Hyperkalcémia (zvýšená hladina vápnika v krvi): všetko čo potrebujete vedieť

30. októbra 2020, 19:12

Hyperkalcémia je abnormálne zvýšená hladina vápnika v krvi nad referenčné rozmedzie (2,25-2,75 mmol / l). Vysoká koncentrácia vápnika v krvi môže viesť k oslabeniu kostí, ku vzniku obličkových kameňov a môže tiež narušiť fungovanie srdca, mozgu a nervovej sústavy.

Obsah

 1. Príznaky
 2. Príčiny
 3. Komplikácie
 4. Diagnostika
 5. Liečba
  1. Lieky
  2. Chirurgická liečba
 6. Kedy vyhľadať lekára?
 7. Čo si z článku odniesť?

Hyperkalcémia nie je ochorenie ako také, ale vzniká ako príznak ďalších chorôb.

Najčastejšou príčinou hyperkalcémie je zvýšená činnosť prištítnych teliesok, čo sú 4 drobné žliazky, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane štítnej žľazy, na krku.

Medzi ďalšie príčiny vysokého vápnika v krvi patria niektoré nádorové a ďalšie ochorenia, nežiaduce účinky niektorých liekov a tiež nadmerné užívanie doplnkov stravy s vápnikom alebo vitamínom D.

Príznaky hyperkalcémie sú veľmi rôznorodé. U niektorých ľudí sa nemusí hyperkalcémia prakticky vôbec prejaviť, kým iné osoby môžu mať závažné príznaky.

Liečba zvýšeného vápnika v krvi závisí od vyvolávajúcej príčiny.

Príznaky

Niekedy sa hyperkalcémia nemusí prejaviť žiadnymi symptómami. To platí najmä v prípade, keď je hladina vápnika v krvi zvýšená len mierne.

V závažnejších prípadoch hyperkalciémia narúša správne fungovanie jednotlivých orgánov v tele a môže sa, okrem iného, prejaviť napríklad symptómami

 • Obličky: ak je v krvi nadbytok vápnika, obličky sa snažia čo najviac ho z tela vylúčiť močom. Preto musia pracovať na oveľa vyšší výkon ako je obvyklé, čo sa prejaví abnormálnym smädom (polydypsiou) a častým močením. Naviac má prebytočný vápnik tendenciu sa v obličkách hromadiť a tvoriť obličkové kamene (najmä takzvané oxalátové kamene, ktoré obsahujú šťaveľan vápenatý).
 • Tráviaci trakt: hyperkalciémia sa prejavuje najmä tráviacimi ťažkosťami ako sú nevoľnosť, vracanie, zápcha alebo bolesť brucha.
 • Kosti a svaly: prebytočný vápnik, ktorý spôsobuje hyperkalcémiu sa do tela väčšinou nedostáva z prijatej potravy, ale je vyplavovaný z kostí. Odvápnené kosti sú krehkejšie, takže sa ľahko lámu. Ďalšími sprievodnými príznakmi sú potom bolesti kostí a svalov
 • Mozog: vysoká hladina vápniku v krvi tiež narúša správne fungovanie mozgu a centrálnej nervovej sústavy, čo sa prejavuje príznakmi ako sú zmätenosť, apatia a únava. Hyperkalciémia môže tiež prispievať k vzniku depresie.
 • Srdce: ťažká hyperkalciémia môže narušiť fungovanie srdca a spôsobiť palpitácie (búšenie srdca), arytmie a ďalšie ťažkosti, ktoré môžu skončiť až stratou vedomia či úmrtím pacienta.

Príčiny

Vápnik nie je len dôležitou stavebnou zložkou kostí a zubov, ale podieľa sa aj na svalových kontrakciách (sťahovanie svalov) a je dôležitý pre správne fungovanie nervových vzruchov (podieľa sa na prenose signálu medzi jednotlivými neurónmi).

Ak je v krvi nedostatok vápnika, za normálnych okolností prištítne telieska (zvyčajne štyri drobné orgány uložené na zadnej strane štítnej žľazy) uvoľnia hormón (parathormón), ktorý spúšťa nasledujúce akcie:

 • uvoľnenie vápnika z kostí do krvi
 • zvýšenie vstrebávania vápnika z potravy
 • zníženie vylučovania vápnika v obličkách a aktivácia tvorby vitamínu D, ktorý je zásadný pre vstrebávanie vápnika

Normálna hladina vápnika v krvi 2,25 - 2,75 mmol / l, čo je pomerne úzke rozmedzie a hranica medzi hypokalciémiou (nízke hladiny vápnika v krvi) a hyperkalcémiou (vysoké hladiny vápnika v krvi) je pomerne tenká.

Najčastejšími príčinami hyperkalcémie sú:

 • Hyperparatyreóza (zvýšená funkcia prištítnych teliesok): toto je vôbec najčastejšia príčina zvýšenej hladiny vápnika v krvi. Najčastejšie hyperkalcémia vzniká kvôli nezhubným (benígnym) nádorom prištítnych teliesok, ktoré produkujú parathormón a / alebo zväčšeniu jedného alebo viacerých prištítnych teliesok (čo tiež vedie k nadprodukcii parathormónu).
 • Nádorové ochorenia: niektoré nádorové ochorenia, najmä potom nádory pľúc, prsníka a tiež krvotvorných buniek (leukémie a lymfómy) môžu spôsobiť hyperkalcémiu. Rovnako tak býva niekedy hyperkalcémia spôsobená metastázami nádorov v kostiach.
 • Niektoré ďalšie ochorenia: medzi choroby, ktoré môžu spôsobiť hyperkalcémiu, okrem iných, patria tuberkulóza alebo sarkoidóza. Pri týchto ochoreniach totiž môže dôjsť k zvýšeniu hladiny vitamínu D v krvi, čo zvyšuje vstrebávanie vápnika z prijatej potravy v tráviacom trakte.
 • Dedičnosť (genetické faktory): zvýšenú hladinu vápnika v krvi môžu niekedy spôsobiť aj vzácne vrodené ochorenia, ako je napríklad familiárna hypokalciurická hyperkalcémia. Pri tomto ochorení má pacient chybné receptory pre vápnik, čo vedie k chronicky vysokej hladine vápnika v krvi avšak bez toho, aby sa prejavili bežné príznaky či komplikácie hyperkalcémie, ako je tomu u iných príčin tohto stavu.
 • Imobilita: ľuďom, ktorých ich choroba dlhodobo upútala na lôžko a trávia tak väčšinu času sedením alebo ležaním, hrozí hyperkalcémia, pretože ak nie sú kosti pravidelne zaťažované, dochádza časom k ich odvápneniu (uvoľnenie vápnika do krvi).
 • Ťažká dehydratácia: pomerne častou príčinou miernej prechodnej hyperkalcémie je dehydratácia. Nedostatok tekutín v krvi totiž vedie k zvýšeniu koncentrácie vápnika v krvi.
 • Lieky: niektoré lieky, ako je napríklad lítium, používané v liečbe bipolárnej poruchy a ďalších duševných ochorení, môžu spôsobiť zvýšené uvoľňovanie parathormónu, čo môže viesť k vysokej hladine vápnika v krvi.
 • Doplnky stravy: nadmerné užívanie doplnkov stravy s vápnikom alebo vitamínu D, môže časom zvýšiť hladinu vápnika v krvi a spôsobiť tak hyperkalciémiu.

Komplikácie

Medzi najčastejšie komplikácie hyperkalcémie, okrem iných, patria:

 • Osteoporóza: pri dlhodobom nadmernom vyplavovaní vápnika z kostí dochádza k zníženiu obsahu vápnika a ďalších minerálov a vznikajú ochorenia, ako je napríklad osteoporóza (ľudovo rednutie kostí), čo môže viesť k zlomeninám kostí, kompresii stavcov, zmene zakrivenia chrbtice (hlavne hyperkyfóza a hyperlordóza ) a zníženiu telesnej výšky. Vhodnou prevenciou osteoporózy je dostatočný prísun vápnika, vitamínu D a omega-3 mastných kyselín v strave a pravidelné kontroly kostnej denzity u lekára (čo platí najmä pre ženy po prechode, pretože osteoporóza súvisí s hormonálnymi zmenami v ženskom tele v období menopauzy).
 • Obličkové kamene: pokiaľ moč obsahuje veľké množstvo vápnika, môžu v obličkách vznikať kryštály, z ktorých sa časom vyvinú oxalátové obličkové kamene. Prítomnosť obličkových kameňov sa nemusí prejaviť žiadnymi príznakmi, avšak v prípade veľkých kameňov hrozí obličková kolika spôsobená zablokovaním vylučovacích ciest, čo je stav vyžadujúci okamžitú liečbu.
 • Zlyhanie obličiek: pri ťažkej a dlho trvajúcej hyperkalcémii môže dôjsť k trvalému poškodeniu obličiek, čo vedie k zhoršeniu ich filtračnej funkcie a tým aj k zhoršeniu odvádzania metabolických splodín z organizmu. Postupom času môže hyperkalcémia viesť až k zlyhaniu obličiek.
 • Poruchy centrálneho nervového systému: ťažká hyperkalciémia môže vyvolať zmätenosť, demenciu až kómu, a v extrémnom prípade aj smrť.
 • Abnormality srdcového rytmu (arytmie): zvýšená hladina vápniku v krvi môže narušiť vedenie vzruchu v prevodovom systéme srdca, čo sa prejaví poruchami srdcového rytmu, búšením srdca a v extrémnom prípade zástavou srdca v systole a smrťou pacienta.

Diagnostika

Vzhľadom k tomu, že hyperkalciémia nie je ochorenie ako také, ale len príznak iných ochorení a navyše sa spočiatku neprejavuje žiadnymi príznakmi, mnoho ľudí o svojej chorobe nevie a vysoký vápnik v krvi sa zistí náhodne pri bežnom odbere krvi z iných príčin (napríklad pri preventívnej prehliadke u praktického lekára). V prípade zistenia zvýšenej hladiny vápnika v krvi lekári zvyčajne vykonáva ešte stanovenie hladiny parathormónu v krvi, ktorého zvýšená koncentrácia signalizuje hyperparatyreózu (zvýšenú funkciu prištítnych teliesok).

V prípade, že má lekár podozrenie, že by hyperkalcémia mohla byť spôsobená nádorovým ochorením, sardkoidózou alebo inými chorobami, odošle pacienta na ďalšie vyšetrenia pľúc, kostí a ďalších orgánov (napríklad ultrazvuk, röntgen hrudníka, počítačová tomografia - CT, magnetická rezonancia - MRI alebo pozitrónová emisná tomografia - PET).

Liečba

V prípade miernej hyperkalcémie lekári väčšinou stav pacienta len sledujú a pravidelne kontrolujú hladinu vápnika v krvi a tiež stav kostí a obličiek.

U závažnejšej alebo dlhotrvajúcej hyperkalcémie sa liečba zameriava na odstránenie vyvolávajúcej príčiny (teda na liečbu choroby, ktorá zvýšený vápnik v krvi vyvolala).

Medzi možnosti liečby hyperkalcémie patrí užívanie liekov a / alebo chirurgické metódy.

Lieky

Medzi lieky používané v liečbe hyperkalciémie, okrem iných, patria:

 • Kalcitonín (calcitoninum): jedná sa o syntetický hormón kalcitonín, ktorý pôsobí proti účinkom parathormónu a znižuje hladinu vápniku v krvi a podporuje jeho ukladanie do kostí. Nežiaduci účinok kalcitonínu môže byť ľahká nevoľnosť.
 • Kalcimimetiká: jedná sa o lieky, ktoré majú rovnaké účinky ako hormón kalcitonín (preto sa im hovorí "kalcimimetika", čo znamená, že kopírujú účinky kalcitonínu). Medzi tieto lieky, okrem iného, patrí napríklad Cinakalcet (cinakalcet).
 • Bisfosfonáty: jedná sa o intravenózne (vnútrožilovo) podávané lieky používané v liečbe osteoporózy, ktoré vedia rýchlo znížiť hladinu vápnika v krvi. Preto sa používajú najmä u hyperkalcémie vyvolanej nádorovými chorobami. Medzi riziká spojené s liečbou bifosfonátmi patrí osteonekróza (odumretie kosti) dolnej čeľuste a niektoré druhy fraktúr stehennej kosti. Najpoužívanejšie bisfosfonáty sú klodronát, etidronát, tiludronát, ibandronát, pamidronát, zolendronát, risedronát a alendronát.
 • Denosumab: tento liek sa používa v liečbe hyperkalciémie spôsobenej nádorovým ochorením u pacientov, ktorým nezabrala liečba bisfosfonátmi. Medzi zástupcov týchto liekov na slovenskom trhu, okrem iných, patria lieky Prolia a Xgeva.
 • Prednizón: ak je hyperkalcémia spôsobená vysokou hladinou vitamínu D v krvi, môže pacientom pomôcť krátkodobé užívanie kortikosteroidov, ako je napríklad prednizón alebo prednizolón (lieky ako sú Prednison, Imacort, ALPICORT F).
 • Vnútrožilové podávanie tekutín a diuretiká: extrémne vysoká hladina vápnika v krvi je život ohrozujúcim stavom a v takom prípade je potrebná okamžitá liečba na jednotke intenzívnej starostlivosti. Pacientom sa vnútrožilovo podávajú tekutiny a diuretiká s cieľom čo najrýchlejšie prebytočný vápnik z tela vylúčiť a predísť tak srdcovým arytmiám a poruchám centrálneho nervového systému, ktoré môžu spôsobiť smrť pacienta.

Chirurgická liečba

V prípade, že je hyperkalcémia spôsobená zvýšenou funkciou prištítnych teliesok a / alebo ich nádorovým postihnutím, je nutné postihnuté prištítne telieska chirurgicky odstrániť, čím sa zníži tvorba parathormónu a tým aj hladina vápnika v krvi.

Vo väčšine prípadov je zvýšená funkcia prištítnych teliesok spôsobená len jedným zo 4 prištítnych teliesok, a tak postačí odstrániť postihnuté prištítne teliesko a zvyšné ponechať, aby nedošlo k úplnej zástave tvorby parathormónu.

Operácia sa vykonáva s pomocou tenkej ihly, ktorá sa pod kontrolou ultrazvuku alebo CT zavedie do chorého prištítneho telieska a to sa zničí malou dávkou rádioaktívneho materiálu, ktorý sa do neho vstrekne.

Ak je kvôli nádoru nutné odstrániť celú štítnu žľazu, snaží sa chirurg na mieste ponechať aspoň jedno prištítne teliesko (ak je zdravé) a / alebo ho umiestni na iné miesto v tele (obvykle pod kožu predlaktia), aby nedošlo k úplnej zástave tvorby parathormónu.

Kedy vyhľadať lekára?

Lekára by ste mali vyhľadať vždy, ak sa u vás objavia príznaky hyperkalcémie, ako sú abnormálny smäd, časté močenie a / alebo bolesti brucha.

Čo si z článku odniesť?

Hyperkalcémia je zvýšená hladina vápnika v krvi nad hodnotu 2,75 mmol / l.

Nejedná sa o ochorenie, ale o príznak mnohých chorôb, vrátane nádorových.

Najčastejšou príčinou hyperkalcémie je zvýšená funkcia prištítnych teliesok (hyperparatyroidizmus), pri ktorej sa v tele tvorí nadbytok parathormónu, ktorého hlavnou funkciou je zvyšovať hladinu vápnika v krvi jeho vyplavovaním z kostí.

Liečba hyperkalcémie závisí na vyvolávajúcom ochorení a spočíva buď v užívaní liekov a / alebo v operatívnom odstránení časti prištítnych teliesok. 

Pomohol vám tento článok? Chcete nás podporiť, aby sme mohli písať viac takýchto článkov?
Zdieľať článok
Meno autora: MUDr. Michal Vilímovský (SK)
Vzdelanie: lekár
Použité zdroje:

Mayoclinic.org

Zdroje obrázkov:

Canva.com

Dátum vydania: 30. októbra 2020, 19:12
Dátum plánovanej revízie: 30. októbra 2022, 19:12
Na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti využívame cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií