Alergia na arašidy

Alergia na arašidy
6. august 2015 9:24

Alergia na arašidy je pomerne bežné ochorenie, a to najmä u detí. Príznaky alergie na arašidy sú rôzne, od malých iritácií až po život ohrozujúce alergické reakcie (anafylaktický šok). Všetko o príčinách, príznakoch, diagnostike a liečbe alergie na arašidy si prečítate v dnešnom článku.

Alergia na arašidy je pomerne bežná, a to najmä u detí. Príznaky alergie na arašidy sú rôzne,  od malých iritácií až po život ohrozujúce alergické reakcie (anafylaktický šok). U niektorých ľudí, ktorí trpia touto alergiou, môže aj veľmi malé množstvo arašidov vyvolať silnú alergickú reakciu. Ak ste vy alebo vaše dieťa mali alergickú reakciu na arašidy, oznámte to vášmu lekárovi. Alergia na arašidy je jednou z najbežnejších príčin ťažkých alergických reakcií.

Ak vám alebo vášmu dieťaťu v minulosti arašidy vyvolali slabú alergickú reakciu, existuje riziko, že v budúcnosti budete mať ťažšiu alergickú reakciu. Preto je dôležité, aby ste aj slabé alergické reakcie oznámili vášmu lekárovi.

Aké sú príznaky alergie na arašidy?

Príznaky sa väčšinou objavujú niekoľko minút po zjedení arašidov. Môžu to byť napríklad:

  • Kožné reakcie, výražky, začervenanie kože alebo opuchy
  • Svrbenie v ústach, okolo úst alebo v hrdle
  • Zažívacie problémy, hnačka, kŕče v bruchu, nevoľnosť alebo zvracanie
  • Zúženie dýchacích ciest
  • Problémy s dýchaním, dýchavičnosť
  • Nádcha
  • Anafylaktický šok

Čo je anafylaktický šok?

Alergia na arašidy je najbežnejšou príčinou anafylaktického šoku spôsobeného jedlom. Anafylaktický šok je život ohrozujúci stav, ktorý si vyžaduje adrenalínovú (epinefrínovú) injekciu.

Medzi príznaky anafylaktického šoku patrí:

  • Zúženie dýchacích ciest
  • Opuch hrdla, ktorý znemožňuje dýchanie
  • Veľký pokles krvného tlaku
  • Zrýchlenie tepu
  • Závraty, točenie hlavy alebo strata vedomia

Kedy navštíviť lekára

Ak trpíte niektorým z príznakov alergie na arašidy, navštívte svojho lekára. Návštevu lekára neodkladajte, najmä ak ste mali ťažkú alergickú reakciu alebo niektorý z príznakov anafylaktického šoku.

Čo spôsobuje alergiu na arašidy?

Príčinou alergie na arašidy je, že váš imunitný systém mylne vyhodnotí arašidové proteíny ako škodlivú látku. Po priamom alebo nepriamom kontakte s arašidmi váš imunitný systém do krvného obehu vypustí molekuly, ktoré spôsobujú symptómy alergie. Nie je presne známe, prečo sa v tele niektorých ľudí táto alergia vyvinie.

  • Najčastejšie alergickú reakciu vyvoláva konzumácia arašidov alebo potravín obsahujúcich arašidy. Niekedy môže alergickú reakciu spôsobiť aj kontakt arašidov s kožou.
  • Alergickú reakciu môže vyvolať aj konzumácia potravín, ktoré neobsahujú priamo arašidy, ale obsahujú stopy arašidov, ktoré sa mohli do potraviny dostať pri výrobe alebo úprave potraviny.
  • Alergické reakcie môže takisto vyvolať vdýchnutie čiastočiek obsahujúcich arašidy.

Potravinová intolerancia

Rozdiel medzi alergiou na potraviny a potravinovou intoleranciou je v tom, že na rozdiel od alergie, pri potravinovej intolerancii nehrá úlohu imunitný systém. Ďalším rozdielom je, že pri alergii dokáže ťažkú alergickú reakciu vyvolať i veľmi malé množstvo danej potraviny. Pri potravinovej intolerancii však malé množstvá potraviny spôsobujú len mierne symptómy (pálenie záhy, tráviace ťažkosti).

Rizikové faktory vzniku alergie na arašidy

Nie je známe, prečo niektorí ľudiatrpia alergiou a iní nie. Niektoré rizikové skupiny však majú vyššiu pravdepodobnosť výskytu alergie.

Medzi rizikové faktory patrí:

  • Vek. Alergie na arašidy sú najčastejšie u detí. S rastúcim vekom je menej pravdepodobné, že by sa v tele vyvinula alergia.
  • Predchádzajúca alergia na arašidy. Niektoré deti z alergie na arašidy vyrastú, táto alergia sa však môže vrátiť.
  • Iné alergie. Ak trpíte inou alergiou, môžete mať zvýšené riziko vyvinutia alergie na niektoré potraviny. Ak trpíte alergiou na niektorú potravinu, môžete mať zvýšené riziko vyvinutia alergie na ďalšiu potravinu.
  • Atopický ekzém. Niektorí  ľudia s atopickým ekzémom trpia aj alergiami na potraviny.

Príprava na návštevu lekára

Ak sa u vás alergia na arašidy vyskytla prvýkrát, pravdepodobne zájdete k svojmu obvodnému lekárovi, ktorý vám dá výmenný lístok na návštevu alergológa.

Je výhodné sa na návštevu lekára dopredu pripraviť a vedieť, čo od lekára očakávať.

  • Zoznam symptómov. Zapíšte si pred návštevou lekára symptómy, ktorými ste trpeli.
  • Zoznam liekov. Zapíšte si lieky, ktoré užívate, vrátane vitamínov a rôznych doplnkov stravy.
  • Ak je to možné, zoberte so sebou k lekárovi niektorého člena vašej rodiny. Niekedy môže byť ťažké spomenúť si na niektoré informácie počas návštevy lekára. Člen rodiny vám s týmto môže pomôcť.
  • Zapíšte si otázky, ktoré by ste sa chceli spýtať vášho lekára.

Otázky, ktoré sa môžete spýtať lekára, môžu byť napríklad:

  • Sú moje ťažkosti spôsobené alergiou alebo ide o inú reakciu?
  • Aké vyšetrenia potrebujem?
  • Ako sa dá alergia na arašidy liečiť?
  • Aké sú iné liečebné možnosti?
  • Mala/mal by som navštíviť špecialistu?
  • Mala/mal by som so sebou nosiť adrenalínovú injekciu?

Ak ste u lekára so svojím dieťaťom, môžete sa spýtať napríklad tieto otázky:

  • Ako môžem zabrániť, aby sa dieťa dostalo do kontaktu s arašidmi v škole?
  • Je pravdepodobné, že moje dieťa z alergie vyrastie?

Pokiaľ máte ďalšie otázky, neváhajte a spýtajte sa lekára.

Čo očakávať od lekára

Váš lekár vám pravdepodobne bude klásť veľa otázok, medzi ktoré môžu patriť napríklad:

  • Kedy začali vaše príznaky?
  • Po akom čase od zjedenia arašidov sa objavili symptómy?
  • Aké množstvo arašidov ste zjedli?
  • Užili ste niektoré z liekov na alergiu, ktoré nie sú na predpis? Ak áno, pomohli vám?
  • Vyvolávajú vaše symptómy len arašidy alebo ich spôsobujú aj iné jedlá?
  • Pomáha vám niečo zmierňovať príznaky?
  • Zhoršuje vám niečo príznaky?

Vyšetrenie a diagnóza

Nasledujúce postupy a vyšetrenie môžu rozhodnúť o tom, či máte alergiu na arašidy, alebo vaše symptómy vyvoláva niečo iné, napríklad potravinová intolerancia.

  • Opis vašich symptómov. Opíšte lekárovi vaše príznaky – čo sa stalo po tom, ako ste zjedli arašidy, ako dlho symptómy trvali, aké množstvo arašidov ste zjedli, prípadne aké jedlo obsahujúce arašidy vám spôsobilo ťažkosti.
  • Fyzikálne vyšetrenie. Podrobná lekárska prehliadka môže nájsť alebo vylúčiť iné zdravotné problémy.
  • Stravovací denník. Váš lekár môže od vás žiadať, aby ste si zapisovali svoje stravovacie návyky, výskyt príznakov a užívanie liekov.
  • Eliminačná diéta. Ak nie je isté, či za vašimi príznakmi stoja arašidy, alebo ak si váš lekár myslí, že môžete mať alergiu na viacero potravín, môže od váš vyžadovať, aby ste prestali jesť arašidy, prípadne ďalšie potraviny. Po týždni alebo dvoch môžete po jednom potraviny znova pridávať do svojho jedálnička a takto sa zistí, ktoré z potravín môžu za vaše problémy. Tento postup však lekár nemôže použiť, ak ste mali ťažkú alergickú reakciu na niektorú z potravín.
  • Kožný test. Kožný test umožňuje zistiť reakciu vášho tela na jednotlivé potraviny. Na predlaktie sa nanesú malé množstvá potravín, na ktoré máte podozrenie z alergie. Koža na predlaktí je potom poškriabaná ihlou, aby sa malé množstvo danej potraviny mohlo dostať pod kožu. Ak máte na danú potravinu alergiu, v mieste vpichu sa objaví začervenaná oblasť kože.
  • Vyšetrenie krvi. Vyšetrenie krvi dokáže určiť reakciu vášho imunitného systému na danú potravinu. V tomto teste sa meria množstvo protilátok nazývaných imunoglobulín E (IgE). Vzorka vašej krvi je poslaná do laboratória, kde je možné vykonať test na rôzne potraviny. Krvné testy nie sú vždy stopercentne presné.

Alergia na arašidy alebo potravinová intolerancia?

Nie všetky reakcie na arašidy sú spôsobené alergiou. Môže byť ťažké rozlíšiť, či ide o potravinovú intoleranciu alebo alergiu.

  • Ak máte potravinovú intoleranciu, môžete jesť arašidy a trpieť pritom len miernymi symptómami, napríklad tráviacimi ťažkosťami alebo pálením záhy. Pri potravinovej intolerancii nehrá rolu imunitný systém, na rozdiel od alergie.
  • Ak máte alergiu na arašidy, už veľmi malé množstvo arašidov môže spôsobiť ťažkú alergickú reakciu.
  • O tom, či máte alergiu alebo intoleranciu, môže rozhodnúť lekárske vyšetrenie.

Liečba alergie na arašidy

Žiadna definitívna liečba alergie na arašidy neexistuje, do istej miery je však možná desenzibilizácia. Desenzibilizácia spočíva v podávaní postupne sa zvyšujúcich dávok arašidov. Štúdie ukazujú, že desenzibilizácia je možná u detí.

Tak ako pri ostatných alergiách na potraviny zahŕňa liečba hlavne vyhýbanie sa potravinám, ktoré spôsobujú ťažkosti. Ďalej sa musíte naučiť, ako reagovať na ťažké alergické reakcie a ako liečiť tie miernejšie.

Alergická reakcia

Jediný spôsob, ako predísť alergickej reakcii, je vyhýbať sa arašidom a všetkým produktom, ktoré ich obsahujú. Arašidy sú však také bežné, že aj napriek svojmu úsiliu sa s nimi môžete nechtiac dostať do kontaktu.

  • Na slabú alergickú reakciu vám môžu stačiť antihistaminiká, ktoré nie sú na predpis. Tieto lieky sú však nedostačujúce na liečbu ťažkých alergických reakcií.
  • Pri ťažkej alergickej reakcii môžete potrebovať adrenalínovú injekciu a možno budete musieť zájsť aj na pohotovosť. Veľa ľudí trpiacich alergiou so sebou nosí adrenalínovú injekciu, ktorá býva vyrobená v podobe pera (autoinjektor). V prípade núdze môže túto injekciu pacient aplikovať sám.

Adrenalínový autoinjektor

Ak vám lekár predpísal adrenalínový autoinjektor:

  • Noste ho stále so sebou. Ďalšie autoinjektory si môžete nechať napr. v aute, prípadne v práci.
  • Vždy ho vymeňte po dátume spotreby. Adrenalín po dátume spotreby nemusí správne fungovať.
  • Naučte sa, ako sa s autoinjektorom zaobchádza. Požiadajte svojho lekára, aby vám ukázal, ako sa autoinjektor používa. Taktiež to môžete naučiť svojich blízkych, aby vám v prípade potreby vedeli pomôcť.
  • Zistite, kedy ho máte použiť. Porozprávajte sa so svojím lekárom o tom, ako rozpoznať, či potrebujete injekciu. Pri miernejších reakciách môže stačiť, ak sa dostavíte na pohotovosť bez predchádzajúceho použitia injekcie. Ak však nemáte istotu, či vaša reakcia nepatrí medzi tie ťažšie, vždy je lepšie použiť injekciu.

Život s alergiou na arašidy

Jedným z najdôležitejších krokov pri predchádzaní alergickej reakcii je vedieť, ako sa vyhýbať potravine, ktorá vám spôsobuje ťažkosti.

  • Nikdy nepredpokladajte, že jedlo neobsahuje arašidy. Arašidy sa môžu nachádzať v jedlách, o ktorých by ste si to nikdy nemysleli. Vždy si prečítajte etiketu na výrobkoch, aby ste sa uistili, že neobsahujú arašidy alebo stopy arašidov. Výrobcovia sú povinní uvádzať, či ich výrobok obsahuje arašidy, prípadne či obsahuje stopy arašidov. Etiketu čítajte aj vtedy, ak ste už danú potravinu jedli v minulosti, zloženie sa mohlo zmeniť.
  • Neignorujte etiketu, na ktorej je napísané, že potravina bola produkovaná v továrni spolu s arašidmi. Väčšina ľudí s alergiou na arašidy sa musí vyhýbať kontaktu s čo i len najmenším množstvom arašidov.
  • Ak máte pochybnosti, jedlo odmietnite. V reštauráciách alebo na spoločenských akciách existuje vždy riziko, že omylom zjete jedlo obsahujúce arašidy. Veľké množstvo ľudí si neuvedomuje závažnosť alergickej reakcie na jedlo a nemusia si uvedomovať, že aj veľmi malé množstvo môže spôsobiť ťažkú alergickú reakciu. Ak máte podozrenie, že niektoré jedlo by mohlo obsahovať arašidy alebo inú potravinu, na ktorú ste alergickí, určite ho nejedzte.
  • Buďte pripravený na prípadnú alergickú reakciu. Noste so sebou lieky pre prípad núdze.

Jedlá obsahujúce arašidy

Arašidy sú bežné a vyhýbanie sa jedlám, ktoré ich obsahujú, môže byť zložité. Nasledujúce jedlá bežne obsahujú arašidy:

  • Zmes orieškov
  • Pečivo
  • Zmrzlina a studené dezerty
  • Energetické tyčinky
  • Cereálie
  • Marcipán

Menej očividné môžu byť jedlá, ktoré obsahujú arašidy alebo arašidové proteíny, pretože boli vyrábané spoločne a prišli spolu do kontaktu počas výrobného procesu. Môžu to byť napríklad:

  • Nugát
  • Dressingy
  • Čokoládové cukríky, orieškové maslá, slnečnicové semienka
  • Ďalej to môžu byť rôzne africké, čínske, mexické, thajské a vietnamské jedlá
  • Krmivo pre domácich miláčikov

Alternatívna medicína

Niektorí ľudia tvrdia, že alternatívna liečba funguje, ale neexistuje dostatok výskumov z tejto oblasti. Alergia na arašidy môže byť život ohrozujúca a preto sa neodporúča rastlinná liečba, ktorá nie je náhradou pre bežnú liečbu. Predtým, ako začnete s alternatívnou liečbou, poraďte sa so svojím lekárom.

Dieťa s alergiou na arašidy

Ak vaše dieťa trpí alergiou na arašidy, oboznámte s tým príbuzných, učiteľky, vychovávateľky atď. Oboznámte ich s príznakmi alergie. Zdôraznite, že alergická reakcia môže byť život ohrozujúca a vyžaduje okamžitú reakciu. Uistite sa, že aj vaše dieťa vie, ako si pýtať pomoc pri alergickej reakcii.

Vytvorte si plán postupu pri alergickej reakcii. Do plánu zahrňte, aké dávky liekov a v akom poradí budete dieťaťu podávať.

Naučte vaše dieťa, aby nejedlo jedlo od druhých detí. Deti sa bežne delia o jedlo. Vaše dieťa môže ľahko zabudnúť na svoju alergiu alebo môže zjesť jedlo, o ktorom nevie, že obsahuje arašidy.

Postarajte sa o to, aby bol autoinjektor vášho dieťaťa vždy dostupný. Adrenalínová injekcia môže veľmi rýchlo znížiť rozsah potenciálne život ohrozujúceho anafylaktického šoku, ale musí byť podaná okamžite. Ak má vaše dieťa autoinjektor, zabezpečte, aby vaša rodina, prípadne iní ľudia prichádzajúci do styku s vaším dieťaťom (učitelia a vychovávatelia v škole, tréneri), vedeli o tom, kde sa nachádza, aby ju mohli v prípade núdze použiť.

Zaobstarajte svojmu dieťaťu náramok alebo náhrdelník, na ktorom bude napísané, akou alergiou trpí, ak by náhodou v prípade ťažkej alergickej reakcie nevedelo komunikovať.

Zdieľať článok
Meno autora: MUDr. Michal Vilímovský (SK)
Vzdelanie: lekár
Použité zdroje: Preložené a upravené z anglického originálu na Mayoclinic.
Zdroje obrázkov: Dollarphotoclub.com
Dátum vydania: 6. august 2015 9:24
Dátum plánovanej revízie: 6. august 2017 9:24
Na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti využívame cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií