Amyloidóza: príčiny, príznaky, diagnostika a liečba

2. apríla 2013, 1:15

Amyloidóza je ochorenie, pri ktorom sa mení štruktúra niektorých proteínov, tie sa potom stávajú nerozpustnými a hromadia sa na rôznych miestach tela, najmä v extracelulárnych priestoroch. Tieto zmenené proteíny sa nazývajú amyloid. Amyloidóza je spájaná s ďalšími chorobami, ako je napríklad Alzheimerova choroba.


Čo sú to amyloidy?

Proteínov, u ktorých môže dôjsť k prestavbe je veľa. Môže ním byť napr. transthyretin (TTR), imunoglobulíny alebo atriálny natriuretický peptid (ANP). Syntéza týchto látok má niekoľko krokov. Bunka nevytvára proteín celý, ale produkuje jednotlivé fragmenty, ktoré sa postupne skladajú dohromady. Môže sa ale stať, že sa časti naviažu v zlom poradí a vytvorí neúčinnú látku. V tú chvíľu bunka zareaguje a v procese proteolýzy túto chybu odstráni rozložením proteínu. Ak sa ale látka zloží tak, že proteázy, enzýmy, ktoré normálne rozklad spôsobujú, nemôžu u daného produktu fungovať, vzniká nerozložiteľný proteín amyloid. Ten má štruktúru β-skladaného listu a hydrofóbne časti, ktoré sú u normálnych proteínov zložené vnútri, sa dostávajú na povrch. Vo vodnom prostrednej sa spolu zhlukujú a vytvárajú tak agregáty usadzujúce sa v rôznych tkanivách.

Delenie amyloidóz

Môžeme rozlišovať amyloidózy primárne a sekundárne. Podľa staršieho delenia sa tiež rozlišuje systémová a lokalizovaná. Môže byť vrodená aj získaná. U vrodené formy sa v rodinách dedia defektné alely génov kódujúcich proteíny, ktoré potom vytvára amyloid.
Primárna amyloidóza je väčšinou spôsobená plazmocytom, ktorý produkuje defektné proteínové reťazce. Plazmocytom je malígne nádorové ochorenie hlavne v kostnej dreni, ktorého základom sú plazmatické bunky. Amyloidy sú imunoglobulíny, presnejšie ich nerozložiteľné ľahké reťazce. Preto sa táto forma amyloidózy označuje AL (amyloid light-chain).

Amyloidy u sekundárnej amyloidózy pochádzajú z iného miesta, než kde sa ukladajú, pochádzajú napríklad z akútneho zápalu. Vyskytuje sa pri TBC alebo reumatoidnej artritíde. Amyloid môže byť proteín označovaný ako serum-amyloid associated a táto forma je známa ako amyloidóza AA.

Systémové amyloidózy postihujú viac orgánov a tkanív naraz. Patrí medzi ne napr. AA a AL amyloidózy. Naopak u lokalizovaných amyloidóz sa amyloidy ukladajú len do jedného orgánu alebo do presne definovaného miesta ako je potrebné okolí nádoru. Príkladom sú AANF (amyloid atriálneho natriuretického faktora, ukladá sa v srdci) alebo Aβ (β-amyloid ukladajúci sa v mozgu pri Alzheimerovej chorobe).

Príznaky amyloidózy

Symptómy sú odlišné podľa toho, aká tkanivo alebo aký orgán je postihnutý. Pokiaľ sa jedná o srdce, dochádza k arytmii alebo dokonca k zlyhaniu. Môže byť postihnuté zažívacie ústrojenstvo a to vyvoláva zvracanie a nevoľnosti. Zasiahnuté orgány sú zväčšené a tuhé. Medzi ďalšie príznaky patrí zlyhanie obličiek, pečene, poškodenie kože a veľký jazyk. Jedným zo symptómov je tiež prítomnosť Bence-Jonesovej bielkoviny v moči, čo sú ľahké reťazce imunoglobulínov.

Diagnostika

Ak má lekár podozrenie na amyloidózu, odoberie vzorku tkaniva na histologické vyšetrenie. Vykonáva sa hlavne z podkožného tuku na bruchu, rekta a slinných žliaz. Najúčinnejším prostriedkom na potvrdenie ukladanie amyloidu sa zdá byť farbenie pomocou farbiva Congo red. K zisteniu pôvodu amyloidu sa môžu použiť detekcia abnormálnych proteínov v krvi alebo imunologické metódy.

Liečba amyloidózy

Raz uložené ložiská amyloidov sa už nedajú rozpustiť a preto je dôležité včasné rozpoznanie ochorenia a skorý zásah lekára. Vždy je na prvom mieste nájsť príčinu a jej liečbou zastaviť ďalšie ukladanie a predísť možným komplikáciám.

U primárnej amyloidózy je to ale veľmi zložité, pretože najúčinnejšia je transplantácia kostnej drene, avšak pacienti bývajú moc slabí na to, aby mohli tak veľký zásah podstúpiť. Preto je u amyloidózy AL veľmi nepriaznivá prognóza a priemerná doba dožitia sa pohybuje okolo 40 mesiacov.

V prípade sekundárnych amyloidóz sú príčiny rozmanité a preto sa rôzni aj liečba. U niektorých foriem nemožno prvotné defekt liečiť a v tej chvíli ostáva len symptomatická liečba.

Choroby, ktoré bývajú spájané s amyloidmi, sú Alzheimerova choroba, Diabetes mellitus II. typu, ateroskleróza, reumatoidná artritída, mnohopočetný myelóm, nádor štítnej žľazy, tuberkulóza a mnoho ďalších.

Pomohol vám tento článok? Chcete nás podporiť, aby sme mohli písať viac takýchto článkov?
Zdieľať článok
Meno autora: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdelanie: lékař
Dátum vydania: 2. apríla 2013, 1:15
Dátum plánovanej revízie: 2. apríla 2015, 1:15
Na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti využívame cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií