Čo je berberín a prečo by ste ho mali užívať?

11. februára 2018, 7:00

Zlúčenina nazývaná berberín patrí medzi najúčinnejšie prírodné doplnky stravy. Má veľa blahodarných účinkov na vaše zdravie a dokáže ovplyvňovať pochody prebiehajúce v ľudskom tele priamo na molekulárnej úrovni.

Obsah

 1. Čo je berberín?
 2. Ako to funguje?
 3. Významne znižuje hladinu cukru v krvi
 4. Berberín pomáha pri chudnutí
 5. Znižuje cholesterol a riziko kardiovaskulárnych chorôb
 6. Ďalšie kladné účinky berberínu na zdravie
 7. Dávkovanie a nežiaduce účinky
 8. Čo si z článku odniesť?

Berberín napríklad znižuje glykémiu (cukor v krvi), pomáha pri chudnutí a zlepšuje zdravie srdca.

Je to jeden z mála doplnkov stravy, ktorý má prakticky rovnakú účinnosť ako liečivá vyrábané farmaceutickým priemyslom. 

V tomto článku sa dozviete, čo berberín je a aké sú jeho zdravotné účinky.

Čo je berberín?

Berberín je bioaktívny výťažok z rôznych druhov rastlín, vrátane skupiny krov rodu Dráč (Berberis) (1).

Z chemického hľadiska patrí berberín medzi zlúčeniny nazývané alkaloidy. Má žltú farbu a často sa používa ako potravinárske farbivo. 

Berberín sa často používa v tradičnej čínskej medicíne k liečbe mnohých ochorení.

V poslednej dobe boli blahodarné účinky berberínu na ľudské zdravie potvrdené aj odbornými štúdiami (2).

Zhrnutie: Berberín je zlúčenina získavaná z rôznych druhov rastlín. Používa sa už stovky rokov v tradičnej čínskej medicíne.

Ako to funguje?

V posledných rokoch začali lekári účinky berberínu na zdravie skúmať v odborných štúdiách.

Ich výsledky naznačujú, že berberín blahodarne pôsobí na rad rôznych biologických systémov (3).

Berberín sa z tráviaceho traktu vstrebáva do krvi a odtiaľ sa dostáva do buniek, kde sa naviaže na rôzne "cieľové molekuly" a zmení ich funkciu (4). 

Na rovnakom princípe fungujú aj bežne priemyselne vyrábané liečivá.

Nebudeme zabiehať príliš do podrobností, pretože biologické mechanizmy, ktoré berberín pomáha regulovať, sú zložité a rôznorodé.

Avšak jedným z mnohých spôsobov ako berberín ovplyvňuje metabolizmus, je aktivácia enzýmu AMPK (AMP- aktivovaná proteín kináza) (5).

Tomuto enzýmu sa hovorí "hlavný spínač metabolizmu” (6).

Nachádza sa v bunkách rôznych orgánov ľudského tela, vrátane mozgu, svalov, obličiek a pečene. Tento enzým hrá hlavnú rolu v regulácii metabolizmu (78).

Berberín tiež pôsobí na ďalšie molekuly vo vnútri buniek a môže ovplyvniť aj aktiváciu/deaktiváciu niektorých génov (4).

Zhrnutie: Berberín ovplyvňuje fungovanie organizmu na molekulárnej úrovni a plní rad funkcií vo vnútri buniek. Jednou z jeho hlavných funkcií je aktivácia dôležitého enzýmu s názvom AMPK (AMP- aktivovaná proteín kináza), ktorý reguluje metabolizmus.

Významne znižuje hladinu cukru v krvi

Diabetes druhého typu je závažné ochorenie, ktorého výskyt v posledných desaťročiach prudko rastie. Každý rok na komplikácie diabetu umierajú milióny ľudí na celom svete.

Pre diabetes je charakteristická vysoká hladina glukózy v krvi, spôsobená buď inzulínovou rezistenciou alebo nedostatkom inzulínu.

Časom vysoká hladina cukrov v krvi spôsobí poškodenie tkanív a orgánov a vedie k mnohým zdravotným problémom a predčasnému úmrtiu.

Rad štúdií naznačuje, že berberín významne znižuje hladinu cukru v krvi u ľudí s diabetom druhého typu (9).

Ukazuje sa, že berberín má dokonca porovnateľnú účinnosť ako bežne používané perorálne diabetiká (lieky na zníženie cukru v krvi), vrátane metformínu (210).

Berberín znižuje glykémiu niekoľkými rôznymi mechanizmami (11):

 • Zmierňuje inzulínovú rezistenciu, čo zvyšuje účinnosť hormónu inzulínu, ktorý je zodpovedný za znižovanie hladiny cukru v krvi.
 • Zrýchľuje glykolýzu, čím pomáha štepiť sacharidy vo vnútri buniek.
 • Znižuje tvorbu sacharidov v pečeni.
 • Spomaľuje štepenie karbohydrátov (sacharidov) v čreve.
 • Zvyšuje počet prospešných baktérií v čreve a zlepšuje tak zdravie črevného mikrobiómu.

Jedna štúdia na 116 diabetikoch zistila, že keď diabetici užívali 1 gram berberínu denne, došlo u nich k zníženiu glykémie na lačno z 7,0 mmol/L na 5,6 mmol/L, teda z hodnoty odpovedajúcej diabetu na normálnu "zdravú" hodnotu (12).

Berberín navyše o 12% znížil glykovaný hemoglobín A1c (dlhodobý ukazovateľ hladiny sacharidov v krvi), a tiež cholesterol a triglyceridy (12).

Podľa analýz 14 veľkých štúdií je berberín rovnako účinný ako perorálne antidiabetiká (vrátane liekov ako sú metformín, glipizid či rosiglitazón) (13).

Účinok berberínu na znižovanie glykovaného hemoglobínu sa prejaví najmä pri súčasnej zmene životného štýlu. Navyše je vhodná aj kombinácia berberínu s bežne užívanými perorálnymi antidiabetikami, pretože berberín ich účinok zosilňuje (2).

Niektorí ľudia s vysokou hladinou cukru v krvi tvrdia, že užívanie doplnkov stravy s berberínom bez užívania antidiabetík im pomáha prakticky normalizovať glykémiu.

Zdá sa, že tato látka funguje, čo potvrdzujú jednak štúdie, jednak skúsenosti ľudí. 

Zhrnutie: Berberín veľmi účinne znižuje hladinu cukru v krvi, vrátane glykovaného hemoglobínu HbA1c, ktorých hodnoty sú u diabetikov zvýšené. Zdá sa, že je navyše rovnako účinný ako niektoré bežne používané liečivá na diabetes.

Berberín pomáha pri chudnutí

Berberín sa tiež dobre uplatňuje ako doplnok stravy na chudnutie.

Doteraz boli jeho účinky na telesnú hmotnosť skúmané v dvoch štúdiách.

V jednej štúdii, ktorá trvala 12 týždňov, došlo u účastníkov, ktorí doplnok stravy s berberínom užívali 3x denne v jednotlivej dávke 500 mg, k zníženiu telesnej hmotnosti v priemere o 2,7 kg. Navyše došlo u účastníkov štúdie zároveň k zníženiu objemu telesného tuku o 3,6% (14).

Ďalšia štúdia priniesla ešte zaujímavejšie výsledky. Zúčastnilo sa jej 37 mužov a žien s metabolickým syndrómom, ktorí po dobu 3 mesiacov 3x denne užívali 300 mg berberínu.

U účastníkov štúdie došlo k zníženiu priemernej hodnoty indexu telesnej hmotnosti (BMI) z 31,5 na 27,4 (teda z hodnoty pre obezitu na hodnotu pre nadváhu), a to už počas 3 mesiacov. Navyše sa účastníci štúdie zbavili nadmerného telesného tuku v brušných partiách a došlo u nich tiež k zlepšeniu mnohých ďalších zdravotných ukazovateľov (15).

Odborníci sa domnievajú, že úbytok hmotnosti je spôsobený zlepšením fungovania hormónov, ktoré sa na regulácii tuku v tele podieľajú, ako sú napríklad hormóny inzulín, adiponektín alebo leptín.

Navyše sa zdá, že berberín zároveň potlačuje rast tukových buniek na molekulárnej úrovni (1617).

Avšak pre potvrdenie účinnosti berberínu na chudnutie je potrebné previesť ešte ďalšie štúdie.

Zhrnutie: Dve štúdie naznačujú, že berberín pomáha pri chudnutí a zlepšuje veľa zdravotných ukazovateľov v krvi.

 

Znižuje cholesterol a riziko kardiovaskulárnych chorôb

Ochorenia srdca a ciev sú v súčasnej dobe najčastejšou príčinou predčasného úmrtia na svete.

Na vzniku srdcových ochorení sa podieľa rad faktorov a napríklad niektoré merateľné ukazovatele v krvi signalizujú zvýšené riziko týchto chorôb.

Štúdie naznačujú, že berberín pomáha znižovať veľa rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení.

Podľa analýzy 11 štúdií, berberín (18):

 • Znižuje celkový cholesterol o 0,61 mmol/L.
 • Znižuje LDL cholesterol o 0,65 mmol/L.
 • Znižuje triglyceridy v krvi o 0,50 mmol/L.
 • Zvyšuje HDL cholesterol o 0,05 mmol/L.

Berberín tiež znižuje hladinu apolipoproteínu B o 13 - 15%, ktorý je veľmi dôležitým rizikovým faktorom pre vznik kardiovaskulárnych chorôb (1920).

Podľa niektorých štúdií berberín potlačuje účinky enzýmu s názvom PCSK9, čo vedie k rýchlejšiemu odstraňovaniu LDL cholesterolu z krvi (2122).

Ďalšími rizikovými faktormi pre vznik kardiovaskulárnych chorôb sú aj diabetes, vysoká hladina cukru v krvi a obezita. Berberín kladne ovplyvňuje všetky tieto rizikové faktory.

Vďaka pozitívnemu vplyvu berberínu na všetky hore uvedené rizikové faktory, je pravdepodobné, že tento doplnok stravy významne znižuje riziko kardiovaskulárnych chorôb.

Zhrnutie: Štúdie naznačujú, že berberín znižuje hladinu cholesterolu a triglyceridov v krvi a zvyšuje hladinu dobrého HDL cholesterolu. Vďaka tomu prispieva k zníženiu rizika kardiovaskulárnych chorôb.

Ďalšie kladné účinky berberínu na zdravie

Okrem vyššie uvedených účinkov má užívanie berberínu tiež nasledujúce výhody:

 • Depresia: Štúdie na laboratórnych potkanoch naznačujú, že berberín pomáha v liečbe depresie (232425).
 • Rakovina: Laboratórne štúdie a štúdie na zvieratách potvrdili, že berberín potláča rast a šírenie rôznych druhov nádorových buniek (2627).
 • Antioxidačné a protizápalové účinky: Štúdie naznačujú, že berberín má silné antioxidačné a protizápalové účinky (282930).
 • Infekcie: Štúdie potvrdzujú, že berberín pomáha zabíjať mikroorganizmy, ako sú baktérie, vírusy, plesne či paraziti (31323334).
 • Steatóza (stukovatenie) pečene: Berberín znižuje ukladanie tuku v pečeni a chráni pred nealkoholickým stukovatením pečene (NAFLD) (3536).
 • Zlyhanie srdca: Jedna štúdia naznačuje, že berberín významne zmierňuje príznaky zlyhania srdca a znižuje riziko úmrtia na kardiovaskulárne choroby (37).

Väčšinu z týchto pozitívnych účinkov berberínu je ale ešte nutné overiť v kvalitných odborných štúdiách, ale doposiaľ zistené dôkazy sú veľmi nádejné.

Zhrnutie: Predbežné štúdie naznačujú, že berberín pomáha v liečbe depresie, rakoviny, steatózy pečene a zlyhania srdca. Navyše má silné antioxidačné a protizápalové účinky.

Dávkovanie a nežiaduce účinky

Väčšina štúdií pracovala s dennou dávkou berberínu v rozmedzí 900 - 1500 mg.

Bežne sa doplnky stravy s berberínom užívajú 3x denne po 500 mg (teda v celkovej dávke 1500 mg na deň).

Polčas berberínu v organizme je niekoľko hodín, takže je nutné rozdeliť dennú dávku do niekoľkých jednotlivých dávok, aby sa udržala jeho stabilná hladina v krvi.

Avšak než začnete berberín užívať, vždy sa poraďte s vašim lekárom.

To je dôležité najmä v prípade, ak užívate lieky na zníženie hladiny cukru v krvi (perorálne antidiabetiká typu metformín alebo ak si picháte inzulín).

Berberín je veľmi bezpečný a jeho jediným známym nežiaducim účinkom sú zažívacie problémy, ako sú kŕče v bruchu, hnačka, plynatosť, zápcha a bolesť brucha (10).

Zhrnutie: Doporučené dávkovanie doplnkov stravy s berberínom je 500 mg 3x denne pól hodiny pred jedlom. U niektorých ľudí môže berberín spôsobiť zažívacie problémy.

Čo si z článku odniesť?

Berberín je jedným z mála doplnkov stravy, ktoré majú rovnakú účinnosť ako priemyselne vyrábané liečivá.

Blahodarne pôsobí na ľudské zdravie, najmä na hladinu cukru v krvi.

Preto najväčší prospech prinesie osobám s diabetom druhého typu a metabolickým syndrómom.

Pomáha ale aj chrániť pred radom chronických ochorení a má aj silné protizápalové účinky.

Ak užívate doplnky stravy, berberín je jednou z najlepších investícií do vášho zdravia.

Pomohol vám tento článok? Chcete nás podporiť, aby sme mohli písať viac takýchto článkov?
Zdieľať článok
Meno autora: MUDr. Michal Vilímovský (SK)
Vzdelanie: lekár
Použité zdroje:

Spracované podľa Healthline.com

Zdroje obrázkov:

Stockphotosecrets.com

Dátum vydania: 11. februára 2018, 7:00
Dátum plánovanej revízie: 11. februára 2020, 7:00
Na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti využívame cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií