Mentálna anorexia: príčiny, príznaky, diagnostika a liečba

12. mája 2015, 21:54

Mentálna anorexia je ochorenie, ktoré vedie k tomu, že postihnutá osoba stratí väčšiu hmotnosť ako je vzhľadom k jej veku a celkovému vzrastu považované za zdravé a bezpečné. Osoby, ktoré touto chorobou trpia, majú chorobný strach z priberania na váhe, a to aj vtedy, keď je ich váha úplne normálna alebo dokonca príliš nízka. Držia teda neustále nové a nové diéty a snažia sa rôznymi spôsobmi redukovať svoju váhu.

Príčiny

Presná príčina mentálnej anorexie nie je známa a na vzniku ochorenia sa podieľa mnoho rôznych faktorov. Určitú úlohu zohrávajú aj gény a hormóny a nemalou mierou sa na vzniku mentálnej anorexie podpisuje aj dnešný ideál krásy, kedy na nás v reklamách útočia štíhle krásky s dokonalým telom a my sa im chceme vyrovnať. V minulosti sa za hlavnú príčinu mentálnej anorexie považovali rodinné problémy a stres, ale najnovšie výskumy ukazujú, že táto príčina je trochu preceňovaná.

Medzi rizikové faktory mentálnej anorexie patrí (1):

 • Kladenie príliš veľkého dôrazu na vašu hmotnosť a telesné proporcie
 • Depresia alebo úzkosť v detstve
 • Nízke sebavedomie a negatívny pohľad na seba samého
 • Problémy s prijímaním potravy počas detstva alebo ranej dospelosti
 • Nesprávny kultúrny či spoločenský náhľad na zdravie a krásu
 • Neustála snaha o dokonalosť alebo prílišné lipnutie na pravidlách a zásadách

Mentálna anorexia najčastejšie prepukne v období dospievania alebo ranej dospelosti. Častejšie sa vyskytuje u žien, avšak bola zaznamenaná aj u mužov. Ochorenie postihuje najčastejšie ženy, ktoré majú v škole výborné študijné výsledky a vyrastajú v rodine, ktorá je na deti veľmi náročná a neustále tlačí svoje ratolesti k úspechom a neúspechy neodpúšťa. Aj ženy, ktoré majú povahu zameranú skôr na kariéru než na rodinný život, majú väčšie riziko, že ich systém zomelie a stanú sa mentálnymi anorektičkami.

Príznaky mentálnej anorexie

Diagnostika mentálnej anorexie je založená na sledovaní príznakov, medzi ktoré patria:

 • Intenzívny strach z priberania na váhe, a to aj v prípade, keď je hmotnosť pacienta úplne normálna alebo dokonca abnormálne nízka.
 • Odmietanie udržiavania hmotnosti na normálnom stave pre konkrétny vek, respektíve snaha o znižovanie hmotnosti, aj keď je hmotnosť pacienta o viac než 15% nižšia ako je hmotnosť priemernej osoby daného veku.
 • Neschopnosť pripustiť si skutočnosť, že ďalšie chudnutie môže byť nebezpečné, a prehnaná orientácia na svoje telo a krivky vrátane neustáleho kritického náhľadu na svoju telesnú schránku.
 • Neprítomnosť menštruácie po dobu 3 mesiacov a viac (u žien v plodnom veku).
 • Ľudia s anorexiou tiež môžu značne obmedzovať príjem potravy a vykazovať zvláštne správanie. Do tejto skupiny patria nasledujúce príznaky mentálnej anorexie:
  • Krájanie potravín na malé kúsočky a ich neustále presúvanie po tanieri namiesto zjedenia.
  • Neustále cvičenie, a to aj za zlého počasia, alebo v prípade, kedy je pacient chorý alebo zranený. V prípade, že pacient nemôže cvičiť, je z toho veľmi nervózny a nepokojný.
  • Odchod na toaletu ihneď po jedle.
  • Užívanie diuretík (liekov, ktoré spôsobujú vyššie močenie), laxatív (liekov, ktoré spôsobujú častejšiu vyprázdňovanie stolice) alebo liekov na znižovanie chuti do jedla (tabletky na redukciu hmotnosti).
 • Medzi ostatné príznaky anorexie patrí:
  • Koža má nezdravo žltú farbu, je suchá a pokrytá jemnými chĺpkami.
  • Zmätenosť alebo spomalené premýšľanie, vrátane zhoršenia pamäte či úsudku.
  • Depresie
  • Sucho v ústach
  • Extrémna citlivosť na chlad (nosenie niekoľkých vrstiev oblečenia, aby sa pacient cítil v teple, a to aj vo vykúrenej miestnosti)
  • Strata pevnosti kostí
  • Strata svalovej hmoty a strata telesného tuku

Diagnostické testy a vyšetrenia v súvislosti s mentálnou anorexiou

Pre zistenie príčiny úbytku hmotnosti je potrebné vykonať mnoho testov a vyšetrení. Mnohé z nich sa pravidelne opakujú po celú dobu liečby, aby sa zabezpečilo sledovanie pacienta a mohla kontrolovať účinnosť liečby.

Vykonávané vyšetrenia pri podozrení na mentálnu anorexiu:

 • Stanovenie hladiny albumínu v krvnej plazme
 • Meranie hustoty kostnej hmoty pre overenie pevnosti kostí (robí sa tiež pri podozrení na osteoporózu)
 • EKG (elektrokardiogram) pre zistenie srdcovej činnosti
 • Stanovenie hladiny elektrolytov v krvnej plazme
 • Vyšetrenie funkčnosti obličiek
 • Vyšetrenie fungovania pečene (stanovenie pečeňových enzýmov = pečeňové testy)
 • Stanovenie celkového obsahu bielkovín v plazme
 • Vyšetrenie funkčnosti štítnej žľazy
 • Vyšetrenie moču

Liečba

Najväčším problémom pri liečbe mentálnej anorexie je zabezpečiť, aby si chorá osoba uvedomila, že ide o skutočnú chorobu (2). Väčšina ľudí s mentálnou anorexiou si tejto skutočnosti nie je vedomá a nie je ochotná si pripustiť, že sú naozaj chorí.

Pacienti trpiaci mentálnou anorexiou preto často podstupujú liečbu až v prípade, keď je ich stav veľmi vážny. Existuje mnoho programov na liečbu mentálnej anorexie. Niekedy môže pacient nabrať späť stratené kilá len zvýšením spoločenskej aktivity, znížením frekvencie cvičenia alebo dodržiavaním pravidelného denného režimu príjmu potravy. Väčšina ľudí sa pri liečbe mentálnej anorexie dostane na kratšiu či dlhšiu dobu do nemocnice.

Hospitalizácia je vyžadovaná najmä v nasledujúcich prípadoch:

 • Ak odchýlka od normálnej hmotnosti pacienta je väčšia ako 70% do mínusu. V takom prípade je nutné nasadiť parenterálnu výživu alebo PEG (perkutánna endoskopická gastrostómia - ide o špeciálny systém, ktorý je zavedený priamo do žalúdka pacienta a je mu tadiaľ podávaná umelá výživa).
 • Ak chudnutie pokračuje aj napriek začatej liečbe.
 • Ak sa vyskytnú komplikácie v podobe porúch srdcovej činnosti, zmätenosti alebo hypokaliémia (príliš nízka hladina draslíka v organizme).
 • Ak pacient trpí vážnou depresiou so samovražednými sklonmi.

Liečba mentálnej anorexie je zvyčajne veľmi obtiažna. Pacienti a ich rodiny musia úzko spolupracovať s lekármi, psychológmi, nutričnými terapeutmi a ďalšími špecialistami na liečbu mentálnej anorexie. Často je tiež nutné vyskúšať množstvo rôznych postupov predtým, než liečba konečne zaberie. Pacienti tiež mnohokrát liečbu prerušia, pretože majú pocit, že im liečba nič neprináša, alebo majú naopak prehnané očakávania o rýchlosti vyliečenia.

Pri liečbe mentálnej anorexie sa využíva niekoľko rôznych spôsobov liečby, vrátane takzvaných hovoriacich terapií, z ktorých najvýznamnejšie sú kognitívne behaviorálna terapia, skupinová terapia a rodinná terapia. Všetky tieto spôsoby liečby prispievajú k vyliečeniu pacientov. Ich zmyslom je zmeniť spôsob myslenia pacienta a jeho správanie a naučiť ho jesť zdravým a správnym spôsobom.

Tieto terapeutické postupy sú vhodné u mladších pacientov a u ľudí, ktorí mentálnou anorexiou netrpia príliš dlho. U mladých pacientov je často nutné do liečby zapojiť celú rodinu. Je nutné vytvoriť také prostredie, kedy na rodinu bude pacient nazerať ako na skupinu ľudí, ktorí mu chcú podať pomocnú ruku a nie ako na nepriateľov, ktorí mu jeho ochorenie vlastne spôsobili.

Súčasťou liečby sú aj takzvané skupinové terapie, kedy sa stretávajú pacienti, ktorí trpia rovnakým ochorením a rozprávajú si svoje príbehy. Táto forma liečby pomáha pacientom uvedomiť si, že tento problém nepostihol len ich, a že existuje aj množstvo ďalších pacientov trpiacich rovnakou chorobou.

Neoddeliteľnou súčasťou liečby anorexie bývajú tiež lieky. Ide hlavne o antidepresíva, antipsychotiká a stabilizátory nálady. Tieto lieky môžu pacientom pomôcť, ak sú podávané v rámci komplexného programu liečby pacienta a nie ako jediný spôsob liečby. O ich užívaní vždy musí rozhodnúť lekár.

Prognóza ochorenia

Mentálna anorexia je závažné ochorenie, ktoré môže pacienta ohroziť na živote. Niektoré odhady tvrdia, že až 10% pacientov trpiacich mentálnou anorexiou na problémy spôsobené týmto ochorením zomrie. Kvalitné terapeutické programy a správna liečba môžu pacientom pomôcť túto chorobu prekonať a dostať sa späť na normálnu hmotnosť, avšak je potrebné dať pozor na to, aby nedošlo k recidíve ochorenia, najmä v prípade, že sa pacient znovu začlení do normálneho života plného stresu alebo keď prechádza iným zložitým obdobím (úmrtie člena rodiny, problémy v práci, apod).

U žien, u ktorých sa mentálna anorexia vyskytla vo veľmi mladom veku, existuje väčšia šanca na úplné uzdravenie. Avšak väčšina pacientov, ktorí sa uzdravia, bude aj naďalej sledovať svoju váhu a počítať denný príjem potravy a kalórií. Je preto potrebná dlhodobá liečba a pravidelné kontroly, aby si pacienti udržali normálnu hmotnosť.

Komplikácie

Medzi najčastejšie komplikácie mentálnej anorexie patrí:

 • Mäknutie kostí
 • Zníženie počtu bielych krviniek, čo vedie k zvýšenému riziku infekcie
 • Hypokaliémia (nízka hodnota draslíka v krvi), ktorá môže viesť k nebezpečným poruchám srdcového rytmu
 • Závažný nedostatok tekutín a vody v tele (dehydratácia)
 • Nedostatok proteínov, vitamínov, minerálov a ďalších látok, ktoré telo pre správne fungovanie potrebuje
 • Kŕče z nadmerných strát sodíka a vody z organizmu v dôsledku hnačky a zvracania
 • Problémy so štítnou žľazou
 • Zvýšená kazivosť zubov

Kedy kontaktovať lekára?

Obráťte sa na lekára, ak vy alebo niekto z vašich blízkych:

 • nadmerným spôsobom rieši svoju hmotnosť a telesné krivky;
 • nadmerne cvičí;
 • značne znížil príjem potravy;
 • v poslednej dobe nezvyčajne schudol.

Skorá lekárska pomoc je základom pre úspešné vyliečenie mentálnej anorexie. 

Pomohol vám tento článok? Chcete nás podporiť, aby sme mohli písať viac takýchto článkov?
Zdieľať článok
Meno autora: MUDr. Michal Vilímovský (SK)
Vzdelanie: lekár
Použité zdroje: Preložené a upravené podľa Mayoclinic. Ostatné zdroje sú uvedené priamo v článku.
Zdroje obrázkov: Dollarphotoclub.com
Dátum vydania: 12. mája 2015, 21:54
Dátum plánovanej revízie: 12. mája 2017, 21:54
Na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti využívame cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií