Vyšetrenie moču

6. februára 2013, 7:23

Močom ľudské telo vylučuje predovšetkým odpadové a nepotrebné látky. Podľa koncentrácie rôznych látok, meranie pH moču či na základe mikrobiologického vyšetrenia sa lekár môže dozvedieť dôležité informácie pre diagnostiku rôznych chorôb. Preto je vyšetrenie moču veľmi často používanou vyšetrovacou metódou.

 

So základným vyšetrenie moču pomocou papierových testerov sa môžete stretnúť v ordinácii vášho praktického lekára. Zložitejšie mikrobiologické a cytologické vyšetrenie sa vykonáva v špecializovaných laboratóriách.

Odber moču pre vyšetrenie

Ak váš lekár potrebuje vykonať základné vyšetrenie vášho moču, vrátane zmerania pH, dostanete od neho sterilný skúmavku s uzáverom a budete požiadaní o odber vzorky ranného moču. Mala by to byť prvý moč, ktorú ráno vylúčite a pri odbere by ste sa mali riadiť zásadou takzvaného "stredného prúdu". To znamená, že časť moču necháte voľne odtiecť a až potom odstránite vlastnú vzorku. Nesmiete sa pritom žiadnou časťou vášho tela dotknúť vnútorného priestoru skúmavky, aby nedošlo ku kontaminácii vzorky.

Pre niektoré vyšetrenia (napríklad acidifikačná schopnosť obličiek) budete musieť vzorku moču odoberať opakovane, pretože cieľom tohto vyšetrenia je zistiť schopnosť obličiek okysliť moč, čo sa zisťuje s pomocou špeciálnej látky (napríklad chloridu vápenatého). V takom prípade vám bude najprv podaný roztok danej špeciálnej látky a následne budete požiadaní o odber vzoriek v hodinových intervaloch, aby sa zistilo ako rýchlo sú vaše obličky schopné vyrovnať vzostup pH.

Rovnako v prípade chemického vyšetrenia či mikrobiologického rozboru môže byť potrebné odoberať moč aj 24 hodín denne.

U ležiacich pacientov sa moč odoberá tiež cievkovaním, kedy sa zavedie hadička do močového mechúra a moč samovoľne odteká do pripravenej skúmavky alebo nádoby.

U malých detí (do 2 rokov) sa niekedy vykonáva aj takzvaná suprapubická punkcia, kedy sa 1 - 2 centimetre nad lonovou sponou zavedie do močového mechúra punkčná ihla a odoberie sa moč. Tento spôsob odberu sa ale uplatňuje skôr výnimočne, pretože niekedy zbytočne zaťažuje pacienta. Najčastejšie sa u dospelých pacientov používa v prípade, keď nie je možné odobrať moč cievkovaním (napríklad pri chorobnom zúžení močovej trubice).

Spôsoby vyšetrenia moču

Orientačné vyšetrenie chemického zloženia a stanovenie pH

Toto vyšetrenie sa vykonáva s pomocou papierových testerov, ktoré sa ponorí do vzorky moču a podľa zafarbenia sa určí jednak hodnota pH (to či je moč kyslá alebo zásaditá) a tiež sa orientačne stanovuje či moč neobsahuje látky, ktoré by obsahovať nemala (bielkoviny, glukózu, bilirubín, apod). Pri tomto vyšetrení sa tiež hodnotí zákal a farba moču. Správne by moč mala mať zlatožltú farbu a mala by byť číra (bez zákalu).

Chemické vyšetrenie moču

Pri tomto vyšetrení sa vykonáva detailná laboratórna analýza chemického zloženia moču. S pomocou tohto vyšetrenia je možné zistiť či pacient užíva lieky, návykové látky alebo jedy.

Mikrobiologické vyšetrenie moču

Týmto vyšetrením sa v moči hľadajú rôzne druhy baktérií a mikroorganizmov pre stanovenie správnej diagnózy a liečby. Používa sa najmä u zápalových ochorení (zápaly obličiek alebo močových ciest). Za štatisticky významnú hodnotu sa považuje nad 100 tisíc baktérií na 1 mililiter moču.

Cytologické vyšetrenie moču

Pri cytologickom vyšetrení moču sa sledujú bunky, ktoré sa v moči nachádza. Najčastejšie sa hľadajú nádorové bunky, ktoré sa odlupujú z epitelu (vnútorný povrch) močového mechúra a močových ciest pri rakovine močového mechúra a vývodných ciest močových. Niekedy možno touto cestou v moči preukázať aj červené krvinky. Niekedy sa v rámci cytologického vyšetrenia moču vyšetruje sediment (usadenina). Moč prejde prístrojom zvaný odstredivka, ktorý oddelí tekutú a pevnú zložku, ktorá sa následne usadí na dne vo forme sedimentu a môže byť cytologicky alebo mikrobiologicky vyšetrená.

Čo znamená výskyt niektorých látok v moču?

Glukóza

Nález glukózy (cukru) v moči signalizuje možnú cukrovku. Glukóza totiž za normálnych okolností v moči nie je obsiahnutá a dostane sa do nej len vtedy, ak je jej koncentrácia v krvnej plazme tak vysoká, že obličky nestačí odstrániť všetku glukózu z primárneho filtrátu a tá je potom vylúčená močom. K tomuto javu dochádza pri prekročení takzvaného obličkového prahu (koncentrácia glukózy v plazme nad 10 mmol / ml). Ak sa nájde v moči cukor malo by potom vždy nasledovať vyšetrenie krvnej plazmy a stanovenie hladiny glukózy v krvi pre vylúčenie alebo potvrdenie cukrovky (diabetes mellitus).

Bilirubín

Bilirubín sa z tela normálne vylučuje stolicou. Ide o látku, ktorá dáva stolicu žltohnedú farbu. V tele vzniká rozpadom červených krviniek a ako odpadový produkt je vylúčený. Ak sa objaví v moči signalizuje to najčastejšie problém s odtokom žlče (teda žlčové kamene alebo napríklad nádorové ochorenie žlčových ciest).

Bielkoviny

Výskyt bielkovín v moču väčšinou signalizuje zápalový proces, ako je napríklad zápal obličiek alebo vývodných ciest močových. Príčinou môže byť aj nadmerný výskyt bielkovín v krvi.

Ketolátky

Ketolátky (acetoacetát a beta hydroxy butyrát) sa v moči vyskytujú jednak pri cukrovke (obvykle pri cukrovke 1. typu kedy telo pacienta syntetizuje nedostatok hormónu inzulínu). Okrem toho sa v moči vyskytujú vo zvýšenej koncentrácii pri dlhodobom hladovaní.

Hemoglobín

Ak sa pri vyšetrení moču nájde hemoglobín, čo je farbivo červených krviniek, znamená to výskyt krvi v moči. Príčinou výskytu krvi v moči bývajú najčastejšie zápaly obličiek (takzvané glomerulonefritídy), poranenie pri cievkovaniu alebo suprapubickej punkcii, respektíve nádorové ochorenie močových ciest (rakovina prostaty, obličiek alebo močového mechúra) alebo nedostatočná zrážanlivosť krvi.

Kyslosť a zásaditosť moču

O tom ako sa meria pH moču sa dozviete viac v špeciálnom článku. V zásade platí, že správna hodnota pH moču je 5 - 6.

Hustota moču

Tento parameter sa posudzuje voľným okom a slúži k orientačnému stanovenie koncentrácie rozpustených látok v moču. Riedka moč signalizuje menšiu koncentráciu rozpustených látok.

Pomohol vám tento článok? Chcete nás podporiť, aby sme mohli písať viac takýchto článkov?
Zdieľať článok
Tags:
Meno autora: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdelanie: lékař
Dátum vydania: 6. februára 2013, 7:23
Dátum plánovanej revízie: 6. februára 2015, 7:23
Na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti využívame cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií