Baroreflex: čo to je a ako funguje

8. apríla 2013, 10:00

Baroreflex patrí medzi reflexy sprostredkované autonómnym nervovým systémom, tzn. sympatikom a parasympatikom. Pomáha udržiavať krvný tlak v normálnych medziach pri bežných situáciách každodenného života. Pracuje na princípe negatívnej spätnej väzby.

Baroreceptory

Baroreceptory sú mechanoreceptory, ktoré vysielajú signály o tlaku krvi do centra v predĺženej mieche. Nachádzajú sa na niekoľkých miestach, ale tie najdôležitejšie nájdeme v karotickom sínusu a v oblúku aorty. Za normálneho krvného tlaku vysielajú baroreceptory vzruchy len s nízkou frekvenciou. Keď sa začne tlak zvyšovať, štruktúry, v ktorých sú tieto receptory uložené, sa rozťahujú a to spôsobí depolarizáciu baroreceptorov. S vyšším tlakom sa teda zvyšuje aj vzruchovú aktivita.

Existuje rozmedzie, v ktorom baroreceptory reagujú na krvný tlak. Spodná hranica u karotického sínusu sa nachádza medzi 50-60 mm Hg, maximálna akcia nastáva okolo 180mmHg. U receptorov v oblúku aorty je rozmedzie posunuté o 30 mm Hg vyššie. Ak dôjde k zníženiu krvného tlaku pod 50 mm Hg, nedochádza už k žiadnej depolarizáciu a tým pádom sa netvorí vzruchy.

Ako funguje baroreflex?

Ak baroreceptory zaznamenajú zvýšenie krvného tlaku, zvýši sa frekvencia vzruchov, ktoré odchádzajú do vazomotorického centra v predĺženej mieche. Deje sa tak pomocou aferentných nervových vlákien. Baroreceptory v karotickom sínusu sú inervované n. glossopharygeus, v aortálnom oblúku je to n.vagus. Signály sú integrované v mieste zvanom nucleus tractus solitarii, to aktivuje kaudálnu ventrolaterálnu miechu (CVLM). Potom je inhibovaná rostrálns ventrolaterálna miecha (RVLM), ide v postate o inhibíciu sympatiku. Súčasne je aktivované nucleus ambiguus, jadro n.vagus, ktorý predstavuje parasympatikový systém. Inhibícia sympatiku a aktivácia parasympatiku vedie k vazodilatácii, zníženiu frekvencie srdcových sťahov a menšiemu minutovému srdcovému objemu. Výsledkom je nižší krvný tlak.

Pri chronickej hypertenzii dochádza k prestavbe baroreceptorov a tie potom udržujú tlak na vyšších hodnotách. K tejto zmene dochádza už za 1-2 dni.

Vzruchy, ktoré sa tvoria v baroreceptoroch vedú vždy len k vazodilatácii, zníženie srdcovej frekvencie a kontraktility a tým pádom k zníženiu krvného tlaku. Ak je treba tlak zvýšiť, vzruchov je menej ako pri normálnom tlaku, ale nemajú opačnú funkciu.

Ortostatická reakcia

O ortostatickej hypotenzii hovoríme napríklad pri rýchlom zdvihnutí sa z ľahu. Nastáva často pri dehydratácii alebo u pacientov s diabetom. Ide o zníženie krvného tlaku spôsobené rýchlou zmenou polohy a hromadením krvi v venóznom riečisku dolných končatín, čím dôjde k zníženiu zásobenie mozgu. Aj proti tomuto javu funguje baroreflex. Baroreceptory zaznamenajú zníženie krvného tlaku a ich vzruchovú aktivita sa zníži, to vedie k aktivácii sympatiku a inhibícii parasympatiku. Tieto procesy spôsobí vazokonstrikciu, zvýšenie srdcovej frekvencie a kontraktility. Ak je tento reflex nedostatočný, môže dochádzať k mdlobám, poruchám videnia alebo závratom.

Neurogénna hypertenzia

Pri zaškrtenie karotíd proximálne od karotického sínusu alebo pri prerušení nervov ich baroreceptorov dochádza k zvýšeniu krvného tlaku. Vzhľadom k tomu, že baroreceptory v aortálním oblúku fungujú stále normálne, je zvýšenie mierne kompenzované. Ak však dôjde k prerušení nervov i z týchto baroreceptorov, krvný tlak stúpa až na 300/200 mmHg. Takéto hodnoty môžu mať fatálne následky. Tieto spôsoby zvýšenia tlaku sa nazývajú neurogénna hypertenzia.

Pomohol vám tento článok? Chcete nás podporiť, aby sme mohli písať viac takýchto článkov?
Zdieľať článok
Meno autora: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdelanie: lékař
Dátum vydania: 8. apríla 2013, 10:00
Dátum plánovanej revízie: 8. apríla 2015, 10:00
Na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti využívame cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií