Kognitívne behaviorálna terapia

30. novembra 2014, 18:48

Cieľom KBT je pomôcť pacientovi zmeniť spôsob premýšľania, správanie i vnímanie vlastných pocitov. Používa sa ako terapia u mnohých psychiatrických diagnóz i psychických problémoch.

Čo je kognitívne-behaviorálna terapia (KBT)?

Kognitívna terapia

Kognitívny proces zahŕňa naše myšlienky, nápady, predstavy, priania a postoje. Kognitívna terapia je založená na princípe, že isté spôsoby myslenia môžu spustiť niektoré zdravotné ťažkosti. Napríklad úzkosti, depresie, fóbie, atď., Ale tiež môžu spôsobiť niektoré fyzické ťažkosti. Terapia pomôže porozumieť vášmu myšlienkovému prúdu, najmä rozpoznať nepríjemné, nepodstatné a nesprávne nápady či myšlienky, ktoré môžu spúšťať vaše zdravotné problémy, alebo ich zhoršovať. Cieľom je zmeniť spôsob myslenia tak, aby sa pacient takýmto myšlienkam vyhol. Terapia teda pomáha pacientovi získať reálny náhľad na situáciu a môže tak byť veľmi prospešná.

Behaviorálna terapia

Cieľom tejto terapie je zmeniť niektoré návyky, ktoré pacienta obťažujú a súvisia s jeho ochorením. Na to sa používajú rôzne prostriedky a techniky. Napríklad častým znakom je vyhýbanie sa situáciam, ktoré vyvolávajú úzkosť. U niektorých pacientov s fóbiou môže vyhýbanie dosiahnuť extrémny stupeň a ovplyvňuje potom pacientov každodenný život. V týchto situáciách je veľmi vhodné použiť druh behaviorálnej terapie, ktorý sa nazýva expozičná terapia. Pacient je vystavený situáciám, ktoré v ňom vyvolávajú úzkosť, postupne sa miera expozície zvyšuje. Psychoterapeut pacienta učí, ako sa s fóbiou a úzkosťami vyrovnať - napríklad prehĺbením dýchania alebo nejakým iným spôsobom.

Kognitívne- behaviorálna terapia

Kognitívne- behaviorálna terapia (KBT) je spojením kognitívnej a behaviorálnej terapie. Sú často používané súčasne, pretože naše správanie často odráža to, ako v rôznych situáciách uvažujeme. Či bude väčší dôraz kladený na kognitívnu alebo behaviorálnu zložku, je variabilné a závisí to od stavu pacienta. Napríklad pri liečbe obsedantno-kompulzívnej choroby, pri ktorej je hlavným problémom neustále opakovanie niektorých činností, bude dôraz kladený na behaviorálnu terapiu. Naopak u liečby depresie bude dôraz kladený hlavne na kognitívnu terapiu.

S čím môže KBT pomôcť?

Ukázalo sa, že KBT pomáha pacientom s rôznymi diagnózami - zlepšuje fyzický i psychický stav pacienta. Je indikovaná napríklad u týchto ochorení:

 • rôzne druhy úzkosti, fóbie, panické ataky, agorafóbia a panická porucha
 • depresie
 • porucha príjmu potravy - napríklad bulímia
 • obsedantno-kompulzívna porucha
 • dysmorfofóbia
 • agresie
 • posttraumatická stresová porucha
 • sexuálne a vzťahové problémy
 • zlozvyky ako napríklad tiky na tvári
 • užívanie alkoholu alebo drog
 • problémy so spánkom
 • chronický únavový syndróm / myalgická encefalomyelitída (CFS / ME)
 • chronická bolesť alebo iné ochorenie zhoršujúce kvalitu života pacienta (napríklad rakovina alebo fibromyalgia).

Spravidla platí, že čím konkrétnejšie problémy pacient má, tým väčšia je pravdepodobnosť, že KBT pomôže problém vyriešiť. Je to z toho dôvodu, že terapia sa zameriava na konkrétne problémy a snaží sa ich pomôcť pacientovi prekonať . KBT je niekedy využívaná samostatne a niekedy je doplnená medikamentóznou liečbou, závisí to od druhu pacientových ťažkostí a od ich závažnosti.

Čo je zmyslom kognitívno-behaviorálnej terapie?

Počas prvého sedenia je hlavným cieľom podrobné zoznámenie terapeuta s pacientom a jeho problémom. Dôležité je porozumieť tomu, ako pacient uvažuje, o čom premýšľa, aké sú jeho pocity, postoje a správanie, ktoré narušuje pacientov každodenný život. Pacient by potom mal súhlasiť s terapeutickým plánom, cieľom liečby a počtom sedení, ktoré budú na zvládnutie ťažkostí potrebné. Každé stretnutie trvá okolo 50-60 minút. Väčšinou sa koná jedno sedenie týždenne. KBT zvyčajne trvá mnoho týždňov (obvykle 10-15), ale možno ju podľa individuálnej potreby pacienta predĺžiť alebo skrátiť. V niektorých prípadoch môže byť stretnutie nahradené konzultáciou po telefóne.

Pacient sa musí aktívne zúčastňovať terapie a dostáva medzi jednotlivými sedeniami úlohy. Napríklad, pacient so sociálnou fóbiou na začiatku KBT dostane za úlohu písať si denník, do ktorého zaznamenáva myšlienky, ktoré mu napadajú, alebo situácie, ktoré v ňom vyvolajú úzkosť. Neskôr môže dostať úlohu skúšať v praxi spôsoby zvládania úzkosti, ktoré sa naučil počas KBT.

Ako funguje KBT?

Klinické štúdie preukázali, že KBT môže pomôcť s mnohými symptómami a zdravotnými ťažkosťami. Jeden z prieskumov ukázal, že liečba KBT môže byť napr. pri liečbe depresií alebo úzkosti rovnako efektívna ako medikamentózna terapia. Terapia môže mať aj dlhodobý prínos - pacient sa naučí so svojím problémom pracovať a metódu môže použiť kedykoľvek - aj po skončení terapie. Depresie alebo úzkosti sa tiež menej často objavujú znova. Štúdie tiež preukázali, že kognitívne -behaviorálna terapia pomôže pacientom zmierniť nielen psychické ťažkosti, ale aj symptómy somatických ochorení ako napr. reumatoidnú artritídu.

Aký je rozdiel medzi KBT a ďalšími typmi terapie

KBT je druh terapie, ktorý je založený hlavne na konverzácii s pacientom. Na rozdiel od iných typov terapií sa tu však nekladie dôraz na monológ pacienta alebo analýzu udalostí, ktoré sa prihodili v minulosti pre pochopenie pacientových súčasných ťažkostí. Nejde teda o terapiu, keď pacient "leží na gauči a hovorí".

Skupinová kognitívne behaviorálna terapia

KBT slúži na to, aby bol pacient schopný vyrovnať sa s prítomnosťou, aktuálnymi poruchami správania a myslenia. Udalosti v minulosti pravdepodobne vedú k poruchám správania i myslenia, ktoré pacienta trápia, pretože vzorce správania i myslenia sa utvárajú v detstve. Cieľom KBT je nájsť cestu, ako pacientove návyky zmeniť a tým zlepšiť jeho stav aktuálne, aj do budúcnosti.

KBT je tiež odlišná od klasickej poradne, kde sa k pacientovi pristupuje nedirektívne, s porozumením, empatiou a snahou ho podporiť. Hoci terapeuti KBT pacienta tiež často podporujú a sú empatickí, terapia má svoju štruktúru, je zameraná na pacientov konkrétny problém a je praktická.

Aké sú limity KBT?

KBT nepomôže každému pacientovi a nie je vhodná na liečbu všetkých ochorení. Je tiež nutné, aby sám pacient bol trpezlivý a snažil sa za pomoci terapeuta svoje ťažkosti zvládnuť, čo môže byť pomerne zložité. Úlohy, ktoré pacient dostáva, môžu byť ťažké a často sú pre pacienta veľkou výzvou. Pacient je pri plnení úloh nútený opustiť svoj bezpečný priestor a dostáva sa do situácií, ktoré v ňom vyvolávajú strach a úzkosť. Mnohým pacientom ale terapia môže veľmi prospieť.

Ako sa dostať ku KBT?

Ak máte o terapiu záujem, opýtajte sa svojho lekára. Ten vám určite odporučí odborníka, ktorý má v oblasti KBT skúsenosti. Môže ísť o psychológa, psychiatra, zdravotnú sestru alebo iného zdravotného pracovníka. Informácie o registrovaných terapeutoch pre kognitívne- behaviorálnu terapiiu nájdete tiež na stránkach Slovenskej spoločnosti KBT.

Ako samostatne vykonávať KBT?

Hoci je najlepším riešením podstúpiť liečbu pod dohľadom skúseného terapeuta, niektorí pacienti uprednostňujú samostatné riešenie svojich problémov. Existuje veľa kníh a informačných letákov, ktoré vám pomôžu s problémami ako úzkosti, fóbie, depresie a ďalšie. Ďalej existujú interaktívne CD, webové stránky, ktoré pacientovi pomáhajú v samostatnom vykonávaní KBT. Postup je rôzny podľa ťažkostí, ktoré pacient má.

Pomohol vám tento článok? Chcete nás podporiť, aby sme mohli písať viac takýchto článkov?
Zdieľať článok
Meno autora: MUDr. Michal Vilímovský (SK)
Vzdelanie: lekár
Zdroje obrázkov: Dollarphotoclub.com
Dátum vydania: 30. novembra 2014, 18:48
Dátum plánovanej revízie: 30. novembra 2016, 18:48
Na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti využívame cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií