Fetálny alkoholový syndróm: kompletný sprievodca

Fetálny alkoholový syndróm: kompletný sprievodca
19. marec 2015 9:13

Fetálny alkoholový syndróm môže stáť za radom rôznych ochorení. V tomto článku sa pozrieme na problémy, ktoré môže spôsobiť a aký vplyv môže mať pitie alkoholu v tehotenstve na dieťa. Nejde nám o žiadne strašenie mamičiek, ale skôr to berte ako podnet na zamyslenie a snažte sa alkohol v tehotenstve pokiaľ možno nepiť vôbec.

Čo je fetálny alkoholový syndróm


Fetálny alkoholový syndróm vzniká u detí ako následok expozície alkoholu počas tehotenstva matky, spôsobuje poškodenie mozgu a rastovú retardáciu dieťaťa. Problémy spôsobené fetálnym alkoholovým syndrómom sa dieťa od dieťaťa líšia, ale sú nevratné (irreverzibilné).


Neexistuje žiadne množstvo alkoholu, u ktorého by bola preukázaná bezpečnosť konzumácie počas tehotenstva. Ak pijete alkohol počas tehotenstva, vystavujete svoje dieťa riziku. Ak máte podozrenie, že vaše dieťa má fetálny alkoholový syndróm, porozprávajte sa so svojím lekárom čo najskôr. Skorá diagnóza môže znížiť riziko problémov so správaním alebo učením.

Príznaky fetálneho alkoholového syndrómu

Závažnosť fetálneho alkoholového syndrómu sa líši prípad od prípadu. Príznaky môžu zahŕňať telesné postihnutie, mentálne alebo kognitívne postihnutie a problémy so zvládaním každodenného života (1).

Telesné postihnutia môžu zahŕňať

 • Charakteristické črty tváre vrátane široko posadených očí, mimoriadne tenkej hornej pery, krátkeho nosa a hladkého povrchu kože medzi nosom a hornou perou.
 • Deformity kĺbov, končatín a prstov.
 • Pomalý telesný rast pred a po pôrode.
 • Problémy so zrakom alebo sluchom.
 • Malý obvod hlavy a veľkosť mozgu.
 • Srdcové deformity a postihnutie obličiek a kostí.

Postihnutie mozgu a centrálneho nervového systému

Postihnutie mozgu a centrálneho nervového systému v dôsledku fetálneho alkoholového syndrómu sa môžu prejavovať nasledujúcim spôsobom (2):

 • Zlá koordinácia pohybov a rovnováhy.
 • Mentálne postihnutie, poruchy učenia a oneskorený vývoj.
 • Postihnutie pamäte.
 • Problémy s pozornosťou a spracovávaním informácií.
 • Problémy s odôvodňovaním a riešením problémov.
 • Ťažkosti s rozpoznávaním následkov svojich činov.
 • Zlý úsudok o svojich schopnostiach.
 • Nervozita alebo hyperaktivita.
 • Rýchlo meniace sa nálady.

Sociálne problémy v súvislosti s fetálnym alkoholovým syndrómom

Problémy s každodenným fungovaním, zvládaním a interakciou s ostatnými môžu zahŕňať (3):

 • Problémy v škole.
 • Problémy s ostatnými spolužiakmi.
 • Zlá sociálna prispôsobivosť.
 • Problémy prispôsobiť sa zmene alebo prepínať z jednej úlohy na druhú.
 • Problémy so správaním a sebaovládaním.
 • Ťažkosti s vnímaním času.
 • Problémy s plánovaním alebo prácou smerujúcou k nejakému cieľu.

Kedy navštíviť lekára

Ak ste tehotná a neprestali ste s pitím alkoholu, požiadajte o pomoc vášho gynekológa alebo praktického lekára. Pretože skorá diagnóza môže pomôcť znížiť riziko dlhodobých problémov dieťaťa, nezabudnite povedať detskému lekárovi, že ste počas tehotenstva pili alkohol. Nečakajte, kým problémy nastanú, ale vyhľadajte pomoc skôr.

Ak ste dieťa adoptovali, alebo ho máte v pestúnskej starostlivosti, o matkinom užívaní alkoholu počas tehotenstva nemusíte vedieť – a z počiatku vám ani nemusí napadnúť, že vaše dieťa môže maťfetálny alkoholový syndróm. Avšak ak má vaše dieťa problémy s učením a správaním, porozprávajte sa o tom so svojím detským lekárom, aby príčina tohto mohla byť identifikovaná.

Príčiny fetálneho alkoholového syndrómu

Ak ste tehotná a pijete alkohol:

Alkohol vstupuje do vášho krvného riečišťa a skrz placentu sa dostáva až k vyvíjajúcemu sa plodu. Hladina alkoholu v krvi vášho dieťatka je vyššia ako hladina alkoholu vo vašej krvi, pretože plod metabolizuje alkohol pomalšie než telo dospelého človeka.

Alkohol tiež narušuje dodávku kyslíka a optimálnej výživy pre vyvíjajúce sa tkanivá a orgány vášho dieťaťa, vrátane mozgu. Čím viac počas tehotenstva pijete, tým viac zvyšujete riziko pre vaše nenarodené dieťa. Mozog, srdce a krvné cievy vášho dieťaťa sa začínajú vyvíjať veľmi skoro, dokonca tak skoro, že ešte ani nemusíte vedieť, že ste tehotná.

Poškodenie rysov tváre, postihnutie srdca a iných orgánov vrátane kostí a centrálneho nervového systému sa môže objaviť ako výsledok pitia alkoholu počas prvého trimestra gravidity. To je obdobie, kedy sa tieto časti plodu vyvíjajú a sú teda najzraniteľnejšie. Riziko poškodenia plodu je ale počas celého tehotenstva.

Rizikové faktory

Čím viac alkoholu počas tehotenstva vypijete, tým väčšie je riziko poškodenia plodu. Nie je známe žiadne množstvo alkoholu, ktoré by bolo ešte považované za bezpečné počas tehotenstva. Vaše dieťa môžete vystaviť riziku dokonca ešte predtým, než vôbec zistíte, že ste tehotná. Nepite alkohol ak:

 • Ste tehotná.
 • Si myslíte, že by ste mohli byť tehotná.
 • Sa o dieťa snažíte.

Komplikácie

Problémy so správaním, ktoré pramenia z fetálneho alkoholového syndrómu, nespoznáte hneď po pôrode. Sekundárne postihnutie dieťaťa môže zahŕňať:

 • Poruchu pozornosti s hyperaktivitou (ADHD).
 • Poruchy správania, ktoré zahŕňajú agresivitu, porušovanie pravidiel a zákonov, nevhodné sociálne správanie.
 • Zneužívanie alkoholu a / alebo drog.
 • Duševné ochorenia ako sú depresie, úzkosti alebo poruchy príjmu potravy.
 • Problémy v škole, so samostatným bývaním, v zamestnaní.
 • Nevhodné sexuálne správanie.

Príprava na návštevu lekára

Ak vidíte akékoľvek príznaky, ktoré vás znepokojujú, zavolajte svojmu detskému lekárovi a objednajte sa na najbližší možný termín. Tu sú informácie, ktoré vám môžu pomôcť lepšie sa pripraviť na návštevu u lekára, vrátane tipov, čo môžete od lekára očakávať.

Čo môžete robiť pred návštevou lekára

 • Napíšte si zoznam všetkých príznakov, ktoré ste si na svojom dieťati všimli, vrátane tých, ktoré sa vám môžu na prvý pohľad zdať nesúvisiace s dôvodom návštevy.
 • Napíšte si zoznam všetkých liekov, vitamínov a doplnkov stravy, ktoré ste počas tehotenstva užívali, vrátane ich množstva.
 • Nezabudnite lekárovi oznámiť, ak ste počas tehotenstva pili alkohol, vrátane množstva a údaju ako často.
 • Zvážte požiadanie člena rodiny alebo priateľa o sprievod - niekedy môže byť zložité zapamätať si všetky informácie, ktoré vám lekár počas návštevy oznámi, najmä ak ide o situáciu, kedy vám lekár ozrejmuje, či je niečo zle s vaším dieťaťom.

Príprava zoznamu otázok vám môže pomôcť stráviť váš čas u lekára čo najefektívnejšie. Tu je niekoľko otázok, na ktoré sa môžete v spojitosti s fetálnym alkoholovým syndrómom opýtať:

 • Čo je najpravdepodobnejšou príčinou príznakov môjho dieťaťa?
 • Sú tu aj iné možné príčiny?
 • Aké druhy vyšetrení potrebuje moje dieťa? Vyžadujú tieto testy nejakú špeciálnu prípravu?
 • Zlepšia sa časom príznaky môjho dieťaťa? Zhoršia sa?
 • Aké sú možnosti liečby a čo mi odporúčate?
 • Ako môžem zabrániť tomu, aby sa niečo podobné stalo aj počas môjho budúceho tehotenstva?
 • Existujú nejaké brožúry alebo iné tlačené materiály, ktoré si môžem prečítať? Aké webové stránky mi odporúčate?
 • Existujú nejaké lieky, ktoré by mohli pomôcť, a sú nejaké lieky, ktorým by sme sa mali vyhnúť?

Neváhajte sa pýtať počas vašej návštevy u lekára.

Čo očakávať od lekára

Váš detský lekár sa vás pravdepodobne bude pýtať na veľa otázok. Ak sa na ne pripravíte vopred, môže vám to ušetriť drahocenný čas, ktorý potom môžete stráviť sústredením sa na veci, ktoré vás trápia najviac. Váš lekár sa vás môže opýtať napríklad:

 • Kedy ste si prvýkrát všimli symptómy u vášho dieťaťa?
 • Sú tieto symptómy kontinuálne alebo sa objavujú a zase miznú?
 • Je niečo, čo príznaky zlepšuje alebo zhoršuje?
 • Mali ste nejaké problémy počas tehotenstva?
 • Pili ste počas tehotenstva alkohol? Ak áno, koľko a ako často?
 • Užívali ste počas tehotenstva nejaké drogy?

Vyšetrenie a diagnostika fetálneho alkoholového syndrómu

Ak svojmu gynekológovi oznámite množstvo alkoholu a obdobie, počas ktorého ste behom tehotenstva konzumovali alkohol, môže vám lekár pomôcť určiť riziko fetálneho alkoholového syndrómu. Aj keď lekári nevedia diagnostikovať tento syndróm pred narodením dieťaťa, môžu aspoň posúdiť zdravotný stav matky a dieťaťa v priebehu tehotenstva. Váš detský lekár môže sledovať príznaky syndrómu v prvých týždňoch a rokoch života vášho dieťaťa. Včasná diagnóza môže pomôcť zlepšiť schopnosti vášho dieťaťa.

Diagnostika fetálneho alkoholového syndrómu vyžaduje odborné znalosti a dôkladné posúdenie. Na určenie diagnózy je potrebné vziať do úvahy:

 • Užívanie alkoholu počas tehotenstva.
 • Fyzický vzhľad a charakteristické črty dieťaťa.
 • Fyzický rast a vývoj.
 • Rast a vývoj mozgu.

Lekár môže tiež hodnotiť:

 • Poznávacie schopnosti a učenie, jazykové zručnosti.
 • Zdravotné problémy.
 • Sociálne problémy a problémy so správaním.

Veľa príznakov pozorovaných u detí s fetálnym alkoholovým syndrómom sa môže vyskytnúť aj u detí zdravých, alebo detí s inými poruchami. Ak máte podozrenie práve na tento syndróm, môže vás váš detský lekár odporučiť k pediatrovi zaoberajúcemu sa vývojom detí, neurológovi alebo inému odborníkovi so špecializáciou na fetálny alkoholový syndróm, aby došlo k vylúčeniu iných možných príčin postihnutia.

Spektrum postihnutia fetálnym alkoholovým syndrómom

Rozsah následkov pitia alkoholu počas tehotenstva sa súhrnne nazýva spektrum fetálneho alkoholového syndrómu, pretože nie všetky príznaky sú prítomné u všetkých detí s touto poruchou. Tento rozsah postihnutia zahŕňa:

 • S alkoholom súvisiace poruchy neuronálneho vývoja - mentálne postihnutie alebo poruchy správania a učenia spôsobené pitím alkoholu počas tehotenstva.
 • S alkoholom súvisiace vrodené vady - fyzické vady spôsobené pitím alkoholu počas tehotenstva.
 • Fetálny alkoholový syndróm - závažný koniec spektra fetálneho alkoholového syndrómu, ktorý zahŕňa ako postihnutie neuronálneho vývoja dieťaťa, tak vrodené vady.
 • Čiastočný fetálny alkoholový syndróm - prítomnosť niektorých príznakov syndrómu spôsobeného pitím alkoholu počas tehotenstva.

Ak je jedno dieťa v rodine postihnuté fetálnym alkoholovým syndrómom, je dôležité starostlivo vyšetriť aj súrodencov, aby u nich bolo možné prítomnosť fetálneho alkoholového syndrómu vylúčiť, ak matka pila alkohol aj počas predošlých gravidít.

Liečba

Na fetálny alkoholový syndróm neexistuje žiadna špecifická liečba. Telesné vady a mentálne postihnutie typicky pretrvávajú po celý život. Včasná diagnóza ale môže pomôcť znížiť efekt fetálneho alkoholového syndrómu a predísť sekundárnym postihnutiam, ktoré sú jeho dôsledkom. Pomôcť môže:

 • Tím, ktorý sa skladá zo špeciálneho pedagóga, logopéda, terapeuta telesnej a pracovnej terapie a psychológa, ktorí môžu pomôcť s chôdzou, rozprávaním a sociálnymi zručnosťami.
 • Špeciálne služby v škole, ktoré pomôžu s otázkou správania a učenia.
 • Poradenstvo rodičom a rodine pri jednaní s problémami so správaním dieťaťa.
 • Lieky na niektoré príznaky.
 • Lekárska starostlivosť pre zdravotné problémy ako sú napríklad srdcové abnormality.
 • Liečba alkoholizmu matky, ktorá umožní následné lepšie rodičovstvo a predíde tomu, aby aj nasledujúce tehotenstvá boli ohrozené.

Liečba problémov s alkoholom a inými návykovými látkami

Ak viete, alebo sa domnievate, že máte problém s alkoholom alebo inými návykovými látkami, poraďte so svojím lekárom alebo požiadajte o radu psychológa. Ak ste porodili dieťa s fetálnym alkoholovým syndrómom, je veľmi žiaduce, aby ste sa svojej závislosti na alkohole zbavili. V tom vám môže pomôcť odvykacia kúra alebo rôzne podporné skupiny ako je napríklad skupina Anonymných alkoholikov.

Ako sa s diagnózou vyrovnať

Vyrovnať sa s psychickými a emocionálnymi aspektmi diagnózy fetálneho alkoholového syndrómu môže byť zložité ako pre osobu trpiacu touto diagnózou, tak pre jej rodinu.

Podpora rodiny

Deti s fetálnym alkoholovým syndrómom a ich rodiny môžu využívať podporu profesionálnych pracovníkov a iných rodín, ktoré zažívajú to isté. Opýtajte sa svojho lekára, či sa v mieste vášho bydliska vyskytuje centrum pre podporu detí s fetálnym alkoholovým syndrómom a ich rodiny.

Vyrovnávanie sa s problémami so správaním

Ako rodič dieťaťa s fetálnym alkoholovým syndrómom môžete nasledujúce návrhy na riešenie problémov so správaním považovať za nápomocné. Zvládanie problémov so správaním zahŕňa:

 • Rozpoznanie slabých a silných stránok vášho dieťaťa.
 • Vykonávanie každodennej rutiny.
 • Tvorba a presadzovanie jednoduchých pravidiel a obmedzení.
 • Používanie konkrétneho a špecifického jazyka.
 • Časté opakovanie pri učení.
 • Vyzdvihovať a odmeňovať pri správnom správaní.
 • Výučba dieťaťa zručnostiam bežného denného života.

Stabilný domov so starostlivou rodinou je najdôležitejším faktorom pri ochrane detí pred sekundárnym postihnutím, ktoré sa môže vyvinúť neskôr v živote dieťaťa.

Prevencia

Lekári zatiaľ neobjavili množstvo alkoholu, ktoré by bolo bezpečné požiť počas tehotenstva. Odborníci ale vedia, že fetálnemu alkoholovému syndrómu sa dá úplne predísť tak, že ženy nebudú počas tehotenstva piť žiaden alkohol.

Tieto usmernenia pomôžu zabrániť vzniku fetálneho alkoholového syndrómu:

 • Nepite alkohol, ak sa pokúšate otehotnieť. Ak ste s pitím alkoholu ešte neprestali, prestaňte tak rýchlo, ako je len možné, dokonca aj v prípade, že si myslíte, že tehotná nie ste. Nikdy nie je neskoro s pitím alkoholu prestať, ale čím skôr prestanete, tým lepšie pre vaše dieťa.
 • Vyhýbajte sa pitiu alkoholu v priebehu celého tehotenstva. Syndrómu sa dá úplne predísť, ak žena počas tehotenstva nekonzumuje alkohol.
 • Zvážte vzdanie sa alkoholu počas vášho fertilného obdobia, ak ste sexuálne aktívna a máte nechránený sex. Mnoho tehotenstiev je neplánovaných a poškodenia plodu sa môže objaviť v prvých týždňoch tehotenstva.
 • Ak máte problém s alkoholom, nechajte si pomôcť pred tým, než budete tehotná. Zvážte profesionálnu pomoc, ktorá vám pomôže určiť mieru závislosti na alkohole a vypracovať plán liečby.
Zdieľať článok
Meno autora: MUDr. Michal Vilímovský (SK)
Vzdelanie: lekár
Zdroje obrázkov: Dollarphotoclub.com
Dátum vydania: 19. marec 2015 9:13
Dátum plánovanej revízie: 19. marec 2017 9:13
Na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti využívame cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií