Baroreflex: čo to je a ako funguje

Baroreflex: čo to je a ako funguje
8. apríl 2013 10:00

Baroreflex patrí medzi reflexy sprostredkované autonómnym nervovým systémom, tzn. sympatikom a parasympatikom. Pomáha udržiavať krvný tlak v normálnych medziach pri bežných situáciách každodenného života. Pracuje na princípe negatívnej spätnej väzby.

Baroreceptory

Baroreceptory sú mechanoreceptory, ktoré vysielajú signály o tlaku krvi do centra v predĺženej mieche. Nachádzajú sa na niekoľkých miestach, ale tie najdôležitejšie nájdeme v karotickom sínusu a v oblúku aorty. Za normálneho krvného tlaku vysielajú baroreceptory vzruchy len s nízkou frekvenciou. Keď sa začne tlak zvyšovať, štruktúry, v ktorých sú tieto receptory uložené, sa rozťahujú a to spôsobí depolarizáciu baroreceptorov. S vyšším tlakom sa teda zvyšuje aj vzruchovú aktivita.

Existuje rozmedzie, v ktorom baroreceptory reagujú na krvný tlak. Spodná hranica u karotického sínusu sa nachádza medzi 50-60 mm Hg, maximálna akcia nastáva okolo 180mmHg. U receptorov v oblúku aorty je rozmedzie posunuté o 30 mm Hg vyššie. Ak dôjde k zníženiu krvného tlaku pod 50 mm Hg, nedochádza už k žiadnej depolarizáciu a tým pádom sa netvorí vzruchy.

Ako funguje baroreflex?

Ak baroreceptory zaznamenajú zvýšenie krvného tlaku, zvýši sa frekvencia vzruchov, ktoré odchádzajú do vazomotorického centra v predĺženej mieche. Deje sa tak pomocou aferentných nervových vlákien. Baroreceptory v karotickom sínusu sú inervované n. glossopharygeus, v aortálnom oblúku je to n.vagus. Signály sú integrované v mieste zvanom nucleus tractus solitarii, to aktivuje kaudálnu ventrolaterálnu miechu (CVLM). Potom je inhibovaná rostrálns ventrolaterálna miecha (RVLM), ide v postate o inhibíciu sympatiku. Súčasne je aktivované nucleus ambiguus, jadro n.vagus, ktorý predstavuje parasympatikový systém. Inhibícia sympatiku a aktivácia parasympatiku vedie k vazodilatácii, zníženiu frekvencie srdcových sťahov a menšiemu minutovému srdcovému objemu. Výsledkom je nižší krvný tlak.

Pri chronickej hypertenzii dochádza k prestavbe baroreceptorov a tie potom udržujú tlak na vyšších hodnotách. K tejto zmene dochádza už za 1-2 dni.

Vzruchy, ktoré sa tvoria v baroreceptoroch vedú vždy len k vazodilatácii, zníženie srdcovej frekvencie a kontraktility a tým pádom k zníženiu krvného tlaku. Ak je treba tlak zvýšiť, vzruchov je menej ako pri normálnom tlaku, ale nemajú opačnú funkciu.

Ortostatická reakcia

O ortostatickej hypotenzii hovoríme napríklad pri rýchlom zdvihnutí sa z ľahu. Nastáva často pri dehydratácii alebo u pacientov s diabetom. Ide o zníženie krvného tlaku spôsobené rýchlou zmenou polohy a hromadením krvi v venóznom riečisku dolných končatín, čím dôjde k zníženiu zásobenie mozgu. Aj proti tomuto javu funguje baroreflex. Baroreceptory zaznamenajú zníženie krvného tlaku a ich vzruchovú aktivita sa zníži, to vedie k aktivácii sympatiku a inhibícii parasympatiku. Tieto procesy spôsobí vazokonstrikciu, zvýšenie srdcovej frekvencie a kontraktility. Ak je tento reflex nedostatočný, môže dochádzať k mdlobám, poruchám videnia alebo závratom.

Neurogénna hypertenzia

Pri zaškrtenie karotíd proximálne od karotického sínusualebo pri prerušení nervov ich baroreceptorov dochádza k zvýšeniu krvného tlaku. Vzhľadom k tomu, že baroreceptory v aortálním oblúku fungujú stále normálne, je zvýšenie mierne kompenzované. Ak však dôjde k prerušení nervov i z týchto baroreceptorov, krvný tlak stúpa až na 300/200 mmHg. Takéto hodnoty môžu mať fatálne následky. Tieto spôsoby zvýšenia tlaku sa nazývajú neurogénna hypertenzia.

Zdieľať článok
Meno autora: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdelanie: lékař
Dátum vydania: 8. apríl 2013 10:00
Dátum plánovanej revízie: 8. apríl 2015 10:00
Na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti využívame cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií