Ako doplniť meď a aké sú prejavy jej nedostatku a nadbytku v organizme?

25. júna 2018, 16:40

Meď je esenciálny stopový prvok, ktorý v tele plní rad dôležitých funkcií. Pomáha udržiavať zdravý metabolizmus, podieľa sa na zachovaní pevnosti a zdravia kostí a zaisťuje tiež správne fungovanie nervového systému a mozgu.

Obsah

 1. Slabosť a únava
 2. Častejšie ochorenia
 3. Slabé a lámavé kosti
 4. Problémy s pamäťou a učením
 5. Ťažkosti s chôdzou a pohybom
 6. Citlivosť na chlad
 7. Svetlejšia pokožka
 8. Predčasné šedivenie vlasov
 9. Poruchy zraku
 10. Meď v potravinách
 11. Nežiaduce účinky spojené s nadbytkom medi
 12. Čo si z článku odniesť?

Aj keď je nedostatok medi veľmi vzácny (častejší je skôr jej nadbytok), niektorí ľudia môžu mať problém získať dostatok medi z potravín (1).

Platí to najmä o tých, ktorí majú narušené vstrebávanie živín v čreve (napríklad ľudia trpiaci celiakiou, zápalovými črevnými chorobami) alebo ktorí konzumujú veľké množstvo zinku, pretože nadbytok zinku vedie k nedostatočnému vstrebávaniu medi. 

Nedostatočný prísun medi môže viesť k závažným zdravotným dôsledkom.

Tu je 9 príznakov a prejavov nedostatku medi a v článku sa ďalej dozviete o potravinách, ktoré obsahujú najväčšie množstvo medi a o rizikách spojených s nadbytočným prísunom medi.

Slabosť a únava

Nedostatok medi môže byť jedným z dôvodov, prečo sa stále cítite unavení a slabí. 

Meď je veľmi dôležitá pre správne a dostatočné vstrebávanie železa v tráviacom trakte (2).

Ak máte nízku hladinu medi v krvi, vaše telo bude vstrebávať aj menej železa. To môže viesť až k ochoreniu zvanému sideropenická anémia (chudokrvnosť z nedostatku železa), pri ktorej v tele vznikajú malé červené krvinky, ktoré nedokážu na seba naviazať dostatočné množstvo kyslíku a tkanivá tak trpia jeho nedostatkom. To vedie k slabosti, únave a ospalosti.

Niekoľko štúdií na zvieratách naznačuje, že nedostatok medi môže vyvolať anémiu (23).

Navyše bunky používajú meď k tvorbe ATP (adenozíntrifosfát), čo je látka, ktorá slúži ako hlavný zdroj energie pre telo. Nedostatok železa tak ovplyvňuje celkové množstvo energie v organizme, čo opäť vedie k únave a slabosti (45).

Anémie z nedostatku medi sa môžete našťastie pomerne jednoducho zbaviť, ak do vášho jedálnička zaradíte dostatok potravín bohatých na meď (6).

Zhrnutie: Nedostatok medi môže vyvolať anémiu z nedostatku železa a navyše narušuje tvorbu ATP, čo spôsobuje únavu, ospalosť a slabosť. Našťastie je možné meď do organizmu doplniť konzumáciou vhodných potravín.

Častejšie ochorenia

Ľudia, ktorí sú častejšie chorí, môžu trpieť nedostatkom medi.

Meď je totiž veľmi dôležitá pre správne fungovanie imunitného systému.

Keď je hladina medi v krvi nízka, narušuje to riadnu tvorbu imunitných buniek. To vedie k významnému zníženiu celkového počtu bielych krviniek (tie sú zodpovedné za imunitné odpovede a ochranu organizmu), čo v konečnom dôsledku zhoršuje našu obranyschopnosť (7).

Štúdie naznačujú, že nedostatok medi podstatne znižuje množstvo neutrofilných granulocytov v krvi, čo sú biele krvinky, ktoré fungujú ako prvá línia obrany organizmu pred infekciou (89).

Našťastie je možné zaistiť si dostatok medi konzumáciou vhodných potravín a týmto nežiaducim prejavom tak zabrániť.

Zhrnutie: Nedostatok medi oslabuje imunitný systém, čo vedie k častejším ochoreniam. Dostatočný prísun medi je tak veľmi dôležitý pre obranyschopnosť organizmu.

Slabé a lámavé kosti

Osteoporóza je ochorenie pri ktorom dochádza k mäknutiu a zoslabeniu kostí.

Vyskytuje sa hlavne v neskoršom veku a môže byť spojená aj s nedostatkom medi (10).

Analýza 8 štúdií, ktorých sa zúčastnilo viac než 2 100 ľudí, zistila, že tí, ktorí mali osteoporózu mali tiež nižšie hladiny medi v krvi než zdravé osoby (10).

Meď sa podieľa na vytváraní trabekulárnej (sieťovitej) štruktúry vo vnútri kostí a na vzniku kostných mostíkov, ktoré kosti spevňujú a udržujú zdravé (111213).

Meď navyše zvyšuje tvorbu osteoblastov, čo sú bunky, ktoré utvárajú a zosilňujú kostné tkanivo (1415).

Zhrnutie: Meď je dôležitá pre správnu prestavbu a zdravie kostí. Nedostatok medi môže viesť k osteoporóze alebo rednutiu kostí, pri ktorej dochádza k úbytku kostnej hmoty.

Problémy s pamäťou a učením

Nedostatok medi môže viesť k ťažkostiam s učením a k zhoršeniu pamäte. Je to preto, že meď hrá dôležitú úlohu vo fungovaní mozgu a jeho vývoji.

Meď je súčasťou enzýmov, ktoré pomáhajú zaistiť dostatok energie pre mozog, posilňujú obranné systémy mozgu a zlepšujú prenos signálov do mozgu (16).

Nedostatok medi je spojovaný s chorobami, ktoré poškodzujú správny vývoj mozgu a negatívne ovplyvňujú schopnosť učenia a pamäte, ako je napríklad Alzheimerova choroba (1617).

Jedna štúdia zistila, že ľudia s Alzheimerovou chorobou majú v priemere o 70% menej medi v krvi než ľudia, ktorí touto chorobou netrpia (18).

Zhrnutie: Meď pomáha zaisťovať správne fungovanie mozgu a podieľa sa aj na jeho vývoji. Nedostatok medi môže spôsobiť ťažkosti s učením a pamäťou.

Ťažkosti s chôdzou a pohybom

Ľudia s nedostatkom medi mávajú ťažkosti so správnou chôdzou a pohybom (1920).

Mnohé enzýmy totiž potrebujú meď pre správne fungovanie miechy. Niektoré z týchto enzýmov zaisťujú "izoláciu" miechy tak, aby bol možný správny prenos signálov medzi svalmi, miechou a mozgom bez nežiaduceho rušenia (21).

Nedostatok medi spôsobuje, že tieto enzýmy nie sú dostatočne účinné a miecha nie je dostatočne izolovaná, čo vedie k narušeniu prenosu signálu (2122).

Štúdie na zvieratách naznačujú, že nedostatok medi znižuje izoláciu miechy až o 56% (23).

Pre správne riadenie chôdze je nutný kvalitný prenos signálov medzi mozgom a svalmi. Pretože nedostatočná izolácia miechy prenos týchto signálov narúša, môže u ľudí s nedostatkom medi dochádzať k poruchám koordinácie pohybov a k strate rovnováhy (1920).

Zhrnutie: Niektoré enzýmy potrebujú meď pre správne riadenie fungovania nervovej sústavy a pre zaistenie účinného prenosu signálov z mozgu a do mozgu. Nedostatok medi môže narušiť prenos týchto signálov, čo vedie k strate koordinácie a rovnováhy pri chôdzi. 

Citlivosť na chlad

Ľudia, ktorí nemajú dostatok medi, bývajú citlivejší na nižšie teploty.

Meď, spolu s ostatnými stopovými prvkami, ako je napríklad zinok, pomáha udržiavať optimálnu funkciu štítnej žľazy.

Štúdie naznačujú, že hladina hormónov štítnej žľazy (trijódtyronín - T3 a tyroxín - T4) súvisia s koncentráciou medi v krvi. Ak máte nedostatok medi v krvi, dochádza k zníženiu produkcie hormónov štítnej žľazy a narušeniu jej funkcie (2425).

Pretože hormóny štítnej žľazy sú zodpovedné za reguláciu metabolizmu a za termogenézu (tvorbu tepla), ich nedostatok v krvi spôsobuje väčšiu citlivosť na chlad (2627).

Niektoré štúdie dokonca odhadujú, že viac než 80% ľudí so zníženou funkciou štítnej žľazy trpí zvýšenou citlivosťou na nižšie teploty (28).

Zhrnutie: Meď pomáha regulovať hladinu hormónov štítnej žľazy v krvi. Tieto hormóny regulujú metabolizmus a telesnú teplotu. Preto nedostatok medi môže zvýšiť citlivosť na chlad.

Svetlejšia pokožka

Za farbu pokožky je do značnej miery zodpovedný pigment melanín.

Ľudia so svetlejšou pokožkou majú obvykle menej melanínu než ľudia s tmavšou pokožkou (29).

Enzýmy, ktoré sa podieľajú na tvorbe melanínu, potrebujú k svojej činnosti meď. Preto nedostatok medi znižuje tvorbu melanínu, čo vedie k svetlejšej farbe pokožky (3031).

Je však nutné previesť kvalitné humánne štúdie, aby sme spojitosť medzi nedostatkom medi a svetlou pokožkou potvrdili.

Zhrnutie: Enzýmy, ktoré sú zodpovedné za tvorbu kožného pigmentu melanínu, potrebujú k svojej správnej činnosti meď. Nedostatok medi tak môže byť príčinou svetlejšieho sfarbenia pokožky.

Predčasné šedivenie vlasov

Okrem farby pokožky, melanín ovplyvňuje tiež farbu vlasov.

Pretože nedostatok medi narušuje tvorbu melanínu, vedie nízka hladina medi v krvi tiež k predčasnému šediveniu vlasov (3233).

Aj keď bol vplyv nedostatku medi na tvorbu pigmentu melanínu skúmaný v niekoľkých klinických štúdiách, žiadny výskum zatiaľ nebol prevedený vo veci spojenia medzi nedostatkom medi a šedivením vlasov. Preto je na potvrdenie vyššie uvedenej hypotézy potrebné previesť kvalitné humánne štúdie.

Zhrnutie: Melanín ovplyvňuje nielen farbu pokožky, ale tiež farbu vlasov. Nedostatok medi v krvi tak môže spôsobiť predčasné šedivenie vlasov.

Poruchy zraku

Poruchy videnia patria medzi závažné ochorenia spojené s dlhodobým nedostatkom medi (3435).

Ako už viete, meď je dôležitou súčasťou enzýmov, ktoré zaisťujú správnu funkciu nervového systému. Preto môže jej nedostatok vyvolať rad rôznych ťažkostí spojených s nervovou sústavou, vrátane porúch zraku (36).

Zdá sa, že poruchy zraku z dôvodu nedostatku medi sa častejšie vyskytujú u ľudí, ktorí prekonali operačný výkon na tráviacom ústrojenstve, ako sú napríklad bariatrické výkony (operácie, ktoré pomáhajú riešiť obezitu). Dôvodom je pravdepodobne skutočnosť, že po operácii dochádza k podstatnému zhoršeniu vstrebávania medi z potravy (37).

Aj keď niektoré štúdie naznačujú, že poruchy zraku z dôvodu nedostatku medi môžu byť vratné, iné štúdie nič také nezistili a tieto poruchy boli trvalé aj napriek zvýšeniu príjmu medi (3437).

Zhrnutie: Nedostatok medi môže spôsobiť poruchy zraku. Je to preto, že zrak je dôležitou funkciou nervovej sústavy, ktorej správna činnosť do značnej miery závisí na dostatku medi v organizme.

Meď v potravinách

Našťastie je nedostatok medi pomerne vzácny, pretože rad potravín je bohatým zdrojom medi.

Navyše telo potrebuje len veľmi málo medi, pretože odporúčaná denná dávka (ODD) je 0,9 mg (38).

Medzi potraviny, ktoré obsahujú najviac medi, patria (39):

 

Množstvo

Obsah medi ako %  odporučenej dennej dávky (ODD)

Varená hovädzia pečeň

28 g

458%

Varené ustrice

6 ks

133%

Varený humor

145 g

141%

Varená jahňacia pečeň

28 g

99%

Varené chobotničky

85 g

90%

Horká čokoláda

100 g

88%

Surové ovsené vločky

156 g

49%

Restované sezamové semienko

28 g

35%

Surové kešu orechy

28 g

31%

Restované slnečnicové semienko

28 g

26%

Varené huby

108 g

16%

Pražené mandle

28 g

14%

Pre zaistenie dostatočnej koncentrácie medi v krvi stačí vyššie uvedené potraviny pravidelne konzumovať.

V niektorých krajinách sa navyše z medi vyrába aj vodovodné potrubie. Potom stačí piť vodu z vodovodu, ktorá stopové množstvo medi obsahuje a doplniť to konzumáciou ďalších potravín bohatých na meď.

Zhrnutie: Mnohé potraviny sú bohatým zdrojom medi. Konzumácia vyváženej stravy s dostatkom potravín, ktoré meď obsahujú, je najlepšou prevenciou jej nedostatku.

Nežiaduce účinky spojené s nadbytkom medi

Aj keď je meď esenciálnym stopovým prvkom, ktorý musíme prijímať v potrave, pre optimálne zdravie stačí len malé denné množstvo.

Nadmerný príjem medi je zdraviu škodlivý a môže vyvolať otravu meďou, pretože tento prvok je vo vyšších koncentráciách jedovatý.

Otrava meďou, ktorá môže byť aj smrteľná, sa prejavuje najmä nasledujúcimi príznakmi (4041):

 • Nevoľnosť
 • Zvracanie (často s prímesou nestrávenej potravy či krvi)
 • Hnačka
 • Bolesť brucha
 • Čierna farba stolice (vyzerá ako rozmočené uhlie)
 • Bolesti hlavy
 • Dýchavičnosť
 • Nepravidelnosť srdcového rytmu
 • Kóma
 • Žlté sfarbení kože a slizníc (žltačka)
 • Poškodenie obličiek
 • Poškodenie pečene

Našťastie je prakticky nemožné otráviť sa meďou, ak ju prijímate v potrave.

K otrave meďou môže dôjsť vtedy, ak pijete kontaminovanú vodu alebo jete kontaminované potraviny (4042).

Zhrnutie: Aj keď je otrava meďou veľmi vzácna, nadmerný príjem tohto prvku môže vyvolávať nebezpečné až život ohrozujúce príznaky. Najčastejšou príčinou otravy meďou je konzumácia kontaminovaných potravín a nápojov.

Čo si z článku odniesť?

Nedostatok medi je veľmi vzácny, pretože meď sa nachádza vo väčšine bežne konzumovaných potravín.

Ak si myslíte, že nemáte dostatok tohto stopového prvku, poraďte sa s lekárom. 

Skontroluje vám hladinu medi v krvi a v prípade nedostatočnej koncentrácie vám odporučí vhodné riešenie.

Najlepší spôsob, ako si zaistiť dostatočný prísun medi, je jesť potraviny bohaté na meď. 

Niektoré štúdie naznačujú, že až jedna štvrtina populácie neje dostatok potravín bohatých na meď, čo zvyšuje riziko jej nedostatku.

Medzi časté príznaky nedostatku medi patrí únava, slabosť, krehké kosti, ťažkosti s pamäťou a učením, problémy s chôdzou, citlivosť na chlad, bledá pokožka, predčasné zošedivenie vlasov a poruchy zraku. 

Našťastie môžete väčšine týchto príznakov predchádzať zaradením potravín bohatých na meď do vášho jedálnička.

Pomohol vám tento článok? Chcete nás podporiť, aby sme mohli písať viac takýchto článkov?
Zdieľať článok
Meno autora: MUDr. Michal Vilímovský (SK)
Vzdelanie: lekár
Použité zdroje:

Healthline.com

Zdroje obrázkov:

Pixabay.com

Dátum vydania: 25. júna 2018, 16:40
Dátum plánovanej revízie: 25. júna 2020, 16:40
Na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti využívame cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií