Aneuryzma: delenie, diagnostika, rizikové faktory a liečba

Aneuryzma: delenie, diagnostika, rizikové faktory a liečba
7. apríl 2013 23:14

Aneuryzma je rozšírenie tepny (zvyčajne na 1,5 násobok obvyklého priemeru v danom mieste). Vzniká tam, kde je stena cievy oslabená alebo vykazuje abnormálnu štruktúru. Aneuryzma sa zvyčajne vyskytuje vo vyššom veku, u mužov približne 10-krát častejšie ako u žien. Prasknutie aneuryzmy spôsobuje mnohokrát rozsiahla krvácanie a je teda život ohrozujúcim stavom.

Delenie aneuryziem

Podstatu vzniku je zmena štruktúry cievy. Štruktúra môže byť narušená mnohými vplyvmi. Podľa toho, akým spôsobom je narušená, rozdeľujeme 4 základné typy aneuryziem.

Aneuryzma verum (pravá aneuryzma) - na rozšírenie tepny sa podieľa všetky steny cievy. Príčinou vzniku aneryzmy je často ateroskleróza či syfilis. U ľudí trpiacich syfilis tretieho stupňa sa vyskytuje aneuryzma hrudnej aorty. V strednej vrstve tepny dochádza k zápalovej reakcii, ktorá má za následok porušenie elasticity. V prípade, že k tomuto dôjde v mieste odstupu aorty od srdca, môže nastať srdcová tamponáda. Aneuryzma vzniknutá v dôsledku aterosklerózy postihuje častejšie brušnú aortu. Do jej steny sa ukladá cholesterol, zužuje jej priesvit a mení jej elastické vlastnosti. Pri väčšom nahromadenie cholesterolu sa štruktúra opúzdria a vzniká ateromový plát. Ten bráni dostatočnému prekrvovanie orgánov a tiež sa môže od steny cievy odtrhnúť ako trombus. Pravá aneuryzma ďalej postihuje tepny Willis okruhu (tepny mozgu). Predovšetkým, ak tieto tepny trpí vrodenou menejcennosťou, ktorá je zároveň sprevádzaná vyšším tlakom krvi. Aneuryzma mozgových tepien je často odhalená až vo fázy, kedy dôjde k ich pretrhnutiu. Tento stav pacienta veľmi ohrozuje na živote.

Aneuryzma falošná (nepravá aneuryzma) - jedná sa o roztrhnutie steny tepny, kedy dôjde k vzniku hematómu v jej okolí. Hematóm s tepnou udržuje komunikáciu, môže rásť, eventuálne sa od steny tepny odtrhnúť a poškodiť okolité tkanivo.

Disekujúca aneuryzma - jedná sa o hematóm, ktorý prenikol z vnútornej do strednej vrstvy steny cievy. Strednou vrstvou, zloženou z hladkého svalstva môže prenikať v smere i proti smeru toku krvi. Hematóm sa môže pretrhnúť smerom von z cievy a narušiť stenu aorty. Spôsobí tým napríklad srdcovú tamponádu (ak je lokalizovaný v odstupe aorty zo srdca). Ak sa hematóm pretrhne smerom dovnútra do cievy (najčastejšie aorty), spôsobí v nej nepravé lumen (priesvit cievy). Disekcia ďalej môže postihovať aj cievy, ktoré z aorty odstupujú. Napríklad karotídy (pre hlavu) alebo koronárne tepny (pre srdce). Predispozíciou je vysoký krvný tlak, alebo Marfanov syndróm (porucha spojiva).

Arteriovenózna aneuryzma - dôjde k spojeniu tepny s žilou. Tento defekt je buď vrodený, alebo získaný, napríklad úrazom. Vrodený defekt býva lokalizovaný v mozgovom tkanive. Za normálnych podmienok krv prúdi z ciev do siete drobných kapilár s malým priesvitom, kde sa prirodzene spomalí, odovzdáva mozgu kyslík a odkysličená sa zbiera do žíl. Pri arteriovenózne aneuryzme prúdi krv z ciev rovno do žíl. Obchádza tak kapilárne riečište,teda nedôjde k jej spomaleniu a svojim rýchlym prúdením narušuje cievne steny. Navyše je daná časť mozgu nedostatočne zásobená kyslíkom, čo sa prejavuje rôznymi neurologickými ťažkosťami.

Rizikové faktory aneuryzmy

Medzi rizikové faktory patrí vysoký krvný tlak, ateroskleróza, zvýšené množstvo lipidov v krvi, fajčenie a genetické predispozície. Najmä ateroskleróza dnes postihuje veľkú časť populácie. Jej vzniku sa však dá predchádzať vedením zdravého životného štýlu.

Diagnostika aneuryzmy

Diagnostiku je možné v dnešnej dobe vykonávať neinvazívne pomocou CT a MR angiografie. Tiež je možné odhaliť tlakové zmeny v mieste postihnutia pomocou fonendoskopu (jednoduchý nástroj na počúvanie pacienta).

Liečba aneuryzmy

Cieľom liečby je odstrániť aneuryzmu z krvného obehu, alebo ho obísť. Prvou možnosťou je tzv. clipping. Clipping je chirurgická metóda, pri ktorej dochádza k kraniotomii (otvorenie lebky v príslušnom mieste). Chirurg aneuryzmu takzvane zasvorkuje, bez toho, aby porušil cievu. Ďalšou metódou je tzv. coiling. Jedná sa o neinvazívnu metódu, kedy sa doktor pomocou katétra (kovová trubička určená pre prestup tepnami) dostane k aneuryzme, do ktorej vloží kovovú špirálku. Na tejto špirálke sa krv vyzráža a aneuryzma sa tak uzavrie. Aneuryzmu je tiež možné obísť bypassom (premostenie poškodeného úseku).

Zdieľať článok
Meno autora: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdelanie: lékař
Dátum vydania: 7. apríl 2013 23:14
Dátum plánovanej revízie: 7. apríl 2015 23:14
Na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti využívame cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií