Stridor: všetko čo potrebujete vedieť

25. januára 2021, 8:25

Stridor je vysoký piskľavý zvuk, ktorý je spôsobený prekážkou alebo zúžením proximálneho úseku dolných dýchacích ciest (teda úseku, ktorý sa nachádza bližšie k hlave a kam patrí hrtan, priedušnica a priedušky).

Obsah

 1. Druhy stridoru
  1. Inšpiračný stridor
  2. Exspiračný stridor
  3. Bifázický stridor
 2. Príčiny stridoru
  1. Stridor u dospelých
  2. Stridor u novorodencov a detí
 3. Rizikové faktory
 4. Diagnostika
 5. Liečba
 6. Kedy vyhľadať lekára?
 7. Čo si z článku odniesť?

Stridor najčastejšie vzniká pri zablokovaní alebo zúžení hrtanu a priedušnice (trachey) a vyskytuje sa hlavne u detí, avšak môže postihnúť aj dospelých.

Stridor môže byť aj vrodený (napríklad sa objavuje pri niektorých vrodených chybách dýchacích ciest) a vyskytuje sa potom už u novorodenca.

Stridor nie je to isté čo sipenie (pískot).

Rozdiel medzi nimi spočíva v tom, že sipenie sa objavuje pri zúžení alebo zablokovaní ktorejkoľvek časti dolných dýchacích ciest (teda okrem hrtanu, priedušnice a priedušiek, môže byť pískot spôsobený aj zúžením bronchiolov čiže priedušničiek), zatiaľ čo stridor je spojený len so zúžením proximálneho úseku dolných dýchacích ciest, teda dýchacích ciest o veľkom priesvite (hrtan, priedušnica a priedušky).

Naviac sa sipenie vyskytuje skôr pri výdychu, zatiaľ čo stridor sa objavuje ako pri vdychu (inšpiračný stridor), tak pri výdychu (exspiračný stridor).

Druhy stridoru

V zásade existujú tri druhy stridoru a podľa toho, kedy sa tento príznak vyskytuje, sa lekári môžu orientovať pri stanovovaní diagnózy a hľadaní príčiny problému.

Inšpiračný stridor

Pri inšpiračnom stridore sa tento patologický chrčivý až hvízdavý zvuk ozýva iba pri nádychu a tento typ stridoru je najčastejšie spojený so zúžením dýchacích ciest alebo prekážkou v dýchacích cestách nad úrovňou hlasiviek.

Exspiračný stridor

Pri exspiračnom stridore sa tento patologický chrčivý až piskľavý zvuk ozýva iba pri výdychu a tento typ stridoru je najčastejšie spojený so zúžením alebo prekážkou v dýchacích cestách pod hrtanom, najčastejšie v priedušnici alebo prieduškách.

Bifázický stridor

Bifázický stridor sa objavuje ako pri nádychu tak pri výdychu a najčastejšou príčinou je zúženie chrupaviek v okolí hlasiviek.

Príčiny stridoru

Stridor sa môže vyskytnúť u každého, bez ohľadu na vek. Avšak, pretože deti majú dýchacie cesty mäkšie a užšie, vyskytuje sa predsa len častejšie u detí.

Niekedy sa môže stridor vyskytnúť aj u novorodencov, najmä v prípade vrodených vád dýchacieho ústrojenstva.

Stridor u dospelých

Najčastejšie príčiny stridoru u dospelých sú:

 • cudzie teleso v dýchacích cestách
 • opuchy hrdla alebo dýchacích ciest
 • poranenia alebo úrazy dýchacích cest, ako sú napríklad fraktúry v oblasti krku alebo zaseknutie cudzieho telesa v nose či hrdle
 • operácie štítnej žľazy, hrudníka, pažeráka alebo na krku
 • intubácia (teda stav, keď za pacienta dýcha prístroj a má do priedušnice zavedenú endotracheálnu kanylu)
 • vdýchnutie dymu
 • prehltnutie alebo vdýchnutie škodlivej či jedovatej látky, ktorá poškodí dýchacie cesty
 • paralýza hlasiviek alebo laryngospazmus
 • bronchitída (zápal priedušiek), laryngitída alebo tracheitída (zápal priedušnice)
 • zápal mandlí (tonzilitída) v zadnej časti hrdla. Najčastejšie sú tieto zápaly spôsobené vírusmi a baktériami
 • epiglotitída (zápal príklopky hrtanovej), ktorú vyvolávajú baktérie s názvom Haemophilus influenzae. Táto choroba postihuje hlavne deti a predtým bola často smrteľná, vďaka očkovaniu sa ale teraz situácia zlepšila a jej výskyt je pomerne vzácny.
 • stenóza (zúženie) priedušnice z akéhokoľvek dôvodu, vrátane chronických ochorení, ako sú astma alebo CHOCHP
 • nádorové ochorenia (nádory hrtana, hlasiviek, priedušnice, priedušiek, pľúc a tiež nádory hrdla či koreňa jazyka či iné nádory v tejto oblasti)
 • absces v oblasti krku, ktorý utláča dýchacie cesty. Absces je ohraničená kolekcia hnisu a vzniká najčastejšie ako komplikácia bakteriálnych zápalov (stridor môže vyvolať napríklad absces pri tonzilitíde a ďalších bakteriálnych zápaloch orgánov na krku). Neohraničená kolekcia hnisu sa nazýva flegmóna.

Stridor u novorodencov a detí

U novorodencov je najčastejšou príčinou stridor laryngomalácia, čo je prechodná forma stridoru spôsobená vrodeným zúžením hrtana (stridor laryngis congenitus).

Pri tomto ochorení sa dieťa narodí s extrémne mäkkými chrupavkami hrtana, čo spôsobuje zúženie dýchacích ciest a vrodený stridor.

Našťastie sa tento problém časom vyrieši bez nutnosti zásadnej liečby, pretože chrupavka postupne stvrdne a stav sa upraví.

Novorodenecký stridor spôsobený laryngomaláciou sa najčastejšie prejavuje okolo šiesteho mesiaca veku dieťaťa, ale môže sa objaviť aj oveľa skôr, aj niekoľko dní po pôrode (1).

Obvykle vrodený stridor ustúpi do 2 rokov veku dieťaťa.

Novorodenecký stridor spôsobený laryngomaláciou sa typicky prejavuje pri inspiriu (nádychu) a pri expiriu (výdychu) nebýva počuť. Avšak niekedy môže byť aj dvojfázový (objavuje sa tak pri inspiriu, tak pri expiriu) a typicky sa jeho prejavy zmierňujú, keď dieťa spí alebo leží na bruchu.

Medzi ďalšie ochorenia, ktoré môžu spôsobiť stridor u detí, okrem iného, patria:

 • nádcha (krúp), čo je najčastejšia vírusová respiračná infekcia hrtana, priedušnice a priedušiek a / alebo iné infekcie horných či dolných dýchacích ciest (vrátane napríklad záškrtu alebo zápalu pľúc.
 • subglotická stenóza, čo je odborný termín, ktorým sa označuje zúženie hrtana pod hlasivkami (rima glottidis). Ide v podstate o druh laryngomalácie a väčšina detí z tohto problému "vyrastie" a uzdraví sa bez nutnosti špeciálnej liečby
 • subglotický hemangiom, čo je odborný termín, ktorým sa označuje patologické klbko ciev pod hlasivkami, ktoré zužuje dýchacie cesty a spôsobuje stridor. Toto ochorenie je veľmi vzácne a vo väčšine prípadov je nutná operácia, pri ktorej sa hemangiom odstráni.
 • vrodené cievne abnormality (vaskulárne prstence), ktoré vznikajú v prípade neštandardných odstupov alebo tvarov tepien a žíl v okolí hrtana a niekedy môžu spôsobiť zúženie dýchacích ciest a prejaviť sa stridorom.

Rizikové faktory

Deti majú užšie a mäkšie dýchacie cesty ako dospelí, a preto majú aj vyššie riziko, že sa u nich rozvinie stridor. V prípade, že sa tento príznak objaví je nutné čo najrýchlejšie vyhľadať lekára, zistiť príčinu a zahájiť okamžitú liečbu. Pri úplnom zablokovaní dýchacích ciest totiž hrozí zastavenie dýchania a smrť.

Diagnostika

Stridor nie je ochorenie ako také, ale príznak iných chorôb.

Preto je vždy dôležité snažiť sa odhaliť príčinu pacientových ťažkostí a podľa toho nasadiť správnu liečbu.

Základom diagnostiky stridoru je fyzikálne vyšetrenie. Stridor je počuteľný na diaľku, avšak v rámci vyšetrenia lekár vyšetrí hrudník fonendoskopom (posluchové vyšetrenie) a pozrie sa do krku.

Neoddeliteľnou súčasťou vyšetrenia u lekára je aj odber anamnézy, teda cielené otázky na príznaky ochorenia.

Lekár sa vás môže opýtať napríklad na nasledujúce otázky:

 • či sa stridor vyskytuje pri nádychu aj pri výdychu
 • kedy ste prvýkrát zaznamenali príznaky stridoru
 • či sa objavujú aj ďalšie príznaky (napríklad modravé sfarbenie tváre, pier alebo kože, čo sa odborne označuje ako cyanóza, dýchavičnosť, a pod.)
 • či vaše dieťa v minulosti alebo nedávno prekonalo nejaké ochorenie dýchacích ciest či inú chorobu
 • či si vaše dieťa nestrčilo cudzie teleso do úst (napríklad oriešok, hračku, a pod.)
 • či nemáte problémy s dýchaním

Okrem toho sa v diagnostike stridoru využívajú aj ďalšie vyšetrenia, ako sú:

 • röntgen hrudníka a krku v prípade podozrenia na röntgen kontrastné cudzie teleso a / alebo zápalové ochorenie pľúc
 • CT hrudníka (presnejšie ako röntgen a dokáže zobraziť viac informácií, vrátane napríklad zväčšených uzlín alebo nádorov na krku, a pod.)
 • bronchoskopia, čo je vyšetrenie dýchacích ciest s pomocou tenkej hadičky s kamerou na konci, ktorú lekár zasunie do dýchacích ciest (hrtana, priedušnice a priedušiek) a môže tak zhodnotiť ich stav zvnútra. Navyše možno pri bronchoskopii vybrať aj prípadné zaseknuté cudzie teleso v krku, ktoré môže byť príčinou stridoru aj pocitu "knedle" v krku.
 • laryngoskopia, čo je vyšetrenie, pri ktorom lekár vyšetruje stav hrtana s pomocou zrkadla zasunutého k zadnému okraju hrdla.
 • pulzná oxymetria a vyšetrenie krvných plynov, ktoré slúžia na meranie množstva kyslíka v krvi
 • laboratórne vyšetrenie krvi a výter z krku: v prípade podozrenia na infekčné ochorenia môže lekár odporučiť laboratórne vyšetrenie krvi a výter z krku, z ktorých je možné zistiť príznaky zápalu (z krvi napríklad vyššie CRP, zvýšený počet bielych krviniek v krvi - leukocytóza, apod. ) a pôvodcu ochorenia (kultivačné vyšetrenie vzorky slín a hlienov získaných výterom alebo PCR analýza na zistenie prítomnosti nukleových kyselín pôvodcov respiračných infekcií).

Liečba

Hlavnou zásadou pri stridore je vždy okamžite vyhľadať lekársku pomoc akonáhle sa objavia príznaky tohto ochorenia.

Platí to aj pre novorodenecký stridor, ktorý síce zvyčajne ustúpi sám bez akejkoľvek liečby, ale je nutné aj tak zistiť príčinu a overiť, či je príčinou skutočne "len" laryngomalácia.

Ak sa u detí vyskytne stridor z plného zdravia, je nutné okamžite volať záchranku, pretože sa môže jednať o cudzie teleso v krku.

Liečba stridoru závisí na vyvolávajúcom ochorení a medzi najčastejšie používanými možnosťami liečby sú:

 • lieky na zmiernenie opuchov dýchacích ciest či iné vhodné lieky (napríklad antipyretiká pri horúčke, antibiotiká pri bakteriálnej infekcii)
 • vybratie cudzieho telesa z dýchacích ciest - vykonáva sa pri bronchoskopii, respektíve niekedy je nutná otvorená operácia, ak sa bronchoskopicky nedarí cudzie teleso vybrať.
 • operácia v prípade stridoru spôsobeného cievnymi malformáciami (hemangiómy), cievnymi prstencami (vývojové chyby odstupov ciev) a / alebo nádorovým ochorením
 • sledovanie pacienta (napríklad pri novorodeneckom stridore spôsobenom laryngomaláciou)

Kedy vyhľadať lekára?

V prípade, že je stridor sprevádzaný niektorým z nasledujúcich príznakov, je nutné okamžite vyhľadať lekársku pomoc:

 • zmodranie pier, tváre alebo tela (cyanóza)
 • dýchavičnosť
 • chudnutie
 • problémy s príjmom potravy (odmietanie potravy, neprospievanie, apod.)

Čo si z článku odniesť?

Stridor je vysoký hvízdavý zvuk, ktorý vzniká pri zúžení proximálnej časti dolných dýchacích ciest (hrtana, priedušnice alebo priedušiek).

Príčin stridoru je mnoho, od akútnych či chronických ochorení (nádcha, záškrt, astma, CHOCHP), cez cudzie teleso v krku až po vrodené vady (laryngomalácia alebo cievne malformácie).

Stridor je častejší u detí (vrátane novorodencov), ale môže postihnúť aj dospelé osoby.

Liečba závisí na vyvolávajúcom ochorení. 

Pomohol vám tento článok? Chcete nás podporiť, aby sme mohli písať viac takýchto článkov?
Zdieľať článok
Meno autora: MUDr. Michal Vilímovský (SK)
Vzdelanie: lekár
Použité zdroje:

Healthline.com

Zdroje obrázkov:

Canva.com

Dátum vydania: 25. januára 2021, 8:25
Dátum plánovanej revízie: 25. januára 2023, 8:25
Na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti využívame cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií