Čo sú metastázy?

25. mája 2021, 21:25

Metastázy sú sekundárne nádory, ktoré vznikajú v prípade, kedy sa pôvodný (takzvaný primárny) nádor rozšíri do ďalších častí tela a vytvorí tu nové ložisko (sekundárny nádor).

Obsah

 1. Ako metastázy vznikajú?
 2. Kde sa v tele tvoria metastázy? 
 3. Je metastáza rovnaký typ nádoru ako pôvodný nádor?
 4. Ako sa metastázy liečia?
  1. Možnosti liečby metastáz
 5. Je možné metastázy vyliečiť?
 6. Čo si z článku odniesť? 

Jednoducho povedané sa jedná o rozšírenie rakoviny do iných miest, než kde pôvodne začala.

V lekárskych správach sa môžete stretnúť napríklad s termínom metastatické postihnutie pľúc (stav,kedy primárny nádor vytvoril metastázy v pľúcach) alebo v mozgu či v pečeni.       

Ako metastázy vznikajú?

Metastázy najčastejšie vznikajú pri rozpade nádorových buniek z primárneho nádoru,  ktoré sa potom šíria krvnými alebo lymfatickými cievami do ďalších častí tela .  

Pretože krv a miazga (lymfa) prúdia po celom tele, môžu sa nádorové bunky dostať z miesta  pôvodného nádoru aj do veľmi vzdialených častí tela, kde sa uchytia a vytvoria nový nádor.  

Niekedy metastázy vznikajú v tesnej blízkosti hlavného nádoru. 

Deje sa tak najmä u nádorov dutiny brušnej, ktoré sa môžu rozpadnúť a nádorové bunky sa potom jednoducho uchytia vo vedľajších orgánoch, ako sú pečeň , pľúca alebo kosti.  

Všetky malígne nádory môžu metastázovať.

To, či sa tak stane , závisí na niekoľkých faktoroch , vrátane , okrem iného na:

 • Druhu nádorového ochorenia. Niektoré nádory metastázujú častejšie než ostatné.
 • Rýchlosti rastu nádoru.
 • Ďalších faktoroch, ako je napríklad biologické správanie nádoru .

Kde sa v tele tvoria metastázy? 

Rakovina sa môže rozšíriť do všetkých častí ľudského tela .

Niektoré druhy nádorov sa prednostne šíria do konkrétnych miest v tele , čo môže pomôcť pri  diagnostike ale aj v liečbe .    

Napríklad:

 • Nádory prsníka zvyčajne tvoria metastázy v kostiach, pečeni, pľúcach, hrudnej stene a v mozgu    
 • Nádory pľúc najčastejšie tvoria metastázy v mozgu, kostiach, pečeni a nadobličkách  
 • Nádory prostaty najčastejšie metastázujú do kostí
 • Nádory hrubého čreva a konečníka najčastejšie tvoria metastázy v pečeni a pľúcach .  

V niektorých orgánoch , ako je napríklad koža alebo svaly sa metastázy tvoria len zriedkavo. 

Nádorové bunky sa môžu šíriť nielen do vnútorných orgánov, ale tiež do výstelky telových dutín, najmä do pohrudnice (pleury) a pobrušnice (peritoneum).

Metastázy sa najčastejšie vyskytujú v pečeni, kostiach, pľúcach, nadobličkách a mozgu

Metastázy sa najčastejšie vyskytujú v pečeni, kostiach, pľúcach, nadobličkách a mozgu

Ak je pleura alebo peritoneum postihnuté metastatickým procesom , môže dôjsť k hromadeniu  tekutiny v hrudnej alebo brušnej dutine . Potom hovoríme o malígnom pleurálnom výpotku alebo malígnom ascite

Je metastáza rovnaký typ nádoru ako pôvodný nádor?

Áno, metastázy označujeme rovnakým názvom ako primárny nádor. Napríklad rakovinu prsníka,  ktorá sa rozšírila do pečene označujeme ako metastazujúca rakovina prsníka a nie ako rakovinu pečene.

Je to preto, že pôvodný primárny nádor je v prsníku a metastázy obsahujú rovnaké bunky.  

Avšak liečba metastáz a primárnych nádorov sa môže líšiť, aj keď sa jedná o rovnaké bunky.

Ako sa metastázy diagnostikujú?

Ak sa liečite alebo ste sa v minulosti liečili s nádorovým ochorením budete takzvane  dispensarizováni, čo znamená chodiť pravidelne na prehliadky a vyšetrenia k lekárovi s cieľom zistiť, či nedošlo k opätovnému vzplanutiu rakoviny alebo práve ku vzniku metastáz.        

Pre vylúčenie metastáz sa používajú rôzne vyšetrenia, najčastejšie zobrazovacie metódy (napríklad röntgen hrudníka , počítačová tomografia , ultrazvuk , a pod.).

Niektoré metastázy možno diagnostikovať aj z vyšetrenia krvi alebo pri biopsii.  

Niekedy sa môže stať, že lekár najprv zachytí metastázy a hľadá sa primárny nádor .

V takom prípade sa potom liečba rovno zameriava na potlačenie rastu metastáz aj primárneho nádoru súčasne. 

Niekedy sa metastázy zistia náhodou (napríklad pri röntgene pľúc alebo ultrazvuku brucha z iných dôvodov).  

Ako sa metastázy liečia?

Liečba metastáz závisí na nasledujúcich veciach:

 • Na typu primárneho (pôvodného) nádoru a mieste, kde vznikol
 • Ako veľmi sa rakovina rozšírila
 • Veku a celkovom zdravotnom stave pacienta
 • Rozhodnutiu pacienta

Vedci stále skúmajú, ako sa metastázy na molekulárnej a genetickej úrovni líšia od pôvodného nádoru. Z dôvodu týchto odlišností je liečba metastáz často iná než liečba vlastného primárneho nádoru.  

Medzi spôsoby liečby používané v liečbe metastáz , okrem iného patrí chemoterapia , hormonálna  liečba , chirurgické odstránenie metastáz alebo rádioterapia. Niekedy sa využíva aj biologická alebo imunologická liečba, podľa typu pôvodného nádoru a lokalizácie metastáz.  

Niekedy budú lekári musieť vašu liečbu zmeniť alebo upraviť alebo sa podrobíte liečbe kombinovanej.

Možnosti liečby metastáz

Medzi hlavné možnosti liečby metastáz patria:

 • Liečba , ktorá ovplyvňuje telo ako celok. Lekári túto liečbu označujú ako systémovú a patrí sem chemoterapia, užívanie liekov, ale tiež cielená terapia, ako je hormonálna liečba alebo imunoterapia.  
 • Liečba , ktorá pôsobí len na miesto , kde sa nádor (metastáza) vyskytuje. Táto liečba sa označuje ako lokálna a zahŕňa najmä chirurgické odstránenie nádoru/metastázy alebo rádioterapiu (ožiarenie).  

Je možné metastázy vyliečiť?

V niektorých prípadoch je možné vyliečiť aj metastatické nádorové ochorenie. 

Vo väčšine prípadov ale liečba rakovinu nevylieči, a skôr len spomalí jej rast a zmierni príznaky ochorenia. Avšak nie je potrebné sa desiť, pretože s niektorými nádormi možno prežívať aj celé mesiace a roky, a to aj v prípade, že lokálne metastázovali.    

To ako liečba funguje závisí na:

 • Druhu nádoru
 • Ako veľmi sa pôvodný nádor rozšíril a kam
 • Ako agresívny nádor je (či rastie rýchlo alebo pomaly)
 • Konkrétnom spôsobe liečby
 • Tom ako nádor a metastázy reagujú na liečbu

Nebojte sa lekára opýtať na ciele liečby, ktoré sa môžu meniť podľa toho, či metastatické nádorové ochorenie reaguje na liečbu alebo nie.

Čo si z článku odniesť? 

Metastázy sú sekundárne nádory, ktoré vznikajú rozsevom nádorových buniek z pôvodného nádoru a môžu vzniknúť v ktoromkoľvek orgáne ľudského tela.    

Najčastejšie sa metastázy objavujú v pečeni, nadobličkách, mozgu, pľúcach a kostiach.  

Liečba metastáz je komplikovaná a väčšinou dokážeme len spomaliť rast nádorov a/alebo  metastázy zmenšiť.

Aj tak ale moderná medicína umožňuje pacientom s metastatickým postihnutím často žiť aj dlhé  mesiace a roky.  

V rámci paliatívnej starostlivosti navyše dnes lekári dokážu podstatne zmierniť vedľajšie účinky liečby rakoviny, ako je nevoľnosť alebo zvracanie. 

Rovnako tak dokážeme veľmi účinne zmierňovať aj bolesť.

Dôležité je dôverovať svojmu lekárovi, nebáť sa opýtať a v prípade akýchkoľvek problémov sa na neho čo najrýchlejšie obrátiť.  

Pomohol vám tento článok? Chcete nás podporiť, aby sme mohli písať viac takýchto článkov?
Zdieľať článok
Meno autora: MUDr. Michal Vilímovský (SK)
Vzdelanie: lekár
Použité zdroje:

Cancer.org

Zdroje obrázkov:

Canva.com

Dátum vydania: 25. mája 2021, 21:25
Dátum plánovanej revízie: 25. mája 2023, 21:25
Na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti využívame cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií