Krvácanie z nosa: všetko čo potrebujete vedieť

Krvácanie z nosa: všetko čo potrebujete vedieť
20. december 2020 15:17

Krvácanie z nosa (odborne epistaxia) je veľmi časté, pretože nosová sliznica je vystlaná veľmi bohatou sieťou ciev, ktoré sa nachádzajú tesne pod povrchom a môžu sa ľahko poškodiť či poraniť a začať krvácať.

Obsah

 1. Druhy krvácania z nosa
 2. Príčiny krvácania z nosa
 3. Rizikové faktory pre krvácanie z nosa
 4. Liečba krvácania z nosa
  1. Ako zastaviť krvácanie z nosa doma?
 5. Liečba neztíšitelnej epistaxie
 6. Prevencia krvácania z nosa
 7. Diagnostika krvácanie z nosa
 8. Závažnosť krvácania z nosa a kedy vyhľadať lekára?
 9. Čo si z článku odniesť?

Vo väčšine prípadov možno krvácanie z nosa zastaviť doma, bez nutnosti lekárskej pomoci, avšak niekedy môže byť zastavenie krvácania ťažké (takzvaná neztišiteľná epistaxia) a v takom prípade je nutné vyhľadať lekársku pomoc.

Udáva sa, že krvácanie z nosa postihne počas života aspoň raz viac ako 60% ľudí.

Druhy krvácania z nosa

Odborne sa krvácanie z nosa delí na predné a zadné.

Ako predné krvácanie označujeme krvácanie z prednej časti nosa, ktorá je bližšie nosovým dierkam a toto krvácanie vzniká poranením kapilár a drobných ciev v dolnej časti nosnej prepážky. Predné krvácanie z nosa je častejšie u detí a vo väčšine prípadov ho možno ľahko a rýchlo zastaviť aj doma.

Naproti tomu príčinou zadného krvácania z nosa je poranenie ciev a kapilár v hlbších častiach dutiny nosnej (teda časti nosa, ktorá je bližšie mäkkého podnebia). Pri zadnom krvácaní krv nemusí vytekať z nosa von, ale tečie do krku a tráviaceho traktu. Zadné krvácanie môže byť veľmi závažné a viesť k veľkým stratám krvi. Zadné krvácanie z nosa častejšie postihuje dospelé osoby.

Príčiny krvácania z nosa

Príčin krvácania z nosa je hneď niekoľko, ale našťastie väčšina z nich nie je závažná.

Najčastejšou príčinou krvácania z nosa je suchý vzduch, ktorý najmä v zimných mesiacoch, kedy sa dostatočne nevetrá, trápi väčšinu domácností.

Suchý vzduch spôsobuje vysychanie krehkej sliznice dutiny nosnej, čo vedie k jej popraskaniu a zvýšenému riziku poškodenia drobných kapilár a krvácaniu pri smrkaní alebo "špáraní" sa v nose.

Medzi ďalšie časté príčiny krvácania z nosa, okrem iných, patria:

 • Špáranie sa v nose
 • Prechladnutie a všetky infekcie horných dýchacích ciest a zápal prinosových dutín (sinusitída), najmä v prípade, keď sa tieto ťažkosti prejavujú opakovaným kýchaním.
 • Príliš silné smrkanie
 • Cudzie teleso v nose
 • Poranenie nosa a / alebo tváre
 • Alergická a nealergická rinitída (zápal sliznice dutiny nosnej)
 • Užívanie liekov na riedenie krvi (warfarín) a tiež ďalších liekov, ktoré zvyšujú riziko krvácania, ako sú napríklad nesteroidné protizápalové lieky, deriváty kyseliny acetylsalicylovej (aspirín) a ďalšie.
 • Kokaín a iné návykové látky používané inhalačne
 • Chemické látky s dráždivými účinkami (napríklad chemikálie obsiahnuté v čistiacich prostriedkoch, pary s obsahom dráždivých chemikálií alebo silné vône)
 • Pobyt vo vysokých nadmorských výškach, pretože so vzrastajúcou nadmorskou výškou sa znižuje obsah kyslíka vo vzduchu a zvyšuje sa suchosť vzduchu
 • Deviácia nosnej prepážky (abnormálny tvar prepážky medzi nosnými dierkami, ktorá rozdeľuje dutinu nosovú na dve polovice)
 • Časté užívánie dekongestív a antihistaminík (lieky na uvoľnenie upchatého nosa a protialergiám, užívané zvyčajne vo forme nosového spreja), ktoré vysušujú nosovú sliznicu.

Medzi menej časté príčiny krvácania z nosa, okrem iných, patria:

 • Konzumácia alkoholu
 • Krvácavé ochorenia, ako sú napríklad hemofília, von Willebrandova choroba alebo leukémia
 • Vysoký krvný tlak
 • Ateroskleróza
 • Operácie v oblasti tváre a nosa
 • Nádory nosa a priľahlých štruktúr
 • Nosové polypy
 • Trombocytopénia
 • Leukémia
 • Hereditárna hemoragická teleangiektázia (choroba Rendu-Osler-Weber)
 • Gravidita

Rizikové faktory pre krvácanie z nosa

Všeobecne platí, že krvácanie z nosa môže postihnúť všetky osoby, bez ohľadu na vek.

Medzi pacientmi so zvýšeným rizikom krvácania z nosa, okrem iných, patria:

 • Deti vo veku 2 - 10 rokov: deti v tejto vekovej kategórii majú častejšie prechladnutie, trpia alergiami a viac na ne pôsobí suchý vzduch. Navyše si častejšie strkajú rôzne predmety alebo prsty do nosa. To všetko zvyšuje riziko krvácania z nosa.
 • Dospelí vo veku 45 - 65 rokov: v strednom a vyššom veku môže dôjsť k zhoršeniu zrážanlivosti krvi (trvá dlhšiu dobu než sa krv zrazí). Dôvodom je napríklad skutočnosť, že starší ľudia užívajú lieky na riedenie krvi alebo antiagregačné lieky (lieky brániace tvorbe krvných zrazenín, ako je napríklad kyselina acetylsalicylová čiže aspirín) a / alebo vyšší krvný tlak či ateroskleróza. Preto sú ľudia v strednom a vyššom veku náchylnejší na krvácanie z nosa.
 • Gravidita: v tehotenstve dochádza k zvýšeniu prietoku krvi nosovými cievami vzhľadom k vyšším nárokom organizmu matky na krvné zásobenie. To zvyšuje tlak na jemné steny týchto ciev, čo vedie k vyššiemu riziku, že tieto cievy prasknú a môžu začať krvácať.
 • Pacienti užívajúci niektoré lieky: ľudia, ktorí užívajú lieky na riedenie krvi, ako je napríklad warfarín alebo nové antikoagulancia (napríklad Xarelto, apod.), majú vo všeobecnosti vyššie riziko krvácania z nosa. To isté platí pre ľudí, ktorí užívajú lieky na zníženie zhlukovania krvných doštičiek (antiagregacia), ako je napríklad aspirín.
 • Pacienti s ochorením zrážanlivosti krvi, ako sú napríklad hemofília alebo von Willebrandova choroba.

Liečba krvácania z nosa

Liečba krvácania z nosa závisí od druhu krvácania (predné alebo zadné) a tiež na vyvolávajúcom ochorení.

Prvým krokom v liečbe krvácania z nosa je zastavenie krvácania.

Ako zastaviť krvácanie z nosa doma?

Postupujte nasledovne:

 • Uvoľnite sa.
 • Posaďte sa vzpriamene a jemne predkloňte hlavu a trup. Tým zabránite stekaniu krvi cez hrdlo do tráviaceho ústrojenstva, čo môže spôsobiť nevoľnosť, vracanie alebo hnačku. Neklaďte sa na bok a s predklonom to nie je nutné preháňať (teda nedávať hlavu medzi kolená).
 • Dýchajte ústami.
 • Priložte na krvácajúci nos papierový obrúsok alebo navlhčenú vreckovku.
 • S pomocou ukazováka a palca stlačte krídla nosa (mäkkú časť nosa). Netlačte nos v mieste, kde je tvrdá alebo chrupavkovitá časť (tam by to nemalo žiadny zmysel).
 • Držte krídla nosa stlačené po dobu aspoň 5 minút, a potom stisk uvoľnite a skontrolujte, či krv z nosa stále tečie. Ak áno, stlačte znovu krídla nosa na dobu ďalších 10 minút.
 • Pokiaľ chcete urýchliť zástavu krvácania z nosa, priložte si na nos ľadový obklad, ktorý pomáha zastaviť krvácanie, pretože chlad spôsobuje vazokonstrikciu (stiahnutie ciev). Ako ľadový obklad môžete použiť napríklad sáčok zmrazenej zeleniny zabalený do utierky alebo zmrznutý gélový vankúšik, takisto zabalený do utierky. Nikdy neprikladajte ľadové obklady priamo na kožu, vždy ľad zabaľte do vrstvy tkaniny (utierka, handra, uterák, apod.).
 • Niekedy môžete krvácanie z nosa rýchlejšie zastaviť tak, že si najprv do krvácajúcej nosnej dierky vstreknete jednu dávku nosného spreja na uvoľnenie upchatého nosa s účinnou látkou oxymetazolín (oxymetazolin hydrochloridum), a až potom sa predkloníte a stlačíte krídla nosa palcom a ukazovákom. Oxymetazolín má totiž vazokonstrikčné účinky (sťahuje cievy). V SR si môžete tieto nosové spreje zakúpiť v lekárni napríklad pod názvami Nasivin, Afrin alebo SinexVicks. Avšak je dôležité neužívať tieto nosové spreje ani žiadne iné dekongestíva dlhodobo, pretože potom naopak riziko krvácania z nosa zvyšujú.

Po zastavení krvácania sa nepredkláňajte, nezdvíhajte ťažké bremená a niekoľko dní si nos nepretierajte ani silne nesmrkajte.

Ak sa vám krvácanie z nosa nepodarí zastaviť s pomocou vyššie uvedených tipov do 15 - 20 minút, vyhľadajte okamžite lekársku pomoc.

Liečba neztíšitelnej epistaxie

Ak sa nepodarí krvácanie z nosa zastaviť doma s pomocou vyššie uvedených postupov, hovoríme o takzvanej neztíšitelnej epistaxii, čiže nezastaviteľnom krvácaní z nosa, a je nutné okamžite vyhľadať lekársku pomoc.

V liečbe neztišitelného krvácania z nosa sa používajú nasledujúce postupy:

 • Nosová tamponáda: tento postup spočíva v zastrčení špeciálnych nosových špongií, peny alebo nafukovacieho gumového balónika do krvácajúceho nosa a stlačenia poranenej cievy v mieste krvácania (odborne sa tomuto stlačeniu hovorí kompresia). Dnes sa pri tamponáde používajú rôzne špeciálne materiály alebo sa tampóny napúšťajú rôznymi liekmi na zastavenie krvácania. Zvyčajne sa tamponáda ponecháva v mieste krvácania po dobu 24 - 48 hodín a následne ju lekár odstráni a skontroluje, či došlo k zastaveniu krvácania. Podľa toho, či sa zastavuje predné alebo zadné krvácanie z nosa rozlišujeme tiež prednú a zadnú tamponádu.
 • Kauterizácia: tento postup spočíva v zastavení krvácania uzavretím krvácajúcej tepny pôsobením tepla (elektrokauter) alebo chemických látok (dusičnan strieborný). Pred vlastným výkonom vám lekár do krvácajúcej nosnej dierky vstrekne znecitlivujúci prípravok (anestetikum).
 • Vysadenie niektorých liekov a predpísanie iných liekov: ak užívate lieky na riedenie krvi, môže vám lekár odporučiť ich dočasné prerušenie, zmenu dávkovania alebo ich náhradu. Taktiež vám môže lekár predpísať lieky na zníženie krvného tlaku, ak je príčinou krvácania z nosa vysoký krvný tlak. V niektorých prípadoch vám lekár môže predpísať lieky, ktoré uľahčujú zrážanie krvi, čo pomôže pri zástave krvácania z nosa (napríklad lieky s kyselinou tranexamovou, v SR sú dostupné lieky Tranexamic alebo Exacyl).
 • Odstránenie cudzieho telesa z nosa, ak bolo príčinou krvácania cudzie teleso.
 • Operácia: operačné riešenie je často nutné po úrazoch nosových či tvárových kostičiek. Ak je príčinou krvácania z nosa vychýlená (deviovaná) nosná priehradky, môže pacientovi pomôcť aj jej chirurgické narovnanie.
 • Ligácia (podväz) krvácajúcich ciev: pri tomto spôsobe liečby sa podviaže cieva, ktorá spôsobuje krvácanie, čím dôjde k jeho zastaveniu.

Prevencia krvácania z nosa

Niekedy nie je možné krvácaniu z nosa predísť, ale dodržiavaním nasledujúcich opatrení možno znížiť riziko na prijateľné minimum.

 • Dbajte na zvlhčovanie nosovej sliznice: ak sa pohybujete alebo bývate v prostredí so suchým vzduchom, vstreknite si 2x denne do každej nosovej dierky jednu dávku z nosného spreja s morskou vodou alebo nosový sprej Vincentka, ktoré si môžete zakúpiť v každej lekárni.
 • Ak chcete ušetriť, môžete si slaný roztok do rozprašovača vyrobiť doma tak, že zmiešate 1 kávovú lyžičku soli s 250 ml kohútikovej vody a následne necháte 20 minút povariť a po vychladnutí na izbovú teplotu roztok prelejte do prázdnej nádobky od nosového spreja s dávkovačom a môžete začať používať.
 • Zvlhčujte vzduch v miestnostiach kde zdržiavate a spíte zvlhčovačom a dbajte na časté a dôkladné vetranie.
 • Naučte sa kýchať s otvorenými ústami. Pri kýchaní si zakrývajte ústa a nos vreckovkou.
 • Do nosa nestrkajte žiadne predmety, vrátane prstov.
 • Pozor na predávkovanie liekmi, ktoré môžu zvyšovať riziko krvácania z nosa, ako sú aspirín alebo ibuprofén (používajú sa, okrem iného, na zníženie horúčky a zmiernenie bolesti) alebo iné nesteroidné protizápalové lieky. Starostlivo čítajte príbalové letáky a neužívajte tieto lieky zbytočne ani vo vyšších než povolených dávkach. O užívaní akýchkoľvek liekov sa vopred poraďte so svojím lekárom.
 • Nesmrkajte príliš silno.
 • Ak máte alergiu a nedarí sa vám príznaky (slzenie očí, vodnatý výtok z nosa, kýchanie, a pod.) zvládnuť s pomocou voľne predajných alebo predpísaných liekov proti alergiám (antihistaminík), vyhľadajte lekársku pomoc. Lieky na alergiu užívajte len v predpísaných dávkach, ktoré neprekračujte. Prekračovanie dávok antihistaminík vám nielen nepomôže, ale navyše môže krvácanie z nosa spôsobiť.
 • Zanechajte fajčenie, ktoré spôsobuje vysušovanie a dráždenie nosovej sliznice.
 • Neužívajte drogy ani iné návykové látky, najmä také, ktoré sa šnupú nosom (napríklad kokaín).
 • Pri športovaní a aktivitách, pri ktorých hrozí poranenie hlavy (napríklad pri jazde na inline korčuliach alebo na bicykli), vždy noste ochrannú prilbu.
 • Deťom strihajte pravidelne nechty na rukách, aby neboli dlhé a ostré, čo zvyšuje riziko krvácania z nosa, pretože deti si radi strkajú prsty do nosa a môžu si ostrými nechtami poraniť sliznicu, čo vedie ku krvácaniu z nosa.

Ak máte ďalšie otázky, požiadajte o radu svojho lekára.

Diagnostika krvácanie z nosa

Základom diagnostiky krvácania z nosa je dobre odobraná anamnéza, čo znamená, že lekár vám položí nasledujúce otázky

 • Ako dlho krvácanie z nosa trvá?
 • Koľko krvi ste zhruba stratili?
 • Ako často vás krvácanie z nosa trápi?
 • Krvácate z oboch nosných dierok alebo len z jednej?
 • Aké lieky užívate? Lekára najmä zaujímajú lieky na riedenie krvi, prechladnutie alebo alergia. Avšak je nutné ho informovať o všetkých liekoch aj voľne predajných doplnkoch stravy, ktoré užívate. Mali by ste mu tiež po pravde povedať, či ste neužili návykovú látku alebo alkohol.

Následne lekár vyšetrí váš nos, a to najčastejšie endoskopicky (tenkou hadičkou so zdrojom svetla a kamerou na konci). Vďaka kamere si môže prezrieť stav nosovej dutiny zvnútra a v prípade potreby aj liečebne zasiahnuť (napríklad na postihnuté miesto aplikovať znecitlivujúce lieky alebo vykonať kauterizáciu či podväz ciev). Súčasne lekár pri vyšetrení môže z nosa odstrániť zvyšky krvných zrazenín alebo cudzie teleso.

V rámci diagnostiky krvácania z nosa vám tiež lekár pravdepodobne zmeria krvný tlak a pulz a odoberie krv na laboratórne vyšetrenie (z neho možno, okrem iného, zistiť rôzne poruchy zrážanlivosti, leukémiu a ďalšie choroby, ktoré môžu byť príčinou krvácania z nosa).

V prípade úrazov nosa a tváre lekár odporučí CT vyšetrenie alebo röntgen, ktoré zistí prítomnosť zlomenín a - v prípade CT - aj ďalších možných príčin krvácania z nosa (napríklad cievne malformácie alebo nosové nádory).

Závažnosť krvácania z nosa a kedy vyhľadať lekára?

Aj keď na prvý pohľad môže krvácanie z nosa vyzerať trochu strašidelne, vo väčšine prípadov sa nejedná o vážny problém a podarí sa ho zastaviť s pomocou vyššie uvedených postupov pre zastavenie krvácania.

Avšak v niektorých prípadoch môže byť krvácanie z nosa známkou závažnejšieho problému a v takom prípade je nutné čo najrýchlejšie vyhľadať lekársku pomoc.

Záchranku (na čísle 112 alebo 155) volajte okamžite v nasledujúcich prípadoch:

 • ak sa vám nepodarí krvácanie z nosa zastaviť do 15 - 20 minút s pomocou postupov opísaných vyššie v tomto článku (v odseku Ako zastaviť krvácanie z nosa);
 • ak stratíte veľké množstvo krvi (viac ako štvrť litra)
 • ak sa objavia ďalšie príznaky, ako sú dýchavičnosť, zmätenosť alebo zvracanie krvi potom, čo ste ju predtým prehltli
 • ak sa krvácanie z nosa objaví následkom úrazu (po páde na hlavu alebo na tvár, po autonehodách, rana do tváre, apod.).

Vyhľadať svojho praktického lekára alebo špecialistu z odboru ORL (ušné, nosné, krčné) by ste mali:

 • pokiaľ z nosa krvácate často
 • ak máte príznaky anémie (chudokrvnosti), ako sú pocity slabosti, únava, závraty, motanie hlavy, studené nohy, dýchavičnosť pri námahe alebo bledosť kože
 • ak je krvácanie z nosa sprevádzané ďalšími príznakmi, ako je napríklad nezvyčajne početný výskyt modrín po tele. Tieto príznaky môžu byť známkou závažnejšieho ochorenia, ako sú napríklad leukémia, nosový tumor alebo poruchy zrážanlivosti krvi.

Čo si z článku odniesť?

Krvácanie z nosa rozdeľujeme na predné a zadné. Pri prednom krvácaní krv vyteká z nosa nosnou dierkou a tento typ krvácania je spôsobený poranením drobných ciev na nosovej sliznici.

Pri zadnom krvácaní vyteká krv zo zadnej časti nosa do nosohltana a cez pažerák steká do žalúdka.

Tento typ krvácania je závažnejší, je zvyčajne spojený s poranením väčších cievnych pletení a často vyžaduje návštevu lekára, pretože bežne dostupnými metódami sa zadné krvácanie z nosa zastavuje ťažko.

Predné krvácanie z nosa zastavíte tak, že mierne predkloníte hlavu a prstami stlačíte krídla nosa a podržíte 5 - 10 minút.

Ak sa vám krvácanie z nosa nepodarí týmto spôsobom zastaviť, je nutné vyhľadať okamžite lekársku pomoc.

Neztišitelné krvácanie z nosa lekári môžu zastaviť rôznymi spôsobmi, vrátane tamponády, uzavretia tepien, kauterizáciou alebo chemicky a ďalšími metódami.

Pomohol vám tento článok? Chcete nás podporiť, aby sme mohli písať viac takýchto článkov?
Zdieľať článok
Meno autora: MUDr. Michal Vilímovský (SK)
Vzdelanie: lekár
Použité zdroje:

Clevelandclinic.org

Zdroje obrázkov:

Canva.com

Dátum vydania: 20. december 2020 15:17
Dátum plánovanej revízie: 20. december 2022 15:17
Na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti využívame cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií