potravín človek prijíma. Ak prijímame veľa bielkovín (mäso), bude moč kyslý, ak naopak jeme viac rastlinnej stravy a pijeme veľa mlieka bude naša moč zásaditejší. To platí u zdravého človeka.

Prostredníctvom renálnej zložky acidobázickej rovnováhy sa obličky podieľajú na udržiavaní správnej hladiny pH v celom tele. V prípade metabolickej alebo respiračnej acidózy tak obličky v rámci svojej kompenzačné funkcie vylučujú kyslý moč a tým vyrovnávajú hodnotu pH. V prípade metabolickej alebo respiračnej alkalózy obličky vylučujú zásaditý moč a vyrovnávajú hodnotu pH smerom ku kyslejším (nižším) hodnotám.

Pri hladovaní býva moč kyslý a súčasne sa v ňom nachádza ketolátky, ktoré sú pre organizmus hlavným zdrojom energie pri hladovaní.

U bakteriálnych zápalov močových ciest dochádza k tomu, že pH moču je alkalické, pretože baktérie syntetizujú močovinu, ktorá pH moču znižuje.

Naopak v prípade dehydratácie bude moč kyslá.

Kombinácia acidúrie (kyslá moč), ketonúrie (obsah ketolátok v moči) a glykozúrie (vylučovanie glukózy močom) signalizuje diabetes mellitus.

Trvalo alkalická moč môže byť aj signálom ochorenia, pri ktorom distálny tubulus nedokáže vylučovať katióny H +. Hovorí sa mu tubulárna acidóza distálneho typu.

Regulácia pH moču má tiež význam pri odbúravaní močových kameňov. Kyslý moč obsahuje zvyšky oxalátu vápenatého (vápnikový močový kameň). Naopak zásaditý moč (pri pH nad 7) možno využiť k pomalému rozpúšťaniu kameňov z kyseliny močovej.

Meranie pH moču

Ak chceme merať pH moču, je nutné vždy stanovenie pH vykonávať v čerstvej rannej moči. Samotné meranie sa vykonáva papierovými prúžky na meranie pH. Správne pH moču je 5,0 - 6,5. Pokles pod hodnotu 4,5 signalizuje príliš nízke pH moču a naopak vzostup nad 8,0 signalizuje príliš vysoké pH moču a je potrebné vykonať ďalšie vyšetrenia alebo vylúčiť pochybenie (kontamináciu skúmavky) pri odbere moču.

Skúmavka na odber moču musí mať nepriedušný uzáver, aby nedošlo ku kontaminácii moču baktériami zo vzduchu.

Vyšetrenie acidifikačné schopnosti obličiek

To či obličky fungujú správne alebo nie sa dá odvodiť z takzvanej acidifikačné schopnosti. Ide v podstate o to zistiť ako obličky okysľujú moč. Toto vyšetrenie sa vykonáva z čerstvého ranného moču a správna hodnota pH by mala byť menšia ako 6,0. Ak sú hodnoty vyššie ako 6,0, môže to signalizovať poruchu acidifikačné schopnosti a vykonáva sa acidifikačný záťažový test. Ten spočíva v tom, že sa pacientom podáva roztok NH4Cl alebo CaCl2, a to v koncentrácii 2 mmol na kilogram hmotnosti. Následne sa za 3 hodiny po podaní látky odoberie 3x za sebou po hodinových intervaloch moč a sleduje sa jej pH. Ak je acidifikačná schopnosť obličiek v poriadku, klesne hodnota pH pod 5,5.

Možno tiež vyšetriť alkalizačnú schopnosť obličiek, a to rovnakým testom ako vyššie len s tým rozdielom, že pacientovi podáme hydrogénuhličitan sodný.

Pomohol vám tento článok? Chcete nás podporiť, aby sme mohli písať viac takýchto článkov?
Zdieľať článok
Tags:
Meno autora: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdelanie: lékař
Dátum vydania: 6. februára 2013, 7:44
Dátum plánovanej revízie: 6. februára 2015, 7:44
Na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti využívame cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií