Tkanivová hypoxia: rozdelenie a spôsoby kompenzácie

29. novembra 2013, 4:42

Hypoxia je všeobecne nedostatok kyslíka v tkanivách. Vzhľadom na to, že dodávku kyslíka pre organizmus zaisťujú v súhre dýchací systém, obehový systém a krv, môžu byť príčiny hypoxie značne rôznorodé. Preto hypoxiu rozdeľujeme do 4 základných kategórií, a to na hypoxiu hypoxickú, transportnú , cirkulačnú a histotoxickú.

Hypoxická hypoxia

Príčinou hypoxické hypoxie je porucha prívodu kyslíka do pľúcnych vlásočníc. Z toho vyplýva, že tento druh hypoxie vzniká buď pri nízkom parciálnom tlaku kyslíka (pO2) alebo v prípade, kedy vdychovaný vzduch obsahuje zvýšenú prímes iných plynov (napríklad oxidu uhličitého). K týmto situáciám dochádza najmä vo vyšších nadmorských výškach, ktoré spôsobí poruchu pomere V/Q (pomer ventilácie/perfúzie pľúc). To vedie k poruche difúzie a ku zníženiu parciálneho tlaku kyslíka v arteriálnej krvi. Pretože je v krvi menej kyslíka, dochádza aj k zníženiu sýtenia hemoglobínu kyslíkom a ku tkanivovej hypoxii, ktorá sa prejaví centrálne (v celom organizme).

Transportná hypoxia

Tento typ hypoxie sa nazýva tiež anemický, pretože vzniká pri všetkých typoch anémiou . V tomto prípade je teda znížená väzobná kapacita pre kyslík (pri anémii je z rôznych dôvodov v krvi málo červených krviniek a kyslík sa tak nemá na čo nadviazať). V konečnom dôsledku tak dôjde k zníženiu objemu kyslíka v krvi pod hodnotu 200 ml/liter (fyziologická hodnota) a ku vzniku tkanivovej hypoxie, ktorá sa opäť prejaví v celom organizme. U pacientov trpiacich týmto typom hypoxie sa prejavuje takzvaná námahová dýchavičnosť. V pokoji pacienti dýchajú normálne, ale pri námahe (napríklad pri fyzickej práci alebo aj chôdzi do schodov) sa začínajú zadýchavať v dôsledku nedostatočného zásobovania tkanív kyslíkom.

Cirkulačná hypoxia

Ak prietok krvi tkanív (takzvaná perfúzia) klesne pod 25 % normálnej hodnoty, vznikne v postihnutom tkanive ischémia, ktorej konečným dôsledkom je takzvaná ischemická hypoxia. Tento typ hypoxie sa vyskytuje pri obehových problémoch (teda keď srdce nefunguje tak ako má).

U pravostranného srdcového zlyhania dochádza k tomu, že krv v žilách privádzajúcich krv späť z tela do srdca prúdi pomalšie ako normálne. Vďaka tomu dochádza k predĺženiu doby za ktorú sa kyslík dostane do tkanív (pretože krv vlastne "stojí" pred srdcom a prúdi pomalšie ako obvykle - odtiaľ termín stagnačná hypoxia pre tento typ poruchy). U tohto typu hypoxie by sme - za predpokladu normálneho fungovania pľúc - namerali normálnu saturáciu kyslíkom aj parciálny tlak kyslíka v arteriálnej krvi. Tento typ hypoxie sa vyskytuje tiež pri umelej pľúcnej ventilácii (v dôsledku zvýšeného tlaku vo vnútri hrudi, ktorý bráni srdci v riadnom rozpínaniu).

Histotoxická hypoxia

K tomuto typu hypoxie dochádza najčastejšie pri otravách (napríklad pri otrave kyanidy) alebo v poslednej fáze nekompenzovaného cirkulačného šoku. Tento typ hypoxie je spôsobený poruchou bunkového dýchania (mitochondrie a cytochromoxidázový systém). Nameriame pri nej vyššie hodnoty parciálneho tlaku kyslíka v žilovej krvi ako je obvyklé (pretože organizmus nedokáže kyslík poriadne využiť v dôsledky poruchy mitochondrií, a ten tak zostáva v krvi a vracia sa späť do srdca).

Kompenzačné reakcie organizmu na tkanivovú hypoxiu

Pri námahe sa zvyšuje spotreba kyslíka v organizme, pretože stúpajú nároky na energiu a tým aj na aeróbny metabolizmus. Preto má telo kompenzačné mechanizmy, ktoré mu umožňujú do istej miery regulovať spotrebu kyslíka. Tieto mechanizmy potom využíva aj v prípade hypoxie. Možno ich rozdeliť na lokálne a na systémové (tie prebiehajú na úrovni celého organizmu).

Lokálna odpoveď organizmu na hypoxiu

Medzi lokálne mechanizmy reakcie organizmu na tkanivovú hypoxiu patrí predovšetkým vazodilatácia a posun disociačné krivky hemoglobínu doprava. Vďaka vazodilatácii sa do tkanív dostane viac krvi a tým aj viac kyslíka. Spúšťacím mechanizmom vazodilatácie je zníženie parciálneho tlaku kyslíka v tkanivách pod určitú hodnotu. Posun disociačnej krivky hemoglobínu doprava spôsobí zníženie afinity hemoglobínu ku kyslíku (a tým aj ľahšie uvoľňovanie kyslíka z väzby s hemoglobínom). K posunu disociačné krivky doprava dochádza pri zvýšení parciálneho tlaku oxidu uhličitého v krvi (hlavný spúšťací mechanizmus) a pri zvýšení koncentrácie 2,3 bisfosfoglycerátu v krvi (ten je produkovaný priamo erytrocyty).

Systémová odpoveď organizmu na hypoxiu

Systémová odpoveď je dôsledkom skutočnosti, že pri poklese parciálneho tlaku kyslíka dochádza tiež k aktivácii sympatika. Ten v reakcii na svoje podráždenie vyvolá zvýšenie ventilácie a minútového srdcového výdaja. V prípade, že je hypoxia chronickým problémom, dochádza k zvýšenej tvorbe erytropoetínu (hormón tvoriaci sa v obličkách, ktorý stimuluje tvorbu červených krviniek) a tým aj k zvýšeniu počtu červených krviniek (polyglobulie). Systémová reakcia v prípade hypoxické a stagnačné hypoxie je zameraná práve na zvýšenie počtu červených krviniek, zatiaľ čo u transportné (anemické) hypoxie sa organizmus snaží tento stav kompenzovať skôr zvýšenou srdcovou frekvenciou (hyperkinetická cirkulácia).

Pomohol vám tento článok? Chcete nás podporiť, aby sme mohli písať viac takýchto článkov?
Zdieľať článok
Meno autora: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdelanie: lékař
Dátum vydania: 29. novembra 2013, 4:42
Dátum plánovanej revízie: 29. novembra 2015, 4:42
Na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti využívame cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií